Tất cảToán lớp 1-Tiếng Việt lớp 1 -Tiếng Anh lớp 1 Toán lớp 2-Tiếng Việt lớp 2 -Tiếng Anh lớp 2 Toán lớp 3-Tiếng Việt lớp 3 -Tiếng Anh lớp 3 Toán lớp 4-Tiếng Việt lớp 4 -Tiếng Anh lớp 4 Toán lớp 5-Tiếng Việt lớp 5 -Tiếng Anh lớp 5 Toán lớp 6-Ngữ văn lớp 6 -Tiếng Anh lớp 6 Toán lớp 7-Ngữ văn lớp 7 -Tiếng Anh lớp 7 Toán lớp 8-Ngữ văn lớp 8 -Tiếng Anh lớp 8 Toán lớp 9-Ngữ văn lớp 9 -Tiếng Anh lớp 9

khuckhaithanh 6 giờ trước (10:44)
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Diện tích hình vuông là:

         4x4=16 (cm )

Bán kính hình tròn là : 

         4:2=2( cm )

Diện tích hình tròn là:

      

       2 x 2 x 3,14= 12,56

Diện tích phần còn lại là : 

   16-12,56=3.14

diện tích phần tô màu thứ nhất là :

   3.14 : 2=1,57

diện tích phần tô màu là: 

      1,57 + 3,14 = 4,81

                 đáp số : v.v..............

Đọc tiếp...
Nhok Silver Bullet 02/10/2016 lúc 09:41
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Xét \(\Delta CMB\)  và    \(\Delta AMD\) ta có:

 CM = AM (Vì tam giác ACM đều)

AMD = CMB  (= 600 + CMD)

MD = MB (Vì tam giác DMB  đều)

=> Tam giác CMB = Tam giác AMD (c-g-c)

=> DAM = FCM (Hai góc tương ứng)

Xét tam giác AEM và Tam giác CFM ta có:

  AE = CF (vì cùng bằng 1/2 của 2 cánh bằng nhau là CB và AB)

DAM = FCM (chứng minh trên)

AM = CM (vì tam giác AMC đều)

=> Tam giác AEM = Tam giác CFM (c-g-c)

=> EM = FM (Hai cạnh tương ứng)    (1)

Mặt khác: Vì Tam giác AEM = Tam giác CFM (chứng minh trên)

                 => AME = CMF (2 góc tương ứng)

                 => AME + CME  =  CMF +  CME

                 => AMC = EMF

                => EMF = 600   (Vì  AMC = 600)      (2)

Từ (1) và  (2) => EMF là tam giác đều 

Đọc tiếp...
Phạm Phúc Hưng 01/10/2016 lúc 22:26
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

dễ lắm bạn ạ; 

Đầu tiên bạn cm tam giácCMB=tam giacAMD(C-g-c)(nhớ là góc AMD=góc CMB vì AMD=60ĐỘ+CMD VÀ CMB cũng vậy)

TỪ Trên bạn có thể suy ra CB=AD nen suy ra luôn AE=CF ;

VÌ 2 tam giác trên bằng nhau nên suy ra góc MCB=EAM;

Xét tam giác AEM và tam giác CFM thi nó bằng nhau theo (c-g-c)(các yếu tố mình đã nói hết ở trên),vì vậy suy ra EM=FM(1)

VÌ tam giác AEM=CFM suy ra góc FMC=EMC

Ta có:góc AME+EMC=6O,MÀ góc EMC=FMC NÊN suy ra góc EMC+CMF=60 SUY RA góc EMF=60(2)

Từ 1 và 2 suy ra tam gia EMF là tam giac deu (tam giac can có 1 góc bằng 60 độ)

Đọc tiếp...
trai phố không lo ngố 01/10/2016 lúc 20:41
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

hinh xâu quá

Đọc tiếp...
Six Path of Pain 20 giờ trước (20:48)
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

1)  dự đoán của chúa Pain x=y=z=1 

áp dụng BDT cô si ta có

\(x+y+z+\frac{1}{xyz}\ge4\sqrt[4]{\frac{xyz}{xyz}}=4.\)

Vậy Min là 4 dấu = xảy ra khi x=y=z=1

2  chia cả tử cả mẫu cho  \(x^2+y^2+z^2=3\) ta được

\(\frac{x}{yz}+\frac{y}{xz}+\frac{z}{xy}=\frac{3}{xyz}\)

thay số ta được

\(\left(x+y+z+\frac{x}{yz}+\frac{z}{xy}+\frac{y}{zx}\right)\)

áp dụng Cô si ta được

\(VT\ge6\sqrt[6]{\frac{x^2y^2z^2}{y^2z^2x^2}}=6\)

vậy Min là 6 dấu = xảy ra khi x=y=z=1

3) TƯỢNG TỰ cậu 2

chia xyz cho 2 vế 

\(x^2+y^2+z^2=1\)

ta được

\(\frac{x}{yz}+\frac{y}{xz}+\frac{z}{xy}=\frac{1}{xyz}\)

thay số

\(\left(x+y+z\right)+\left(\frac{x}{yz}+\frac{y}{xz}+\frac{z}{xy}\right)\)

áp dụng BDT cô si ta được

\(\left(\frac{x}{\frac{1}{\sqrt{3}^2}}+\frac{y}{\frac{1}{\sqrt{3}^2}}+\frac{x}{\frac{1}{\sqrt{3}^2}}\right)+\left(\frac{x}{yz}+\frac{y}{xz}+\frac{z}{xy}\right)\ge....\)

tự làm

Đọc tiếp...
i love you 23 giờ trước (17:28)
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

t lắm tắt luôn nhé có nhiều  câu quá 

áp dụng bdt cô si ta có

a)  \(x+y+z+\frac{1}{xyz}\ge4\sqrt[4]{\frac{1.xyz}{xyz}}=4\)

vậy Min của T là 4 dấu = xảy ra khi x=y=z=1

b)  

áp dụng BDT cosi ta có

\(x+y+Z\ge3\sqrt[3]{xyz}\)

\(\frac{3}{xyz}+3xyz\ge2\sqrt{\frac{3.3xyz}{xyz}}=6\)

+ vế với vế ta được

\(T+3xyz\ge3\sqrt[3]{xyz}+6\)

\(T\ge3\sqrt[3]{xyz}+6-3xyz\)

có  \(xyz\le\frac{\left(x+y+Z\right)^2}{27}\Rightarrow-xyz\ge-\frac{\left(x+y+z\right)^2}{27}\) cùng dấu > thay vào được

\(T\ge3\sqrt[3]{xyz}+6-3\frac{\left(x+y+z\right)^3}{27}\)

Có \(x^2+1\ge2x\)

       \(y^2+1\ge2y\)

      \(z^2+1\ge2z\)  (cosy)

+ vế với vế ta được

\(x^2+y^2+z^2+3\ge2\left(x+y+z\right)\)

\(3\ge\left(x+y+z\right)\Rightarrow-\left(x+y+z\right)\ge-3\) cùng dấu > ta thay được 

\(\Rightarrow T\ge3\sqrt[3]{xyz}+6-3\frac{\left(3\right)^3}{27}\)

\(\Rightarrow T\ge6\) dấu = xảy ra khi x=y=z=1

3) dự đoán của chúa pain x=y=z = \(\frac{1}{\sqrt{3}}\)

thử thay vào

\(\frac{1}{\sqrt{3}}+\frac{1}{\sqrt{3}}+\frac{1}{\sqrt{3}}+\frac{1}{\frac{1}{\sqrt{3}^3}}\)

số xấu lắm m tự làm đi tương tự câu 1) 2) 

Đọc tiếp...
Nguyền Hoàng Thảo Trinh 17/07/2015 lúc 20:51
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

   Nếu các bạn không suy nghì ra thì mình xin giải thích luôn:

   Vì những người nói thật luôn luôn đúng nên bên cạnh bạn này là một người nói thật và một người nói dối. Do vậy 2 người nói thật sẽ đứng cạnh nhau và người nói dối thì chỉ có 1 ( người nói dối nói sai ):

    Vậy: số hs ở đội A có là:

            36: ( 2+1).2= 24 ( hs )

      Số hs ở đội B có là:

            36-24=12 ( hs )

    Vì vậy:  đội A có: 24 hs;    đội B có 12 hs

Đọc tiếp...
Nguyền Hoàng Thảo Trinh 17/07/2015 lúc 19:48
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

thật ra bài này không đơn giản như các bạn nghĩ đâu

Đọc tiếp...
ĐÀO HẢI HƯNG 17/07/2015 lúc 20:20
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

thế câu trả lời là sao vậy nói cho bọn tớ biết đi?

Đọc tiếp...
alibaba nguyễn 11/04/2017 lúc 18:47
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Ta có:

\(\frac{1}{a}+\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}\ge\frac{16}{2a+b+c}\)(1)

Tương tự ta có:

\(\hept{\begin{cases}\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}\ge\frac{16}{a+2b+c}\left(2\right)\\\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}+\frac{1}{c}\ge\frac{16}{a+b+2c}\left(3\right)\end{cases}}\)

Cộng (1), (2), (3) vế theo vế ta được

\(16\left(\frac{1}{2a+b+c}+\frac{1}{a+2b+c}+\frac{1}{a+b+2c}\right)\le4\left(\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}\right)=16\)

\(\Leftrightarrow\frac{1}{2a+b+c}+\frac{1}{a+2b+c}+\frac{1}{a+b+2c}\le1\)

Đọc tiếp...
Hà Ngọc Toàn 29/07/2015 lúc 15:07
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Con kiến bò từ A đến B theo đường (2) đi được quoãng đường là:

\(\frac{AE.3,14}{2}+\frac{EF.3,14}{2}+\frac{FB.3,14}{2}=\frac{3,14}{2}.\left(AE+EF+FB\right)=\frac{3,14}{2}.AB\)

Con kiến bò từ A đến B theo đường (1) đi được quoãng đường là : \(\frac{3,14}{2}.AB\)

Vậy 2 con kiến đến B cùng lúc .... L I K E 

Đọc tiếp...
nguyenluyen1981 Hoang 29/07/2015 lúc 10:51
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

chú kiến thứ nhất sẽ đi liên tục theo đường cong 1 , còn chú thứ hai chạy theo đường cong lên xuống nên chú thứ nhất về trước

Đọc tiếp...
Dương Việt Hoàng 29/07/2015 lúc 16:06
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Cả hai chú kiến về cùng một lúc.

Đọc tiếp...
Thắng Nguyễn CTV 16/01/2018 lúc 18:14
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

\(A=7+7^2+7^3+7^4+...+7^{4n}\)

\(=\left(7+7^2+7^3+7^4\right)+...+\left(7^{4n-3}+7^{4n-2}+7^{4n-1}+7^{4n}\right)\)

\(=7\left(1+7+7^2+7^3\right)+...+7^{4n-3}\left(1+7+7^2+7^3\right)\)

\(=7\cdot400+...+7^{4n-3}\cdot400\)

\(=400\left(7+...+7^{4n-3}\right)⋮400\forall n\in N\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Minh Đức 14/02/2016 lúc 07:32
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Đặt a=7n-8/2n-3 => 2a= 14n-16/2n-3 = 7*(2n-3)+5   /2n-3 =7+ 5/2n-3 . để a đặt giá trị lớn nhất khi và chỉ khi 2a đạt giá trị lớn nhất khi và chỉ khi 2n-3 đạt giá trị nguyên dưng nhỏ nhất =>2n-3 =1=>n=2 vậy n=2 để a đạt giá trị nhỏ nhất

Đọc tiếp...
trần như 10/02/2015 lúc 12:52
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

giải chi tiết giùm mình

Đọc tiếp...
Lê Mạnh Tiến Đạt 17/03/2017 lúc 17:26
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

(7n-8)/(2n-3) = (7n - 21/2 + 5/2)/(2n - 3) = [(7/2)(2n-3) + 5/2]/(2n-3) = 
= 7/2 + 5/(4n-6) 
Phân số đã cho có GTLN khi 5/(4n-6) có GTLN, tức là khi 4n-6 có giá trị dương nhỏ nhất (với n là stn) hay n = 2 
 n = 2 (khi đó phân số có GTLN là 7/2 + 5/2 = 6)

Đọc tiếp...
Đỗ Đức Đạt 21 giờ trước (19:07)
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Nếu thêm 4 bạn nữ nữa thì số học sinh cả lớp là:

32 + 4 = 36 ( học sinh )

Lúc đó ta coi nam là 5 phần, nữ là 4 phần

Số học sinh nam là:

36 : ( 5 + 4 ) x 5 = 20 ( học sinh )

Số học sinh nữ là:

32 - 20 = 12 ( học sinh )

Đ/S: Nam: 20 học sinh

        Nữ: 12 học sinh

Đọc tiếp...
GV Quản lý Hôm qua lúc 15:07
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Vẽ sơ đồ như sau:

Nam 2 2 Nữ 32+4

Nếu nữ thêm 4 bạn thì cả lớp là 36 bạn. Khi đó Nếu coi Nam là 5 phần thì nứ là 4 phần. Tỏng số phần là:

    5 + 4 = 9 (phần)

Giá trị 1 phần là: 36 : 9 = 4 (học sinh)

=> nam: 5 x 4 = 20 (học sinh)

    Nữ: 32 - 20 = 12 (học sinh)

Đọc tiếp...
Pham Thi Thoan 2 giờ trước (14:04)
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Giả sử số học sinh nam của lớp có 5 phần bằng nhau (mỗi phần biểu diễn bằng một đoạn thẳng dài 1cm). Như vậy 2/5 số học sinh nam là đoạn 2cm. Từ đề bài suy ra một nửa số học sinh nữ là đoạn 2cm – 2. Từ đó số nữ sinh là đoạn 4cm - 4. Tổng số học sinh của lớp là (số nam sinh + số nữ sinh) = 5cm + 4cm – 4 = 32, suy ra 9cm = 32 + 4 = 36; 1 cm = 36: 9 =4 (bạn). Số nữ sinh của lớp là 4cm – 4 = 4x4 – 4 = 12 (bạn)

Đọc tiếp...
GV Quản lý Hôm qua lúc 14:49
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Ta vẽ sơ đồ tuổi chú, tuổi cháu ở 3 thời điểm: 1) Hiện tại; (2) Khi tuổi chú bằng tuổi cháu hiện nay, (3) khi tuổi cháu bằng tuổi chú hiện nay.

1) Hiện nay Cháu Chú 2) Khi tuổi chú bằng tuổi cháu hiện nay Cháu Chú 3) Khi tuổi cháu bằng tuổi chú hiện nay: Cháu Chú 96

Nhìn vào sơ đồ ta thấy: Trong sơ đồ giữa (khi tuổi chú bằng tuổi cháu hiện nay), nếu gọi tuổi cháu là 1 phần thì tuổi chú là 3 phần.

Khi đó: Trong sơ đồ thứ nhất ta có:

             Tuổi cháu hiện nay: 3 phần

             Tuổi chú hiện nay: 5 phần

Trong sơ đồ thứ 3, khi tuổi cháu bằng tuổi chú:

            Tuổi cháu: 5 phần

            Tuổi chú: 7 phần

           Tổng số phần: 5 + 7 = 12 (phần)

           12 phần ứng với 96 tuổi => Giá trị 1 phần là: 96 : 12 = 8 (tuổi)

Vậy Tuổi cháu hiện nay là: 3 phần x 8 = 24 tuổi

       Tuổi chú hiện nay là: 5 phần x 8 = 40 (tuổi)

ĐS: 24 tuổi, 40 tuổi

Đọc tiếp...
Pham Thi Thoan 2 giờ trước (14:05)
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Giả sử tuổi cháu trước đây (khi tuổi chú bằng tuổi cháu hiện nay) là một đoạn độ dài 1cm. Theo giả thiết tuổi cháu hiện nay = 3cm, như vậy ở thời điểm tuổi chú bằng tuổi cháu hiện nay thì tuổi hai chú cháu lần lượt là 3cm và 1cm, chú hơn cháu một số tuổi = 2cm.

          Hiện nay tuổi cháu = 3cm, suy ra tuổi chú hiện nay = 3cm + 2cm = 5cm.

          Khi tuổi cháu bằng tuổi chú hiên nay thì tuổi cháu = 3cm, tuổi chú là 3cm + 2cm = 5cm. Theo giả thiết, tổng số tuổi hai chú cháu là 96 tức là    5cm + 7cm = 96;  12cm = 96;  1 cm = 8.

          Hiện nay, tuổi chú là 5x8 = 40; tuổi cháu là 3 x 8 = 24.

Đọc tiếp...
Dũng Lê Trí 20 giờ trước (20:10)
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Tỉ số % số tiền còn lại sau năm thứ nhất :

100% - 25% = 75%

Số tiền sau năm đầu tiên : 

100.000.000 : 100 x 75 = 75.000.000 (Đồng)

Tỉ số % số tiền sản phẩm sau năm thứ hai :

100% - 10% = 90%

Số tiền sau năm thứ hai :

75.000.000 : 100 x 90 = 67.500.000 (Đồng)

Tương tự : 

Năm thứ ba : 67.500.000 : 100 x 90 =60.750.000(đồng)

Năm thứ tư : 60.750.000 : 100 x 90 = 54.675.000(Đồng)

Năm thứ năm : 54,675,000 : 100 x 90 =49.207.500(đồng)

Đọc tiếp...
Dũng Lê Trí 20 giờ trước (20:17)
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Nhận xét : 

Quy luật : 

Mẫu là a thì số số hạng có mẫu a là a - 1 

Mẫu là 2 thì có 1 SH là 1/2

Mẫu là 3 thì có 3 - 1 = 2 số hạng là 1/3 và 2/3

<=> Ta có : 

1 + 2 + 3 +  ... + 10 = 55

Vậy số hạng thứ 60 thuộc dãy số có mẫu là 12 vì số 1 tương ứng với dãy \(M_2\),số 2 tương ứng với dãy \(M_3\)

=> Số 10 tương ứng với dãy \(M_{11}\)

Các số tiếp theo sau dãy \(M_{11}\):

\(M_{11};M_{12}=\frac{1}{11};\frac{2}{11};....;\frac{10}{11};\left(\frac{1}{12};\frac{2}{12};\frac{3}{12};\frac{4}{12};\frac{5}{12}\right);.....\)

Số hạng thứ 60 là số 5/12

Đọc tiếp...
GV Quản lý Hôm qua lúc 13:44
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Vì \(29a+2c=3b\) => \(c=\frac{3b-29a}{2}\)

Ta có: \(f\left(2\right).f\left(-5\right)=\left[a.2^2+b.2+c\right]\left[a\left(-5\right)^2+b.\left(-5\right)+c\right]\)

       \(=\left(4a+2b+c\right)\left(25a-5b+c\right)\)

        \(=\left(4a+2b+\frac{3b-29a}{2}\right)\left(25a-5b+\frac{3b-29a}{2}\right)\)

       \(=\left(\frac{8a+4b+3b-29a}{2}\right)\left(\frac{50a-10b+3b-29a}{2}\right)\)

        \(=\left(\frac{-21a+7b}{2}\right)\left(\frac{21a-7b}{2}\right)\)

          \(=\frac{-7}{2}\left(3a-b\right).\frac{7}{2}\left(3a-b\right)\)

           \(=\frac{-49}{4}\left(3a-b\right)^2\le0\) (ĐFCM)

Đọc tiếp...
Việt 11/05/2017 lúc 15:23
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

kho qua chi k cho em di  em se lam duoc

Đọc tiếp...
GV Quản lý Hôm qua lúc 13:26
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

A B C D E F 80 o 50 o M K

Lấy M là điểm trên tia AF sao cho FM = AF. Khi đó ADMC là hình bình hành (vì có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm mỗi đường).

=> AD // CM => \(\widehat{ADF}=\widehat{FCM}=80^o\)    (so le trong)

\(\widehat{BCM}=\widehat{BCF}+\widehat{FCM}=50^o+80^o=130^o\)

Vì ADMC là hình bình hành => AD = MC. Theo giả thiết AD = BC => MC = BC => Tam giác CMB cân tại C

=> \(\widehat{CBM}=\widehat{CMB}=\frac{180^o-130^o}{2}=25^o\)

BM cắt CD tại K. Xét tam giác BKC biết 2 góc là 50 và 25 độ => \(\widehat{BKC}=180-\left(50+25\right)=105^o\)

Trong tam giác ABM có EF là đường trung bình => EF // BM => \(\widehat{EFC}=\widehat{BKC}=105^o\) (hai góc đồng vị).

ĐS: \(\widehat{EFC}=105^o\)

Đọc tiếp...
vothithanhthao 19/09/2017 lúc 20:49
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

dua nao viet chu to vat

Đọc tiếp...
Lê Nhật Khôi 4 giờ trước (12:48)
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Dễ thui

Vẽ lại

A B M

Chu vi hình tròn tâm A là:

\(AM\cdot2\cdot3,14=AM\cdot6,28\)

Chu vi hình tròn tâm B là:

\(BM\cdot2\cdot3,14=BM\cdot6,28\)

Vậy Tổng chu vi 2 hình là: \(AM\cdot6,28+BM\cdot6,28=6,28\cdot\left(AM+BM\right)=6,28\cdot7=43,96\)

Vậy ........................

Đọc tiếp...
le quang minh Hôm qua lúc 13:44
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

mình nghĩ đáp số là: 43,96

Đọc tiếp...
Thao Tran 27/04/2015 lúc 20:42
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Vì p là tích của n số nguyên tố đầu tiên nên p chia hết cho 2 và p không chia hết cho 4 (*) 

Ta chứng minh p+1 là số chính phương: 
Giả sử phản chứng p+1 là số chính phương . Đặt p+1 = m² (m∈N) 
Vì p chẵn nên p+1 lẻ => m² lẻ => m lẻ. 
Đặt m = 2k+1 (k∈N). Ta có m² = 4k² + 4k + 1 => p+1 = 4k² + 4k + 1 => p = 4k² + 4k = 4k(k+1) chia hết cho 4. Mâu thuẫn với (*) 
Vậy giả sử phản chứng là sai, tức là p+1 là số chính phương 

Ta chứng minh p-1 là số chính phương: 
Ta có: p = 2.3.5… là số chia hết cho 3 => p-1 có dạng 3k+2. 
Vì không có số chính phương nào có dạng 3k+2 nên p-1 không là số chính phương . 

Vậy nếu p là tích n số nguyên tố đầu tiên thì p-1 và p+1 không là số chính phương (đpcm)

Đọc tiếp...
pham phuong anh 28/04/2015 lúc 08:04
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Vì p là tích của n số nguyên tố đầu tiên nên p chia hết cho 2 và p không chia hết cho 4 (*) 

Ta chứng minh p+1 là số chính phương: 
Giả sử phản chứng p+1 là số chính phương . Đặt p+1 = m² (m∈N) 
Vì p chẵn nên p+1 lẻ => m² lẻ => m lẻ. 
Đặt m = 2k+1 (k∈N). Ta có m² = 4k² + 4k + 1 => p+1 = 4k² + 4k + 1 => p = 4k² + 4k = 4k(k+1) chia hết cho 4. Mâu thuẫn với (*) 
Vậy giả sử phản chứng là sai, tức là p+1 là số chính phương 

Ta chứng minh p-1 là số chính phương: 
Ta có: p = 2.3.5… là số chia hết cho 3 => p-1 có dạng 3k+2. 
Vì không có số chính phương nào có dạng 3k+2 nên p-1 không là số chính phương . 

Vậy nếu p là tích n số nguyên tố đầu tiên thì p-1 và p+1 không là số chính phương (đpcm)

Đọc tiếp...
Nguyễn Huyền Kim Ngọc 07/03/2017 lúc 08:39
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Nè, p+1 là số chính phương vậy ko thỏa mãn đề bài rùi

Đọc tiếp...
Huỳnh Quang Sang Hôm qua lúc 20:42
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

      Tổng của ba số là: 112 x 3 = 336

 Vì số thứ 1 xóa đi 1 chữ số 0 tận cùng nên số thứ 2 = \(\frac{1}{10}\)số thứ nhất, và số thứ 2 = \(\frac{1}{2}\)số thứ nhất nên ta có sơ đồ:

    Số thứ 1 :|---------------------|---------------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|----------|-------------|------------|\(\hept{\begin{cases}\\\end{cases}336}\)

    Số thứ 2 :|---------------------|

    Số thứ 3:|----------------------|---------------|---------------|-------------|------------|

             TSP = nhau là:    10+1+5=16 phần

   Số thứ 2 là:    336 : 16 = 21                Số thứ 1 là: 21 x 10 = 210                          Số thứ 3 là: 210 : 2 = 105

                   

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

Building.

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: