Võ Ngọc Phương

Giới thiệu về bản thân

_ Chào một ngày mớiiii >D // Mïฅ x Junn🐦_
0
0
0
0
0
0
0
(Thường được cập nhật sau 1 giờ!)

\(2^{x+1}.3^x-6^x=216\)

\(=>2^x.2.3^x-6^x=216\)

\(=>\left(2.3\right)^x.2-6^x=216\)

\(=>6^x.2-6^x=216\)

\(=>6^x.\left(2-1\right)=216\)

\(=>6^x.1=216\)

\(=>6^x=216:1=216\)

\(=>6^x=6^3\)

\(=>x=3\)

Vậy...

\(#NqHahh\)

\(3^x-3^{x+3}=-234\)

\(=>3^x-3^x.3^3=-234\)

\(=>3^x.\left(1-3^3\right)=-234\)

\(=>3^x.\left(1-27\right)=-234\)

\(=>3^x.-26=-234\)

\(=>3^x=\left(-234\right):\left(-26\right)\)

\(=>3^x=9=3^2\)

\(=>x=2\)

\(#NqHahh\)

Tham khảo:

Máy tìm kiếm là công cụ trên Internet giúp chúng ta tìm kiếm thông tin dựa trên cơ sở các từ khoá liên quan đến vấn đề cần tìm.

Từ khoá là những từ hoặc cụm từ dùng để so khớp quảng cáo với những cụm từ mà người dùng sử dụng để tìm thông tin.

Sử dụng máy tính tìm kiến em sẽ nhận được kết quả là danh sách các liên kết.

\(#NqHahh\)

Sửa đề: \(625=5^4\)

 

1. intelligent

2. player

3. interesting

4. colorful

5. useful

\(#NqHahh\)

Số đối của 0 là  0 nha.

Chắc gì nhỏ hơn đâu ạ? Xưng bạn - bè là được rồi nha. 

Hữu Nghĩa

Đề đầy đủ hết nha bạn.

\(\left(x-6\right)^2=9\)

\(=>\left(x-6\right)^2=3^2\) hoặc \(\left(x-6\right)^2=\left(-3\right)^2\)

\(=>x-6=3\) hoặc \(x-6=-3\)

\(=>x=3+6\) hoặc \(x=\left(-3\right)+6\)

\(=>x=9\) hoặc \(x=3\)

Vậy....