Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây

13 tháng 7 2015 lúc 13:08

Số số hạng là :

(x - 10) + 1 = x - 9 (số hạng)

Tổng trên là :

(x + 10) . (x - 9) : 2 = 5106

=> (x + 10) . (x - 9) = 10212

=> (x + 10) . (x - 9) = 111 . 92

=> (x + 10) . (x - 9) = (101 + 10) . (101 - 9)

=> x = 101

13 tháng 7 2015 lúc 13:22

số số hạng là (x-10)+1=9 số 

tổng trên là (x+10).(x-9):2=5106

=>x.x+10.x-x.9-10.9=5106.2=10212

=>x.x+10x-9x-90=10212

=>x.x+x=10302

=>x(x+1)=10302=101.102

=>x=101

14 tháng 2 2020 lúc 10:40

\(A=\left[1+\left(-2\right)\right]+\left[3+\left(-4\right)\right]+....+\left[2013+\left(-2014\right)+2015\right]\)

\(A=\left(-1\right)+\left(-1\right)+....+\left(-1\right)+2015\left(\text{1007 số hạng }\left(-1\right)\right)=1008\)

14 tháng 2 2020 lúc 10:49

\(B=\left(-2\right)+4+\left(-6\right)+8+\left(-10\right)+,...+\left(-2014\right)+2016\)

\(B=2+2+....+2\left(\text{504 số hạng 2}\right)=1008\)

a) 2018

b)x = vân vân và vân vân

hok tốt

15 tháng 2 2020 lúc 16:18

a) -2017<x<2018

<=> x={-2016,-2015,-2014,...,2016,2017}

(-2016)+(-2015)+(-2014)+...+(-2)+(-1)+0+1+2+....+2016+2017

=2017+[(-2016)+2016]+[(-2015)+2015]+[(-2014)+2014]+....+[(-2)+2]+[(-1)+1]+0

=2017+0+0+...+0

=2017

6 tháng 1 lúc 9:17

Tổng độ dài của chiều dài và chiều rộng là :

1156 x 2 = 2312 ( m )

Ta có sơ đồ :

Chiều dài : !--!--!

Chiều rộng : !-!

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là : 

4 + 1 = 5 ( phần )

Chiều rộng thửa ruộng là :

2312 : 5 x 1 = 462,4 ( m )

Chiều dài thửa ruộng là :

2312 - 462,4 = 1849,6 ( m ) 

Diện tích thửa ruộng là :

462,4 x 1849,6 = 855255,04 ( m2 )

Đáp số : 855255,04 m2

1 tháng 5 lúc 11:51

Tổng độ dài của chiều dài và chiều rộng là :

1156 x 2 = 2312 ( m )

Ta có sơ đồ :

Chiều dài : !--!--!

Chiều rộng : !-!

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là : 

4 + 1 = 5 ( phần )

Chiều rộng thửa ruộng là :

2312 : 5 x 1 = 462,4 ( m )

Chiều dài thửa ruộng là :

2312 - 462,4 = 1849,6 ( m ) 

Diện tích thửa ruộng là :

462,4 x 1849,6 = 855255,04 ( m2 )

Đáp số : 855255,04 m2

23 tháng 4 lúc 15:17

bằng 2

 

22 tháng 4 lúc 8:36

a) Diện tích xung quanh là: 

\(\left(6+5,2\right)\times2\times3=67,2\left(dm^2\right)\)

Diện tích đáy là: 

\(6\times5,2=31,2\left(dm^2\right)\)

Diện tích kính làm bể là: 

\(67,2+31,2=98,4\left(dm^2\right)\)

b) Thể tích của bể là: 

\(6\times5,2\times3=93,6\left(dm^3\right)\)

c) Lượng nước trong bể là: 

\(93,6\times\dfrac{1}{4}=23,4\left(dm^3\right)\)

Để 90% thể tích của bể có chứa nước thì bể chứa số nước là: 

\(93,6\times90\%=84,24\left(dm^3\right)\)

Cần đổ vào bể thêm số nước là: 

\(84,24-23,4=60,84\left(dm^3\right)=60,84\left(l\right)\)

26 tháng 11 2021 lúc 14:07
What .là sao
26 tháng 11 2021 lúc 14:11

?????

15 tháng 4 lúc 11:06

Nguồn nước bị nhiễm bẩn do các nguyên nhân sau:

– Vứt chất thải, xả nước thải bừa bãi, vỡ ống nước, lũ lụt.

– Sử dụng phân hóa học, thuốc trừ sâu, nước thải của nhà máy không qua xử lí.

– Khói bụi khí thải xe cô.

– Các sự cố tràn dầu.

nước có tính chất :

Nước là một chất lỏng trong suốt, không màu, không mùi, không vị, không có hình dạng nhất định. Nước chảy từ cao xuống thấp, lan ra khắp mọi phía, thấm qua một số vật và hoà tan được một số chất.  

15 tháng 4 lúc 11:06

Nguồn nước bị nhiễm bẩn do các nguyên nhân sau:

– Vứt chất thải, xả nước thải bừa bãi, vỡ ống nước, lũ lụt.

– Sử dụng phân hóa học, thuốc trừ sâu, nước thải của nhà máy không qua xử lí.

– Khói bụi khí thải xe cô.

– Các sự cố tràn dầu.

nước có tính chất :

Nước là một chất lỏng trong suốt, không màu, không mùi, không vị, không có hình dạng nhất định. Nước chảy từ cao xuống thấp, lan ra khắp mọi phía, thấm qua một số vật và hoà tan được một số chất.  

Minh Hồng
Minh Hồng Giáo viên
15 tháng 4 lúc 12:04

Ta có \(\widehat{A}=56^0;\widehat{B}=45^0\)

\(\Rightarrow\widehat{C}=180^0-\left(\widehat{A}+\widehat{B}\right)=180^0-\left(56^0+45^0\right)=79^0\)

Ta có \(\widehat{B}< \widehat{A}< \widehat{C}\Rightarrow AC< BC< AB\)  (quan hệ giữa cạnh và góc trong tam giác).

\(\text{Xét }\Delta ABC\text{ có:}\)

\(\widehat{A}+\widehat{B}+\widehat{C}=180^0\left(\text{tính chất tổng ba góc một tam giác}\right)\)

\(\Rightarrow\widehat{C}=180^0-\left(\widehat{A}+\widehat{B}\right)\)

\(\Rightarrow\widehat{C}=180^0-\left(56^0+45^0\right)=79^0\)

\(\text{Xét }\Delta ABC\text{ có:}\)

\(\widehat{C}>\widehat{A}>\widehat{B}\left(79^0>56^0>45^0\right)\)

\(\Rightarrow AB>BC>AC\left(\text{quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong tam giác}\right)\)

18 tháng 4 lúc 15:39

em ko hiểu ngữ văn lớp 7 bởi vì em học lớp 4

 

  Bạn tham khảo :

Từ xưa đến nay, đạo lí ''Ăn quả nhớ kẻ trồng cây'', ''Uống nước nhớ nguồn'',"Thất bại là mẹ thành công " luôn là truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam.

     Đúng là như vậy, nhưng đạo lí ấy đề cao sự biết ơn của mỗi người đối với người khác. Trong cuộc sống chúng ta, chắc chắn sẽ gặp rất nhiều khó khăn, mà không phải lúc nào chúng ta cũng có thể tự vượt qua được. Vậy nên, sự giúp đỡ của những người xung quanh là rất cần thiết. Từ những chuyện nhỏ nhặt đến lớn lao, từ đơn giản đến phức tạp. Khi được người khác giúp đỡ thì những con người Việt Nam sẽ thể hiện lòng kính mến bằng sự biết ơn. Nhưng sự biết ơn ấy không phải là nói qua loa cho có mà nó xuất phát từ một sự chân thành tận đáy lòng.

     Kho tàng tục ngữ, ca dao Việt Nam rất giàu đẹp và phong phú. Mang đến nhiều ý nghĩa và nội dung tâm đắc đến cho mọi người. Câu tục ngữ ''Ăn quả nhớ kẻ trồng cây'' là một trong số đó. Với hai từ ''Ăn quả'' là tượng trưng cho những người được thừa hưởng những cái ma người khác tạo ra. Còn '' kẻ trồng cây'' chính là người bỏ công để làm nên. Từ ''nhớ'' trong câu tục ngữ trên giữ vai trò quan trọng trong ý nghĩa lẫn nội dung câu. Nó là mấu chốt cho sự biết ơn của người ăn quả đối với kẻ trồng cây. Và với câu tục ngữ ''Uống nước nhớ nguồn'' cũng tương tự như thế. ''Uống nước'' đồng nghĩa với ''ăn quả'', ''nguồn'' đồng nghĩa với ''kẻ trồng cây''.

   Đối với những người dễ nản chí thì câu nói này có vẻ như sai nhưng đối với những người kiên trì và bền chí thì chắc chắn đúng. Để đạt được thành công thì những vấp ngã thiếu sót hầu như không thể tránh khỏi. Đó là một điều tất yếu. Thất bại còn giúp ta rèn luyện ý chí, giúp ta tự tin và bản lĩnh hơn. Trong cuộc sống thường ngày, mấy ai trong chúng ta mà không gặp những sai phạm vấp ngã. Khi chúng ta còn thơ bé, trong những lần chập chững biết đi, chẳng phải chúng ta đã té ngã bao nhiêu lần ư? Trong lúc tập chạy se đạp, có phải bạn đã té xe đến độ trầy cả chân sao? Nếu những lúc ấy ta buông xuôi thì có lẽ đến giờ chúng ta vẫn chưa biết đi, chưa biết đi xe đạp đấy. Nhiều người nổi tiếng trên thế giới cũng có lần gặp những thất bại. Nhà bác học Loius Pasture lúc còn nhỏ là một học sinh trung bình. Về môn Hoá, ông đứng hạng mười lăm trong tổng số hai mươi hai học sinh. Sự thất bại đó không làm ông nản lòng mà còn là động lực để giúp ông vươn cao, trở thành nhà bác học nổi tiếng.        Một trong số những việc làm thiết thực nhất để con người Việt Nam bày tỏ sự biết ơn là: tổ chức các lễ hội, các ngày cúng giỗ, ngày Thương binh liệt sĩ, Nhà giáo Việt Nam, Quốc tế Phụ nữ, ... và một số ngày lễ trọng đại khác. Mỗi năm các ngày lễ, phong tục ấy luôn được mọi người nhớ đến và tổ chức khá long trọng. Toàn thể đất nước luôn cố gắng cống hiến công sức của mình, góp phần cho đất nước mình giàu mạnh. Vậy thì, họ được tổ chức các ngày dành riêng cho mình là rất xứng đáng. Và người Việt Nam cũng không thể sống nếu thiếu các phong tục, lẽ hội ấy được. Vì nó đã trở thành thói quen tốt, truyền thống của dân tộc ta.         Tóm lại, câu tục ngữ chính là sự tự hào của người Việt Nam, là bằng chứng cho đạo đức của những người ấy.