Tất cảToánTiếng ViệtTiếng Anh

lili 15 tháng 11 2019 lúc 22:38
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Oh yeah mik lm đc r.

\(\frac{1}{\sqrt{ab+a+2}}< =\frac{1}{ab+a+2}+\frac{1}{4}\\ \)

\(=>VT< =sigma\frac{1}{ab+a+2}+\frac{3}{4}\)

\(Có\frac{1}{ab+a+2}< =\frac{1}{4}\left(\frac{1}{ab+1}+\frac{1}{a+1}\right)=\frac{1}{4}\left(\frac{c}{c+1}+\frac{1}{a+1}\right)\)

\(CMTT\frac{1}{bc+c+2}< =\frac{1}{4}\left(\frac{a}{a+1}+\frac{1}{c+1}\right)\)

\(\frac{1}{ca+c+2}< =\frac{1}{4}\left(\frac{b}{b+1}+\frac{1}{c+1}\right)\)

Cộng lại => Vế trái <= 1/4.3/4+3/4=3/2

=> đpcm.

Đọc tiếp...
Lê Tài Bảo Châu CTV 15 tháng 11 2019 lúc 22:11
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

à xl gửi lộn

Đọc tiếp...
Nguyễn Tuấn Dương 3 giờ trước (22:34)
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Có bạn nào cần đề thi HSG Toán lớp 6 ko? Mình cho nè !

Link: https://dethi.violet.vn/present/show/entry_id/11006794

Đọc tiếp...
Nguyễn Tuấn Dương 3 giờ trước (22:30)
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Có bạn nào cần đề thi HSG Toán lớp 6 ko ? 

Link nè: https://dethi.violet.vn/present/show/entry_id/11006794

Đọc tiếp...
゚°☆Žυƙα☆° ゚ 4 giờ trước (22:02)
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

\(n+11⋮n-1\)

\(\Leftrightarrow n+11-\left(n+1\right)⋮n-1\)

\(\Leftrightarrow10⋮n-1\)

Ta có bảng sau:

n-11-12-25-510
n203-16-411
n-1-10
n-9

vậy......

Đọc tiếp...
Nguyễn Tuấn Dương 3 giờ trước (22:34)
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Có bạn nào cần đề thi HSG Toán lớp 6 ko? Mình cho nè !

Link: https://dethi.violet.vn/present/show/entry_id/11006794

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Hiền 4 giờ trước (22:08)
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Ta co: n+11=n-1+12

ma n+11 chia het cho n-1 va n-1 chia het cho n-1

=>12 chia het cho n-1 =>n-1thuoc U(12)={1;2;3;4;6;12}

Ta xet: n-1=1=> n=2.

            n-1=2=> n=3.

            n-1=3=> n=4.

            n-1=4=> n=5.

            n-1=6=> n=7.

            n-1=12=> n=13.

Vay n thuoc {2;3;4;5;7;13}.

Đọc tiếp...
Nguyễn Quỳnh Hoa 4 giờ trước (22:02)
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Nè bạn :

- Gắng công kén hộ cốm Vòng,
Kén chồng Bạch Hạc cho lòng ai vui.

Làng Ẻn cất ma,
Sơn Nga chống gậy.

Sông Thao nước đục người đen,
Ai lên phố Ẻn cũng quên đường về.

- Mưa từ Hùng Nhĩ mưa ra,
Mưa khắp thiên hạ, mưa ra bến Tuần.
Nước sông Rân chảy về dồi dội,
Lòng em bối rối chờ đợi lấy anh.
Trận này nức tiếng thơm danh.

- Ai về Phú Thọ cùng ta,
Vui ngày giỗ tổ tháng ba mùng mười.
Dù ai đi ngược về xuôi,
Nhớ ngày giỗ tổ mùng mười tháng ba.
Chúc bạn may mắn!!!

Đọc tiếp...
Nguyễn việt nguyên 4 giờ trước (21:59)
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Ai ơi mua dó khó lòng, 
Không đi lên Ẻn thì mong nỗi gì.
Ai về Phú Thọ cùng ta, 
Vui ngày giỗ tổ tháng ba mùng mười. 
Dù ai đi ngược về xuôi, 
Nhớ ngày giỗ tổ mùng mười tháng ba.                                                                                                                                           Gắng công kén hộ cốm Vòng
Kén chồng Bạch Hạc cho lòng ai vui.
.Mưa từ Hùng Nhĩ mưa ra, 
Mưa khắp thiên hạ, mưa ra bến Tuần.
Nước sông Rân chảy về dồi dội, 
Lòng em bối rối chờ đợi lấy anh.
Trận này nức tiếng thơm danh.
Mưa từ Ba Dội mưa ra,
Mưa khắp thiên hạ, mưa qua Đồn Vàng.
Gió đưa quanh đưa về Hùng Nhĩ,
Bây giờ đây anh nghĩ làm sao?
Trận này rồng cá kết giao.

 

Đọc tiếp...
Tết ( тєαм тαм ɢιᢠqυỷ ) 4 giờ trước (21:58)
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

1. Ai ơi mua dó khó lòng,
Không đi lên Ẻn thì mong nỗi gì.
2. Mưa từ Ba Dội mưa ra,
Mưa khắp thiên hạ, mưa qua Đồn Vàng.
Gió đưa quanh đưa về Hùng Nhĩ,
Bây giờ đây anh nghĩ làm sao?
Trận này rồng cá kết giao.
3. Ai về Phú Thọ cùng ta,
Vui ngày giỗ tổ tháng ba mùng mười.
Dù ai đi ngược về xuôi,
Nhớ ngày giỗ tổ mùng mười tháng ba
4. Mưa từ Hùng Nhĩ mưa ra,
Mưa khắp thiên hạ, mưa ra bến Tuần.
Nước sông Rân chảy về dồi dội,
Lòng em bối rối chờ đợi lấy anh.
Trận này nức tiếng thơm danh.

5. Gắng công kén hộ cốm Vòng,
Kén chồng Bạch Hạc cho lòng ai vui.
 

Đọc tiếp...
Chu Công Đức 4 giờ trước (21:57)
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Vì \(f\left(x\right)=g\left(x\right)\)\(\Rightarrow g\left(x\right)-f\left(x\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\left(2x^2-3x+3\right)-\left(2x+1\right)=0\)

\(\Leftrightarrow2x^2-5x+2=0\)\(\Leftrightarrow2x^2-x-4x+2=0\)

\(\Leftrightarrow x\left(2x-1\right)-2\left(2x-1\right)=0\)\(\Leftrightarrow\left(2x-1\right)\left(x-2\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}2x-1=0\\x-2=0\end{cases}}\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x=\frac{1}{2}\\x=2\end{cases}}\)

Vậy \(x=\frac{1}{2}\)hoặc \(x=2\)

Đọc tiếp...
๖²⁴ʱČøøℓ ɮøү 2к⁷༉ CTV 4 giờ trước (21:56)
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

\(2x+1=2x^2-3x+3\)

\(\Leftrightarrow2x^2-3x-2x+3-1=0\)

\(\Leftrightarrow2x^2-5x+2=0\)

Ta có \(\Delta=5^2-4.2.2=9,\sqrt{\Delta}=3\)

\(\Rightarrow\orbr{\begin{cases}x=\frac{5+3}{4}=2\\x=\frac{5-3}{4}=\frac{1}{2}\end{cases}}\)

Đọc tiếp...
゚°☆Žυƙα☆° ゚ 4 giờ trước (21:57)
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

a,\(\frac{42}{y}=\frac{18}{21}\)=> \(18y=882=>y=49\)

b,\(\frac{y}{14}=\frac{25}{35}< =>\frac{y}{14}=\frac{5}{7}=>7y=70=>y=10\)

Đọc tiếp...
Tết ( тєαм тαм ɢιᢠqυỷ ) 4 giờ trước (21:55)
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

\(\frac{42}{y}=\frac{18}{21}\)

\(\Rightarrow y\times18=42\times21\)

\(\Rightarrow y\times18=882\)

\(\Rightarrow y=882:18\)

\(\Rightarrow y=49\)

Vậy \(y=49\)

\(\frac{y}{14}=\frac{25}{35}\)

\(\Rightarrow y\times35=25\times14\)

\(\Rightarrow y\times35=350\)

\(\Rightarrow y=350:35\)

\(\Rightarrow y=10\)

Vậy \(y=10\)

Đọc tiếp...
Riio Riyuko 16 tháng 5 2018 lúc 13:54
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

pt <=> \(\frac{a+b+c-x}{c}+\frac{a+b+c-x}{a}+\frac{a+b+c-x}{b}+\frac{4x+a+b+c}{a+b+c}=5\) (Cộng 4 vào mỗi vế)

   <=> \(\frac{a+b+c-x}{c}+\frac{a+b+c-x}{a}+\frac{a+b+c-x}{b}+\frac{4x+a+b+c-5\left(a+b+c\right)}{a+b+c}=0\)

   <=>  \(\frac{a+b+c-x}{c}+\frac{a+b+c-x}{a}+\frac{a+b+c-x}{b}+\frac{4x-4a-4b-4c}{a+b+c}=0\)

   <=>  \(\left(a+b+c-x\right)\left(\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}-\frac{4}{a+b+c}\right)=0\)

Áp dụng bất đẳng thức Cauchy - Schwarz dạng engel, ta có :

\(\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}\ge\frac{\left(1+1+1\right)^2}{a+b+c}=\frac{9}{a+b+c}>\frac{4}{a+b+c}\)

=> \(\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}-\frac{4}{a+b+c}>0\)

Vậy phương trình trên có nghiệm là 

x = a + b + c 

Đọc tiếp...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: