Tất cảToán lớp 1-Tiếng Việt lớp 1 -Tiếng Anh lớp 1 Toán lớp 2-Tiếng Việt lớp 2 -Tiếng Anh lớp 2 Toán lớp 3-Tiếng Việt lớp 3 -Tiếng Anh lớp 3 Toán lớp 4-Tiếng Việt lớp 4 -Tiếng Anh lớp 4 Toán lớp 5-Tiếng Việt lớp 5 -Tiếng Anh lớp 5 Toán lớp 6-Ngữ văn lớp 6 -Tiếng Anh lớp 6 Toán lớp 7-Ngữ văn lớp 7 -Tiếng Anh lớp 7 Toán lớp 8-Ngữ văn lớp 8 -Tiếng Anh lớp 8 Toán lớp 9-Ngữ văn lớp 9 -Tiếng Anh lớp 9

nguyen duc thang 23/05 lúc 09:03
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Giải

Chia 7 cái bánh làm 2 nhóm:

- 4 bánh mỗi bánh cắt làm 3 phần thì ta có 12 phần chia cho 12 người mỗi người 1 phần

- 3 cái bánh còn lại căt thành 4 phần thì ta có 12 phần chia cho 12 người mỗi người 1 phần

Đọc tiếp...
Dang Cong Truong 9 giờ trước (22:15)
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

mỗi ng đc 2 và 1 phần 3

Đọc tiếp...
nguyen thi bao tien 23/05 lúc 09:10
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Chia 7 cái bánh làm 2 nhóm:

4 bánh mỗi bánh cắt làm 3 phần = 12 phần chia cho 12 người.

3 cái bánh còn lại  mỗi bánh cắt thành 4 phần = 12 phần chia cho 12 người

Đọc tiếp...
nguyen thi bao tien Hôm qua lúc 09:01
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

138 là trung bình cộng của 5 số, nên tổng 5 số là : 138 x 5 = 690.
Tổng của ba số đầu tiên là : 127 x 3 = 381.
Tổng của ba số cuối cùng là : 148 x 3 = 444.
Tổng của hai số đầu tiên là : 690 – 444 = 246.
Số ở giữa là số đứng thứ ba, nên số ở giữa là : 381 – 246 = 135.

Vì Toàn viết nhầm số 2002 thành số 22 nên số 2002 bị giảm đi số đơn vị là:

2002 - 22= 1980 (đơn vị)

Tương ứng vỡi kết quả bị giảm đi là 3965940 đơn vị.

Vậy số Toàn định nhân với số 2002 là:

3965940 : 1980 = 2003.

Đáp số : 2003

Đọc tiếp...
Huỳnh Quang Minh 23/05 lúc 14:18
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

138 là trung bình cộng của 5 số, nên tổng 5 số là : 138 x 5 = 690.

Tổng của ba số đầu tiên là : 127 x 3 = 381.

Tổng của ba số cuối cùng là : 148 x 3 = 444.

Tổng của hai số đầu tiên là : 690 – 444 = 246.

Số ở giữa là số đứng thứ ba, nên số ở giữa là : 381 – 246 = 135.

Đáp số: 135

Vì Toàn viết nhầm số 2002 thành số 22 nên số 2002 bị giảm đi số đơn vị là:

2002 - 22= 1980 (đơn vị)

Tương ứng vỡi kết quả bị giảm đi là 3965940 đơn vị.

Vậy số Toàn định nhân với số 2002 là:

3965940 : 1980 = 2003.

Đáp số : 2003

Đọc tiếp...
đàm anh quân lê Hôm qua lúc 22:38
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Giá một cái áo là:

\(300000:3=100000\) (đồng)

Giá một cái áo sau khi giảm là:

\(100000.\left(100\%-10\%\right)=90000\)(đồng)

Giá 3 cái áo sau khi giảm là:

\(90000.3=270000\)(đồng)

Giá một cái quần là:

\(250000:2=125000\)(đồng)

Giá một cái quần sau khi giảm là:

\(125000.\left(100\%-20\%\right)=100000\)(đồng)

Giá hai cái quần sau khi giảm là:

\(100000.2=200000\)(đồng)

Giá một đôi giày sau khi giảm là:

\(1000000.\left(100\%-30\%\right)=700000\)(đồng)

Bạn An phải trả số tiền là:

\(\left(270000+200000+700000\right).\left(100\%-5\%\right)=1111500\)(đồng)

Vậy An phải trả 1111500 đồng

Đọc tiếp...
hung pham tien 23/05 lúc 10:27
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

gọi x,y là chiều dài và chiều rộng của hình chữ nhật đó => diện tích của hình chữ nhật xy (m2)

sau khi tăng thì chiều dài : x+3

chiều dài:y+3

diện tích của miếng đất khi đó : xy+60

ta có phương trình

(x+3)(y+3)=xy+60

xy+3x+3y+9=xy+60

3x+3y=51

3(x+y)=51

x+y=17

Chu vi của hình chữ nhật bằng 2 lần tổng chiều dài và chiều rông

=> Chu vi ban đầu của hình đó 2(x+y)=2x17=34m

Đọc tiếp...
GV Quản lý 23/05 lúc 10:31
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

3 3 9 m 2 a b ax3 m 2 bx3 m 2

Khi tăng chiều dài và chiều rộng lên 3 m thì diện tích tăng thêm là: (xem hình vẽ)

     ax3 + bx3 + 3x3 = (a + b) x 3 + 9   (m2 )

Vậy ta có: (a + b)x3 + 9 = 60

=> a + b = (60 - 9) : 3 = 18 (m)

Vậy chu vi là 2 x (a + b) = 2 x 18 = 36 m

Đọc tiếp...
trần lê bảo anh 16 giờ trước (15:04)
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

60m vuông à bạn ơi

Đọc tiếp...
Kurokawa Neko 12 giờ trước (18:59)
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

A B C M N D K E O

a) Ta thấy: Tứ giác AMDN nội tiếp đường tròn: ^AND + ^AMD = 1800

Mà ^AMD + ^BMD = 1800 nên ^AND=^BMD hay ^CND=^BMD

Tứ giác ABDC nội tiếp đường tròn (O) => ^ABD +  ^ACD = 1800. Mà ^ACD+^NCD=1800

Nên ^ABD=^NCD hay ^MBD=^NCD

Xét \(\Delta\)MBD và \(\Delta\)NCD: ^BMD=^CND; BM=CN; ^MBD=^NCD => \(\Delta\)MBD=\(\Delta\)NCD  (g.c.g)

=> BD=CD (2 cạnh tương ứng) => D là điểm chính giữa của cung BC

Mà cung BC cố định => D là 1 điểm cố định (đpcm). 

b) Xét đường tròn (O) có dây cung BC ; \(\Delta\)ABC đều nội tiếp (O); D là điểm chính giữa cung BC

=> 3 điểm A;O;D thẳng hàng => ^ABD=^ACD=900 hay ^MBD=900

Do \(\Delta\)BDC cân đỉnh D => ^DBC= (180- ^CBD)/2 (1)

\(\Delta\)MBD=\(\Delta\)NCD (cmt) => ^BDM=^CDN => ^BDM+^MDC=^CDN+^MDC => ^BDC=^MDN (2)

Ta cũng có: MD=ND => \(\Delta\)MDN cân tại D => ^DMN= (180- ^MDN)/2 (3)

Từ (1);(2) và (3) => ^DBC=^DMN hay ^DBK=^DMK => Tứ giác BMKD nội tiếp đường tròn.

=> ^MBD+^MKD=1800. Mà ^MBD=900 => ^MKD=900 => DK vuông góc MN (đpcm).

c) Xét TH điểm M trùng với điểm B. Khi đó điểm N sẽ trùng với điểm C (Do BM=CN)

=> SAMN = SABC (*)

Xét TH điểm M khoog trùng điểm B

Qua điểm M kẻ 1 đường thẳng song song với AC cắt BC tại E.

Vì \(\Delta\)ABC đều => \(\Delta\)MBE là tam giác đều => BM=EM.

Lại có: BM=CN => EM=CN

Xét \(\Delta\)MEK và \(\Delta\)NCK: ^EMK=^CNK; ^MEK=^NCK (So le trong); EM=CN

=> \(\Delta\)MEK=\(\Delta\)NCK (g.c.g) => SMEK = SNCK 

=> SAMN = SAMKC + SNCK = SAMKC + SMEK = SAMEC.

Mà SAMEC < SABC => SAMN < SABC (**)

Từ (*) và (**) => SAMN \(\le\)SABC => Max SAMN = SABC 

Dấu "=" xảy ra khi điểm M trùng với điểm B.

Đọc tiếp...
Thắng Nguyễn CTV Hôm qua lúc 09:24
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

thử a=b=c=1/3 -->đề sai

Đọc tiếp...
Lê Nguyên THái Hôm qua lúc 17:20
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Bài này sai rồi nha bn!!

Áp dụng bdt Bunhiacopski

\(\sqrt{4-a^2}+\sqrt{4-b^2}+\sqrt{4-c^2}<=\sqrt{3*(12-(a^2+b^2+c^2))} a^2+b^2+c^2>=(a+b+c)^2/3 = 1/3 <\sqrt{35} \)

Vậy là phải bé hơn hoặc bằng căn 35 mới đúng đề!

Đọc tiếp...
Gà Mờ 20/06/2017 lúc 13:19
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

B A C H E

a/ . Gọi S là diện tích:

Ta có: SBAHE = 2 SCEH

Vì BE = EC và hai tam giác BHE, HEC có cùng chiều cao hạ từ đỉnh chung H nên S(BHE) = S(HEC)

Do đó S(BAH)= S(BHE) = S(HEC)

 

Suy ra: S(ABC) = 3 S(BHA) và AC = 3 HA ( vì hai tam giác ABC và BHA có cùng chiều cao hạ từ đỉnh chung B)

Vậy HA = AC : 3 = 6 : 3 = 2 ( cm)

Nghĩa là điểm H phải tìm cách A là 2cm

b/  Ta có: S(ABC) = 6 x 3 : 2 = 9 ( cm2)

Vì BE = EC và hai tam giác BAE, EAC có cùng chiều cao hạ từ đỉnh chung A, nên S(BAE) = S(EAC) do đó:

S(EAC) = 0,5      S(ABC) = 9 : 2 = 4,5 (cm2)

Vì S(HEC) = 1/3 S(ABC) = 9 : 3 = 3 (cm2)

Nên S(AHE)= 4,5 – 3 = 1,5 (cm2)

Đọc tiếp...
Dương Đức Linh 24/05 lúc 06:24
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

a,con ddien

b,mayf bij haam ak giar gif maf khos hieeur

Đọc tiếp...
đỗ hương giang 23/05 lúc 11:15
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

a)độ dài đoạn thẳng AH là 2cm

b) diện tích tam giác AHE là 1,5 cm2

Đọc tiếp...
Dâu tây 23/05 lúc 09:16
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Mật khẩu là 65292

Tại sao lại biết: Giả sử a, b, c, d và e là những số chưa biết.

d = b + 4, “b” không thể lớn hơn 5.

c = b - 3, “b” không thể nhỏ hơn 3.

a = 3 * е, vậy “е” = 1, 2, hoặc 3, “а” = 3, 6, hoặc 9.

Các cặp số có tổng là 11. “a+e” có thể bằng 11, vì chúng ta biết b= 4 hoặc 5. Cặp khác cho “b”, “c”, “d”. Nhưng hãy kiểm tra những lựa chọn khác: 3; 0; 7 ≠ 11; 4; 1; 8 ≠ 11.

Do đó, các mã số này sai. Mã số phải là 5, 2 và 9. Hai cặp khác có tổng bằng 11 với hai số là 6, 2. Ba cặp bằng 11 lần lượt là 6+5, 2+9 và 9+2.

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Quỳnh Tiên 23/05 lúc 09:00
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

 Giả sử a, b, c, d và e là những số chưa biết.

d = b + 4, “b” không thể lớn hơn 5.

c = b - 3, “b” không thể nhỏ hơn 3.

a = 3 * е, vậy “е” = 1, 2, hoặc 3, “а” = 3, 6, hoặc 9.

Các cặp số có tổng là 11. “a+e” có thể bằng 11, vì chúng ta biết b= 4 hoặc 5. Cặp khác cho “b”, “c”, “d”. Nhưng hãy kiểm tra những lựa chọn khác: 3; 0; 7 ≠ 11; 4; 1; 8 ≠ 11.

Do đó, các mã số này sai. Mã số phải là 5, 2 và 9. Hai cặp khác có tổng bằng 11 với hai số là 6, 2. Ba cặp bằng 11 lần lượt là 6+5, 2+9 và 9+2.

Vậy mật khẩu là 65292.

Đọc tiếp...
Hoàng Lê Bảo Ngọc CTV 24/10/2016 lúc 11:31
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Áp dụng BĐT \(\frac{1}{x}+\frac{1}{y}+\frac{1}{z}\ge\frac{9}{x+y+z}\) ta được

\(\frac{1}{2a}+\frac{1}{2b}+\frac{1}{2b}\ge\frac{9}{2\left(a+2b\right)}\)

\(\frac{1}{2b}+\frac{1}{2c}+\frac{1}{2c}\ge\frac{9}{2\left(b+2c\right)}\)

\(\frac{1}{2c}+\frac{1}{2a}+\frac{1}{2a}\ge\frac{9}{2\left(c+2a\right)}\)

Cộng các BĐT theo vế : 

\(\frac{3}{2}\left(\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}\right)\ge\frac{9}{2}\left(\frac{1}{a+2b}+\frac{1}{b+2c}+\frac{1}{c+2a}\right)\)

\(\Rightarrow\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}\ge3\left(\frac{1}{a+2b}+\frac{1}{b+2c}+\frac{1}{c+2a}\right)\)

Dấu "=" xảy ra khi a = b = c (a,b,c>0)

Đọc tiếp...
alibaba nguyễn CTV 04/07/2017 lúc 08:31
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

a/ \(\frac{b}{b}.\sqrt{\frac{a^2+b^2}{2}}+\frac{c}{c}.\sqrt{\frac{b^2+c^2}{2}}+\frac{a}{a}.\sqrt{\frac{c^2+a^2}{2}}\)

\(\le\frac{1}{b}.\left(\frac{3b^2+a^2}{4}\right)+\frac{1}{c}.\left(\frac{3c^2+b^2}{4}\right)+\frac{1}{a}.\left(\frac{3a^2+c^2}{4}\right)\)

\(=\frac{1}{4}.\left(\frac{a^2}{b}+\frac{b^2}{c}+\frac{c^2}{a}\right)+\frac{3}{4}.\left(a+b+c\right)\)

Ta cần chứng minh

\(\frac{1}{4}.\left(\frac{a^2}{b}+\frac{b^2}{c}+\frac{c^2}{a}\right)+\frac{3}{4}.\left(a+b+c\right)\le\frac{a^2}{b}+\frac{b^2}{c}+\frac{c^2}{a}\)

\(\Leftrightarrow\left(\frac{a^2}{b}+\frac{b^2}{c}+\frac{c^2}{a}\right)\ge\left(a+b+c\right)\)

Mà: \(\Leftrightarrow\left(\frac{a^2}{b}+\frac{b^2}{c}+\frac{c^2}{a}\right)\ge\frac{\left(a+b+c\right)^2}{a+b+c}=a+b+c\)

Vậy có ĐPCM.

Câu b làm y chang.

Đọc tiếp...
Bá đạo sever là tao 02/07/2017 lúc 10:37
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

hình như sai đề

Đọc tiếp...
alibaba nguyễn CTV 03/07/2017 lúc 08:57
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Còn cần bài giải không

Đọc tiếp...
Công Chúa Cam Sành 12/06/2015 lúc 15:49
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Tổng số  tuổi  3 anh em trước đây là:

                     10 + 14 + 4 = 30 (tuổi)

Hiệu tổng số tuổi của bố mẹ B và anh em B là:

                   104 - 30 = 74 ( tuổi)

Mỗi năm mỗi người tăng 1 tuổi . Hiệu số tuổi này cũng không đổi .

Tổng số  tuổi  3 anh em trước đây : !___!

Tổng số  tuổi  bố mẹ trước đây     : !___!___!

Hiệu số phần sơ đồ trên là:

                    2 - 1 = 1 ( phần)

1 phần chiếm  74 tuổi .

Tổng số tuổi bố và mẹ lúc đó là:

                       74 x 2 = 148 ( tuổi)

Sau số năm là:

                      ( 148 - 104 ) : 2 = 22 ( năm )

Tuổi bố lúc trước là:

                    (   104 + 4 ) : 2 = 54 ( tuổi )

Tuổi bố B hiện nay là :

                      54 + 22 = 66 ( tuổi )

Tuổi mẹ B hiệ nay là:

                        66 - 4 = 62 ( tuổi)

                                Đáp số : ...

                    

 

 

Đọc tiếp...
Nhâm Bảo Minh 26/12/2015 lúc 15:30
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

 

khi tổng tuổi bố và mẹ là 104 thì tổng tuổi 3 anh em là: (10 +14 + 6) = 30

ta gọi số năm từ đó đến nay là a (năm)

hiện nay tổng tuổi bố mẹ tăng 2a (tuổi) bằng : 104 +2a (1)

còn tổng tuổi 3 anh em tăng 3a bằng: 30 + 3a

hiện nay tổng tuổi hai bố mẹ gấp 2 lần tổng tuổi 3 anh em nên:

104 + 2a = 2.(30 +3a) --> 6a - 2a = 104 - 60

4a = 44 --> a = 11 (tuổi)

thay a vào (1) ta có tổng tuổi bố mẹ là:

104 + 2.11 = 104 + 22 = 126 (tuổi)

hiệu tuổi bố mẹ luôn là 4. Tuổi bố là: (126 +4 ) /2 = 65 (tuổi)

tuổi mẹ là: 65 - 4 = 61 tuổi

ĐS:****

Đọc tiếp...
Công Chúa Cam Sành 12/06/2015 lúc 16:19
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Tổng số  tuổi  3 anh em trước đây là:

                     10 + 14 + 6 = 30 (tuổi)

Hiệu tổng số tuổi của bố mẹ B và anh em B là:

                   104 - 30 = 74 ( tuổi)

Mỗi năm mỗi người tăng 1 tuổi . Hiệu số tuổi này cũng không đổi .

Tổng số  tuổi  3 anh em trước đây : !___!

Tổng số  tuổi  bố mẹ trước đây     : !___!___!

Hiệu số phần sơ đồ trên là:

                    2 - 1 = 1 ( phần)

1 phần chiếm  74 tuổi .

Tổng số tuổi bố và mẹ lúc đó là:

                       74 x 2 = 148 ( tuổi)

Sau số năm là:

                      ( 148 - 104 ) : 2 = 22 ( năm )

Tuổi bố lúc trước là:

                    (   104 + 4 ) : 2 = 54 ( tuổi )

Tuổi bố B hiện nay là :

                      54 + 22 = 66 ( tuổi )

Tuổi mẹ B hiệ nay là:

                        66 - 4 = 62 ( tuổi)

                                Đáp số : ...

                    

Đọc tiếp...
GV Quản lý 22/05 lúc 09:56
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

a) Số giao điểm của (P) và (d) là số nghiệm của phương trình:

   \(x^2=ax+3\)

Phương trình trên tương đương với 

    \(x^2-ax-3=0\)   (*)

Phương trình bậc hai có \(\Delta=a^2+12>0\) với mọi a nên phương trình luôn có hai nghiệm phân biệt => (P) và (d) luôn cắt nhau tại 2 điểm phân biệt.

b) Gọi \(x_1,x_2\) là hoành độ của hai giao điểm => \(x_1;x_2\) là hai nghiệm của (*). Theo định lý Viet ta có:

   \(\hept{\begin{cases}x_1x_2=-3\\x_1+x_2=-a\end{cases}}\)

Khi đó tung độ hai giao điểm tương ứng là   \(y_1=a.x_1+3\) và \(y_2=a.x_2+3\).

Ta có: 

  \(x_1x_2\left(y_1+y_2\right)=x_1x_2\left[ax_1+3+ax_2+3\right]=x_1x_2\left[a\left(x_1+x_2\right)+6\right]\)

 \(=\left(-3\right)\left[a\left(a\right)+6\right]=-3\left(a^2+6\right)\).

Vậy ta phải có:

    \(-3\left(a^2+6\right)=2a-19\)

   \(\Leftrightarrow3a^2+2a-1=0\)

  \(a=-1;a=\frac{1}{3}\)

Đọc tiếp...
GV Quản lý 22/05 lúc 09:35
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

A B C E F K N I H

a) Ta chứng minh tam giác KAE = tam giác HBA

Hai tam giác trên là hai tam giác vuông, có hai cạnh huyền bằng nhau EA = BA (giả thiết). \(\widehat{EAK}=\widehat{HBA}\) (vì đều phụ với góc \(\widehat{BAH}\), góc \(\widehat{EAK}\) phụ với \(\widehat{BAH}\)vì tổng của chúng bằng 180 độ trừ đi góc vuông \(\widehat{EAB}\), còn góc \(\widehat{HBA}\)phụ với \(\widehat{BAH}\) vì là hai góc nhọn của tam giác vuông),

Hai tam giác vuông có hai góc đôi một bằng nhau thì cặp góc còn lại cũng bằng nhau.

Vậy  tam giác KAE = tam giác HBA. Suy ra EK = AH.

Chứng minh tương tự: FN = AH

=> EK = FN (=AH)

b) Do EK và FN cùng vuông góc với AH nên EK // FN, mà EK = FN nên EKFN là hình bình hành (vì có cặp cạnh đối song song và bằng nhau)

=> đường chéo EF cắt KN tại trung điểm I của EF.

Nếu tam giác AEF vuông tại A thì EF = 2 AI (với AI là đường trung tuyến) và ngược lại. Khi đó có 4 góc ở đỉnh A kề nhau mà 3 góc bằng 90 độ => Góc \(\widehat{BAC}=90^o\). Vậy Tam giác ABC là tam giác vuông.

Đọc tiếp...
tuan pham anh 22/05 lúc 09:30
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Kho quá tui ko làm đc

Đọc tiếp...
GV Quản lý 22/05 lúc 08:42
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Gọi chiều rộng hình chữ nhật ban đầu là x thì chiều dài là x + 12.

Tăng chiều dài lên 12m, chiều rộng thêm 2m thì diện tích tăng gấp đôi.

Diện tích cũ là \(x\left(x+12\right)\), diện tích mới là \(\left(x+2\right)\left(x+12+12\right)\)

Vậy ta có:

 \(\left(x+2\right)\left(x+12+12\right)=2x\left(x+12\right)\)

\(\Leftrightarrow x^2-2x-48=0\)

   \(x_1=8\) ; \(x_2=-6\left(loại\right)\)

=> \(x=8\)

Chiều rộng hình chữ nật bạn đầu là 8m và chiều dài là 8 + 12 = 20m

Đọc tiếp...
Trần Lê Hoàng Quyên 18/12/2016 lúc 22:19
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Gọi số đó là a

a= 4p+3 = 17m+9= 19n+13 
a+25 =4p+28= 17m+34 =19n+38 
a+25 chia hết cho 4, 17, 19 
a+25 chia hết cho 4.17.19 =1292 
Vậy a chia 1292 dư (1292-25) = 1267

Bài này mình làm rồi, đúng 100%

Đọc tiếp...
tran thi lan anh 22 giờ trước (09:15)
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

dư 1267

Đọc tiếp...
le duc nhan 22/05 lúc 09:05
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm
Nắng 24/04/2018 lúc 20:33
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

40%=2/5

nếu lấy 2/5 số vở của linh chia đều cho mai và ngọc thì số vở 3 bạn bằng nhau tức linh có 5 phần, mai và ngọc có số vở bằng nhau

mỗi bạn có 2 phần vở.  số vở của linh bớt 5 quển mà bằng tổng số vở của mai và ngọc thì 5 quển đó là 1 phần vở

linh có số vở là:5*5=25(quển)

mai có số quển là: 2*5=10 (quển)

ngọc có số vở bằng mai :10 (quển)

ds:

Đọc tiếp...
Khánh Ngô Ngọc 26/02/2015 lúc 13:49
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Gọi 2 số đó là a và b

Theo bài ra ta có : \(\frac{5\left(a+b\right)}{8}=\left(a-b\right)+16\) và \(\frac{a+b}{2}=\frac{8\left(a-b\right)}{2}=4\left(a-b\right)\)

Giải phương trình trên ta được a=18 và b=14

Vậy 2 số cần tìm là 14 và 18

  Ủng hộ mình nhé

Đọc tiếp...
Nguyen Duc Hieu 25/02/2015 lúc 20:28
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

coi tong la 8 phan

hiệu chiếm : 8:2:8x2=1(phan)

gia tri 1 phan la: 16:(5-1)=4

tong la: 4x8=32

hieu la: 32-16=16

so be la: 32-16):2=8

so lon la : 8+16=24

Đọc tiếp...
A Toi Mua 25/02/2015 lúc 20:14
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Gợi ý cho các bạn là 18 và 14 nghen chỉ like 10 bạn thôi nhé

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

Building.

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: