Tất cảToánTiếng ViệtTiếng Anh

hương phạm 21 tháng 7 2017 lúc 9:44
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

ta có góc AOC+ góc AOD=180 độ (kề bù)

mà góc AOC - góc AOD=20 độ 

\(\Rightarrow AOC=\left(180+20\right):2=100độ\)

\(\Rightarrow AOD=100-20=80độ\)

ta có :  góc COB = góc AOD ( đối đỉnh) \(\Rightarrow COB=80độ\)

góc BOD = góc AOC ( đối đỉnh ) \(\Rightarrow BOD=100độ\)

Đọc tiếp...
phạm thái sơn 10 tháng 7 2017 lúc 16:39
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

em chịa

Đọc tiếp...
Nguyễn Triệu Khả Nhi 19 tháng 8 2017 lúc 11:04
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

a)Ta có:

\(\hept{\begin{cases}27^5=\left(3^3\right)^5=3^{15}\\243^3=3^2.\left(3^3\right)^3=3^2.3^9=3^{12}\end{cases}}\)

Vì 15>12

Nên \(3^{15}>3^{12}\)

=>\(27^5>243^3\)

Vậy ...

b)Ta có:

\(\hept{\begin{cases}2^{300}=\left(2^3\right)^{100}=8^{100}\\3^{200}=\left(3^2\right)^{100}=9^{100}\end{cases}}\)

Vì 8<9

Nên \(8^{100}< 9^{100}\)

=>\(2^{300}< 3^{200}\)

Vậy...

tk nha bn

Đọc tiếp...
Lê Anh Tú 19 tháng 8 2017 lúc 10:55
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

a)\(27^5=3^{3^5}=3^{15}\)

\(243^3=3^{5^3}=3^{15}\)

Vậy\(27^5=243^3\)

b)\(2^{300}=2^{\left(3\cdot100\right)}=2^{3^{100}}=8^{100}\)

\(3^{200}=3^{\left(2\cdot100\right)}=3^{2^{100}}=9^{100}\)

Vậy\(2^{300}< 3^{200}\)

Đọc tiếp...
huỳnh hương 1 phút trước
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm
alibaba nguyễn CTV 29 tháng 5 2018 lúc 11:32
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Ta có:

\(16a^8-51a=\left(16a^8-16a^7-4a^6\right)+\left(16a^7-16a^6-4a^5\right)+\left(20a^6-20a^5-5a^4\right)+\left(24a^5-24a^4-6a^3\right)+\left(29a^4-29a^3-\frac{29}{4}a^2\right)+\left(35a^3-35a^2-\frac{35}{4}a\right)+\left(\frac{169}{4}a^2-\frac{169}{4}a-\frac{169}{16}\right)+\frac{169}{16}\)

\(=\frac{169}{16}\)

\(\sqrt{16a^8-51a}=\sqrt{\frac{169}{16}}=3,25>\pi\)

Đọc tiếp...
alibaba nguyễn CTV 29 tháng 5 2018 lúc 8:22
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

\(a=\frac{1-\sqrt{2}}{2}\)

\(\Leftrightarrow1-2a=\sqrt{2}\)

\(\Leftrightarrow4a^2-4a-1=0\)

\(\Rightarrow\sqrt{16a^8-51a}=\sqrt{\left(16a^8-16a^7-4a^6\right)+\left(-16a^7+16a^6+4a^5\right)+...+}\)

Làm nốt

Đọc tiếp...
0o0 cô nàng ở đâu xinh thế 0o0 9 tháng 10 2016 lúc 20:46
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

số đó là

a=4 b = 9

a=1 b=36

a=12 b=3

mình chỉ biết

thê sthooi

Đọc tiếp...
Thái Viết Nam 9 tháng 10 2016 lúc 20:39
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

a=4 và b=9

a=1 và b=36

Đọc tiếp...
Khuyển Dạ Xoa 30 tháng 3 lúc 14:59
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

a,Gọi a,b,c là 3 cạnh của tam giác

Tổng 2 cạnh(a,b) là:6x2=12

Diện tích tam giác = a+b+c=12+c=20 Suy ra c=8(cm)

b,Gọi a,b,c là 3 cạnh của tam giác

Tổng 2 cạnh(a,b) là:6x2=12

Diện tích tam giác = a+b+c=12+c=24 Suy ra c=12(cm)

Hok tốt

Đọc tiếp...
Tố Như 29 tháng 3 lúc 21:44
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Gọi cạnh thứ nhất là AB, cạnh thứ 2 là AC và cạnh thứ 3 là BC

a) AB=6cm => AC = AB = 6 (cm) (Vì nó là tam giác cân mà =))
Chu vi = 20 cm <=> AB + AC +BC =20 => 6+6+ BC= 20 => BC= 20 -12 = 8 (cm)

b) Tương tự câu a) => AC=AB= 6 (cm)

Chu vi = 24 cm <=> AB + AC +BC = 24 => 6+6 + BC = 24 => BC=24-12= 12 (cm)

Chúc em học tốt! (Bài này dễ mà)

Đọc tiếp...
nguyễn minh phong 29 tháng 3 lúc 21:44
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

a) tổng hai cạnh là:

6x2=12(cm)

cạnh kia là:

20-12=8(cm)

b)cạnh kia là:

24-12=12(cm)

Đọc tiếp...
hoang phuc 7 tháng 11 2016 lúc 12:11
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

2 số đó là 12 và 13

bạn nhé

tk nhé@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

LOL

Đọc tiếp...
super saiyan vegeto 7 tháng 11 2016 lúc 12:09
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

12 và 13 

ai tk mk mk tk lại

Đọc tiếp...
︵✿I☠₤ØVξ☠ƔØU™ ( siêu quậy ) 25 phút trước
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Hai số tự nhiên liên tiế cần tìm là : 12 và 13

Vì 12 x 13 = 156

Học tốt nhé!

Đọc tiếp...
Tae Tae 15 phút trước
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Ko f đell lm đc mak là đối chiếu cách giải của tôi vs m.n trên này thôi ! ko lm đc thì ns ik còn bày đặt điêu ngoa,...đell chấp

Đọc tiếp...
Hà Văn Minh Hiếu 25 phút trước
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

đell lm đó cs j ko tk mất dạy
lm ko dc bày đặt lên đây cho ng kacs chỉ
đúng là ngu 

Đọc tiếp...
Lưu Thanh Vy 15 phút trước
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

                Không biết đúng không ?

37,5% = 3/8 (TS học sinh) hay nữ có 3 phần thì nam có 8-3=5 phần

40%  = 4/10 (TS học sinh) hay nữ có 4 phần thì nam có 10-4=6 phần.

Ta thấy 100+100 = 200 bạn chuyển đến ứng với (4-3) + (6-5) = 2 (phần)

Số học sinh năm học 2015 – 2016 là:

200 : 2 x 10 = 1000 (học sinh)

Đọc tiếp...
Hà Văn Minh Hiếu 25 phút trước
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

mik lm xog cái lồn r nek
k đi

Đọc tiếp...
➻❥ M.A_M.N ﹏ღ [MCU] ★Captain America★ 1 giờ trước (12:44)
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Trả lời : Bàn tròn là bàn ko méo là mèo ko bán .

#Thiên_Hy

====

====

Đọc tiếp...
•๖ۣۜKɧáηɧ ๖ۣۜLγ⚡2ƙ8•™ [MCU] ★ Human ★ 55 phút trước
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

bàn tròn là bàn không méo, bàn không méo là mèo không bán

Đọc tiếp...
︵✿тôĭ ¢ầη bạη‿✿ 1 giờ trước (12:44)
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

mk sai chính tả xíu, vifsao nghĩa là vì sao nhé

Đọc tiếp...
Mathematics♡ ح ح ℌ ♡Physical 1 giờ trước (12:39)
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

\(\text{1. Ta có hai trường hợp :}\)

\(\text{ TH1 : 3x = 0}=>x=0.\)

\(\text{ TH2 : x -}\frac{1}{2}=2=>x=\frac{5}{2}.\)

\(\text{Vậy x = 0 , x = }\frac{5}{2}.\)

Đọc tiếp...
Mathematics♡ ح ح ℌ ♡Physical 1 giờ trước (12:43)
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

\(\text{2. }\frac{4}{3}+\frac{2}{5}-x=\frac{1}{2}+\frac{1}{3}\)

              \(\frac{26}{15}-x=\frac{5}{6}\)

                            \(x=\frac{9}{10}\)

Đọc tiếp...
彡⇢Ɓᶐᶁ ƁȭY 1 giờ trước (12:40)
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

1. \(3\text{x}.\left(x-\frac{1}{2}\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}3\text{x}=0\\x-\frac{1}{2}=0\end{cases}\Leftrightarrow}\orbr{\begin{cases}x=0\\x=\frac{1}{2}\end{cases}}\)

2. \(\left(\frac{4}{3}+\frac{2}{5}\right)-x=\frac{1}{2}+\frac{1}{3}\)

\(\Rightarrow\frac{26}{15}-x=\frac{5}{6}\)

\(\Rightarrow x=\frac{26}{15}-\frac{5}{6}=\frac{52}{30}-\frac{25}{30}=\frac{27}{30}\)

Đọc tiếp...
Mathematics♡ ح ح ℌ ♡Physical 1 giờ trước (12:35)
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Đoạn văn mẫu tả cơn mưa rào mùa hạ:
Thời gian đã chuyển dần sang chiều, ánh mắt trời nhanh chóng bị che khuất, bầu trời trong xanh bỗng nhường chỗ cho những đám mây đen từ phía chân trời kéo lại. Những cơn gió mát mùa hạ cũng ngừng thổi, tiếng sấm chớp vang đến dồn dập hơn như báo hiệu cơn mưa giông đang đến rất gần. Đang nắng chang chang, bỗng nhiên mây đen ùn ùn kéo đến. Bầu trời tối đen. Gió nổi lên, cuốn những chiếc lá vàng bay lả tả xuống mặt đường. Khói bụi mịt mù. Mọi người ai cũng rảo chân bước vội. Xe cộ phóng nhanh hơn. Tôi đi học về, máy mà chạy về nhà kịp. Lộp bộp, lộp bộp. Những hạt mưa đầu tiên nhẹ trượt trên mái nhà, rơi xuống mặt đường. Hơi nóng bốc lên. Mưa càng nặng hạt hơn. Mọi vật được bao phủ một màn nước trắng xóa. Mưa càng nặng hạt, gió càng lớn. Cây cối ngả nghiêng, vật vã với những cơn gió mạnh. Hai bên đường, người nhờ trú mưa mỗi lúc một đông. Chẳng ai muốn mình bị ướt. Thế mà mấy cậu nhóc ở xóm tôi lại chạy ra đường tắm mưa. Chúng nô đùa, nhảy nhót, hò hét ầm ĩ. Đường vắng hơn. Chỉ còn vài chiếc xe là lầm lũi chạy trên đường. Mà cũng đâu chỉ con người, con vật cũng vội vàng đi tìm chỗ trú mưa. Mấy con chim vội vàng bay đi chỗ trú thích hợp. Chó, mèo nằm ngoài sân cũng vội chạy vào chỗ khô ráo, sạch sẽ, rũ rũ bộ lông ướt lướt thướt của chúng. Mưa thật to. Nước mưa làm sạch mặt đường, chảy cuồn cuộn vào các rãnh cống. Mưa ập đến nhanh như thế mà cũng rất mau tạnh. Mưa nhỏ dần, thưa thớt dần rồi tạnh hẳn. Bầu trời thoáng đãng, trong lành. Cầu vồng bảy sắc hiện ra lung linh. Cây cối trở nên xanh tươi hơn nhờ được tắm nước mưa thỏa thuê. Vài con chim bay ra khỏi chỗ trú, đậu lên các cành cây hót ríu rít. Mặt đường sạch bóng nhưng vẫn còn vài vũng nước nhỏ. Mọi người ra khỏi chỗ trú mưa, vội vã trở lại với công việc hàng ngày .Sau cơn mưa, vạn vật như bừng lên một sức sống diệu kì. Cây cối như được gột rửa sạch sẽ, con người, chim muông cũng như được hồi sinh sau một đợt nắng nóng kéo dài.

Đoạn văn mẫu tả cơn mưa mùa xuân:
Nàng tiên mùa Hạ về mang theo những cơn mưa rào bất chợt, chợt đến rồi chợt đi. Nàng tiên mùa Thu đến với những cơn mưa ngâu man mác buồn. Và Đông qua với những cơn mưa phùn gió bấc lạnh cắt da cắt thịt khiến người ta chỉ muốn mau mau trở về nhà sau mỗi ngày làm việc. Để rồi khi xuân về, những hạt mưa xuân “phơi phới bay” trong cái tiết trời se se lạnh, giữa không khi của những ngày đoàn viên luôn khiến lòng người không thôi da diết. Những hạt mưa mùa xuân mỏng tang, nhỏ xíu may mắn rơi xuống không gian Mưa rơi lất phất, nghiêng nghiêng như muốn làm chênh vênh cả không gian ướt nhoè. Mưa xuân khác mưa hè ở điểm đó, mưa mùa hạ là mưa rào, hạt mưa lăn, ào ào thô bạo rọi thẳng xuống mặt đất. Mưa xuân cũng khác hẳn mưa phùn gió bấc mùa đông, nó mang theo hơi ẩm cùng tiết trời ấm áp quyện trong gió chứ không phải những mũi kim châm tê tái da người. Những đợt mưa xuân rơi vội vàng nhưng không làm ướt áo của những người đang lang thang trên phố. Cũng bởi thế, mưa xuân không làm con ngõ đọng nước như mưa rào mùa hạ mà chỉ ẩm ướt, nhớp nháp bám dính vào gót dép. Tôi khẽ ngửa mặt lên trời để mặc cho hạt mưa lấm tấm rơi trên mặt, buồn buồn như có hàng chục cậu bé con đang nhảy nhót trên da vậy.Mưa xuân không ào ạt, sôi nổi, nó chỉ lất phất nhưng dai dẳng từ ngày này qua ngày khác, có khi đến hàng tuần liền vẫn không thôi. Nếu mưa phùn mùa đông khiến ta có cảm giác mọi vật xung quanh đang cố gắng, co ro lại để trốn cái lạnh khắc nghiệt thì mưa xuân lại kêu gọi vạn vật lột bỏ cái vỏ thô cứng. Trên cây, từng chồi non bắt đầu nhú ra, nõn nà mơn mởn. Ngoài đồng, dẫu vẫn đang ngày Tết nhưng các cô bác nông dân đã ra đồng để “tranh thủ” điều kì diệu mà mưa xuân mang lại. Những bãi mạ xanh rờn, những hàng lúa đều tăm tắp cứ dần lấp kín thửa ruộng. Nhìn những hạt mưa xinh xắn kết tự trên nhành lá, lòng người ai cũng mơ màng nghĩ đến ngày mai ruộng đồng sẽ xanh mướt màu xanh của lúa dậy thì con gái. Những hạt mưa mỏng manh nhưng mang trong mình một sức sống nội sinh kỳ diệu. Mưa đánh thức vạn vật, gọi đến những tươi vui, thắp bừng lên sự sống.Chì riêng một điều ít ai để ý: trên mái tóc của mẹ, trên mái tóc của cha, hạt mưa xuân lấm tấm như những hạt muối tiêu gọi những sợi bạc lên màu. Mưa mùa xuân mong manh, dịu dàng mà mang trong mình sức mạnh thật kì diệu. Ta yêu mưa xuân có lẽ cũng bởi những điều đó.

Đọc tiếp...
•长๏ʂαƙĭ ๖ۣۜYυησ ²ƙ⁵㋡༉ 1 giờ trước (12:38)
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Thời gian đã chuyển dần sang chiều, những ánh nắng làm tan chảy nhanh chóng bị che khuất, bầu trời trong xanh bỗng nhường chỗ cho những đám mây đen từ phía chân trời kéo lại. Những cơn gió mát mùa hạ cũng ngừng thổi, tiếng sấm chớp vang đến dồn dập hơn như báo hiệu cơn mưa giông đang đến rất gần. Đang nắng chang chang, bỗng nhiên mây đen ùn ùn kéo đến. Bầu trời tối đen. Gió nổi lên, cuốn những chiếc lá vàng bay lả tả xuống mặt đường. Khói bụi mịt mù. Mọi người ai cũng rảo chân bước vội. Xe cộ phóng nhanh hơn. Tôi đi học về, máy mà chạy về nhà kịp. Lộp bộp, lộp bộp. Những hạt mưa đầu tiên nhẹ trượt trên mái nhà, rơi xuống mặt đường. Hơi nóng bốc lên. Mưa càng nặng hạt hơn. Mọi vật được bao phủ một màn nước trắng xóa. Mưa càng nặng hạt, gió càng lớn. Cây cối ngả nghiêng, vật vã với những cơn gió mạnh. Hai bên đường, người nhờ trú mưa mỗi lúc một đông. Chẳng ai muốn mình bị ướt. Thế mà mấy cậu nhóc ở xóm tôi lại chạy ra đường tắm mưa. Chúng nô đùa, nhảy nhót, hò hét ầm ĩ. Đường vắng hơn. Chỉ còn vài chiếc xe là lầm lũi chạy trên đường. Mà cũng đâu chỉ con người, con vật cũng vội vàng đi tìm chỗ trú mưa. Mấy con chim vội vàng bay đi chỗ trú thích hợp. Chó, mèo nằm ngoài sân cũng vội chạy vào chỗ khô ráo, sạch sẽ, rũ rũ bộ lông ướt lướt thướt của chúng. Mưa thật to. Nước mưa làm sạch mặt đường, chảy cuồn cuộn vào các rãnh cống. Mưa ập đến nhanh như thế mà cũng rất mau tạnh. Mưa nhỏ dần, thưa thớt dần rồi tạnh hẳn. Bầu trời thoáng đãng, trong lành. Cầu vồng bảy sắc hiện ra lung linh. Cây cối trở nên xanh tươi hơn nhờ được tắm nước mưa thỏa thuê. Vài con chim bay ra khỏi chỗ trú, đậu lên các cành cây hót ríu rít. Mặt đường sạch bóng nhưng vẫn còn vài vũng nước nhỏ. Mọi người ra khỏi chỗ trú mưa, vội vã trở lại với công việc hàng ngày .Sau cơn mưa, vạn vật như bừng lên một sức sống diệu kì. Cây cối như được gột rửa sạch sẽ, con người, chim muông cũng như được hồi sinh sau một đợt nắng nóng kéo dài.

- So sánh: tiếng sấm chớp vang đến dồn dập hơn như báo hiệu cơn mưa giông đang đến rất gần

                 Sau cơn mưa, vạn vật như bừng lên một sức sống diệu kì.

                Cây cối như được gột rửa sạch sẽ, con người, chim muông cũng như được hồi sinh sau một đợt nắng nóng kéo dài.

-Ẩn dụ: những ánh nắng làm tan chảy nhanh chóng bị che khuất

Đọc tiếp...
︵✿I☠₤ØVξ☠ƔØU™ ( siêu quậy ) 21 phút trước
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Mùa xuân xôn xao, phơi phới. Những hạt mưa bé nhỏ, mềm mại, rơi mà như nhảy nhót. Hạt nọ tiếp hạt kia đậu xuống lá cây ổi còng mọc lả xuống mặt ao. Mùa đông xám xỉn và khô héo đã qua. Mặt đất đã kiệt sức bừng thức dậy, âu yếm đón lấy những hạt mưa ấm áp, trong lành. Đất trở lại dịu mềm, lại cần mẫn tiếp nhựa cho cây cỏ. Mưa mùa xuân đã mang lại cho chúng cái sức sống ứ đầy, tràn trên những nhánh lá, mầm non. Và cây trả nghĩa cho mưa bằng cả mùa hoa thơm, trái ngọt.

Đọc tiếp...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: