Tất cảToánTiếng ViệtTiếng Anh

ta day la nnnn 07/10/2017 lúc 20:59
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

336 dạng này mình làm rồi nên mới biết

Đọc tiếp...
Long nguyen thi 02/11/2017 lúc 20:16
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

sai đề vẫn lam được

Đọc tiếp...
Kudo Shinichi đẹp trai có 102 07/10/2017 lúc 20:57
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

CD sau khi giảm là : 280:(3+4).4=160m

CR sau khi tăng là : 160:4.3=120m

CD ban đầu là : 160+8=168m

CR ban đầu là :120-8=112m

Diện tích HCN ban đầu là : 168.112=18816m2

Đáp số : 18816m2

tk m nhé

Đọc tiếp...
witch roses 09/06/2015 lúc 10:34
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

xét n tích a1a2+a2a3+...+ana1, mỗi tích có giá trị bằng 1 hoặc -1 mà tổng của chúng =0 nên số tích có giá trị 1 bằng số tích có giá trị -1 và đều = n/2 => n chia hết cho 2

bây giờ ta chứng minh rằng số tích có giá trị bằng -1 cũng là số chẵn 

thật vậy xét

A=(a1.a2)(a2.a3)...(an-1.an) (an.a-1)

ta thấy A =a1^2.a2^2....an^2 nên A>0 , chứng tỏ số tích có giá trị -1 cũng là số chẵn tức là n/2 là số chẵn , do đó n chia hết cho 4

Đọc tiếp...
Đinh Tuấn Việt 09/06/2015 lúc 10:37
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

a1a2+a2a3+...+ana1 = 0

Mà a1, a2, a3,...,an mỗi số nhận giá trị -1 hoặc 1 => am.an = 1 hoặc -1 (am,an là bất kì số nào trong dãy trên) và tổng trên có số giá trị nhận -1 và số giá trị nhận 1 bằng nhau.

Số số hạng trong tổng trên là số chẵn.

a1a2+a2a3+...+ana1 có 4 số hạng trở lên.

=> n chia hết cho 4 (đpcm)

 

Đọc tiếp...
John Hanson 09/06/2015 lúc 16:24
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Như Đạt ơi ==" nói chị của em thế à

Đọc tiếp...
Lê Mạnh Triết Hưng 8 phút trước (17:12)
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Câu trả lời là B:16 tia

Đọc tiếp...
nguyễn thùy chi 8 phút trước (17:11)
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Mình sẽ cộng điểm cho bạn nào trả lời đầu tiên và bạn trả lời chính xác nhất.

Đọc tiếp...
Kudo Shinichi 11 phút trước (17:09)
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

"I often get up at 6.30 a.m. After brushing my teeth and washing my face I usually have breakfast at 7 a.m. I go to work by motorbike and be there at about 8 a.m. I usually start my work at 8:30 a.m. I stop at 11:45 for my lunch in my office. In the afternoon, I finish my work at 5:30, then I go home. I usually have dinner with my family at 7 p.m. Sometimes I go out with my friends until 11 p.m." 

Dịch:

"Tôi thường thức dậy lúc 6.30 sáng. Sau khi đánh răng và rửa mặt, tôi thường ăn sáng lúc 7 giờ sáng. Tôi đi làm bằng xe máy và ở đó vào khoảng 8 giờ sáng. Tôi thường bắt đầu công việc lúc 8:30 sáng tại 11 : 45 cho bữa trưa của tôi trong văn phòng của tôi. Vào buổi chiều, tôi hoàn thành công việc của tôi lúc 5:30, sau đó tôi về nhà. Tôi thường ăn tối với gia đình lúc 7 giờ tối. Đôi khi tôi đi chơi với bạn bè cho đến 11 giờ tối "

Đọc tiếp...
Nguyễn Phạm Hồng Anh 9 phút trước (17:10)
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Ta có : \(\frac{a}{2}=\frac{b}{3}\)  \(\Rightarrow\) \(\frac{a}{10}=\frac{b}{15}\)

           \(\frac{b}{5}=\frac{c}{6}\)   \(\Rightarrow\) \(\frac{b}{15}=\frac{c}{18}\)

\(\Rightarrow\) \(\frac{a}{10}=\frac{b}{15}=\frac{c}{18}=\frac{a+b+c}{10+15+18}=\frac{129}{43}=3\)

            ( Tính chất dãy tỉ số bằng nhau )

\(\Rightarrow\) \(a=30;b=45;c=54\)

Đọc tiếp...

Match the word in column A with its opposite in column B :

VD: tall.........................................short..........................................short

             Column A                                                                                                        Column B                                                                                                                                

              1.attractive           ..................................................................                              dark

              2.light                   .................................................................                                fast

              3.slim                   .................................................................                                 ugly

              4.old                     ................................................................                                 small

              5.shy                     ...............................................................                               outgoing

              6.big                      ...............................................................                                  young

              7.dull                      ...............................................................                                  lively    

              8.short                   ................................................................                                  long

              9.curly                   .................................................................                                 quiet

             10.exciting              ...............................................................                                 straight

             11.noisy                   .................................................................                                weak

             12.strong                  ................................................................                                boring

             13.sociable               ................................................................                             unfriendly

             14.mean                   ................................................................                                 thin

             15.thick                     ................................................................                             generous

Đọc tiếp...

Được cập nhật 23 phút trước (16:57)

Câu hỏi tương tự Đọc thêm Báo cáo
Nguyễn Công Tỉnh CTV 15/10 lúc 22:09
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

1.attractive ><   outgoing                   

              2.light >< dark                                                               

              4.old   ><     young                                                                  

              6.big  ><    small                                           

              8.short    ><    long                                 

              9.curly  ><   straight                ..                        

             10.exciting  ><   boring                         

             11.noisy   ><  quiet                                         

             12.strong  ><   weak                                  

             13.sociable ><  unfriendly                   

             14.mean   >< generous                            

        

Đọc tiếp...
Trần Hoàng Việt 16/10 lúc 18:58
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

               8.short    ><    long                                 

              9.curly  ><   straight                ..                        

             10.exciting  ><   boring                         

             11.noisy   ><  quiet                                         

             12.strong  ><   weak                                  

             13.sociable ><  unfriendly                   

             14.mean   >< generous 

P/s tham khảo nha                          

 

Đọc tiếp...
Lê Mạnh Triết Hưng 11 phút trước (17:09)
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

ra đề trước đi

Đọc tiếp...
Pham Thi Lam 21 phút trước (16:59)
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Bạn nên đưa ra bài toán thì chúng mình sẽ giúp

Hok tốt bạn hiền nhé

Đọc tiếp...
Thùy Trang 23 phút trước (16:56)
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

toán lp mấy

Đọc tiếp...
Lê Cao Mai Anh 30/03/2018 lúc 20:43
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Sau khi 15 bạn nữ ra về thì số bạn nam gấp đôi số bạn nữ còn lại. Sau đó 45 bạn nam ra về thì số bạn nữ còn lại bằng số bạn nam. Vậy 45 là \(\frac{1}{2}\)số bạn nam.

Có số bạn nam tham gia liên hoan là: 45 : \(\frac{1}{2}\)= 90 ( bạn )

Có số bạn nữ tham gia liên hoan là: 90 . \(\frac{1}{2}\)+ 15 = 60 ( bạn )

Đáp số: 60 bạn.

~~~

#Sunrise

Đọc tiếp...
Huỳnh Phước Mạnh 29/10/2017 lúc 08:22
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Ta có \(\hept{\begin{cases}\widehat{A}-\widehat{B}=22^0\\\widehat{B}-\widehat{C=22^0}\end{cases}}\) (*)

\(\Rightarrow\widehat{A}-\widehat{B}=\widehat{B}-\widehat{C}\)

\(\Leftrightarrow\widehat{A}+\widehat{C}=2\widehat{B}\) (1)

  Và \(\widehat{A}+\widehat{B}+\widehat{C}=180^0\) (Vì 3 góc của tam giác) 

\(\Rightarrow\widehat{A}+\widehat{C}=180^0-\widehat{B}\)(2)

Từ (1) và (2)

 \(\Rightarrow2\widehat{B}=180^0-\widehat{B}\)

 \(\Leftrightarrow3\widehat{B}=180^0\)

\(\Rightarrow\widehat{B}=\frac{180^0}{3}=60^0\)

Từ (*)

\(\Rightarrow\widehat{A}-\widehat{B}+\widehat{B}-\widehat{C}=22^0-22^0=0^0\)(3)

Từ (1) ;(3) và góc B = 60 độ

\(\hept{\begin{cases}\widehat{A}+\widehat{C}=2\cdot60^0=120^0\\\widehat{A}-\widehat{C}=0^0\end{cases}}\)

\(\Rightarrow\hept{\begin{cases}\widehat{A}=60^0\\\widehat{C}=60^0\end{cases}}\)

Vậy, \(\widehat{A}=\widehat{B}=\widehat{C}=60^0\)

Đọc tiếp...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: