Tất cảToánTiếng ViệtTiếng Anh

Maxyn is my life 2 giờ trước (8:17)
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

\(\frac{\frac{2}{3}+\frac{2}{5}-\frac{2}{9}}{\frac{4}{3}+\frac{4}{5}-\frac{4}{9}}\)

\(=\frac{2\cdot\left(\frac{1}{3}+\frac{1}{5}-\frac{1}{9}\right)}{4\cdot\left(\frac{1}{3}+\frac{1}{5}-\frac{1}{9}\right)}\)

\(=\frac{2}{4}\)\(=\frac{1}{2}\)

Đọc tiếp...
Đặng Hồng Đăng 58 phút trước
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

\(\left(\frac{2}{3}+\frac{2}{5}-\frac{2}{9}\right):\left(\frac{4}{3}+\frac{4}{5}-\frac{4}{9}\right)\)

=\(\left(\frac{2}{3}+\frac{2}{5}-\frac{2}{9}\right):\left[2.\left(\frac{2}{3}+\frac{2}{5}-\frac{2}{9}\right)\right]\)

=\(\left(\frac{2}{3}+\frac{2}{5}-\frac{2}{9}\right):2:\left(\frac{2}{3}+\frac{2}{5}-\frac{2}{9}\right)\)

=1:2=\(\frac{1}{2}\)

Đọc tiếp...
Ngô Ngọc Anh 2 giờ trước (7:35)
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

\(=\frac{2\left(\frac{1}{3}+\frac{1}{5}-\frac{1}{9}\right)}{4\left(\frac{1}{3}+\frac{1}{5}-\frac{1}{9}\right)}=\frac{2}{4}=\frac{1}{2}\)

Đọc tiếp...
Bảo Ngọc 2 giờ trước (7:31)
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Tự vẽ hình

Xét tam giác BDC và tam giác CEB có :

\(\widehat{B}=\widehat{C}\)( t/c của tia phân giác )

BC cạnh chung

\(\widehat{E}=\widehat{D}=90^o\)( theo hình vẽ )

=> tam giác BDC = tam giác CEB ( g.c.g )

=> BD = CE ( 2 cạnh tương ứng )

b) Xét tam giác BEI và tam giác CDI có :

\(\widehat{I_1}=\widehat{I_3}\)( 2 góc đối đỉnh )

BD = CE ( cmt)

\(\widehat{E}=\widehat{D}=90^o\)( theo hình vẽ )

=> tam giác BEI và tam giác CDI  ( g.c.g )

=> BI = IC ( 2 cạnh tương ứng )

=> tam giác BIC cân ở I ( đpcm )

Đọc tiếp...
Maxyn is my life 2 giờ trước (8:26)
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Xét \(\Delta BDC\) và \(\Delta CEB\) có :

\(\widehat{B}=\widehat{C}\)(tính chất của tia phân giác)

BC chung

\(\widehat{E}=\widehat{D}=90^o\)

\(\Rightarrow\Delta BDC=\Delta CEB\left(g-c-g\right)\)

=> BD = CE ( 2 cạnh tương ứng )

b.  Xét \(\Delta BEI\) và \(\Delta CDI\) có :

\(\widehat{I_1}=\widehat{I_3}\)(2 góc đối đỉnh)

BD = CE(câu a)

\(\widehat{E}=\widehat{D}=90^o\)

=> \(\Delta BEI=\Delta CDI\left(g.c.g\right)\)  

=> BI = IC ( 2 cạnh tương ứng )

=> tam giác BIC cân ở I ( đpcm )

Đọc tiếp...
Maxyn is my life 37 phút trước
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Đổi 1 phút = 60 giây

Thời gian đầu tàu đi qua đường hầm: 60 - 8 = 52 giây

Vận tốc tàu: 260 : 52 = 5 m/s

Chiều dài đoàn tàu: 5 x 8 = 40 m

Đọc tiếp...
Lê Diêu 3 giờ trước (6:39)
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Đổi 1 phút = 60 giây

Thời gian đầu tàu đi qua đường hầm: 60 - 8 = 52 giây

Vận tốc tàu: 260 : 52 = 5 m/s

Chiều dài đoàn tàu: 5 x 8 = 40 m

Đọc tiếp...
Lê Diêu 3 giờ trước (6:52)
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

\(A=\frac{20^{10}+1}{20^{10}-1}=\frac{20^{10}-1}{20^{10}-1}+\frac{2}{20^{10}-1}=1+\frac{2}{20^{10}-1}\)

\(B=\frac{20^{10}-1}{20^{10}-3}=\frac{20^{10}-3}{20^{10}-3}+\frac{2}{20^{10}-3}=1+\frac{2}{20^{10}-3}\)

\(20^{10}-1>20^{10}-3\Rightarrow\frac{2}{20^{10}-1}< \frac{2}{20^{10}-3}\)

=> A < B

Đọc tiếp...
olympic 20 tháng 4 2015 lúc 13:23
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Số dân tăng sau 1 năm là :

5000 : 100 x 18 = 90 (người)

Sau 1 năm xã đó là :

5000 + 90 = 5090 (người)

ĐS : 5090 người

Like nha !

Đọc tiếp...
Lại Trọng Hải Nam 20 tháng 4 2015 lúc 12:16
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Số người xã đó tăng thêm là:                                                                                                       18 x 5=90 người                                                                                                                             Đáp số:90 người      

Đọc tiếp...
Maxyn is my life 31 phút trước
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Số dân tăng sau 1 năm là : 5000 : 100 x 18 = 90 (người)

Sau 1 năm xã đó là : 5000 + 90 = 5090 (người)

Đáp số : 5090 người

Đọc tiếp...
Maxyn is my life 30 phút trước
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

1 bạn gái chiếm 25% - 20% = 5% số học sinh cả đội.

Vậy số học sinh cả đội là: 1 : 5% = 20 (học sinh)

Đáp số: 20 học sinh

Đọc tiếp...
Lê Diêu 3 giờ trước (7:01)
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

1 bạn gái chiếm 25% - 20% = 5% số học sinh cả đội.

Vậy số học sinh cả đội là: 1 : 5% = 20 (học sinh)

Đọc tiếp...
tran ngoc minh tuan 3 giờ trước (6:52)
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

1ban=5%

so ban tham gia la

100 : 5x1=20(ban)

d/s 20ban

k cho minh nhieu nha >,<

Đọc tiếp...
Nguyen Thu Trang 3 tháng 5 2015 lúc 20:07
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Doi hai trong duoc so cay la :

1356 - 246 = 1110 ( cay )

Doi ba trong duoc so cay la :

( 1110 + 1356 ) * 1/3 = 822 ( cay )

Trung binh moi doi ntrong duoc so cay la :

( 1356 + 1110 + 822 ) : 3 = 1096 ( cay )

                                   D/S : 1096 cay

Đọc tiếp...
Nguyễn Tuấn Vũ 6 tháng 5 2018 lúc 15:46
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

đội 2 trồng đc  : 1356-246=1110 (cây)

đội 3 trồng ddc : (1110+1356)x1/3=822 (cây)

trung bình : (1356+1110+822): 3 =1095( cây)

đ/s : 1095 (cây)

Đọc tiếp...
Maxyn is my life 28 phút trước
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Đội 2 trồng số cây là  : 1356-246=1110 (cây)

đội 3 trồng số cây là : (1110+1356)x1/3=822 (cây)

Trung bình mỗi đội trồng được số cây là:( 1356 + 1110 + 822 ) : 3 = 1096 ( cây )

                                   Đáp số : 1096 cây

Đọc tiếp...
Lê Nguyên Hạo 22 tháng 4 2015 lúc 10:20
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

số ngày một người làm xong công việc là :

10 x 9 = 90 ( ngày )

số người làm xong công việc trong 5 ngày là :

90 : 5 = 18 ( người )

đáp số : 18 người

Đọc tiếp...
Maxyn is my life 12 phút trước
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Số ngày một người làm xong công việc là : 10 x 9 = 90 ( ngày )

Số người làm xong công việc trong 5 ngày là : 90 : 5 = 18 ( người )

Đáp số : 18 người

Đọc tiếp...
linh cute 17 tháng 7 2018 lúc 20:57
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

9ngayf gấp 5 ngày số lần là:

9:5=1,8(lần)

muốn làm xong công việc đó trong 5 ngày cần số người là:

10.1,8=18(ngườ )

đáp số:

Đọc tiếp...
olympic 26 tháng 4 2015 lúc 19:31
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Số học nữ có là :

(1138 - 92) : 2 = 523 (học sinh)

Số học sinh nam có là :

1138 - 523 = 615 (học sinh)

ĐS : nữ : 523 học sinh

       nam : 615 học sinh 

**** mình nha !

Đọc tiếp...
Maxyn is my life 11 phút trước
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Số học nữ có là : (1138 - 92) : 2 = 523 (học sinh)

Số học sinh nam có là : 1138 - 523 = 615 (học sinh)

Đáp số : Nữ : 523 học sinh

             Nam : 615 học sinh 

Đọc tiếp...
Edogawa Conan 28 tháng 4 2017 lúc 20:49
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

hoc sinh nữ có là :

( 1138 - 92 ) : 2 = 523 ( học sinh )

Số học sinh nam sẽ có là :

1138 - 523 = 615 ( học sinh )

Đáp số : nữ : 523 hs . nam : 615 hs .

Đọc tiếp...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: