Tất cảToánTiếng ViệtTiếng Anh

Mong các bạn júp mình nha!!!

Đề ôn tập Toán 5 - Đề 1

Bài 1: Một tờ bìa hình thang có đáy lớn 2,8dm, đáy bé 1,6dm, chiều cao 0,8dm.

a) Tính diện tích của tấm bìa đó?

b) Người ta cắt ra 1/4 diện tích. Tính diện tích tấm bìa còn lại?

Bài 2: Hình chữ nhật ABCD có chiều dài DC = 27cm, chiều rộng AD = 20,4cm. E là một điểm trên AB. Tính diện tích tam giác ECD?

Bài 3: (HSKG): Một thửa ruộng hình thang có đáy bé 26m, đáy lớn hơn đáy bé 8m, đáy bé hơn chiều cao 6m. Trung bình cứ 100m2 thu hoạch được 70,5 kg thóc. Hỏi ruộng đó thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc?

Đề ôn tập Toán 5 - Đề 2

Bài 1: Khoanh vào phương án đúng:

a) Hình tròn có đường kính 7/8 m thì chu vi của hình đó là:

A. 2,7475cm           B. 27,475cm             C. 2,7475m             D. 0,27475m

b) Hình tròn có đường kính 8cm thì nửa chu vi của nó là:

A. 25,12cm            B. 12,56cm               C. 33,12cm               D. 20,56cm

Bài 2: Đường kính của một bánh xe đạp là 0,52m.

a) Tính chu vi của bánh xe đó?

b) Chiếc xe đó sẽ đi được bao nhiêu m nếu bánh xe lăn trên mặt đất 50 vòng, 80 vòng, 300 vòng?

Bài 3: (HSKG) Tính diện tích hình PQBD (như hình vẽ)

Đề ôn tập Toán 5 - Đề 3 

Bài 1: Hình bên được vẽ tạo bởi một nửa hình tròn và một hình tam giác. Tính diện tích hình bên.

Bài 2: Bánh xe lăn trên mặt đất 10 vòng thì được quãng đường dài 22,608 m. Tính đường kính của bánh xe đó?

Bài 3: (HSKG): Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 30m, chiều rộng 20m. Người ta đào một cái ao hình tròn có bán kính 15m. Tính diện tích đất còn lại là bao nhiêu?

Đề ôn tập Toán 5 - Đề 4

Bài tập 1: Hãy khoanh vào cách giải đúng bài sau: Tìm diện tích hình tròn có bán kính là 5m:

A: 5 x 2 x 3,14                B: 5 x 5 x 3,14                    C: 5 x 3,14

Bài tập 2: Cho tam giác có diện tích là 250cm2 và chiều cao là 20cm. Tìm đáy tam giác?

H: Hãy khoanh vào cách giải đúng

A: 250 : 20                     B : 250 : 20 : 2                    C: 250 x 2 : 20

Bài tập 3: Một hình tròn có chu vi là 31,4dm. Hãy tìm diện tích hình đó?

Bài tập 4: Cho hình thang có diện tích là S, chiều cao h, đáy bé a, đáy lớn b. Hãy viết công thức tìm chiều cao h.

Đề ôn tập Toán 5 - Đề 5

Bài tập 1: Hãy khoanh vào cách giải đúng bài sau: Tìm diện tích hình tròn có bán kính là 5m:

A: 5 x 2 x 3,14              B: 5 x 5 x 3,14                  C: 5 x 3,14

Bài tập 2: Cho tam giác có diện tích là 250cm2 và chiều cao là 20cm. Tìm đáy tam giác?

H: Hãy khoanh vào cách giải đúng

A: 250 : 20           B : 250 : 20 : 2             C: 250 x 2 : 20

Bài tập 3: Một hình tròn có chu vi là 31,4dm. Hãy tìm diện tích hình đó?

Bài tập 4: Cho hình thang có diện tích là S, chiều cao h, đáy bé a, đáy lớn b. Hãy viết công thức tìm chiều cao h.

Bài tập 5: (HSKG): Tìm diện tích hình sau:

Đề ôn tập Toán 5 - Đề 6

 

Bài tập 1: Người ta làm một cái hộp không nắp hình chữ nhật có chiều dài 25cm, chiều rộng 12cm, chiều cao 8 cm. Tính diện tích bìa cần để làm hộp (không tính mép dán).

Bài tập 2: Chu vi của một hình hộp chữ nhật là bao nhiêu biết DTxq của nó là 385cm2, chiều cao là 11cm.

Bài tập 3: Diện tích toàn phần của hình lập phương là 96 dm2. Tìm cạnh của nó.

Bài tập 4: (HSKG): Người ta sơn toàn bộ mặt ngoài và trong của một cái thùng hình hộp chữ nhật có chiều dài 75cm, chiều rộng 43cm, chiều cao 28cm (thùng có nắp).

a) Tính diện tích cần sơn?

b) Cứ mỗi m2 thì sơn hết 32000 đồng. Tính số tiền sơn cái hộp đó?

Đề ôn tập Toán 5 - Đề 7

Bài tập 1: Một cái thùng tôn có dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 32 cm, chiều rộng 28 cm, chiều cao 54 cm. Tính diện tích tôn cần để làm thùng (không tính mép dán).

Bài tập 2: Chu vi đáy của một hình hộp chữ nhật là 28 cm, DTxq của nó là 336cm2. Tính chiều cao của cái hộp đó?

Bài tập 3: (HSKG): Người ta quét vôi toàn bộ tường ngoài, trong và trần nhà của một lớp học có chiều dài 6,8m, chiều rộng 4,9m, chiều cao 3,8 m.

a) Tính diện tích cần quét vôi, biết diện tích các cửa đi và cửa sổ là 9,2m2?

b) Cứ quét vôi mỗi m2 thì hết 6000 đồng. Tính số tiền quét vôi lớp học đó?

Đề ôn tập Toán 5 - Đề 8

Bài tập 1: Hình lập phương thứ nhất có cạnh 8 cm, Hình lập phương thứ hai có cạnh 6 cm. Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của mỗi hình lập phương đó?

Bài tập 2: Một cái thùng không nắp có dạng hình lập phương có cạnh 7,5 dm. Người ta quét sơn toàn bộ mặt trong và ngoài của thùng đó. Tính diện tích quét sơn?

Bài tập 3: (HSKG): Người ta đóng một thùng gỗ hình lập phương có cạnh 4,5dm.

a) Tính diện tích gỗ để đóng chiếc thùng đó?

b) Tính tiền mua gỗ, biết cứ 10 dm2 có giá 45000 đồng.

Đề ôn tập Toán 5 - Đề 9

Bài tập 1: Chồng gạch này có bao nhiêu viên gạch?

A. 6 viên            B. 8 viên            C. 10 viên            D. 12 viên

Bài tập 2: Hình chữ nhật ABCD có diện tích 2400cm2.

Tính diện tích tam giác MCD?

Bài tập 3: (HSKG): Người ta đóng một thùng gỗ hình hộp chữ nhật có chiều dài 1,6m, chiều rộng 1,2m, chiều cao 0,9m.

a) Tính diện tích gỗ để đóng chiếc thùng đó?

b) Tính tiền mua gỗ, biết cứ 2m2 có giá 1005000 đồng.

Đề ôn tập Toán 5 - Đề 10

Bài tập 1: 1. Điền dấu > , < hoặc = vào chỗ chấm.

a) 3 m3 142 dm3 .... 3,142 m3

b) 8 m2789cm3 .... 802789cm3

Bài tập 2: Điền số thích hợp vào chỗ …….

a) 21m3 5dm3 = ...... m3                         c) 17,3m3 = …… dm3 ….. cm3

b) 2,87m3 = …… m3 ..... dm3                d) 82345 cm3 = ……dm3 ……cm3

Bài tập 3: Tính thể tích 1 hình hộp chữ nhật có chiều dài là 13dm, chiều rộng là 8,5dm; chiều cao 1,8m.

Bài tập 4: (HSKG): Một bể nước có chiều dài 2m, chiều rộng 1,6m; chiều cao 1,2m. Hỏi bể có thể chứa được bao nhiêu lít nước? (1dm3 = 1 lít)

Đề ôn tập Toán 5 - Đề 11

Bài tập 1: Một bể nước hình hộp chữ nhật có chiều dài 3m, chiều rộng 1,7m, chiều cao 2,2m. Trong bể đang chứa lượng nước. Hỏi bể đang chứa bao nhiêu lít nước? (1dm3 = 1 lít)

Bài tập 2: Thể tích của 1 hình hộp chữ nhật là 60dm3 chiều dài là 4dm, chiều rộng 3dm. Tìm chiều cao.

Bài tập 3: Thể tích của một hình lập phương là 64cm3. Tìm cạnh của hình đó.

Bài tập 4: (HSKG): Một hộp nhựa hình hộp chữ nhật có chiều dài 20cm, chiều rộng 10cm, chiều cao 25cm.

a) Tính thể tích hộp đó?

b) Trong bể đang chứa nước, mực nước là 18cm sau khi bỏ vào hộp 1 khối kim loại thì mực nước dâng lên là 21cm. Tính thể tích khối kim loại.

Đề ôn tập Toán 5 - Đề 12

Bài tập 1: Tìm thể tích hình hộp chữ nhật biết diện tích xung quanh là 600cm2, chiều cao 10cm, chiều dài hơn chiều rộng là 6cm.

Bài tập 2: Tìm thể tích hình lập phương, biết diện tích toàn phần của nó là 216cm2.

Bài tập 3: (HSKG): Một số nếu được tăng lên 25% thì được số mới. Hỏi phải giảm số mới đi bao nhiêu phần trăm để lại được số ban đầu.

Đọc tiếp...

Được cập nhật 14 phút trước

Câu hỏi tương tự Đọc thêm Báo cáo
.Minh Vy 12 phút trước
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Những câu thơ kết thúc bài “Tre Việt Nam” của nhà thơ Nguyễn Duy nhằm khẳng định một màu xanh vĩnh cửu của tre Việt Nam, sức sống bất diệt của con người Việt Nam, truyền thống cao đẹp của con người Việt Nam. Nhà thơ đã khéo léo thay đổi cách ngắt nhịp, ngắt dòng và điệp ngữ ‘’ mai sau” góp phần gợi cảm xúc về thời gian và không gian như mở ra vô tận tạo bao ý thơ âm vang, bay bổng và đem đến cho người đọc những liên tưởng thật phong phú. Từ “xanh” được nhắc lại 3 lần trong dòng thơ với sự kết hợp khác nhau. tạo những nét nghĩa đa dạng, phong phú và khẳng định sự trường tồn của màu sắc, của sức sống dân tộc.

Đọc tiếp...
Trần Thu Hà 12 phút trước
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Những câu thơ kết thúc bài “Tre Việt Nam” của nhà thơ Nguyễn Duy nhằm khẳng định một màu xanh vĩnh cửu của tre Việt Nam, sức sống bất diệt của con người Việt Nam, truyền thống cao đẹp của con người Việt Nam. Nhà thơ đã khéo léo thay đổi cách ngắt nhịp, ngắt dòng và điệp ngữ ‘’ mai sau” góp phần gợi cảm xúc về thời gian và không gian như mở ra vô tận tạo bao ý thơ âm vang, bay bổng và đem đến cho người đọc những liên tưởng thật phong phú. Từ “xanh” được nhắc lại 3 lần trong dòng thơ với sự kết hợp khác nhau ( xanh tre/ xanh màu / tre xanh) tạo những nét nghĩa đa dạng, phong phú và khẳng định sự trường tồn của màu sắc, của sức sống dân tộc.

Hok tốt !

Đọc tiếp...
๖ۣۜŔĨPツ_ ♛☣ Cuộc sống bình yên ☣♛♚☯~☯ 3 phút trước
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

3 phút đầu, quãng đường mèo leo được dài:

3. 3 = 9 (m)

Sau khi mèo mệt, mèo chậm gấp đôi nghĩa là quãng đường mèo leo được trong trong 1 phút sẽ bị giảm đi một nửa.

Vậy khi mèo mệt, quãng đường mèo leo được trong 1 phút dài:

3 : 2 = 1,5 (m)

Khi chú mèo mệt, chú mèo thở dài: cau còn cao quá leo 3 phút nữa mới tới ngọn cây.

Vậy mèo quãng đường mèo cần leo để tới được ngọn cây dài:

1,5 . 3 = 4,5 (m)

Vậy cây cau dài:

9 + 4,5 = 13,5 (m)

Vậy cây cau dài 13,5 mét.

Đọc tiếp...
Sakura Kinomoto 21 tháng 4 2018 lúc 18:46
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

mong bạn chấp nhận lời kb

Đọc tiếp...
Lê Quỳnh Chi 15 phút trước
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Ủa câu của Sakura Kinomoto cũng là câu trả lòi sao???

Đọc tiếp...
nguyenthuhuyen 21 tháng 4 2018 lúc 18:58
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Goi quang duong AB la x(km;x>0)

=>Van toc du kien la \(\frac{2x}{5}\)km

=>Van toc thuc te la \(\frac{3x}{10}\) km

Do van toc thuc te cham hon van toc ban dau la 10km nen ta co pt

    \(\frac{2x}{5}-\frac{3x}{10}=10\)

Ban tu giai tiep nha mk cho ket qua thui

<=>x=100(km)

Đọc tiếp...
Hoàng hôn (Hội Con 🐄) 10 phút trước
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Bài 1 .Tính 

a, (-2)-13+(-14)-19

= -15+(-14)-19

= -29-19

= -48

b,221+4[(-5).8-4]

=221+4[-40-4]

=221+4(-44)

=221+(-176)

=-45

c,(-2)3.(-2)2+32

=-8.4+32

=-32+32

=0

d,-15.12-8.(-12)

=-15.12-(-8).12

=12.[-15-(-8)]

=12.(-7)

=-84

Bài 2 .Tìm x , biết

a, -3x+8=-7

    -3x=-7-8

    -3x=-15

       x=-15:(-3)

       x=5

Vậy x=5

b, (x-6).(7-x)=0

\(\Rightarrow\orbr{\begin{cases}x-6=0\\7-x=0\end{cases}}\)

\(\Rightarrow\orbr{\begin{cases}x=0+6=6\\x=7-0=7\end{cases}}\)

Vậy..............................

Đọc tiếp...
Hoàng Minh Đức 22 tháng 1 2018 lúc 9:42
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

a)-2-13-14-19=-48

b)221+4[-40-4]=221-176=45

c)(-2)^5+32=-32+32=0

d)=93

Bài 2:Tim x, biết

a)-3x=-7-8<=>x=5

b)(x-6).(7-x)=0

=>_x-6=0=>x=6

_7-x=0=>x=7

Đọc tiếp...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: