Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

6 giờ trước (7:40)

tính từ : trắng; cao; đẹp; ấm; xanh; no; mới, lành 

13 giờ trước (0:44)

A là 0,00648 và B là 0,001944 vì lấy số trước nhân với 0,3 thì sẽ ra số sau ví dụ như 0,8*0,3=0,24  ;  0,24*0,3=0,072; .........

7 giờ trước (6:01)

0,00648; 0,0001944

7 giờ trước (5:57)

có ngay em ơi :

để nguyên là chữ trâu 

thêm huyền là chữ trầu

thay huyền bằng sắc là chữ trấu

8 giờ trước (5:54)

trâu nha

 

15 giờ trước (22:24)

Là một nhóm vi sinh vật có kích thước hiển vi nha bạn.

15 giờ trước (22:35)

Là 1 nhốm vi sinh vật có kích thước hiển vi

16 giờ trước (21:48)

em cần thuộc công thức:

muốn tìm số trừ ta lấy số bị trừ trừ đi hiệu:

số trừ là: 6,189 - 3,84 = 2,349

đs...

16 giờ trước (21:47)

Số trừ bằng số bị trừ - hiệu = \(6,189-3,84=2,349\)

Cô Ngô Phương
Cô Ngô Phương Giáo viên VIP
7 giờ trước (6:16)

Giáo viên đã sửa lại để tránh nhầm lẫn rồi em nhé. Cảm ơn em.

16 giờ trước (21:07)

  \(4.125.25+20.125.5\)
\(=125.\left(4.25+20.5\right)\)

\(=125.200\)

\(=25000\)

16 giờ trước (21:12)

13025 

5 giờ trước (8:33)
Gọi trang sách có số nhỏ hơn là : xx Ta có : x+(x+1)=345x+(x+1)=345 x+x+1=345x+x+1=345 x×2+1=345x×2+1=345 x×2=345−1x×2=345-1 x×2=344x×2=344 x=344:2x=344:2 x=172x=172 Vậy trang sách có số nhỏ hơn là...
Đọc tiếp

Gọi trang sách có số nhỏ hơn là : x

Ta có : x+(x+1)=345

x+x+1=345

x×2+1=345

x×2=345-1

x×2=344

x=344:2

x=172

Vậy trang sách có số nhỏ hơn là :