Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Tất cảToánTiếng ViệtTiếng Anh

@@ Kamado Tanjirou @@ 2 giờ trước (17:11)
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Trả lời 

\(x\div0,1+x\div0,5-x\div25+x+x=2019\)

\(x\times10+x\times2-x\div0,25+x+x=2019\)

\(x\times10+x\times2-x\times4+x+x=2019\)

\(x\times\left(10+2-4+1+1\right)=2019\)

\(x\times10=2019\)

\(x=201,9\)

Vậy \(x=201,9\)

Đọc tiếp...
Hoàng hôn ( Cool Team ) CTV 3 giờ trước (16:33)
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

x : 0,1 + x : 0,5 - x : 25 % + x + x = 2019      (dấu chấm lầ dấu nhân)

x . 10 + x . 2 - x : 0,25 + x + x = 2019

x . 10 + x . 2 - x . 4 + x + x = 2019

x . ( 10 + 2 - 4 + 1 + 1 ) = 2019 

x . 10 = 2019

       x = 2019 : 10

       x = 201,9

Vậy x = 201,9

Đọc tiếp...
Rim Celi 3 giờ trước (16:18)
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

\(x:0,1+x:0,5-x:25\%+x+x=2019\)

\(\Rightarrow10x+2x-x:0,25+2x=2019\)

\(\Rightarrow12x-4x+2x=2019\)

\(\Rightarrow10x=2019\)

\(\Rightarrow x=201,9\)

Đọc tiếp...
linh cute 4 tháng 4 2018 lúc 20:34
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

tỏng số tuổi của 2 mje con hiện nay là:

41+2x2=45(tuooit)

tuổi con hiện nay là:

45:(7+2)x2=10(tuổi)

tuổi mẹ hiện nya là:

45-10=35(tuổi)

Đọc tiếp...
๖ۣۜCà rứ_︵_ bồ nà náッ 4 giờ trước (15:46)
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Tổng số tuổi của 2 mẹ con hiện nay là:

\(41+2\times2=45\)(tuổi)

Tuổi con hiện nay là:

\(45\div\left(7+2\right)\times2=10\)(tuổi)

Tuổi mẹ hiên nay là:

\(45-10=35\)(tuổi)

Đ/s:..

Đọc tiếp...
Dương Đình Hưởng 2 tháng 8 2017 lúc 20:27
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Tổng số tuổi 2 mẹ con hiện nay là:

41+ 2x 2= 45( tuổi)

Tuổi con hiện nay là:

45:( 2+ 7)x 2= 10( tuổi)

Tuổi mẹ hiện nay là:

45- 10= 35( tuổi)

Đáp số: Con: 10 tuổi.

Mẹ: 35 tuổi.

Đọc tiếp...
emdixaqua 6 tháng 6 2018 lúc 16:07
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Gọi hai số cần tìm là a và b

Ta có: a + b = 84 (a

ƯCLN(a;b) = 6 => a = 6m ; b = 6n

(m;n) = 1 và m;n thuộc N*

a+b = 84 => 6m+6n = 84 => 6 x (m+n) = 84 => m+n = 14

- m = 1 => n = 13 => a = 6; b = 78

- m = 3 => n = 11 => a = 18 ; b = 66

- m = 5 => n = 9 => a = 30; b = 54

Vậy (a;b) = (6;78); (18;66) ; (30;54)

Đọc tiếp...
nguyen duc thang 4 tháng 1 2018 lúc 13:07
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Gọi hai số đó là : a và b

Vì ƯCLN ( a , b ) = 6

=> a = 6x ; b = 6y ; ( x , y ) = 1

Mà a + b = 84

Thay a = 6x ; b = 6y vào a + b = 84 ta được

  6x + 6y = 84

 6 . ( x + y ) = 84

       x + y  = 84 : 6

        x + y = 14 

Mà ( x , y ) = 1 => ( x , y ) = ( 1 ; 13 ) ; ( 13 ; 1 ) ; ( 11 ; 3 ) ; ( 3 ; 11 ) ; ( 5 ; 9 ) ; ( 9 ; 5 ) 

x11311359
a67866183054
y13131195
b78618665430
Đọc tiếp...
OoO_Nguyễn Việt Hiếu_OoO 4 tháng 1 2018 lúc 13:01
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Gọi hai số cần tìm là a và b. Giả sử a ≤  b. Ta có :
ƯCLN(a ; b) = 6 ⇒ a = 6m và b = 6n (m,n  ∈  N* và m  ≥  n ; m,n nguyên tố cùng nhau)
Do đó a + b = 6m + 6n = 6.(m + n) = 84
⇒ m + n = 14. Vì m ≥  n và m,n  ∈  N* và m,n nguyên tố cùng nhau : " Đến đây bạn tự kẻ bảng nha "

      Vậy (a;b)  ∈  {(78;6);(66;18);(54;30)}

tk cho mk nha

Đọc tiếp...
kudo shinichi 9 tháng 12 2017 lúc 5:48
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

                                     Bài giải

 a) Chiều rộng hình chữ nhật ABCD( đường chéo hình thoi) là :

                   40 x 2/5 = 16 ( cm )

Diện tích hình thoi là :

                    40 x 16 : 2 = 320 ( cm2 )

b) Diện tích hình chữ nhật ABCD > diện tích hình thoi 

            

Đọc tiếp...
nguyen thuy anh 14 tháng 5 2018 lúc 21:40
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Tấn, tạ , yến, kg , hg , dag , g

            Dễ thế mà!!!

Đọc tiếp...
Namikaze Minato 15 tháng 5 2018 lúc 6:54
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

tấn 

tạ 

yến

kg

dag

gam

chúc bạn học giỏi!

Đọc tiếp...
vo phi hung 14 tháng 5 2018 lúc 21:36
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

a) Đề-ca-gam; héc-tô-gam

Để đo khối lượng các vật nặng hàng chục, hàng trăm gam, người ta còn dùng những đơn vị: đề-ca-gam, héc-tô-gam

Đề-ca-gam viết tắt là dag

Héc-tô-gam viết tắt là hg

1dag = 10g

1hg = 10 dag

1hg = 100g

b) Bảng đơn vị đo khối lượng

Nhận xét:

Mỗi đơn vị đo khối lượng đều gấp 10 lần đơn vị bé hơn, liền nó

Đọc tiếp...
Huỳnh Thị Minh Huyền 13 tháng 8 2015 lúc 14:08
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

khi đem số bé gấp lên 5 lần đc số lớn thì số lớn gấp 5 lần số bé

trung bình cộng 2 số là 99

tổng 2 số là

99x2=198

ta có sơ đồ

SL|---|---|---|---|---|

SB|---|

tổng số phần bằng nhau là

5+1=6(phần)

số bé là

198:6x1=33

số lớn là

198-33=165

ĐS

Đọc tiếp...
phạm thị thu trang 13 tháng 8 2015 lúc 14:14
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

GIẢI NHƯ SAU: 

SỐ LẺ LỚN NHẤT CÓ 2 CHỮ SỐ LÀ 99. 

TỔNG CỦA 2 SỐ LÀ: 99.2= 198[DẤU CHẤM LÀ DẤU NHÂN NHA / 

VÌ SỐ BÉ GẤP LÊN 5 LẦN THÌ ĐƯỢC SỐ LỚN SUY RA TA COI SỐ LỚN LÀ 5 PHẦN , SỐ BÉ LÀ 1 PHẦN NHƯ THẾ. 

TỔNG SỐ PHẦN BẰNG NHAU LÀ : 5+1=6 \PHẦN/

SỐ BÉ LÀ : 198:6=33

SỐ LỚN LÀ: 198-33=165

THẾ LÀ XONG RÙI ĐÓ BẠN 

Đọc tiếp...
linhkieu 24 tháng 3 2017 lúc 11:29
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

thật ra mình là cao thị hà phương lớp 4 nhưng mình được thi violympic thi trên huyện thì mình được 300 điểm còn thi cấp trường mình được 295 điểm đó !

Đọc tiếp...
alibaba nguyễn 23 tháng 10 2016 lúc 22:20
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

a/ Đặt \(\hept{\begin{cases}\sqrt{3+\sqrt{5}}=a\\\sqrt{3-\sqrt{5}}=b\end{cases}}\)

Khi đó ta có a2 + b2 = 6; ab = 2; a + b = \(\sqrt{10}\) ; a - b = \(\sqrt{2}\); a2 - b2 = \(2\sqrt{5}\)

Ta có cái ban đầu

\(=\frac{a^2}{\sqrt{10}+a}-\frac{b^2}{\sqrt{10}+b}\)=

\(\frac{\sqrt{10}a^2+a^2b-\sqrt{10}b^2-ab^2}{10+\sqrt{10}a+\sqrt{10}b+ab}\)

\(=\frac{10\sqrt{2}+2\sqrt{2}}{10+10+2}=\frac{6\sqrt{2}}{11}\)

Đọc tiếp...
alibaba nguyễn 23 tháng 10 2016 lúc 22:21
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Câu còn lại làm tương tự

Đọc tiếp...
๖²⁴๖ۣۜƝƘ☆ʱ๖ۣۜKĭɾσɗ༉๖ۣۜDαɾƙ︵✰ 4 giờ trước (15:07)
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

\(\:x\left(x^2+x+1\right)-x^2\left(x+1\right)-x+5\)

\(=x^3+x^2+x-x^3-x^2-x+5=5\)

Vậy biểu thức ko phụ thuộc vào biến x 

\(\left(x^3+x^2y+xy^2+y^3\right)\left(x-y\right)+2x^4\)

\(=x^4-x^3y+x^3y-x^2y^2+x^2y^2-xy^3+y^3x-y^4+2x^4\)

\(=3x^4-y^4\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Linh Chi Quản lý 4 giờ trước (15:01)
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

1) \(=x\left(x^2+x+1\right)-x\left(x^2+x+1\right)+5=5\) không phụ thuộc vào biến x 

2) \(=\left(x^4-y^4\right)+2x^4=3x^4-y^4\)

Đọc tiếp...
𝑲𝒆𝒅𝒐𝒇𝒖𝒕𝒐𝒓𝒊 CTV 3 giờ trước (16:37)
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

\(x\left(x^2+x+1\right)-x^2\left(x+1\right)-x+5\)

\(=x^3+x^2+x-x^3-x^2-x+5\)

\(=5\)

Vậy biểu thức không phụ thuộc vào biến ( đpcm )

\(\left(x^3+x^2y+xy^2+y^3\right)\left(x-y\right)+2x^4\)

\(=x^3\left(x-y\right)+x^2y\left(x-y\right)+xy^2\left(x-y\right)+y^3\left(x-y\right)+2x^4\)

\(=x^4-x^3y+x^3y-x^2y^2+x^2y^2-xy^3+xy^3-y^4+2x^4\)

\(=x^4-y^4+2x^4=3x^4-y^4\)

Đọc tiếp...
Nguyen Huy Hoang 4 tháng 9 2018 lúc 20:39
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+) Sử dụng tính chất: Nếu a,b,c∈Za,b,c∈Z và a

Lời giải chi tiết

Theo đề bài ta có x=amx=am; y=bmy=bm (a,b,m∈Z,m>0)(a,b,m∈Z,m>0) 

Vì x

Ta có :  x=2a2mx=2a2m,  y=2b2my=2b2m;z=a+b2mz=a+b2m

Vì a

Do 2a

Vì a

Do a+b<2ba+b<2b nên z

Từ (1) và (2) ta suy ra x

Đọc tiếp...
alibaba nguyễn 22 tháng 8 2016 lúc 18:31
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Ta có x = \(\frac{2a}{2m}\)\(\frac{a+b}{2m}\)= z

y = \(\frac{2b}{2m}\)\(\frac{a+b}{2m}\)= z

Đọc tiếp...
soyeon_Tiểu bàng giải 22 tháng 8 2016 lúc 18:35
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Do x < y => a/m < b/m

=> a/m + a/m < a/m + b/m < b/m + b/m

=> 2x < a+b/m < 2y

=> x < a+b/m : 2 < 2y

=> x < a+b/m . 1/2 < y

=> x < a+b/2m < y

Chứng tỏ ...

Đọc tiếp...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: