Phan Thanh Tịnh 25/05 lúc 13:28
Thống kê hỏi đáp

A B K N M C H I L O P

Mình giải được câu a thôi

\(\Delta ABM,\Delta AMC\)có đáy BM = MC (AM là trung tuyến) ; chung đường cao AH nên có diện tích bằng nhau (1)

\(\Delta KBM,\Delta KMC\)có đáy BM = MC ; chung đường cao KI nên \(S_{\Delta KBM}=S_{\Delta KMC}=\frac{1}{2}S_{\Delta KBC}\left(2\right)\)

\(\Delta BKM,\Delta ABK\)có đáy \(KM=2AK\)(do \(\frac{AK}{AM}=\frac{1}{3}\)) ; chung đường cao BL nên \(S_{\Delta BKM}=2S_{\Delta ABK}\left(3\right)\)

Từ (2) và (3),ta có \(S_{\Delta BKC}=4S_{\Delta ABK}\left(4\right)\)\(\Delta BKC,\Delta ABK\)có chung đáy BK nên có đường cao CP = 4AO

\(\Delta KNC,\Delta AKN\)có chung đáy KN ; đường cao CP = 4AO nên \(S_{\Delta KNC}=4S_{\Delta AKN}\left(5\right)\Rightarrow S_{\Delta AKC}=5S_{\Delta AKN}\left(6\right)\)

Từ (4) và (5),ta có \(S_{\Delta BKC}+S_{\Delta KNC}=4S_{\Delta ABK}+4S_{\Delta AKN}\)hay \(S_{\Delta BNC}=4S_{\Delta ABN}\)\(\Rightarrow S_{\Delta ABC}=5S_{\Delta ABN}\left(7\right)\)

Từ (1) và (2),ta có \(S_{\Delta ABM}-S_{\Delta BKM}=S_{\Delta AMC}-S_{\Delta KMC}\)hay \(S_{\Delta ABK}=S_{\Delta AKC}\).Kết hợp với (6),ta có :

\(S_{\Delta ABK}=5S_{\Delta AKN}\Rightarrow S_{\Delta ABN}=6S_{\Delta AKN}\).Kết hợp với (7),ta có \(S_{\Delta AKN}=\frac{1}{30}S_{\Delta ABC}\)

Trần Đức 22 giờ trước (10:56)
Thống kê hỏi đáp

A B C M K I J N P D

 Qua M kẻ đường thẳng song song với IJ cắt AB, AC lần lượt tại N và P .

Qua C kẻ đường thẳng song song với AB cắt NP tại D 

\(\Delta ANM\)có IK // MN nên \(\frac{AN}{AI}=\frac{AM}{AK}=3\)( TALET) ; \(\Delta AMP\)có KJ // MP nên \(\frac{AP}{AJ}=\frac{AM}{AK}=3\)

 \(\Rightarrow\frac{AN}{AI}+\frac{AP}{AJ}=3+3=6\Leftrightarrow\frac{AB-BN}{AI}+\frac{AC+CP}{AJ}=6\)

  \(\Leftrightarrow\frac{AB}{AI}-\frac{BN}{AI}+\frac{AC}{AJ}+\frac{CP}{AJ}=6\)TA CÓ \(\Delta BMN=\Delta CMD\left(g.c.g\right)\Rightarrow BN=CD\)

\(\Rightarrow\frac{AB}{AI}-\frac{CD}{AI}+\frac{AC}{AJ}+\frac{CP}{AJ}=6\)MÀ \(\Delta AIJ\)đồng dạng \(\Delta CDP\)(G.G) \(\Rightarrow\frac{CD}{AI}=\frac{CP}{AJ}\Rightarrow\frac{CD}{AI}-\frac{CP}{AJ}=0\)\(\Rightarrow\frac{AB}{AI}+\frac{AC}{AJ}+0=6\Leftrightarrow\frac{AB}{AI}+\frac{AC}{AJ}=6\left(đpcm\right)\)

Bèo Bánh 17 giờ trước (15:16)
Thống kê hỏi đáp

cảm ơn bạn Trần Đức. Mình xin lỗi mình lỡ k đúng cho bạn trên r nên ko k cho bạn được :(((((

Lê Mạnh Tiến Đạt 2 phút trước (08:55)
Thống kê hỏi đáp

a) Tổng của hai số đó là : 9 x 2 = 18

Coi số thứ nhất là 1 phần , số thứ hai là 1 x 2 = 2 phần 

Tổng số phần bằng nhau là : 1 + 2 = 3 ( phần )

Số thứ nhất là : 18 : 3 x 1 = 6 

Số thứ hai là : 18 - 6 = 12 

ĐS : . . .

Còn lại tương tự như phần a bạn nhé 

nguyễn quang vinh 3 phút trước (08:55)
Thống kê hỏi đáp

a. Tổng của hai số là : 9 x 2 = 18

sơ đồ : số thứ nhất 1 phần

            số thứ hai 2 phần

số thứ nhất là : 18 : ( 1 + 2 ) = 6

số thứ hai là : 18 - 6 = 12

b. Tổng của ba số là : 13 x 3 = 39

sơ đồ : số thứ nhất 1 phần

            số thứ hai 3 phần

           số thứ ba 9 phần

số thứ nhất là : 39 : ( 1 + 3 + 9  ) = 3

số thứ hai là : 3 x 3 = 9

số thứ ba là : 9 x 3 = 27

c. Tổng của năm số là : 62 x 5 = 310

sơ đồ : số thứ nhất 1 phần

            số thứ hai 2 phần

           số thứ ba 4 phần

           số thứ tư 8 phần

           số thứ năm 16 phần

số thứ nhất là : 310 : ( 1 + 2 + 4 + 8 + 16  ) = 10

số thứ hai là : 10 x 2 = 20

số thứ ba là : 20 x 2 = 40

số thứ tư là : 40 x 2 = 80

số thứ năm là : 80 x 2 = 160

     Đáp số : ...

sakura 6 phút trước (08:52)
Thống kê hỏi đáp

bài a:

tổng của chúng là:

9 x 2 = 18

số bé là:

18 : ( 1 + 2 ) = 6

số lớn là:

6 x 2 = 12

Đ/S: 12 , 6

bài b:

tổng của các số đó là:

13 x 3 = 39

tổng số phần bằng nhau là:

1 + 3 + 9 = 13 ( phần )

số thứ nhất là:

39 : 13 = 3

số thứ hai là:

3 x 3 = 9

số thứ ba là:

9 x 3 = 27

Đ/S: 3 , 9 , 27

bài c:

tổng của 5 số đó là:

62 x 5 = 310

tổng số phần bằng nhau là:

1 + 2 + 4 + 8 + 16 = 31 ( phần )

số thứ nhất là:

310 : 31 = 10

số thứ hai là:

10 x 2 = 20

số thứ ba là:

20 x 2 = 40

số thứ tư là:

40 x 2 = 80

số thứ năm là:

80 x 2 = 160

Đ/S: 10 , 20 , 40 , 80 , 160 

TNT TNT Học Giỏi 10 phút trước (08:47)
Thống kê hỏi đáp

câu trả lời câu 1 là:

   ( 25 + 25 ) x 3 = 150 

      còn lại làm theo các bạn khác

Edogawa Shinichi 3 phút trước (08:54)
Thống kê hỏi đáp

25+25x3=25+75=100

35+45+55+65=80+55+65=135+65=200

Kazekage Đệ Ngũ 6 phút trước (08:51)
Thống kê hỏi đáp

25 +25 x 3 = 25 + 75 = 100

35 + 45 + 55 + 65 = (35+65) + (45+55) = 100 + 100 = 200

TNT TNT Học Giỏi 16 phút trước (08:42)
Thống kê hỏi đáp

câu trả lời là:

  <

   đs.....

Edogawa Shinichi 2 phút trước (08:55)
Thống kê hỏi đáp

35/65<23/15

trần quốc tuấn 2 phút trước (08:55)
Thống kê hỏi đáp

dấu < nhe bạn

Nguyễn Lương Bảo Tiên 05/07/2015 lúc 12:30
Thống kê hỏi đáp

a) Số học sinh giỏi là 40 x \(\frac{1}{5}\) = 8 (học sinh)

Số học sinh khá là (40 - 8) x \(\frac{3}{8}\) = 12 (học sinh)

Số học sinh trung bình là 40 - (8 + 12) = 20 (học sinh)

b) Tỉ số phần trăm của số học sinh trung bình so với số học sinh cả lớp là 20 : 40 x 100 = 50%

Nguyễn Đình Dũng 05/07/2015 lúc 12:31
Thống kê hỏi đáp

Nguyễn Lương Bảo Tiên làm đúng nhưng câu b phải là 20 : 40 = 0,5 = 50%

Nguyễn Kim Anh 24 giây trước (08:57)
Thống kê hỏi đáp

Giải 

 a) số hs giỏi là : 40 x 1/5 = 8

số hs khá là : (40-8)x3/8=12

số hs trung bình là : 40-8-12=20

tỉ số % của số hs tb so với số hs cả lớp : 20x100/40%= 50%

sakura 18 phút trước (08:39)
Thống kê hỏi đáp

a, 30 + 50 + 70 + 50

= ( 30 + 70 ) + ( 50 + 50 )

= 100 + 100 

= 200

b,20 + 80 + 90 + 10 

= ( 20 + 80 ) + ( 90 + 10 )

= 100 + 100

= 200

c, 3 + 5 + 5 + 7

= ( 3 + 7 ) + ( 5 + 5 )

= 10 + 10

= 20

d, 2 x 6 + 5 x 5

= 2 x 5 + 6 x 5 

= 10 + 30

= 40

phamthiminhtrang 18 phút trước (08:40)
Thống kê hỏi đáp

3 + 5 + 5 + 7

= ( 3 + 7 ) + ( 5 + 5 )

= 10 + 10

= 20

2 x 6 + 5 x 5

= 12 + 25

= 37

TNT TNT Học Giỏi 21 phút trước (08:36)
Thống kê hỏi đáp

30 + 50 + 70 + 50 = 200 

    còn lại làm các bạn khác

ai thấy đúng thì tk

Seohuyn 14 phút trước (08:43)
Thống kê hỏi đáp

Đổi: 12 giờ kém 20 phút = 11 giờ 40 phút

Thời gian xe ô tô đi là:

11 giờ 40 phút - 20 phút - 7 giờ 20 phút = 5 ( h )

Vận tốc của ô tô là:

200 ÷ 5 = 40 ( km/h )

Đs 40 km/h

Truong_tien_phuong 19 phút trước (08:38)
Thống kê hỏi đáp

Đổi 12 giờ kém 20 phút = 11 giờ 40 phút

Thời gian ôtô đi hết quãng đường là:

11 giờ 40 phút - 7 giờ 20 phút - 20 phút = 4 giờ

Vận tốc của ôtô là:

200 : 4 = 50 ( km/h )
Đ/s: 50km/h

I Love You Forever 21 phút trước (08:36)
Thống kê hỏi đáp

12 h kém 20 = 11 h 40 

Thời gian ô tôt thực đi là :

        11 h 40 - 7 h 20 - 20 phút = 4 ( giờ )

V ô tô là :

         200 ; 4 = 50 ( km/h )

Đ/S:...

Đúng thì tk mk nha !

=)

SKT_NTT CTV 19 phút trước (08:38)
Thống kê hỏi đáp

1 giờ vòi 1 chảy được : \(1:3=\frac{1}{3}\)( bể )

1 giờ vòi 2 chày được : \(1:5=\frac{1}{5}\)( bể )

2 giờ vòi 1 chảy được : \(\frac{1}{3}.2=\frac{2}{3}\)( bể )

bể còn lại số phần là : \(1-\frac{2}{3}=\frac{1}{3}\)( phần )

vòi 2 chảy trong : \(\frac{1}{3}:\frac{1}{5}=\frac{5}{3}\)( giờ ) = 1 giờ 40 phút 

Đáp số : 1 giờ 40 phút

Nguyễn Huy Tú 4 phút trước (08:54)
Thống kê hỏi đáp

c, \(D=\frac{14-x}{4-x}=\frac{10+4-x}{4-x}=\frac{10}{4-x}+1\)

Để D lớn nhất thì \(\frac{10}{4-x}\) lớn nhất

Ta có: \(\frac{10}{4-x}\le1\)

\(\Rightarrow D=\frac{10}{4-x}+1\le2\)

Dấu " = " khi x = -6

Vậy \(MAX_D=2\) khi x = -6

d, \(A=\frac{1}{2^2}+\frac{1}{3^2}+...+\frac{1}{20^2}< \frac{1}{1.2}+\frac{1}{2.3}+...+\frac{1}{19.20}\)

\(=1-\frac{1}{2}+\frac{1}{2}-\frac{1}{3}+...+\frac{1}{19}-\frac{1}{20}\)

\(=1-\frac{1}{20}< 1\) (1)

\(A=\frac{1}{2^2}+\frac{1}{3^2}+...+\frac{1}{20^2}>0\) (2)

Từ (1), (2) \(\Rightarrow0< A< 1\Rightarrow A\notin Z\)

Vậy...

Ayatocute 18 phút trước (08:39)
Thống kê hỏi đáp

B= /x-3/ + /x-7/

Ta có: /x-3/ \(\ge0\forall x\)

         /x-7/ \(\ge0\)  \(\forall x\)

  => B \(\ge0\). Dấu = khi <=> /x-3/ = 0 hoặc /x-7/=0

                                       <=> x=3 hoặc x=7

Vậy B=0 <=> x=3 hoặc x=7

Ayatocute 24 phút trước (08:33)
Thống kê hỏi đáp

a) Ta có: \(x^4\ge0\) \(\forall x\)

             \(\left(y-2\right)^2\ge0\) \(\forall y\)

          \(\Rightarrow A\ge-8\). Dấu = khi <=> \(\hept{\begin{cases}x^4=0\\\left(y-2\right)^2=0\end{cases}}\Rightarrow\hept{\begin{cases}x=0\\y=2\end{cases}}\)

Vậy min A = -8 <=> \(\hept{\begin{cases}x=0\\y=2\end{cases}}\)

Do Not Ask Why 17 phút trước (08:40)
Thống kê hỏi đáp

abc + 1133 = abc8

=> abc + 1133 = abc x 10 + 8

=>1133 = abc x 9 + 8

=> abc x 9 = 1133 – 8 =1125

=>abc = 1125 : 9

=> abc = 125

TNT TNT Học Giỏi 25 phút trước (08:33)
Thống kê hỏi đáp

bài ở trên đúng đấy

Kazekage Đệ Ngũ 26 phút trước (08:31)
Thống kê hỏi đáp

  1133

+

    abc

  abc8

=> 3+c=8 => c=5 => 3+b=5 => b=2 => 1+a=2 => a=1

Vậy abc =125

Lê Mạnh Tiến Đạt 28 phút trước (08:29)
Thống kê hỏi đáp

Khi cùng thêm tử số và mẫu số phân số \(\frac{77}{113}\)thì hiệu giữa tử số và tử số vẫn không đổi .
Hiệu của tử số và mẫu số phân số \(\frac{77}{113}\)là :

113 - 77 = 36 

Hiệu số phần bằng nhau là :

4 - 3 = 1 ( phần )

Tử số mới là :

36 : 1 x 3 = 108

Vậy số cần tìm là :

108 - 77 = 31

        ĐS : . . .

sakura 29 phút trước (08:28)
Thống kê hỏi đáp

hiệu của tử và mẫu là:

113 - 77 = 36

tử số lúc sau là:

36 : ( 4 - 3 ) x 3 = 108

vậy phải thêm:

108 - 77 = 31 ( đơn vị )

Đ/S: 31 đơn vị

I Love You Forever 32 phút trước (08:25)
Thống kê hỏi đáp

Hiệu của TS và MS là :

       113 - 77 = 36

Ts lúc sau là :

      36 : ( 4 - 3 ) x 3 = 108

Vậy số đơn vị phải thêm là :

        108 - 77 = 31 ( đv )

Đ/S:...

Đúng thì tk nha !!

=)

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí

Có thể bạn quan tâmTài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: