Võ Ngọc Phương

Giới thiệu về bản thân

$\color{#83C75D}{\text{Nq}}$$\color{#AFD788}{\text{Ha}}$$\color{#C8E2B1}{\text{hh}}$
xếp hạng Ngôi sao 1 ngôi sao 2 ngôi sao 1 Sao chiến thắng
0
xếp hạng Ngôi sao 1 ngôi sao 2 ngôi sao 1 Sao chiến thắng
0
xếp hạng Ngôi sao 1 ngôi sao 2 ngôi sao 1 Sao chiến thắng
0
xếp hạng Ngôi sao 1 ngôi sao 2 ngôi sao 1 Sao chiến thắng
0
xếp hạng Ngôi sao 1 ngôi sao 2 ngôi sao 1 Sao chiến thắng
0
xếp hạng Ngôi sao 1 ngôi sao 2 ngôi sao 1 Sao chiến thắng
0
xếp hạng Ngôi sao 1 ngôi sao 2 ngôi sao 1 Sao chiến thắng
0
(Thường được cập nhật sau 1 giờ!)

Bạn cần hỏi điều gì?

Em đăng ký tham gia khảo sát ứng dụng.

Em đăng kí nhận gp ạ.

Em đăng kí nhận coin ạ.

Em đăng kí nhận quà khảo sát.

Tổng tiền thưởng olm của em từ trước đến giờ là dưới 500 ngàn đồng ạ (7).

a) \(542=2.271\)

b) \(165=3.5.11\)

be - was/were - been.

become - became - become.

\(#NqHahh\)

\(C=\dfrac{1}{5.7}+\dfrac{1}{7.9}+...+\dfrac{1}{97.99}\)

\(C=\dfrac{1}{2}.\left(\dfrac{1}{5}-\dfrac{1}{7}+\dfrac{1}{7}-\dfrac{1}{9}+...+\dfrac{1}{97}-\dfrac{1}{99}\right)\)

\(C=\dfrac{1}{2}.\left(\dfrac{1}{5}-\dfrac{1}{99}\right)\)

\(C=\dfrac{1}{2}.\dfrac{94}{495}\)

\(C=\dfrac{47}{495}\)

\(#NqHahh\)