Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

What will you do this summer vacation?

Vì this summer vacation= kì nghỉ hè này. Ý là nó chưa tới = dự định nên ta chia thì tương lai đơn nên ta chia ra will nha bạn

Ta biết Bình được 7 điểm nên ta loại Bình ra. Tìm hai người còn lại. Bạn An thua người điểm cao nhất lớp 1 điểm nên chắc chắn điểm 9 sẽ là của bạn An. Nên ta khẳng định luôn là bạn Chi được điểm 10( điểm cao nhất lớp) .

sau đó ta sắp xếp : Chi ( 10 ) , An ( 9 ), Bình ( 7 )

6 giờ trước (5:32)

Giúp với ạ

2 giờ trước (9:08)

Hiệu số chẵn lớn nhất và số chẵn nhỏ nhất là :

(8-1) x 2 = 14

Trung bình cộng của 8 số chẵn liên tiếp cũng chính là trung bình cộng của số chẵn nhỏ nhất và số chẵn lớn nhất trong 8 số đó.

Vậy tổng của số chẵn lớn nhất và số chẵn nhỏ nhất là:

51 x 2 = 102

Số chẵn thứ nhất là: (102 - 14):2 = 44

Tám số chẵn liên tiếp thỏa mãn đề bài là :

44; 46; 48; 50; 52; 54; 56; 58

12 giờ trước (23:22)

giup minh voi

Akai Haruma
Akai Haruma Giáo viên
12 giờ trước (23:32)

Lời giải:

Gọi giá vốn 1 con gà là $x$ thì giá vốn mua gà là $749\times x$ 

Giá bán 1 con gà: $749\times x:700=1,07\times x$

$49$ con gà còn lại, anh bán với giá:
$1,07\times x\times 70\text{%}=0,749\times x$

Tổng lợi nhuận:

$749\times x+0,749\times x\times 49=785,701\times x$

Tổng lợi nhuận của anh ta so với chi phí ban đầu chiếm số phần trăm là:

$\frac{785,701\times x}{749\times x}\times 100=104,9$ (%)

13 giờ trước (22:38)

cần câu trả lời gấp

12 giờ trước (22:54)

CD là:

648 : 2 +72 = 396

CR là:

648 - 396 = 252

DT là :

396 x 252 = 99 792

a) thu dc số kg là:

99 792 : 5 x 10 = 199 584

b) 1 báo chữa là: 

199 584 : 9 = 22 176

c) 1 cách cua hình vuông đó là:

648 : 4 = 162

DT là: 

162 x 162 = 26 244


nhớ tick à nha

Akai Haruma
Akai Haruma Giáo viên
12 giờ trước (23:34)

Lời giải:
Tổng của số bị trừ, số trừ và hiệu là 2 lần số bị trừ.

Giá trị số bị trừ là: $7652:2=3826$

Tổng của hiệu và số trừ là: $7652-3826=3826$

Hiệu là: $(3826+798):2=2312$

Số trừ là: $2312-798=1514$

Vậy phép trừ đó là: $3826-2312=1514$

13 giờ trước (22:17)

loading...