Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

5 giờ trước (7:40)

tính từ : trắng; cao; đẹp; ấm; xanh; no; mới, lành