Tất cảToán lớp 1-Tiếng Việt lớp 1 -Tiếng Anh lớp 1 Toán lớp 2-Tiếng Việt lớp 2 -Tiếng Anh lớp 2 Toán lớp 3-Tiếng Việt lớp 3 -Tiếng Anh lớp 3 Toán lớp 4-Tiếng Việt lớp 4 -Tiếng Anh lớp 4 Toán lớp 5-Tiếng Việt lớp 5 -Tiếng Anh lớp 5 Toán lớp 6-Ngữ văn lớp 6 -Tiếng Anh lớp 6 Toán lớp 7-Ngữ văn lớp 7 -Tiếng Anh lớp 7 Toán lớp 8-Ngữ văn lớp 8 -Tiếng Anh lớp 8 Toán lớp 9-Ngữ văn lớp 9 -Tiếng Anh lớp 9

alibaba nguyễn 8 tháng 5 2017 lúc 16:17
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Xét n = 0 thì \(A=1\left(l\right)\)

Xét n = 1 thì \(A=3\left(nhan\right)\)

Xét \(n\ge2\)

Ta có:

\(A=n^{2018}+n^{2011}+1\)

\(=\left(n^{2018}-n^2\right)+\left(n^{2011}-n\right)+\left(n^2+n+1\right)\)

\(=n^2\left(\left(n^3\right)^{672}-1\right)+n\left(\left(n^3\right)^{670}-1\right)+\left(n^2+n+1\right)\)

\(=\left(n^3-1\right)X+\left(n^3-1\right)Y+\left(n^2+n+1\right)\)

\(=\left(n^2+n+1\right)X'+\left(n^2+n+1\right)Y'+\left(n^2+n+1\right)\)

\(=\left(n^2+n+1\right)\left(X'+Y'+1\right)\)

Với \(n\ge2\) thì A là tích của 2 số khác 1 nên không thể là số nguyên tố được.

Vậy n cần tìm là 1.

Đọc tiếp...
Hoàng Như Ngọc 28 tháng 12 2017 lúc 22:22
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

vậy mà mày còn nói cho bằng được .Không biết thì thôi

Đọc tiếp...
Sư Tử Dễ Thương 28 tháng 12 2017 lúc 11:44
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

em  chưa học toán này.

Đọc tiếp...
Huỳnh Thị Ánh Ngọc 20 tháng 6 2015 lúc 9:27
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Giải :Gọi số học sinh là A => 100 – 4 chia hết a; 90 – 18 chia hết  a ; a > 18 => a thuộc ƯC(96; 72); a > 18.

96 = 25.3; 72 = 23.32  =>  ƯCNN (96; 72) = 23.3 = 24  ƯC(96; 72) = {1; 2; 3; 4; 6; 8; 12; 24}

Mà a > 18, vậy a = 24

bạn **** cho mik nha !

Đọc tiếp...
ronaldoxunghe 20 tháng 6 2015 lúc 9:07
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

21 ko chắc lắm 

làm như tế này nha ai đúng thì cho với 

 Sau khi thưởng số sách còn lại là :

 100 - 4 = 96 ( quển )

 Sau khi thưởng số bút còn lại là :

 90- 18 = 72 ( bút )

ƯC {  tìm được 6 } 

không bít lời giải:

96 : 6 = 16 ( quyển )

 ko bít lời giải :

72: 6 = 12 quyển 

số bạn được thưởng là :

(16 + 12) : 2 = 14 quyển 

xong

Đọc tiếp...
Chi_Froggen_2k6 13 tháng 2 lúc 19:08
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

 Sau khi chia đều cho mỗi HS thì dư 4 vở, 18 bút như vậy nếu bớt đi số dư thì có chia đều cho số HS đó ko vậy.=> ĐS sô học sinh là ƯCLN (96;72)= ? 

.........mk hướng dẫn thôi chứ ko lm

....lm này mk nghĩ bn đã hiểu sơ sơ r nhỉ

...........ttt

Đọc tiếp...
Le Thao Nguyen 2 tháng 2 2015 lúc 19:57
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Vậy ta tìm diện tích đáy của hình lập phương :

311.04 : 6 =51.84 ( dm 2)

Chiều rộng là :

51.84 :10.8 = 4.8 (dm)

Chiều cao là :

4.8 :3 nhân 2 = 3.2 (dm)

Diện tích xung quanh là :

(10.8 +4.8) nhân 2 nhân 3.2 = 99.84

Nếu tôi lập luận không đúng xin bạn thứ lỗi

 

Đọc tiếp...
vũ nguyễn bằng việt 2 tháng 2 2015 lúc 19:56
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

fdsfahdshafjdhsa

 

Đọc tiếp...
Trịnh Thị Minh Ngọc 8 tháng 2 2015 lúc 19:56
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Ta tìm diện tích đáy của hình lập phương :

311.04 : 6 =51.84 ( dm 2)

Chiều rộng là :

51.84 :10.8 = 4.8 (dm)

Chiều cao là :

4.8 :3 nhân 2 = 3.2 (dm)

Diện tích xung quanh là :

(10.8 +4.8) nhân 2 nhân 3.2 = 99.84

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Lan Hương 28 tháng 11 2016 lúc 21:13
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Giả sử aabb = n2

<=> a . 103 + a . 102 + b . 10 + b = n2

<=> 11( 100a + b ) = n2

=> n2 chia hết cho 11

=> n chia hết cho 11

Do n2 có 4 chữ số nên 

32 < n < 100

=> n = 33 , n = 44 , n = 55 , .......n = 99

Thử vào thì n = 88 là thỏa mãn

Vậy số đó là 7744

Đọc tiếp...
Jonhs Nam Nguyễn 29 tháng 11 2016 lúc 16:33
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Nguyễn Thị Lan Hương copy trên mạng

Giả sử aabb = n2

<=> a . 103 + a . 102 + b . 10 + b = n2

<=> 11( 100a + b ) = n2

=> n2 chia hết cho 11

=> n chia hết cho 11

Do n2 có 4 chữ số nên 

32 < n < 100

=> n = 33 , n = 44 , n = 55 , .......n = 99

Thử vào thì n = 88 là thỏa mãn

Vậy số đó là 7744

Đọc tiếp...
MMS_Hồ Khánh Châu 12 tháng 2 lúc 21:46
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Ta có: \(ab+bc+ac=abc+a+b+c\)

\(\Leftrightarrow ab-abc+bc-b+ac-a-c=0\)

\(\Leftrightarrow ab-abc+bc-b+ac-a+1-c=1\)

\(\Leftrightarrow ab\left(1-c\right)+b\left(c-1\right)+a\left(c-1\right)+\left(1-c\right)=1\)

\(\Leftrightarrow ab\left(1-c\right)-b\left(1-c\right)-a\left(1-c\right)+\left(1-c\right)=1\)

\(\Leftrightarrow\left(1-c\right)\left(ab-b-a+1\right)=1\)

\(\Leftrightarrow\left(1-a\right)\left(1-b\right)\left(1-c\right)=1\)

Ta có thể đặt x=1-a ; y=1-b; z=1-c => xyz=1

Nhưng trong đẳng thức cần chứng minh theo x;y;z

=> Thế: a=1-x; b=1-y; c=1-z vào được:

\(\frac{1}{3+ab-\left(2a+b\right)}=\frac{1}{3+\left(1-x\right)\left(1-y\right)-2\left(1-x\right)-\left(1-y\right)}=\frac{1}{1+x+xy}\)

Tương tự: \(\frac{1}{3+bc-\left(2b+c\right)}=\frac{1}{3+\left(1-y\right)\left(1-z\right)-2\left(1-y\right)-\left(1-z\right)}=\frac{1}{1+y+yz}\)

                  \(\frac{1}{3+ac-\left(2c+a\right)}=\frac{1}{3+\left(1-x\right)\left(1-z\right)-2\left(1-z\right)-\left(1-x\right)}=\frac{1}{1+z+zx}\)

Theo giả thiết xuz=1

=> \(VT=\frac{1}{1+x+xy}+\frac{1}{1+y+yz}+\frac{1}{1+z+zx}\)

             \(=\frac{1}{1+x+xy}+\frac{x}{x+xy+xyz}+\frac{xy}{xy+xyz+x^2yz}\)

            \(=\frac{1}{1+x+xy}+\frac{x}{x+xy+1}+\frac{xy}{xy+1+x}\)

            \(=\frac{1+x+xy}{1+x+xy}=1=VP\)

Đọc tiếp...
gv 24 tháng 2 2015 lúc 16:04
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

2 2 A B C

Diện tích tăng lên là Hiệu diện tích của hình chữ nhật A trừ đi diện tích hình chữ nhật B.

Vậy A - B = 12 cm2

=> (A + C) - B = 12 + 4 = 16 (vì C có diện tích là 2 x 2 = 4 m2).

A + C cũng là hình chữ nhật có chiều dài là chiều dài của hình chữ nhật ban đầu và chiều rộng là 2 m.

B là hình chữ nhật có chiều dài là chiều rộng của hình chữ nhật ban đầu và chiều rộng là 2 m.

=> A + C có diện tích gấp 2 lần diện tích B (vì hình chữ nhật ban đầu có chiều dài gấp đôi chiều rộng)

=> Nếu diện tích B là 1 phần thì diện tích hình A + C là 2 phần => Hiệu của (A + C) và B là 1 phần

=> 1 phần có giá trị là 16 m2 (Vì A + C - B = 16)

=> B có diện tích là 16 m2. => Chiều rộng mảnh vườn ban đầu là: 16 : 2 = 8 m

=> Chiều dài mảnh vườn ban đầu là 8 x 2 = 16 m.

=> Diện tích mảnh vườn ban đầu là: 16 x 8 = 128 m2.

ĐS: 128 m2

Đọc tiếp...
Lê Anh Minh 19 tháng 7 2016 lúc 15:15
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Diện tích mảnh vườn hình chữ nhật là 128m vuông.

Đọc tiếp...
Nguyễn Như Trang 18 tháng 2 2016 lúc 19:51
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

chuan phai bang 32

Đọc tiếp...
Phan Thanh Tịnh 3 tháng 10 2016 lúc 12:35
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

A = 4x2y2 - (x2 + y2 - z2)2 = (2xy - x2 - y2 + z2)(2xy + x2 + y2 - z2) = [z2 - (x - y)2].[(x + y)2 - z2] = (z - x + y)(z + x - y)(x + y + z)(x + y - z)

Vì x,y,z > 0 ; x + y > z ; z + y > x và z + x > y (vì x,y,z là độ dài 3 cạnh của 1 tam giác) nên các nhân tử của A đều dương => A > 0

Bạn ko hiểu chỗ nào thì hỏi mình nhé! Mình sửa (x2 + y2 - z2) thành (x2 + y2 - z2)2

Đọc tiếp...
Hoàng Lê Bảo Ngọc CTV 3 tháng 10 2016 lúc 17:59
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Hóa ra đề bài ghi sai à? 

Đọc tiếp...
Kurokawa Neko 23 tháng 1 lúc 23:46
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

A B C O I H K D P Q

a) Dễ thấy các tứ giác: BIDH,BKDH nội tiếp => ^DHI = ^DBI = ^ACD = 1800 - ^DHK => 3 điểm H,I,K thẳng hàng (đpcm).

b) Gọi độ dài đường cao hạ từ đỉnh D của \(\Delta\)DIK là h. Ta có các cặp tam giác đồng dạng sau (theo TH g.g)

\(\Delta\)DIK ~ \(\Delta\)DBC => \(\frac{IK}{h}=\frac{BC}{DH}\)  (1)

\(\Delta\)ACD ~ \(\Delta\)IHD => \(\frac{IH}{h}=\frac{AC}{DK}\)  (2)

\(\Delta\)DBA ~ \(\Delta\)DHK => \(\frac{HK}{h}=\frac{AB}{DI}\) (3)

Từ (1); (2) và (3) suy ra: \(\frac{AB}{DI}+\frac{AC}{DK}=\frac{IH+HK}{h}=\frac{IK}{h}=\frac{BC}{DH}\)(đpcm).

c) Ta có: \(\Delta\)DBA ~ \(\Delta\)DHK (cmt), hai tam giác này có đường trung tuyến tương ứng DP và DQ

Nên \(\Delta\)DPA ~ \(\Delta\)DQK (c.g.c) => ^DPA = ^DQK => ^DPI = ^DQI (Kề bù)

=> Tứ giác DIPQ nôi tiếp => ^DQP + ^DIP = 1800. Mà ^DIP = 900 nên ^DQP = 900 

=> PQ vuông góc DQ (đpcm).

Đọc tiếp...
Momozono Nanami 15 tháng 12 2017 lúc 19:59
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Giả sử \(AC\ge AB\)

tứ giác \(ABDC\)nội tiếp đường tròn

=>\(\widehat{IBD}=\widehat{KCD}\left(=180-\widehat{ACD}\right)\)

Do đó \(\Delta IBD\)đồng dạng \(\Delta KCD\)(góc nhọn)

=>\(\frac{BI}{ID}=\frac{CK}{DK}\)

TA CÓ \(\frac{AB}{DI}+\frac{AC}{DK}=\frac{AI}{DI}+\frac{BI}{DI}+\frac{AK}{DK}-\frac{CK}{DK}=\frac{AI}{DI}+\frac{AK}{DK}\)

TA CÓ \(\widehat{BAD}=\widehat{BCD}\left(=\frac{1}{2}\widebat{BD}\right)\)\(\widehat{\Rightarrow\cot BAD}=\widehat{\cot BCD}\Leftrightarrow\frac{AI}{DI}=\frac{CH}{DH}\)(1)

TƯƠNG TỰ \(\widehat{CBD}=\widehat{CAD}\left(=\frac{1}{2}\widebat{MC}\right)\Rightarrow\frac{AK}{DK}=\frac{BH}{DH}\)(2)

TỪ (1) VÀ (2)=>\(\frac{AI}{DI}+\frac{AK}{DK}=\frac{CH}{DH}+\frac{BH}{DH}=\frac{BC}{DH}\)

=>\(\frac{AB}{DI}+\frac{AC}{DK}=\frac{BC}{DH}\)

Đọc tiếp...
Hoàng Thị Thu Huyền Quản lý 15 tháng 12 2017 lúc 17:02
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

a) Ta có tứ giác DIKC nội tiếp nên \(\widehat{DKI}=\widehat{ICD}\) (Hai góc nội tiếp cùng chắn cung ID)

Lại có tứ giác ABDC nội tiếp nên \(\widehat{ICD}=\widehat{BCD}=\widehat{BAD}=\widehat{HAD}\)(Hai góc nội tiếp cùng chắn cung BD)

Tứ giác AHDK cũng nội tiếp nên \(\widehat{HAD}=\widehat{DKH}\)(Hai góc nội tiếp cùng chắn cung HD) 

Vậy nên \(\widehat{DKI}=\widehat{DKH}\) hay H, K, I thẳng hàng.

Đọc tiếp...
trần như 24 tháng 6 2015 lúc 21:16
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

ta có sơ đồ:

tuổi con hiện nay: l-------------l

tuổi mẹ hiện nay:  l-------------l-------------l-------------l-------------l-------------l3 tuổil

tuổi con khi đó:     l-------------l-------------l-------------l-------------l-------------l3 tuổil

tuổi mẹ khi đó:      l-------------l-------------l-------------l-------------l-------------l3 tuổill-------------l-------------l-------------l-------------l3 tuổil

tổng số phần bằng nhau khi đó là: 14 phần

giá trị 1 phần là:

                                  (79 - 3 - 3 - 3) : 14 = 5 (tuổi)

tuổi con hiện nay là:

                               5 x 1 = 5 (tuổi)

tuổi mẹ hiện nay là:

                           5 x 5 + 3 = 28 (tuổi)

                                 ĐS: con: 5 tuổi

                                     mẹ: 28 tuổi

Đọc tiếp...
pham kim han 25 tháng 6 2015 lúc 7:22
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Mẹ 51 tuổi

Con : 28 tuôi

Đọc tiếp...
BUI NGUYEN HUY HUNG 25 tháng 6 2015 lúc 6:35
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Mẹ 51 tuổi

Con : 28 tuôi

Đọc tiếp...
phan tuấn anh 4 tháng 10 2016 lúc 17:07
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

ĐKXĐ: z>0

pt<=> \(\frac{x^3+3x^2\sqrt[3]{3x-2}-12x+\sqrt{x}-\sqrt{x}-8}{x}=0\)

<=> \(x^3+3x^2\sqrt[3]{3x+2}-12x-8=0\)

<=> \(3x^2\sqrt[3]{3x-2}-6x^2+x^3-6x^2+12x-8=0\)

<=> \(3x^2\left(\sqrt[3]{3x-2}-2\right)+\left(x-2\right)^3=0\)

<=> \(3x^2\cdot\frac{3x-2-8}{\left(\sqrt[3]{3x-2}\right)^2+2\sqrt[3]{3x-2}+4}+\left(x-2\right)^3=0\)

<=> \(\left(x-2\right)\left(\frac{9x^2}{\left(\sqrt[3]{3x-2}\right)^2+2\sqrt[3]{3x-2}+4}+\left(x-2\right)^2\right)=0\)

<=> \(x=2\)( vì cái trong ngoặc thứ 2 luôn dương vs mọi x>0)

vậy x=2

Đọc tiếp...
Bùi Thị Vân Quản lý 4 tháng 10 2016 lúc 17:10
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Một bài làm rất hay !

Đọc tiếp...
phan tuấn anh 4 tháng 10 2016 lúc 19:22
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

hihi thank ad vân ..

Đọc tiếp...
Sống cho đời lạc quan 18 tháng 12 2016 lúc 8:54
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

1,Ta có: Tam giác ABC là tam giác vuông cân 
=> AB=AC 
Mặt khác có: 
mà 
=>
Lại có:Tam giác HBA vuông tại H và tam giác KAC vuông tại K 
Từ ;; => tam giác HBA = tam giác KAC﴾Ch‐gn﴿
=>BH=AK﴾đpcm﴿
2,Ta có:AM là trung tuyến của tam giác cân => AM cũng là đường cao
Mặt khác: 
mà 
=> 
=> Tam giác AHM=tam giác CKM ﴾c.g.c﴿ vì
Có:AM=MC﴾AM là trung tuyến ứng với cạnh huyền﴿
AH=CK ﴾câu a﴿
=>MH=MK  và   
Ta có: ﴾AM là đường cao﴿
Từ ;=> 
=> Góc HMK vuông 
Kết hợp ;=> MHK là tam giác vuông cân

u bai nay lop 7 ma

Đọc tiếp...
Hatsune Miku 19 tháng 12 2016 lúc 19:27
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

a+b+c=?

nếu ai ko trả lời được là học giốt

v

Đọc tiếp...
Phương Anh Vũ 21 tháng 12 2016 lúc 20:36
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Bằng 7 nha bn mk tra loi dung 1000/1000%

Đọc tiếp...
Lai Tri Dung 29 tháng 11 2014 lúc 20:12
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Mình giải giúp cho:

Theo bài ra,số học sinh cả lớp không đổi

+ Kì 1, coi số học sinh giỏi lớp 5A là 1 phần thì số học sinh còn lại là 9 phần.Tổng số học sinh lớp 5A bằng:

              1+9=10(phần)

   Số học sinh lớp 5a kỳ 1 bằng

               1:10=1/10(số học sinh cả lớp)(1)

+ Kì 2,số học sinh giỏi lớp 5a bằng 1/5 số học sinh cả lớp(2)

Từ (1) và (2) =>số học sinh giỏi lớp 5A kỳ 2 hơn kỳ 1 là 3bạn,ứng với:

               1/5-1/10=1/10(số học sinh lớp 5A)

=>Số học sinh lớp 5A là:

                3:1/10=30(học sinh)

                           Đ/S:30 học sinh

  Bạn có thể tham khảo cách trên

 

Đọc tiếp...
Ngọc Hưng Phan Lâm 10 tháng 2 2015 lúc 7:32
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

1/9 số học sinh còn lại của lớp ứng với 1+9=10 phần( số học sinh cả lớp)

Số học sinh giỏi lớp 5a HKI bằng 1:10=1/10(số học sinh cả lớp) (1)

1/5 số học sinh còn lại của lớp ứng với 1+5=6 phần( số học sinh cả lớp)

Số học sinh giỏi lớp 5a HKII bằng 1:6=1/6(số học sinh cả lớp)(2)

Số học sinh cả lớp là x

Từ (1) và (2) ta có pt:

1/10x+3=1/6x<=>10/60x-6/60x=3<=>1/20x=3 => x= 3*20 = 60

Vậy số học sinh cả lớp là 60 ( học sinh)

Đọc tiếp...
nguyen ha thanh 27 tháng 2 2017 lúc 20:14
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

ĐÁP SỐ LÀ 30 HỌC SINH BẠN NHÉ
 

Đọc tiếp...
Hoàng Thị Thu Huyền Quản lý 3 tháng 1 2018 lúc 15:22
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

A C B D H E K F

a) Xét tam giác BAD và BHD có:

\(\widehat{BAD}=\widehat{BHD}=90^o\)

BD chung

\(\widehat{ABD}=\widehat{HBD}\)

\(\Rightarrow\Delta BAD=\Delta BHD\)  (Cạnh huyền - góc nhọn)

Vậy nên BA = BH (Hai cạnh tương ứng)

b) Kẻ tia Bx vuông góc BA, cắt tia EK tại F.

Ta có ngay BA = AE = BF nên BH = BF.

Từ đó suy ra \(\Delta BHK=\Delta BFK\)  (Cạnh huyền - cạnh góc vuông)

Khi đó ta có: \(\widehat{HBK}=\widehat{FBK}\)

Mà \(\widehat{ABD}=\widehat{HBD}\) nên \(\widehat{DBK}=\widehat{DBH}+\widehat{HBK}=\frac{\widehat{ABF}}{2}=45^o\)

c) Ta có do các cặp tam giác bằng nhau (cma, cmb) nên DH = DA ; HK = KF

Vậy thì \(P_{DKE}=DE+DK+DK=DE+DK+DH+HK\)

\(=DE+DA+KE+KF=AE+EF=2AB=8\left(cm\right)\)

Đọc tiếp...
Lê Kim Ngân 8 tháng 4 2017 lúc 7:38
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

a)xét 2 tam giác BAD và tam giác BHD ( góc A = góc H = 90 độ )

ta có cạnh huyền BD chung 

           góc ABD = góc HBD ( vì BD là phân giác góc B )

=> tam giác BAD = BHD ( cạnh huyền - góc nhọn )

<=> BA = BH ( 2 cạnh tương ứng )

: kéo dài EK cắt đường thẳng vuông góc với AB kẻ từ B tại Q 

- chứng minh được AB = AE = BQ ( theo phần a ) ta có BA = BH => BH = BQ 

tam giác BHK = tam giác BQK ( cạnh huyền - góc vuông )

góc HBK = QBK  ( theo phần a ) ta có góc ABD = DBH 

góc DBK = 1/2 góc ABD . Mà góc ABD = 90 độ 

góc DBK = 45 độ (đpcm)

              MK LM RỒI NHÁ NHỚ K VÀ ĐỂ \(AVATAR\)MỘT TUẦN ĐẤY NHÉ ^^ TKS BN

Đọc tiếp...
Nguyễn Tư Thành Nhân 21 tháng 12 2014 lúc 10:24
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

P là số nguyên tố lớn hơn 3 => P không chia hết cho 2 cho 3 

Ta có :P không chia hết cho 2

=> P-1 và P+1 là 2 số chẵn liên tiếp => (P-1)(P+1) chia hết cho 8 (1)

Mặt khác:P không chia hết cho 3

Nếu P= 3k +1 thì P-1 =3k chia hết cho 3 => (P-1(P+1) chia hết cho 3

Tương tự: Nếu P= 3k+2 thì P+1=3k +3 chia hết cho 3 => (P-1(P+1) chia hết cho 3(2)

Từ (1)(2)=>(P-1)(P+1) chia hết cho 8 cho 3 mà (8;3)=1 =>(P-1)(P+1) chia hết cho 24

Đọc tiếp...
hung 21 tháng 12 2014 lúc 16:00
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

p là số nguyên tố > 3 nên p không chia hết cho 3, do đó p = 3k + 1 hoặc p = 3k + 2. 
- Nếu p = 3k + 1 thì p - 1 = 3k chia hết cho 3 -> (p - 1)(p + 1) chia hết cho 3 (1) 
- Nếu p = 3k - 1 thì p + 1 = 3k chia hết cho 3 -> (p - 1)(p + 1) chia hết cho 3 (2) 
Từ (1) và (2) -> (p-1)(p+1) luôn chia hết cho 3 (3) 
Mặt khác, p là số nguyên tố > 3 nên p là số lẻ -> p = 2h + 1 -> (p - 1)(p + 1) = (2h + 1 - 1)(2h + 1 + 1) = 2h(2h + 2) = 4h(h +1) 
h(h + 1) là tích của 2 số tự nhiên liên tiếp -> h(h + 1) chia hết cho 2 -> 4h(h + 1) chia hết cho 8 -> (p - 1)(p + 1) chia hết cho 8 (4) 
Ta lại có: 3 và 8 là 2 số nguyên tố cùng nhau (5) 
Từ (3), (4) và (5) -> (p - 1)(p + 1) chia hết cho 24.

Đọc tiếp...
Nguyễn Hữu Hưng 21 tháng 12 2014 lúc 21:00
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

P là số nguyên tố lớn hơn 3 => P không chia hết cho 2 cho 3 

Ta có :P không chia hết cho 2

=> P-1 và P+1 là 2 số chẵn liên tiếp => (P-1)(P+1) chia hết cho 8 (1)

Mặt khác:P không chia hết cho 3

Nếu P= 3k +1 thì P-1 =3k chia hết cho 3 => (P-1(P+1) chia hết cho 3

Tương tự: Nếu P= 3k+2 thì P+1=3k +3 chia hết cho 3 => (P-1(P+1) chia hết cho 3(2)

Từ (1)(2)=>(P-1)(P+1) chia hết cho 8 cho 3 mà (8;3)=1 =>(P-1)(P+1) chia hết cho 24

Đọc tiếp...
Tái Hiện Cổ Tích 13 tháng 3 2015 lúc 16:01
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Câu này cậu lấy ở đâu ra thế?

Đọc tiếp...
giapthinganha 15 tháng 3 2015 lúc 16:49
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

ban viet bai toan dai chac moi tay lam ha!

Đọc tiếp...
Nguyễn Việt Thành 19 tháng 4 2016 lúc 22:29
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Ta có 1 giờ 5 phút = 75 phút

Xe thứ 2 rời bến lần thứ 2 lúc 56 + 4 = 60 (phút)

Xe thứ 3 rời bến lần thứ 2 lúc 48 +2 = 50 (phút)

=> Ta có BCNN(50,60,75) = 300

Mà 300 phút = 5 giờ

=> Sau 5 giờ 3 xe cùng xuất phát từ bến lần thứ 2 và lúc đó là 6 + 5 = 11 (giờ)

Vậy ....

bạn tự vậy nhé !!

Đọc tiếp...
Hoàng Thị Thu Huyền Quản lý 1 tháng 9 2016 lúc 9:56
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

A B C D M E F I K

Gọi giao điểm của MB và EF là I; giao điểm của MF và AB là K.

Do ABCD là hình vuông nên AC là phân giác góc BAD. Vì thế hình chữ nhật AKME cũng là hình vuông. Từ đó suy ra MK = ME và KB = MF.

Vậy thì \(\Delta KMB=\Delta MEF\) (hai cạnh góc vuông)

Từ đó \(\widehat{MFE}=\widehat{KBM}.\)

Lại có \(\widehat{KMB}=\widehat{IMF}\) (đối đỉnh)

Vậy nên \(\widehat{IMF}+\widehat{MFI}=\widehat{KMB}+\widehat{KBM}=90^0\). hay \(\widehat{MIF}=90^0\Rightarrow MB\perp EF.\)

Đọc tiếp...
Hoàng Thị Thu Huyền Quản lý 1 tháng 9 2016 lúc 10:03
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

b. Ta chứng minh \(AF\perp EB.\) Thật vậy \(\Delta ADF=\Delta BAE\) (Hai cạnh góc vuông)

nên \(\widehat{DAF}=\widehat{ABE}\Rightarrow\widehat{ABE}+\widehat{BAF}=\widehat{DAF}+\widehat{BAF}=90^0\)

Vậy \(AF\perp EB.\). Tương tự \(EC\perp BF.\)

Xét tam giác EBF có BM; AF; CE trùng các đường cao nên chúng đồng quy.

Đọc tiếp...
Tiger Đình Thi 2 giờ trước (7:50)
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm
phan tuấn anh 26 tháng 7 2016 lúc 22:52
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

đặt \(\sqrt{x^2-x+1}=a\)

và \(\sqrt{x-2}=b\)

==> \(x^2-6x+11=a^2-5b^2\)

và \(x^2-4x+7=a^2-3b^2\)

khi đó pt trên trở thành  \(a\left(a^2-5b^2\right)=2b\left(a^2-3b^2\right)\)

         <=>\(a^3-5ab^2=2a^2b-6ab^2\)

<=> \(a^3-5ab^2+4a^2b-6a^2b+6b^3=0\)

<=> \(a\left(a^2+4ab-5b^2\right)-6b\left(a^2-b^2\right)=0\)

<=>\(a\left(a-b\right)\left(a+5b\right)-6b\left(a-b\right)\left(a+b\right)=0\)

<=> \(\left(a-b\right)\left(a^2+5ab-6ab-6b^2\right)=0\)

<=> \(\left(a-b\right)\left(a^2-ab-6b^2\right)=0\)

<=> \(\orbr{\begin{cases}a=b\\a^2-ab-6b^2=0\end{cases}}\)

đến đây bạn tự giải nốt nhé  

<=> 

Đọc tiếp...
Tiểu Nghé 26 tháng 7 2016 lúc 22:29
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

\(x=5\pm\sqrt{6}\) đúng ko nhỉ

Đọc tiếp...
GV Quản lý 22 tháng 5 2018 lúc 8:42
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Gọi chiều rộng hình chữ nhật ban đầu là x thì chiều dài là x + 12.

Tăng chiều dài lên 12m, chiều rộng thêm 2m thì diện tích tăng gấp đôi.

Diện tích cũ là \(x\left(x+12\right)\), diện tích mới là \(\left(x+2\right)\left(x+12+12\right)\)

Vậy ta có:

 \(\left(x+2\right)\left(x+12+12\right)=2x\left(x+12\right)\)

\(\Leftrightarrow x^2-2x-48=0\)

   \(x_1=8\) ; \(x_2=-6\left(loại\right)\)

=> \(x=8\)

Chiều rộng hình chữ nật bạn đầu là 8m và chiều dài là 8 + 12 = 20m

Đọc tiếp...
huynh trung chi 7 tháng 7 2018 lúc 21:58
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

a(a+12)=b 

(a+2)(a+24)=2b ==>2a2+24a=a2+24a+2a+48 

<==>2a2+24a=a2+26a+48

<==>a2-2a-48=0

<==>a=8

<==>a+12=20

M==>cr=8va cd=20

Đọc tiếp...
Đinh Đức Hùng CTV 14 tháng 8 2017 lúc 11:28
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

\(\frac{1}{x}+\frac{1}{y}+\frac{1}{z}=0\Rightarrow\frac{1}{x}+\frac{1}{y}=-\frac{1}{z}\)

\(\Leftrightarrow\left(\frac{1}{x}+\frac{1}{y}\right)^3=\frac{-1}{z^3}\)

\(\frac{1}{x^3}+\frac{3}{x^2y}+\frac{3}{xy^2}+\frac{1}{y^3}=-\frac{1}{z^3}\)

\(\Leftrightarrow\frac{1}{x^3}+\frac{1}{y^3}+\frac{1}{z^3}=\frac{-3}{x^2y}-\frac{3}{xy^2}=\frac{-3}{xy}\left(\frac{1}{x}+\frac{1}{y}\right)=\frac{3}{xyz}\)

\(\Rightarrow xyz\left(\frac{1}{x^3}+\frac{1}{y^3}+\frac{1}{z^3}\right)=\frac{3}{xyz}.xyz\)

\(\Rightarrow\frac{yz}{x^2}+\frac{xy}{z^2}+\frac{xz}{y^2}=3\)

Đọc tiếp...
Bô Lão Thời Thượng 20 tháng 12 2018 lúc 10:16
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

x 1 + y 1 + z 1 = 0⇒ x 1 + y 1 = − z 1 ⇔ x 1 + y 1 3 = z 3 −1 x 3 1 + x 2 y 3 + xy 2 3 + y 3 1 = − z 3 1 ⇔ x 3 1 + y 3 1 + z 3 1 = x 2 y −3 − xy 2 3 = xy −3 x 1 + y 1 = xyz 3 ⇒xyz x 3 1 + y 3 1 + z 3 1 = xyz 3 .xyz ⇒ x 2 yz + z 2 xy + y 2 xz = 3

Đọc tiếp...
Newton 14 tháng 8 2017 lúc 8:32
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

khi gấp lên mấy lần thì nó vẫn bằng 0 nên biểu thức đó bằng 0

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

Building.

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: