Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

Ta biết Bình được 7 điểm nên ta loại Bình ra. Tìm hai người còn lại. Bạn An thua người điểm cao nhất lớp 1 điểm nên chắc chắn điểm 9 sẽ là của bạn An. Nên ta khẳng định luôn là bạn Chi được điểm 10( điểm cao nhất lớp) .

sau đó ta sắp xếp : Chi ( 10 ) , An ( 9 ), Bình ( 7 )

3 giờ trước (9:08)

Hiệu số chẵn lớn nhất và số chẵn nhỏ nhất là :

(8-1) x 2 = 14

Trung bình cộng của 8 số chẵn liên tiếp cũng chính là trung bình cộng của số chẵn nhỏ nhất và số chẵn lớn nhất trong 8 số đó.

Vậy tổng của số chẵn lớn nhất và số chẵn nhỏ nhất là:

51 x 2 = 102

Số chẵn thứ nhất là: (102 - 14):2 = 44

Tám số chẵn liên tiếp thỏa mãn đề bài là :

44; 46; 48; 50; 52; 54; 56; 58

Akai Haruma
Akai Haruma Giáo viên
12 giờ trước (23:32)

Lời giải:

Gọi giá vốn 1 con gà là $x$ thì giá vốn mua gà là $749\times x$ 

Giá bán 1 con gà: $749\times x:700=1,07\times x$

$49$ con gà còn lại, anh bán với giá:
$1,07\times x\times 70\text{%}=0,749\times x$

Tổng lợi nhuận:

$749\times x+0,749\times x\times 49=785,701\times x$

Tổng lợi nhuận của anh ta so với chi phí ban đầu chiếm số phần trăm là:

$\frac{785,701\times x}{749\times x}\times 100=104,9$ (%)

13 giờ trước (22:54)

CD là:

648 : 2 +72 = 396

CR là:

648 - 396 = 252

DT là :

396 x 252 = 99 792

a) thu dc số kg là:

99 792 : 5 x 10 = 199 584

b) 1 báo chữa là: 

199 584 : 9 = 22 176

c) 1 cách cua hình vuông đó là:

648 : 4 = 162

DT là: 

162 x 162 = 26 244


nhớ tick à nha

Akai Haruma
Akai Haruma Giáo viên
12 giờ trước (23:34)

Lời giải:
Tổng của số bị trừ, số trừ và hiệu là 2 lần số bị trừ.

Giá trị số bị trừ là: $7652:2=3826$

Tổng của hiệu và số trừ là: $7652-3826=3826$

Hiệu là: $(3826+798):2=2312$

Số trừ là: $2312-798=1514$

Vậy phép trừ đó là: $3826-2312=1514$

14 giờ trước (22:17)

loading...  

Akai Haruma
Akai Haruma Giáo viên
12 giờ trước (23:41)

Lời giải:

Tổng độ dài 2 đáy là:

$600\times 2:15=80$ (m)

Tỉ số đáy bé so với đáy lớn: 

$\frac{60}{100}=\frac{3}{5}$

Độ dài đáy bé: $80:(3+5)\times 3=30$ (m)

Độ dài đáy lớn: $80-30=50$ (m)