Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Tất cảToán lớp 1-Tiếng Việt lớp 1 -Tiếng Anh lớp 1 Toán lớp 2-Tiếng Việt lớp 2 -Tiếng Anh lớp 2 Toán lớp 3-Tiếng Việt lớp 3 -Tiếng Anh lớp 3 Toán lớp 4-Tiếng Việt lớp 4 -Tiếng Anh lớp 4 Toán lớp 5-Tiếng Việt lớp 5 -Tiếng Anh lớp 5 Toán lớp 6-Ngữ văn lớp 6 -Tiếng Anh lớp 6 Toán lớp 7-Ngữ văn lớp 7 -Tiếng Anh lớp 7 Toán lớp 8-Ngữ văn lớp 8 -Tiếng Anh lớp 8 Toán lớp 9-Ngữ văn lớp 9 -Tiếng Anh lớp 9

ミ★MarkᴾᴿᴼシCharles℠ 25 phút trước
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

A B C M

Xét tam giác AMC và tam giác ABM ta có : 

AM chung 

AC = AB 

BM = MC ( vì M là trung điểm )

^AMC = ^AMB ( 2 góc tương ứng )

Vì ^AMB = ^AMC (cmt)

Mà ^AMB + ^AMC = 180^0 ( 2 góc kề bù )

=)) ^AMB = ^AMC = 90^0 

Vậy AM \(\perp\)BC (đpcm)

Đọc tiếp...
nguyễn thị hà 14 tháng 11 2015 lúc 20:20
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

tử số của phân số đó là : 

[ 86 - 52 ] : 2 = 17

mẫu số của phân số đó là :

17 + 52 = 69

vậy phân số cần tìm là : \(\frac{17}{69}\)

Đọc tiếp...
Phạm Đình Lâm 15 giờ trước (21:56)
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Đáp số:300m2

Đọc tiếp...
Đặng Mai Hòa 16 giờ trước (20:49)
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm
Chiều dài đó là: 275:5=55 Chiều dài của thửa ruộng đó ban đầu là: (55+5):2=30(m) Chiều rộng ban đầu của thửa ruộng là: 30:3=10(m) Diện tích ban đầu của thửa ruộng đó là: 30×10=300(m2)
Đọc tiếp...
Eo Chang Hy 17 giờ trước (20:03)
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Giải

Chiều dài đó là:

275 : 5 =  55 (m)

Chiều dài thửa ruộng ban đầu là:

(55+5) : 2 = 30 (m)

Chiều rộng thửa ruộng ban đầu  là:

30 : 3 = 10 (m)

Diện tích thửa ruộng ban đầu là:

30 x 10 = 300 (m2)

                    Đ/S:

Đọc tiếp...
Eo Chang Hy 17 giờ trước (20:05)
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Em hãy thêm cặp quan  hệ từ thích hợp vào câu văn sau :

"Nghe động tiếng chân con chó săn nguy hiểm, những con vật thuộc loài bò sát có bốn chân to hơn ngón chân cái kia liền quét chiếc đuôi dài chạy tứ tán."

Trà lời:

Vì nghe tiếng động chân của con chó săn nguy hiểm , nên những con vật thuộc loài bò sát có bốn chân to hơn ngón chân cái kia liền quét chiếc đuôi chạy tứ tán.

Đọc tiếp...
Chinh Le Hôm qua lúc 11:31
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

vì nghe  động tiếng chân con chó săn nguy hiểm nên những con vật thuộc loài bò sát có bốn chân to hơn ngón chân cái kia liền quét chiếc đuôi dài chạy tứ tán

Đọc tiếp...
Nguyễn Nguyệt Quế Chi Hôm kia lúc 21:25
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm
Bạn ghi lại câu đấy dõ dàng lại nhé
Đọc tiếp...
Tran Ngoc Khanh 15 giờ trước (21:55)
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm
Ơ , mình làm sai mất teo rùi
Đọc tiếp...
Tran Ngoc Khanh 15 giờ trước (21:51)
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm
Tổng của 3 số là:473+498+403=1374 Số thứ 1 là : 1374-498=876 Số thứ 2 là : 1374-403=971 Số thứ 3 là : 1374-473=901 Trung bình cộng của 3 số là : (876+971+901):3=916 Đáp số : 916
Đọc tiếp...
Cấn Minh Vy Hôm kia lúc 21:27
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Hai lần tổng của ba số là:

               473 + 498 + 403 =1374

Tổng của ba số là:

               1374 : 2 = 687

Trung bình cộng ba số là:

              687 : 3 = 229

                            Đáp số : 229

Đọc tiếp...
luxporia_07 CTV Hôm kia lúc 22:04
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

MTC : ( x - 1 )( x2 + x + 1 )

Ta có : \(\frac{4x^2-3x+5}{x^3-1}=\frac{4x^2-3x+5}{\left(x-1\right)\left(x^2+x+1\right)}\)

\(\frac{2x}{x^2+x+1}=\frac{2x\left(x-1\right)}{\left(x-1\right)\left(x^2+x+1\right)}=\frac{2x^2-2x}{\left(x-1\right)\left(x^2+x+1\right)}\)

\(\frac{6}{x-1}=\frac{6\left(x^2+x+1\right)}{\left(x-1\right)\left(x^2+x+1\right)}=\frac{6x^2+6x+6}{\left(x-1\right)\left(x^2+x+1\right)}\)

Đọc tiếp...
Phùng Lê Thùy Anh 23 tháng 4 2018 lúc 15:35
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Số HS giỏi khi có thêm 5 HS là: 5 : 1/3 = 15 (HS)Số HS lớp 6a là: 15 : 1/3 = 45 (HS)             Đ/s : 45 HSChúc bạn học tốt! 

Đọc tiếp...
๖ۣۜƝƘ☆ɦɑղղɑლ❍ℜ¡๛ℜ¡ƙɑツ♕ Hôm kia lúc 21:33
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Thương của 2 số là : 34

Như vậy , ta coi :

 Số thứ nhất là : 34 phần

 Số thứ hai là : 1 phần

Hiệu số phần bằng nhau là :

         34 - 1 = 33 ( phần )

Số thứ hai là :

         1617 : 33 = 49

Số thứ nhất là : 

         49 + 1617 = 1666

Vậy 2 số đó là : 1666 và 49

        Đáp số : 1666 và 49

Đọc tiếp...
nguyenvankhoi196a 12 tháng 3 2018 lúc 17:23
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Nếu thêm 4 quả vào rôt thứ nhất thì số cam ở 2 rổ bằng nhau,nghỉa là ban đầu số cam ở rổ thứ nhất kém số cam ở rổ thứ 2.Còn nếu thêm 24 quả vào rổ thứ nhất thì số cam ở rổ thứ 1 gấp 3 lần rổ thứ 3 có nghĩa là số cam ở rổ thứ 1 sau khi chuyển là 3 phần,số cam ở rổ thứ 2 là 1 phần.Vidf ban đầu sốcam ở rổ 1 kém số cam ở rổ thứ hai 4 quả nên sau khi chuyển số cam ở rổ 1 hơn rổ 2:                               24-4=20(quả)20 quả gồm:            3-1=2(quả)Sau khi chuyển rổ 1 có:            20:2x3=30(quả)Ban đầu rổ 1 có:               30-24=6(quả)Ban đầu rổ 2 có:6+4=10(quả)            Đáp số:Rổ 1:6 quả cam                        Rổ 2:10 quả cam

:3

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Huyền 12 tháng 3 2018 lúc 17:34
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Nếu thêm vào rổ thứ nhất 4 quả thì số cam ở hai rổ bằng nhau

\(\Rightarrow\)Rổ thứ hai hơn rổ thứ nhất 4 quả cam.

Ta có sơ đồ:

Rổ thứ nhất: |------------------|4 quả|------20 quả-------|

Rổ thứ hai:   |--------------------------|

Nhìn vào sơ đồ ta thấy:

Số cam ở rổ thứ nhất là:

20 : 2 - 4 = 6 ( quả )

Số cam ở rổ thứ hai là:

6 + 4 = 10 ( quả )

Đáp số: Rổ thứ nhất: 6 quả

             Rổ thứ hai: 10 quả

Đọc tiếp...
✿.。.:* ☆:**:.Lê Thùy Linh.:**:.☆*.:。.✿ Hôm kia lúc 20:33
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Giải :

Tổng số gà và số vịt là : 540 + 860 = 1400 ( con )

Số ki-lô-gam thức ăn để đủ cho số gà và số vịt là : 1400 x 80 = 112000 ( kg )

Đáp số : 112000 kg thức ăn 

Đọc tiếp...
OoO_Nhok_NgốcOoO 5 tháng 8 2017 lúc 19:52
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

He has 120 cards

Violympic Toán Tiếng Anh đúng không? Tin mình đi, đúng đấy

Đọc tiếp...
Vũ Như Mai 5 tháng 8 2017 lúc 11:10
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

answer: 360 cards

Đọc tiếp...
buithaominh 5 tháng 8 2017 lúc 11:08
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

sorry, wrong.   120 cards

Đọc tiếp...
ミ★MarkᴾᴿᴼシCharles℠ 23 giờ trước (13:49)
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

\(2x\left(x-7\right)+7-x=0\Leftrightarrow2x\left(x-7\right)-\left(x-7\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\left(2x-1\right)\left(x-7\right)=0\Leftrightarrow x=\frac{1}{2};7\)

Đọc tiếp...
ミ★MarkᴾᴿᴼシCharles℠ 22 giờ trước (14:25)
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

a, \(5x-15y=5\left(x-3y\right)\)

b, \(12y\left(2x-5y\right)+6xy\left(5-2x\right)=12y\left(2x-5\right)-6xy\left(2x-5\right)\)

\(=6y\left(2-x\right)\left(2x-5\right)\)

c, \(x^2-7x+12=x^2-3x-4x+12=\left(x-4\right)\left(x-3\right)\)

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

Building.

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: