Tất cảToánTiếng ViệtTiếng Anh

thanh loan 17 tháng 4 2017 lúc 19:08
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

16 người làm xong số ngày là

(12.48):16=3(ngày)

Đáp số:3 ngày

ai tích mk mk tích lại

Đọc tiếp...
Trần Hải Đăng 27 tháng 10 2018 lúc 10:59
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Mỗi người làm xong công việc trong số ngày là :

          12 x 4 = 48 (ngày)

16 người làm xong công việc trong số ngày là :

          48 : 16 = 3 (ngày)

                  Đáp số: 3 ngày

Đọc tiếp...
Nguyễn Thanh Hương 5 tháng 10 2017 lúc 19:37
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

16 người làm xong công việc đó trong số ngày là :

12 . 48 : 16 = 3 ( ngày )

         Đáp số : 3 ngày

Đọc tiếp...
kachi (team gà công nghiệp) 13 phút trước
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

tham khảo:

 1) Mở bài kiểu gián tiếp

   Thời thơ ấu của tôi gắn liền với nhiều kỉ niệm. Con đường thơ mộng ngày hai buổi đưa tôi đến trường. Bãi cỏ ven làng, nơi tôi cùng các bạn nô đùa. Nhưng thân thiết nhất với tôi vẫn là con sông quê đã tắm mát những năm tháng tuổi thơ của tôi.

   2) Kết bài kiểu mở rộng

   Ôi dòng sông! Dòng sông của quê hương, của đất nước. Sông làm cho phong cảnh hữu tình. Sông ôm ấp làng quê. Sông làm xanh bãi mía, nương dâu. Sông gắn bó với cả thời thơ ấu của tôi. Tôi yêu tha thiết con sông, yêu bằng tình yêu muôn thuở, tình yêu quê hương.

Đọc tiếp...
TiT TvT TiT 10 tháng 9 2016 lúc 14:06
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Theo bài ra ta có sơ đồ:

   TÁO   |____|____|                          

   CAM   |____|                        } 18 QUẢ

   XOÀI  |____|____|____|  

            Tổng số phần bằng nhau là: 

                  2 + 1 +3 = 6 ( phần)

                 Cam có số quả là:

                   18 : 6 = 3 (quả)   

                 Táo có số quả là:

                 3 : 1/2 = 6 (quả)

                  Xoài có số quả là:

                  3 . 3 = 9 (quả) 

Đ/S: cam: 3 qu . Táo 6 qu.     xòa 9 qu

tks

Đọc tiếp...
nhất sông núi 7 tháng 11 2017 lúc 12:41
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Bài giải

Ta có sơ đồ chỉ tổng số quả táo, quả cam và quả xoài như sau :

Số quả cam : !_____!

Số quả táo  : !_____!_____!

Số quả xoài : !_____!_____!_____!

Nhìn vào sơ đồ vẽ trên, ta thấy tổng số phần bằng nhau là :

1 + 2 + 3 = 6 ( phần )

Số quả cam có tất cả là :

18 : 6 x 1 = 3 ( quả )

Số quả táo có tất cả là :

18 : 6 x 2 = 6 ( quả )

Số quả xoài có tất cả là :

18 - ( 3 + 6 ) = 9 ( quả )

Đáp số : Số cam có : 3 quả.

             Số táo có : 6 quả.

             Số xoài có : 9 quả.

  
Đọc tiếp...
lê quang dũng 29 tháng 10 2017 lúc 16:17
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

số quả cam : \(\frac{1}{2}\)táo.

Số quả xoài gấp 3 lần cam tức là xoài : \(\frac{3}{1}\)cam.

    \(\Leftrightarrow\)Coi số cam là 1 phần thì số táo là 2 phần và số xoài là 3 phần.

                          Tổng số phần = nhau là :

                                  \(1+2+3=6\left(ph\right)\)

                           Số quả cam là :

                                  \(18:6\times1=3\left(quả\right)\)

                         Số quả táo là :

                                  \(18:6\times2=6\left(quả\right)\)

                       Số quả xoài là :

                                   \(18-\left(3+6\right)=9\left(quả\right)\)

                                          Đáp số :  cam : 3 quả cam

                                                         táo : 6 quả táo

                                                        xoài : 9 quả xoài.

Đọc tiếp...
Bùi Thị Huyền Chi_Uri 4 tháng 11 2018 lúc 11:19
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

2/3; 5/4; 9/4; 2; 2,2

mk nghĩ vậy

ko chắc chắn

k nha

Đọc tiếp...
༺ℬøşş༻⁀ᶦᵈᵒᶫ 37 phút trước
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Con Chó Dùi OLM ++++++++ <>MUBG>I^RTFU^<ĐU,mu6djk6io4ehbym857yuuuuuuuuuu

Đọc tiếp...
Khải Nhi 3 tháng 9 2016 lúc 8:40
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm


a) MNDE là hình bình hành
b) Điều kiện của tam giác ABC để tứ giác MNDE là hình chữ nhật
c) DE = MN 

Chứng minh:

Ta có G là trọng tâm của ( ABC (gt)
Mặt khác: MB = MG, NG = NC (gt)
=> 
Tứ giác MNDE có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường nên là hình bình hành
b) 
Tứ giác MNDE là hình chữ nhật khi và chỉ khi MD = NE, tức là BD = CE khi đó ( ABC cân tại A
c) 
Xét ABC có  là đường trung bình của ( ABC
=> DE =  BC (1)( tính chất đường trung bình)
Xét ( GBC có  MN là đường trung bình của ( GBC
=> MN = BC (2) (tính chất đường trung bình)
Từ (1) và 2 (2) ta có DE = MN 

Đọc tiếp...
nguyễn như ý 3 tháng 11 2016 lúc 18:12
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

a)2+4+6+8+...+2n=210

suy ra:(2+2n)+(4+2n-2)+(6+2n-4)+...=210

suy ra:(2n+2)+(2n+2)+(2n+2)+...+(2n+2)=210

số số hạng của tổng n là:

(2n-2):2+1=2(n-1):2+1=n-1+1=n số

số căpj 2n+2 là n+2:

2(n_1)xn:2=210

suy ra:n(n+1)=210

vì n và n+1 là 2 số tự nhiên liên tiếp mà tích bằng 210

suy ra:n=14

b) tương tự

Đọc tiếp...
My love Third Kamikaze 3 tháng 5 2017 lúc 19:40
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

A = \(\frac{1}{1}\)-\(\frac{1}{2}\)+\(\frac{1}{2}\)-\(\frac{1}{3}\)+\(\frac{1}{3}\)-\(\frac{1}{4}\)+... + \(\frac{1}{99}\)-\(\frac{1}{100}\)

A = \(\frac{1}{1}\)-\(\frac{1}{100}\)

ai tốt bụng thì tk cho mk nha, mk đg âm điểm đây 

A = \(\frac{99}{100}\)

Đọc tiếp...
Sakuraba Laura 7 tháng 3 2018 lúc 11:01
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

\(A=\frac{1}{1.2}+\frac{1}{2.3}+\frac{1}{3.4}+...+\frac{1}{99.100}\)

\(\Rightarrow A=1-\frac{1}{2}+\frac{1}{2}-\frac{1}{3}+\frac{1}{3}-\frac{1}{4}+...+\frac{1}{99}-\frac{1}{100}\)

\(\Rightarrow A=1-\frac{1}{100}\)

\(\Rightarrow A=\frac{99}{100}\)

Đọc tiếp...
Trịnh Thành Công CTV 19 tháng 8 2017 lúc 16:38
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

\(A=\frac{1}{1.2}+\frac{1}{2.3}+\frac{1}{3.4}+...+\frac{1}{99.100}\)

\(A=1-\frac{1}{2}+\frac{1}{2}-\frac{1}{3}+...+\frac{1}{99}-\frac{1}{100}\)

\(A=1-\frac{1}{100}\)

\(A=\frac{99}{100}\)

Đọc tiếp...
☠ ๖ۣۜҨž乡ღღ♥_Vương Cô Lô Nhuê_ ♥ღღ๖ۣۜҨž ☠ CTV 8 tháng 1 lúc 16:21
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

bài làm 

C=1+3+32+.............+3100

C=3C−C2 

3C=3+32+33+.............+399+3100+3101

C=1+3+32+..................+399+3100

3C-C=(3+32+33+.............+399+3100+3101)-(1+3+32+..................+399+3100

Triệt tiêu các số hạng co giá trị tuyệt đối  bằng nhau, ta được:

2C=-1+3100

⇒C=3100−12 

D=2/D+D/3 

2D=2101-2100+299-298+..............+23-22

D=2100-299+298-297+............+22-2

2D+D=2101-2100+299-298+..............+23-22+2100-299+298-297+............+22-2

Triệt tiêu các số hạng có giá trị tuyệt đối  bằng nhau, ta được:

3D=2101-2

⇒D=2101−23 

B=31×4 +54×9 +79×16 +.........+1981×100 

Quan sát biểu thức, ta có nhận xét:

4-1=3;

9-4=5;

16-9=7;

.......;100-81=19

=> Hiệu hai số ở mẫu bằng giá trị ở tử

⇒B=1−14 +14 −19 +19 −116 +.......+181 −1100 

⇒B=1−1/100 

B=99/100 <100/100 

Vậy B<1

Đọc tiếp...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: