Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Tất cảToánVăn - Tiếng ViệtTiếng Anh

TXT Channel Funfun 3 tháng 9 2017 lúc 20:55
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

a, Vì số dư bé hơn số chia nên : 

Trong phép chia cho 3 số dư có thể là 0, 1, 2

Trong phép chia cho 4 số dư có thể là 0, 1, 2, 3

Trong phép chia cho 5 số dư có thể là 0, 1, 2, 3, 4

b, Dạng tổng quát của số chia hết cho 3 là 3k

Dạng tổng quát của số chia 3 dư 1 là 3k + 1

Dạng tổng quát của số chia 3 dư 2 là 3k + 2

(k thuộc N)

Đọc tiếp...
le chi hotgirl de nhat mi nhan 3 tháng 9 2017 lúc 20:56
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

bài này cũng dễ mà

Đọc tiếp...
le chi hotgirl de nhat mi nhan 3 tháng 9 2017 lúc 20:56
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

k đúng cho mình nha , cảm ơn bạn nhìu

Đọc tiếp...
✞💞N🄶υɣễռミ★Thịミ★Thยミ★TŔ🅰N͙G̐✿࿐♡ 56 phút trước
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

2. Tìm từ sai để sửa 

a,Tomorrow we are going to play badminton .

=> Tomorrow we will play badminton .

b,Which language does you speak ? - I seapk vietnamese .

=> What language do you speak? - I speak Vietnamese .

c,Ho Chi Minh city biggest than Ha Noi .

=> Ho Chi Minh City is bigger than Hanoi .

Đọc tiếp...
✞💞N🄶υɣễռミ★Thịミ★Thยミ★TŔ🅰N͙G̐✿࿐♡ 1 giờ trước (5:53)
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

a.I enjoy (play) playing football with my friends .

b.They (go) will go swimming with you tomorrow .

c.What (do) do you do in your free time ?

d.My brother (listen) listens to music every day .

e.She loves (do) doing the gardening .

f.very year, my mother (give) gives me a doll on my birthday .

g.We (go) go to the cinema three times a month.

Đọc tiếp...
Lê Chí Cường 2 tháng 9 2015 lúc 22:15
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

a

392

278

357

385

420

b

28

13

21

14

35

q

14

21

17

25

12

r

0

5

0

10

0

 

Đọc tiếp...
Vũ Ngọc Mai 2 tháng 9 2015 lúc 22:06
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

tự tính đi ko ai tính cho đâu  ak

Đọc tiếp...
Trần Ngọc Nhi 28 tháng 9 2017 lúc 20:19
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

ban dung noi the vu ngoc ngoc  mai co the la bai nao khong bt thi hoi dc nhung cung co the la hoi cac ban ma thoi chu ko phai la nhu ban nghi dau

Đọc tiếp...
L.i.ê.m s.ỉ g.ì t.ầ.m n.à.y 26 tháng 6 2019 lúc 11:22
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm
a, 4x : 17 = 0

=>4x        = 0

      x        = 0 : 4

      x         = 0

Vậy x = 0 .

b, 7x - 8 = 713

   7x      = 713 + 8

    7x     = 721

      x     = 721 : 7

      x     = 103

Vậy x = 103 .

c, 8( x - 3 ) = 0

=>   x - 3    = 0

       x         = 0 + 3

       x         = 3

Vậy x = 3 .

d, 0 : x = 0 

=> x là các số tự nhiên khác 0 

=> X ∈ N*

Đọc tiếp...
Tình bạn vĩnh cửu Phương Dung 14 tháng 9 2017 lúc 22:01
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

a, 4x : 17 = 0

=>4x        = 0

      x        = 0 : 4

      x         = 0

Vậy x = 0 .

b, 7x - 8 = 713

   7x      = 713 + 8

    7x     = 721

      x     = 721 : 7

      x     = 103

Vậy x = 103 .

c, 8( x - 3 ) = 0

=>   x - 3    = 0

       x         = 0 + 3

       x         = 3

Vậy x = 3 .

d, 0 : x = 0 

=> x là các số tự nhiên khác 0 

=> X ∈ N*

Chúc học tốt !

Đọc tiếp...
Despacito 14 tháng 9 2017 lúc 21:58
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

a) \(4x:17=0\)

\(4x=0\)

\(x=0\)

vay \(x=0\)

b) \(7x-8=713\)

\(7x=713+8\)

\(7x=721\)

\(x=103\)

vay \(x=103\)

c) \(8\left(x-3\right)=0\)

\(8x-24=0\)

\(8x=24\)

\(x=3\)

vay \(x=3\)

d) \(0:x=0\)

\(\Rightarrow x\in R\) va \(x\ne0\)

vay \(x\in R\)va \(x\ne0\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Linh Chi Quản lý 7 giờ trước (0:22)
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

A D M E C N B P

a) Ta có: ID vuông góc AM với D là trung điểm AM => ID là đường trung trực AM => IA = IM (1)

IE vuông góc AN với E là trung điểm AN => IE là đường trung trực AN => IA = IN (2)

Từ (1) và (2) => IA = IM = IN

=> I là tâm đường tròn qua 3 điểm A; M; N

b. Lấy điểm P đối xứng với điểm A qua BC => P cố định

=> BC là đường trung trực của PA mà I thuộc BC 

=> IP = IA 

=>( I) qua điểm P cố định khác A

Đọc tiếp...
Trần Quỳnh Mai 5 tháng 8 2016 lúc 20:29
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Nửa chu vi mảnh vườn hình chữ nhật là :

      242 : 2 = 121 ( m )

Chiều rộng mảnh đất hình chữ nhật là :

       ( 121 - 23 ) : 2 = 49 ( m )

Chiều dài mảnh đất hình chữ nhật là :

       121 - 49 = 72 ( m )

Diện tích mảnh đất hình chữ nhật là :

           72 x 49 = 3528 ( m2 )

      Đáp số : 3528 m2

Đọc tiếp...
Trần Thị Bảo Trân CTV 5 tháng 8 2016 lúc 20:50
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Nủa chu vi hình chữ nhật là:

242 : 2 = 121 ( m )

Chiều dài hình chữ nhật là:

( 121 + 23 ) : 2 = 72 ( m )

Chiều rộng hình chữ nhật là:

( 121 - 23 ) : 2 = 49 ( m )

Diện tích hình chữ nhật là:

72 x 49 = 3528 ( m2)

Đáp số: 3528 m2

Đọc tiếp...
Châu Lê Thị Huỳnh Như 5 tháng 8 2016 lúc 21:30
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Nửa chu vi mảnh vườn hình chữ nhật là :

      242 : 2 = 121 ( m )

Chiều rộng mảnh đất hình chữ nhật là :

       ( 121 - 23 ) : 2 = 49 ( m )

Chiều dài mảnh đất hình chữ nhật là :

       121 - 49 = 72 ( m )

Diện tích mảnh đất hình chữ nhật là :

           72 x 49 = 3528 ( m2 )

      Đáp số : 3528 m2

Đọc tiếp...
Đặng Ngọc Quỳnh 8 giờ trước (23:07)
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Đặt \(\sqrt{x^2+1}=y\ge1\) pt trở thành \(\left(4x-1\right)y=2y^2-2x\)

\(4xy-y=2y^2-2x\Leftrightarrow2y^2-2x-4xy+y=0\)\(\Leftrightarrow y\left(2y+1\right)-2x\left(2y+1\right)=0\Leftrightarrow\left(2y+1\right)\left(y-2x\right)=0\Leftrightarrow y=2x\)(vì y=-1/2(loại))

\(\Leftrightarrow\sqrt{x^2+1}=2x\Leftrightarrow x=\sqrt{\frac{1}{3}}\)

Đọc tiếp...
FL.Nguyễn Thị Thu Hằng 8 giờ trước (23:20)
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

 Ta có:\(n^5+n^4+1=n^5+n^4+n^3-n^3+1\)

\(=n^3\left(n^2+n+1\right)-\left(n-1\right)\left(n^2+n+1\right)\)

\(=\left(n^2+n+1\right)\left(n^3-n-1\right)\)

Đk để là số nguyên tố thì:

\(n^2+n+1=1\)hoặc \(n^3-n-1=1\)

Xét \(n^2+n+1=1\Rightarrow n^2+n=0\Rightarrow\orbr{\begin{cases}n=1\left(tm\right)\\n=-1\left(ktm\right)\end{cases}}\)

Xét \(n^3-n+1=1\Rightarrow n^3-n=0\Rightarrow n\left(n^2-1\right)=0\)

                                                                \(\Rightarrow\orbr{\begin{cases}n=0\left(tm\right)\\\orbr{\begin{cases}n=1\left(tm\Rightarrow\right)\\n=-1\left(ktm\right)\end{cases}}\end{cases}}\)\(\Rightarrow\orbr{\begin{cases}n=0\left(tm\right)\\n=1\left(tm\right);n=-1\left(ktm\right)\end{cases}}\)

Tại \(n=0\Rightarrow A=1\left(ktm\right)\)Vì 1 không phải số ngto

Tại\(n=1\Rightarrow A=3\left(tm\right)\)vì 3 là số ngto

Vậy ...

Đọc tiếp...
Đặng Ngọc Quỳnh 8 giờ trước (23:03)
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

\(B=n^5+n^4+1=n^5-n^2+n^4-n+n^2+n+1\)

\(=n^2\left(n-1\right)\left(n^2+n+1\right)+n\left(n-1\right)\left(n^2+n+1\right)+n^2+n+1\)

\(=\left(n^2+n+1\right)\left(n^3-n+1\right)\)

+) Với \(n=0\Rightarrow B=1\)không là số nguyên tố (loại)

+) Với \(n=1\Rightarrow B=3\)là số nguyên tố(thỏa mãn)

+) Với \(n\ge2\left(n\in N\right)\Rightarrow n^3-n+1\ge n^2+n+1\ge7\)

Do đó B là hợp số

 Vậy n=1 là giá trị cần tìm.

Đọc tiếp...
✞💞N🄶υɣễռミ★Thịミ★Thยミ★TŔ🅰N͙G̐✿࿐♡ 8 giờ trước (23:03)
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Bài làm :

Ta có tập hợp C các số tự nhiên lớn hơn 69 và nhỏ hơn 97 là :

Cách 1 : \(C=\left\{69< x< 97/x\in N\right\}\)

Cách 2 : \(C=\left\{70,71,71,73,....,95,96\right\}\)

Đọc tiếp...
Hồ Thị Thanh Trà 8 giờ trước (23:01)
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

C1 : C = { 70 ; 71 ;72 ; 73 ; 74 ; 75 ; 76 ; 77 ; 78 ; 79 ; 80 ; 81 ; 82; 83 ; 84 ; 85 ; 86 ; 87 ; 88 ; 89 ; 90 ; 91 ; 92 ; 93 ; 94 ; 95 ; 96 }
C2 : C = { x E N | 69 < x < 97 } 

chúc bạn hok tốt nhé và xin bạn cho mik ạ 

Đọc tiếp...
T.Ps 27 tháng 7 2019 lúc 9:40
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

#)Giải :

A B C D O E F

Ta có : \(\widehat{COA}=\widehat{AOE}\) (OA là tia phân giác)

           \(\widehat{BOD}=\widehat{BOF}\)(OB là tia phân giác)

Mà \(\hept{\begin{cases}\widehat{BOD}+\widehat{COA}+\widehat{COD}=180^o\\\widehat{AOE}+\widehat{BOF}+\widehat{EOF}=180^o\end{cases}}\)

\(\Rightarrow\widehat{COD}+\widehat{EOF}=90^o\)

\(\Rightarrow OE\perp OF\)

Đọc tiếp...
Lê Mai Trang 8 giờ trước (23:07)
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

x + y = 3y

=> x= 3y-y

\(\frac{1}{x}\)\(\frac{1}{3y-y}\)

\(\frac{1}{x}\)+\(\frac{1}{y}\)=\(\frac{1}{3y-y}\)+\(\frac{1}{y}\)

\(\frac{y}{y\left(3y-y\right)}+\frac{3y-y}{y\left(3y-y\right)}\)=\(\frac{y+3y-y}{3y^2-y^2}\)=\(\frac{3y}{y^2\left(3-1\right)}=\frac{3}{2y}\)

Đọc tiếp...
Tang Khanh Hung 8 giờ trước (23:12)
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Ta có x+y=3y

\(\Rightarrow x=2y\)

Thay vào ta có

\(\frac{1}{2y}+\frac{1}{y}=\frac{1}{2y}+\frac{2}{2y}=\frac{3}{2y}\)

Đọc tiếp...
✞💞N🄶υɣễռミ★Thịミ★Thยミ★TŔ🅰N͙G̐✿࿐♡ 8 giờ trước (23:17)
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Bài làm :

\(\left(19^{20}+19^{19}\right):19^{18}\)

\(=19^{20}:19^{18}+19^{19}:19^{18}\)

\(=19^2+19\)

\(=361+19\)

\(=380\)

Học tốt

Đọc tiếp...
FL.Nguyễn Thị Thu Hằng 7 giờ trước (23:30)
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

\(\left(19^{20}+19^{19}\right)\div19^{18}\)

\(=19^2+19\)

\(=361+19\)

\(=380\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Linh Chi Quản lý 3 giờ trước (3:40)
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Ta có: c|a => Tồn tại số n để: a = nc 

b|a => Tồn tại số n để a = mb 

=> nc = mb => nc \(⋮\)b mà (c;b) = 1 => n \(⋮\)

=> n = b.k

=> a = nc = bck 

=> a \(⋮\)bc hay bc|a

Đọc tiếp...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: