Tất cảToán lớp 1Toán lớp 2Toán lớp 3Toán lớp 4Toán lớp 5Toán lớp 6Toán lớp 7Toán lớp 8Toán lớp 9

Nguyễn Quang Trung CTV 18/07 lúc 19:40
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Vì n là số tự nhiên lớn hơn 1 nên sảy ra hai trường hợp

Th1: n là số chắn  => n4 + 4n  là , hợp số.

Th2: n số lẻ  => n = 2k + 1

Thì n+ 4n  = n+ 42k + 1 = (n2 + 22k + 1)2 - n2.22k + 2 = (n2 + 22k + 1 + n.2k + 1 )  (n2 + 22k + 1 - n.2k + 1 

Ta có : n2 + 22k + 1 \(\ge2.n.2\frac{2k+1}{2}=n.2^{k+1}\)

Mà n là số lẻ và lờn hơn 1 nên n2 + 22k + 1 - n.2k + 1 > 1

Vậy n4 + 4n là hợp số 

Hoàng Phúc 15 giờ trước (20:15)
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

toàn copy mà bày đặt "=>" với "đương nhiên"

OoO_Nhok_Lạnh_Lùng_OoO 22 giờ trước (13:41)
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Có 2 trường hợp:

Th 1: \(n\)chẵn suy ra đương nhiên \(n^4+n^4\)là hợp số 

Th 2: \(n\)lẻ suy ra \(n=2k+1\)

Suy ra:

\(n^4+n^4=n^4+n^{2n}=n^4+2.2^n+2^{2n}-2.2^n=\left(n^2+2^n\right)^2-2.2^{2k+1}=\left(n^2+2^n\right)^2-\left(2^k+1\right)^2\)

\(=\left(n^2+2^n-2^{k+1}\right)\left(n^2+2^n+2^{k+1}\right)\)

Suy ra là tích của 2 số nên nó là hợp số
 

Nguyễn Lương Bảo Tiên 12/09/2014 lúc 08:03
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Số bị trừ 63

Số trừ  6

o0oNguyễno0o Hôm qua lúc 07:03
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Số trừ là :

      ( 57 - 3 ) : ( 10 - 1 ) = 6

Số bị trừ là :

        57 + 6 = 63

ĐS :...

Harry Potter05 03/07/2017 lúc 08:40
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Số bị trừ là: 63

Số trừ là: 6

Bn nào thấy đúng thì ủng hộ mk nha !!!

Nguyễn Thị BÍch Hậu 06/06/2015 lúc 12:39
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Đk: x,y,z khác 0.

ta có: \(\left(y-z\right)^2\ge0\Rightarrow y^2+z^2\ge2yz\Leftrightarrow x^2+y^2+z^2\ge x^2+2yz\Leftrightarrow\frac{yz}{x^2+2yz}\ge\frac{yz}{x^2+y^2+z^2}\)

tương tự thì \(A\ge\frac{xy}{x^2+y^2+z^2}+\frac{yz}{x^2+y^2+z^2}+\frac{xz}{x^2+y^2+z^2}=\frac{xy+yz+xz}{x^2+y^2+z^2}\)

từ đề bài =>\(\frac{xy+yz+xz}{xyz}=0\Rightarrow xy+yz+xz=0\)

=> A =0

Trần Thị Diễm Quỳnh 12/01/2016 lúc 22:01
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

bài bạn Hậu sai ở cuối dòng đầu tiên thì phải

Phan Bảo Huân 07/01/2017 lúc 21:34
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Bạn Hậu sai 1 phần rùi, ở dòng đầu tiên, mình cũng ko chắc nữa, nhưng mik nghĩ là bạn ấy làm hơi sai.

Nguyễn Minh Đức 14/02/2016 lúc 07:32
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Đặt a=7n-8/2n-3 => 2a= 14n-16/2n-3 = 7*(2n-3)+5   /2n-3 =7+ 5/2n-3 . để a đặt giá trị lớn nhất khi và chỉ khi 2a đạt giá trị lớn nhất khi và chỉ khi 2n-3 đạt giá trị nguyên dưng nhỏ nhất =>2n-3 =1=>n=2 vậy n=2 để a đạt giá trị nhỏ nhất

trần như 10/02/2015 lúc 12:52
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

giải chi tiết giùm mình

Lê Mạnh Tiến Đạt 17/03/2017 lúc 17:26
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

(7n-8)/(2n-3) = (7n - 21/2 + 5/2)/(2n - 3) = [(7/2)(2n-3) + 5/2]/(2n-3) = 
= 7/2 + 5/(4n-6) 
Phân số đã cho có GTLN khi 5/(4n-6) có GTLN, tức là khi 4n-6 có giá trị dương nhỏ nhất (với n là stn) hay n = 2 
 n = 2 (khi đó phân số có GTLN là 7/2 + 5/2 = 6)

Bùi Thị Vân Quản lý 18/07 lúc 10:07
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

TenAnh1 TenAnh1 A = (-4.28, -6.24) A = (-4.28, -6.24) A = (-4.28, -6.24) B = (11.08, -6.24) B = (11.08, -6.24) B = (11.08, -6.24) C = (-4.26, -6.06) C = (-4.26, -6.06) C = (-4.26, -6.06) D = (11.1, -6.06) D = (11.1, -6.06) D = (11.1, -6.06)

alibaba nguyễn CTV 18/07 lúc 10:43
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Lê Minh Đức đáp án nó không phụ thuộc vào đều hay không đều đâu mà nó phụ thuộc vào đỉnh mà mình nối với nhau để tạo hình ngôi sao.

Trường hợp của Phan Thanh Tịnh thì nối đỉnh 1 với đỉnh 3, cứ bỏ 1 đỉnh nói 1 đỉnh ở trường hợp này thì hình ngôi sao có đều hay không thì tổng các góc ở đỉnh vẫn là 540o.

Còn trường hợp hình vẽ cô Vân thì nối đỉnh 1 với đỉnh thứ 4 trường hợp này thì luôn tìm được 180o.

Hiện tại mình chưa tìm được cách nối đỉnh thứ 3. Nên tạm chấp nhận bài này có 2 trường hợp như vậy.

alibaba nguyễn CTV 18/07 lúc 10:16
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Xem hình cô Vân nha. Bài của bạn Tịnh là 1 trường hợp, bài của a là 1 trường hợp nha. Mà đề kiểu này quá mở đáng lẽ phải cho hình vẽ trước thì mới tìm được 1 đáp số được.

Ta có:

\(180^o=\widehat{B}+\widehat{BVF}+\widehat{F}=\widehat{B}+\widehat{F}+\widehat{VLE}+\widehat{E}\)

\(=\widehat{B}+\widehat{F}+\widehat{E}+\widehat{A}+\widehat{ANL}=\widehat{B}+\widehat{F}+\widehat{E}+\widehat{A}+\widehat{D}+\widehat{NZD}\)

\(=\widehat{B}+\widehat{F}+\widehat{E}+\widehat{A}+\widehat{D}+\widehat{G}+\widehat{C}\)

Vậy tổng các góc cần tim là 180o

Ác Mộng 14/06/2015 lúc 16:31
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Tổng các c/s của A là 9n

A2=999...92

Ta thấy 92=81(tổng chữ số=9)

992=9801(tổng chữ số =2.9

=>999...92=999...98000...01(tổng các chữ số =9.n)

=>Tổng các chữ số của A= tổng các chữ số của A2

Sai 13/06/2015 lúc 10:57
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Tổng các chữ số của A là: 9n

A=999...9{n chữ số 9}

=>A=10n-1 

=> A2=(10n-1)2

         = 102n-2.10n+1

         = 10n(10n-2)+1

         = 10n.999...98{​n-1 số 9}+1

=> A2=999...98000...01{n-1 chữ số 9 và n-1 chữ số 0}

=> Tổng các chữ số của  A2 là: 9(n-1)+8+1

                                            = 9n+9

                                            = 9n

Vậy tổng các chữ số của A và A2 bằng nhau và đều bằng 9n.

Mình làm như vầy nè Hoàng!

Nguyễn Huy Hoàng 25/03/2017 lúc 21:00
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Ngay sau ban duoc so phan la :

          1/3 x 3/4 = 1/4 ( so gao )

So gao con lai tuong ung voi so phan la :

           1 - 1/3 - 1/4 = 5/12 ( so gao )

Luc dau cua hang co so ta gao la 

           15 : 5/12 = 36 ( ta gao )

                            Dap so : 36 ta gao

Chuc ban hoc gioi ! Nho tk cho minh nha !

Otoshiro Seira 19/03/2017 lúc 14:59
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

36 tạ gạo nha

Mai Đức Dũng 05/03/2017 lúc 15:42
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Ngày sau bán được số phần là:

\(\frac{1}{3}\cdot\frac{3}{4}\)=\(\frac{1}{4}\)(số gạo)

Số gạo còn lại tương ứng với số phần là:

\(1-\frac{1}{3}\)\(-\frac{1}{4}\)\(=\frac{5}{12}\)(số gạo)

Lúc đầu cửa hàng có số tạ gạo là:

\(15:\frac{5}{12}=36\)(tạ gạo)

                   Đáp số:\(36\)tạ gạo.

Nguyễn Thiều Công Thành 17/07 lúc 16:47
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

xét hiệu:

B-A=(a15-a1)+(a25-a2)+(a35-a3)+(a45-a4)+(a55-a5)

=(a1-1)a1(a1+1)(a12+1)+(a2-1)a2(a2+1)(a22+1)+(a3-1)a3(a3+1)(a32+1)+(a4-1)a4(a4+1)(a42+1)+(a5-1)a5(a5+1)(a52+1)

vì (a1-1)a1(a1+1);(a2-1)a2(a2+1);(a3-1)a3(a3+1);(a4-1)a4(a4+1);(a5-1)a5(a5+1) là tích 3 số tự nhiên liên tiếp 

=>(a1-1)a1(a1+1);(a2-1)a2(a2+1);(a3-1)a3(a3+1);(a4-1)a4(a4+1);(a5-1)a5(a5+1) chia hết cho 3

=>(a1-1)a1(a1+1)(a12+1);(a2-1)a2(a2+1)(a22+1);(a3-1)a3(a3+1)(a32+1);(a4-1)a4(a4+1)(a42+1);(a5-1)a5(a5+1)(a52+1) chia hết cho 3

=>(a1-1)a1(a1+1)(a12+1)+(a2-1)a2(a2+1)(a22+1)+(a3-1)a3(a3+1)(a32+1)+(a4-1)a4(a4+1)(a42+1)+(a5-1)a5(a5+1)(a52+1) chia hết cho 3

=>B-A chia hết cho 3

mà A chia hết cho 3=>B chia hết cho 3

=>đpcm

nhất sông núi 17/07 lúc 18:47
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

xét hiệu:

B-A=(a15-a1)+(a25-a2)+(a35-a3)+(a45-a4)+(a55-a5)

=(a1-1)a1(a1+1)(a12+1)+(a2-1)a2(a2+1)(a22+1)+(a3-1)a3(a3+1)(a32+1)+(a4-1)a4(a4+1)(a42+1)+(a5-1)a5(a5+1)(a52+1)

vì (a1-1)a1(a1+1);(a2-1)a2(a2+1);(a3-1)a3(a3+1);(a4-1)a4(a4+1);(a5-1)a5(a5+1) là tích 3 số tự nhiên liên tiếp 

=>(a1-1)a1(a1+1);(a2-1)a2(a2+1);(a3-1)a3(a3+1);(a4-1)a4(a4+1);(a5-1)a5(a5+1) chia hết cho 3

=>(a1-1)a1(a1+1)(a12+1);(a2-1)a2(a2+1)(a22+1);(a3-1)a3(a3+1)(a32+1);(a4-1)a4(a4+1)(a42+1);(a5-1)a5(a5+1)(a52+1) chia hết cho 3

=>(a1-1)a1(a1+1)(a12+1)+(a2-1)a2(a2+1)(a22+1)+(a3-1)a3(a3+1)(a32+1)+(a4-1)a4(a4+1)(a42+1)+(a5-1)a5(a5+1)(a52+1) chia hết cho 3

=>B-A chia hết cho 3

mà A chia hết cho 3=>B chia hết cho 3

=>đpcm

Tran Quach TuTu 17/07 lúc 19:07
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Mình thua luôn rùi 

alibaba nguyễn CTV 17/07 lúc 10:35
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

2/ Ta chú ý cái này:

\(10^{100}=999...999+1=9.111...111+1\)

\(222...222=2.111...111\)

Ta đặt \(111...111=n\)

\(\Rightarrow111...111222...222=111...111.10^{100}+222...222\)

\(=111...111.\left(9.111...111+1\right)+2.111...111\)

\(=n\left(9n+1\right)+2n=9n^2+3n=3n\left(3n+1\right)\)

Vậy \(111...111222...222\)là tích của 2 số tự nhiên liến tiếp

alibaba nguyễn CTV 17/07 lúc 10:27
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

1/ Ta có: \(p^2-1=\left(p-1\right)\left(p+1\right)\)

Vì p là số nguyên tố lớn hơn 3 nên 

\(\left(p-1\right)\left(p+1\right)\) là tích của 2 số chẵn liên tiếp

\(\Rightarrow\left(p-1\right)\left(p+1\right)⋮8\left(1\right)\)

Vì p nguyên tố lớn hơn 3 nên p có 2 dạng là: \(\orbr{\begin{cases}3k+1\\3k+2\end{cases}}\)

Với \(p=3k+1\)

\(\Rightarrow p^2-1=\left(3k+1\right)^2-1=9k^2+6k=3k\left(3k+2\right)⋮3\)

Với \(p=3k+1\)

\(\Rightarrow p^2-1=\left(3k+2\right)^2-1=9k^2+12k+3=3\left(3k^2+4k+1\right)⋮3\)

\(\Rightarrow p^2-1⋮3\left(2\right)\)

Vì 3 và 8 nguyên tố cùng nhau nên từ (1) và (2)

\(\Rightarrow p^2-1⋮\left(3.8=24\right)\)

Biệt Đội Thông Thái Lớp 4b 17/07 lúc 10:50
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

ta chú ý

\(^{10^{100}}=999....999+1=9.111....111+1\)

\(222...222=2.111...111\)

Ta đặt :\(111...111=b\)

\(\Rightarrow111...111222...222=111...111.10^{100}+222...222\)

\(=111.111.\left(9.111...111+1\right)+2.111...111\)

\(=b\left(9b+1\right)+2b=9n^2-3b=3b\left(3b+1\right)\)

Vậy\(111...111222...222\)là tích của 2 số tự nhiên liên tiếp

Hoàng Thị Ngọc Ánh 16/07/2015 lúc 16:47
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

 a. Dễ thấy AEM F là hình chữ nhật => AE = FM 
Dễ thấy tg DFM vuông cân tại F => FM = DF 
=> AE = DF => tg vuông ADE = tg vuông DCF ( AE = DF; AD = DC) => DE = CF 
tg vuông ADE = tg vuông DCF => ^ADE = ^DCF => DE vuông góc CF (1) ( vì đã có AD vuông góc DC) 
b) Tương tự câu a) dễ thấy AF = BE => tg vuông ABF = tg vuông BCE => ^ABF = ^BCE => BF vuông góc CE ( vì đã có AB vuông góc BC) (2) 
Gọi H là giao điểm của BF và DE 
Từ (1) ở câu a) và (2) => H là trực tâm của tg CEF 
Mặt khác gọi N là giao điểm của BC và MF. dễ thấy CN = DF = AE: MN = EM = A F => tg vuông AEF = tg vuông CMN => ^AEF = ^MCN => CM vuông góc EF ( vì đã có CN vuông góc AE) => CM là đường cao thuộc đỉnh C của tg CE F => CM phải đi qua trực tâm H => 3 đường thẳng DE;BF,CM đồng quy tại H 
c) Dễ thấy AE + EM = AE + EB = AB = không đổi 
(AE - EM)^2 >=0 <=> AE^2 + EM^2 >= 2AE.EM <=> (AE + EM)^2 >=4AE.EM <=> [(AE + EM)/2]^2 >= AE.EM <=> AB^2/4 >=S(AEM F) 
Vậy S(AEM F ) max khi AE = EM => M trùng tâm O của hình vuông ABCD

Nữ Hoàng Toán Học 22/03/2017 lúc 21:27
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Có hiểu gì đâu , em lớp 5 !

Hồ_Thành_Đạt 22/03/2016 lúc 20:17
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

giải thích tại sao tam giác DFM vuông cân

Tran Thi Ngoc Lan 27/11/2016 lúc 12:04
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

M, D, S, E, K đang ngồi trên một băng ghế công viên. M không phải là ngồi trên bên phải và D không ngồi trên bên trái. S không phải là ngồi ở hai đầu. K không phải là ngồi bên cạnh S và S không phải là ngồi bên cạnh mất E là ngồi ở bên phải số D, nhưng không nhất thiết phải bên cạnh mình. Chứng minh rằng E là ngồi ở phía bên phải.

Dịch tiếng anh còn tự giải...

Vũ Đăng Dương 25/11/2016 lúc 20:12
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

mình ko biết (bạn tự dịch sang TA đi nha )

Nguyễn Sanh Kiên 27/05/2017 lúc 19:35
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

chữ cuối là D nhé

Trần Thùy Dung CTV 23/10/2016 lúc 12:16
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Cho mình làm lại :

undefined

Để phép chia hết thì \(xa-3x+b+2=0\)

Đặt \(x=0\Rightarrow b+2=0\)

\(\Rightarrow b=-2\)

Đặt \(x=1\Rightarrow a-3+2+\left(-2\right)=0\)

\(\Rightarrow a=3\)

Vậy ...

a@olm.vn Quản lý 23/10/2016 lúc 12:50
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Ta có: \(x^2-x-2\) có 2 nghiệm là -1 và 2 nên \(x^2-x-2=\left(x+1\right)\left(x-2\right)\)

Giả sử 

\(x^4-3x^2-ax+b=\left(x^2-x-2\right).q\left(x\right)=\left(x+1\right)\left(x-2\right)q\left(x\right)\)

Thay x = -1 và x = 2 vào ta có:

\(\hept{\begin{cases}\left(-1\right)^4-3\left(-1\right)+a+b=0\\2^4-3.2-a.2+b=0\end{cases}}\)

 \(\hept{\begin{cases}a+b=-4\\-2a+b=-10\end{cases}}\)

Giải hệ với ẩn a, b bằng phương pháp thế: rút b = - a - 4 từ phương trình trên thay xuống phương trình dưới ta được:

  -2a - a - 4 = -10 => a = 2

=> b = -2 -4 = -6

Vậy a = 2, b = -6

Nguyễn Thị Hương Giang 23/10/2016 lúc 21:21
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

a=2,b= -6 pạn k cho mk vs nha..

Công Chúa Nhỏ 08/02/2015 lúc 19:41
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

hihi.nhiều người sai quá

 

 

Angel And Demons 14/01/2017 lúc 05:05
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Cách 1: Giả sử sản lượng lúa của khu vực B là 100 tấn trên điện tích là 10 ha thì năng suất khu vực B là:
100 : 10 = 10 ( tấn/ ha)
                 Khi đó sản lượng lúa của khu vực A là:
100 + 26 = 126 (tấn)
                 Diện tích của khu vực A là:
10 + 0,5 =10,5 (ha)
                 Do đó năng suất của khu vực A là:
126 : 10,5 = 12 ( tấn/ ha)
                 Năng suất khu vực A hơn năng suất khu vực B là:
12 – 10 = 2( tấn/ ha)
                 Tỉ số phần trăm của năng suất của khu vực A hơn khu vực B là:
2 : 10 = 0,2 = 20 %
                                                                       Đáp số: 20 %
Cách 2: Coi sản lượng lúa của khu vực B là 1 đơn vị khối lượng và coi diện tích là 1 đơn vị diện tích thì năng suất của khu vực B là 1
            Khi đó sản lượng lúa của khu vực A là:
1 + 0,26 = 1,26
           Diện tích của khu vực A là:
1 + 0,05 = 1,05
           Do đó năng suất của khu vực A là:
1,26 : 1,05 = 1,2
Vì 1,2 = 120% nên năng suất của khu vực A hơn năng suất của khu vực B là:
120% - 100% = 20%
                             Đáp số: 20 %
Cách 3:
           Coi sản lượng khu vực B là 100% thì sản lượng khu vực A là:
  100% + 26% = 126%
           Coi diện tích  khu vực B là 100% thì diện tích khu vực A là:
100% + 5% = 105%
            Năng suất khu vực A là:
126 : 105 = 120%
             Năng suất khu vực A nhiều hơn năng suất khu vực B là:
    120% - 100% = 20%
                                                                            Đáp số: 20%

Xuân Mai 11/12/2016 lúc 18:10
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

trả lời câu hỏi ra

26;5=5,8

5,8=580%

Đúng hok trả lời câu của mai sớm nhé

nguyen thi thuy chang 23/01/2015 lúc 17:29
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

xin chào đáp án của mình là 2178

doan thi khanh linh 16/07 lúc 16:56
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Mình nghĩ là 2178

Mình cũng không chắc lắm nhưng nếu bạn thấy đúng thì k nha

Nguyễn Thị Thanh Hiền 19/07 lúc 09:32
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Câu trả lời đúng đó là 2178 nha!

Takishama Kei 16/12/2014 lúc 12:12
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

0,8 DO !

nguyen hoai 23/12/2014 lúc 13:07
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

0,8 là câu trả lời đúng

 

NICO ROBIN 16/07 lúc 16:08
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

CÁC BẠN TRÌNH BÀY BÀI GIẢI ĐI

hoàng huyền trâm 24/04/2016 lúc 12:08
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

cho 2 tia ox ,oy đối nhau.trên cùng nử mp đối nhau có bờ chứa tia ox vẽ các tia om,on sao cho xôm=bảy mươi độ ,yôn=bảy mươi độ 0chuwsng tỏ  om và on là hai tia đối nhau

alibaba nguyễn CTV 16/07 lúc 14:00
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Sửa đề \(\hept{\begin{cases}x+y+z=1\\x^2+y^2+z^2=1\\x^3+y^3+z^3=1\end{cases}}\)

Ta có; \(\left(x+y+z\right)^2=1\)

\(\Leftrightarrow x^2+y^2+z^2+2\left(xy+yz+zx\right)=1\)

\(\Leftrightarrow xy+yz+zx=0\)

Ta lại có:

\(x^3+y^3+z^3-3xyz+3xyz=1\)

\(\Leftrightarrow\left(x+y+z\right)\left(x^2+y^2+z^2-xy-yz-zx\right)+3xyz=1\)

\(\Leftrightarrow3xyz=0\)

\(\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}x=0\\y=0\\z=0\end{cases}}\)

Với \(x=0\)

\(\Rightarrow\hept{\begin{cases}y=0\\z=1\end{cases}}\)hoặc \(\hept{\begin{cases}y=1\\z=0\end{cases}}\)

\(\Rightarrow x+y^2+z^3=1\)

Tương tự cho các trường hợp còn lại.

alibaba nguyễn CTV 16/07 lúc 13:11
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Cái hệ vô nghiệm mất tiêu rồi. Xem lại đề đi b

Bá đạo sever là tao 16/07 lúc 13:09
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

sao đề sao tính?

Phan Văn Hiếu 16/07 lúc 16:40
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

ê bài này cô chữa cho mk 1 làn òi 

nh]ng kiêu khác là mũ lớn hơn

alibaba nguyễn CTV 16/07 lúc 21:45
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Bác phải đọc cái đề nữa chứ. Đâu phải thấy giông giống là giải y chan đâu. Có thể cái đề của bác lúc trước là x,y,z không âm nên mới giải vậy. Còn nếu x,y,z dương thì phải giải khác.

alibaba nguyễn CTV 16/07 lúc 13:30
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Phan Văn Hiếu số 0 mà là số dương ah bác. Xem lại bài giải nha bác. Sai rồi đấy

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

Building.

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí

Có thể bạn quan tâmTài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: