Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

Akai Haruma
Akai Haruma
Giáo viên
17 phút trước

Đề không đầy đủ. Bạn xem lại.

Tôi vẫn nhớ như in năm đó tôi tròn năm tuổi, gia đình tôi đã có một chuyến đi đến Huế.

Từ đồng âm: năm

Từ Hán Việt: gia đình

1 giờ trước (9:36)

Em cần làm gì với biểu thức này. 

60 phút trước

Hình vẽ nào, cô có thấy hình nào đâu nhỉ?

28 phút trước

em ko dán được hình vẽ ạ

 

1 giờ trước (9:37)

a; \(\dfrac{5}{12}\) + \(\dfrac{8}{11}\)

=  \(\dfrac{55}{132}\) + \(\dfrac{96}{132}\)

\(\dfrac{151}{132}\)

1 giờ trước (9:40)

b; \(\dfrac{17}{9}\) + \(\dfrac{6}{5}\)

\(\dfrac{85}{45}\) + \(\dfrac{54}{45}\)

\(\dfrac{139}{45}\)

Akai Haruma
Akai Haruma
Giáo viên
9 phút trước

Bạn xem lại PTĐT $(d_1)$