Bộ ba thám tử 24/11/2016 lúc 18:07
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

tóm lại toàn 1 lũ óc chó

Hỏa Long Natsu 2005 3 phút trước (06:14)
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Số đó là :(1000-1)x2+1=1999

Nguen Thang Hoang 29/06/2017 lúc 19:42
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Bạn không được chửi người khác 

Được cập nhật {timing(2017-08-24 06:06:06)}

Câu hỏi tương tự Đọc thêm Báo cáo
Mr Lazy 31/07/2015 lúc 11:51
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

1. Gọi đường kính qua A của đường tròn là XY; một dây qua A là MN.

Áp dụng bất đẳng thức Côsi; ta có:

\(MN=AM+AN\ge2\sqrt{AM.AN}\)

Mà ΔXAM ∾ ΔNAY (XAM = NAY và AMX = AYX (cùng nội tiếp chắn cung XN)

\(\Rightarrow\frac{AX}{AN}=\frac{AM}{AY}\)

\(\Rightarrow AM.AN=AX.AY=\left(R-OA\right)\left(R+OA\right)=R^2-OA^2=\text{không đổi.}\)

\(\Rightarrow MN\ge2\sqrt{R^2-OA^2}\)

Dấu "=" xảy ra khi và chỉ khi AM = AN <=> A là trung điểm MN <=> MN ⊥ OA.

Vậy dây vuông góc với OA là dây ngắn nhất.

 

OoO_Nhok_Lạnh_Lùng_OoO 33 phút trước (05:44)
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Cho nửa đường tròn tâm O có đường kính AB .Ã là nửa tiếp tuyến của đường tròn .Ax nằm cúng phía với AB , C là điểm thuộc nửa đường tròn , H là hình chiếu của C trên AB . Đường thẳng qua O vuông góc với với AC cắt Ax tại M. Gọi I là giao điểm của MB cà CH .

CMR : CI=IH

bài này khó quá

với lại mik mới chỉ học lớp 7 thui

làm sao làm đc

bài lớp 9 chứ

OoO_Nhok_Lạnh_Lùng_OoO 31 phút trước (05:47)
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Cho đường tròn tâm O , đường kính AB các dây AC,AD . Gọi E là điểm bất kỳ trên đường tròn .H,K theo thứ tự là hình chiếu của E trên AC,AD . CMR :  \(HB\le AB\)

Cho đường tròn tâm O , đường kính AB các dây AC,AD . Gọi E là điểm bất kỳ trên đường tròn .H,K theo thứ tự là hình chiếu của E trên AC,AD . CMR :  \(HB\le AB\)

Bài này khó lắm

mik mới chỉ lớp 7 thôi

làm sao đc bài này

mik ....

.....s...o...r.....r.......y

Trần Thị Loan Quản lý 12/06/2015 lúc 21:12
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

a) + Có 2 số chẵn có 1 chữ số:2;4;6;8 => có 4 trang đánh bằng 1 chữ số => mất 4 giây

+) Có (98 - 10): 2 + 1 = 45 số chẵn có 2 chữ số => có 45 trang đánh bằng 2 chữ số => mất 45 x 2 = 90 giây

+) Còn 284 - 4 - 45 = 235 trang; mỗi trang đánh số có 3 chữ số 

=> cần 235 x  3 = 705 chữ số => mất 705 x 3 = 2 115 giây

Vậy cần tất cả 4 + 90 + 2 115 = 2 209 giây

b) +) Có 4 số có 1 chữ số

+)  Có 45 số chẵn có 2 chữ số => có 90 chữ số

+) Còn lại 300 - 4 - 90 = 206 chữ số  => cần 206 :3 = 68 (dư 2)

=> cần 68 số chẵn có 3 chữ số và viết thêm 2 chữ số

Số chẵn có 3 chữ số thứ 68  là 100 + 2 x 68  = 236 

Vậy số chẵn tiếp theo là 238 => chữ số thứ 300 là 3

Ninja_vip_pro 12/06/2015 lúc 21:02
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

a) Dãy 2, 4, 6, 8 có 4 số, gồm 4 chữ số.

Dãy 10, 12, ..., 98 có (98 - 10) : 2 + 1 = 45 (số), gồm 2 x 45 = 90 (chữ số).

Dãy 100, 102, ..., 284 có (284 - 100) : 2 + 1 = 93 (số), gồm 3 x 93 = 279 (chữ số).

Bạn Lâm phải viết tất cả: 4 + 90 + 297 = 373 (chữ số), hết 373 giây hay 6 phút 13 giây

 

Cổn Cổn 12/06/2015 lúc 21:07
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Từ trang 2 đến trang 8 gồm: (8 - 2) : 2 +1 = 4 trang t/ với 4 cs
Từ trang 10 - 98 gồm ( 98 - 10) : 2 + 1 = 45 trang t/ với 90 cs
Từ tr100 - 284 gồm (284 - 100) : 2 + 1 = 93 tr t/ với 93.3 = 279 cs

Vậy bạn Lâm phải viết tất cả : 4 + 90 + 279 = 373 cs tơng ứng với 373 
giây hay 6 phút 13 giây .
b) Để viết từ trang 2 đến Trang 98 Phải dùng : 4 + 90 = 94 (chữ số )
Còn lại :300 - 94 = 206 ( chữ số ) để viết các số chẵn có 3 chữ số kể từ 
100 . Ta thấy : 206 : 3 = 68 d 2 
Số chẵn thứ 68 kể từ 100 là 100 + ( 68 - 1 ) . 2 = 234 
Hai chữ số tiếp theo là CS 2 và 3 thuộc số 236 
Vậy CS thứ 300 của dãy là CS 3 thuộc số 236 

Vũ Trần Thùy Linh 1 phút trước (06:16)
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Nàng công chúa đáng yêu

 Cách giải :

100+100+100+900+700+300 đúng không

=(100+100+100+700+300) + (900+900)
=1200+1800

=3000 

Theo mình thì đây là cách giải đúng đó <3

I have a crazy idea 26 phút trước (05:52)
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Nàng công chúa đáng yêu

  100 + 100 + 900 + 900 + 700 + 300 

= ( 100 + 100 + 700 + 300 ) + ( 900 + 900 ) 

= 1200 + 1800 

= 3000

Cô nàng cá tính 40 phút trước (05:37)
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

\(100+100+900+900+700+300=3000\)

NAU TE 22/03/2015 lúc 08:14
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

mình cũng bị như vậy chỉ có trả lời tăng chứ không thấy câu trả lời của mình đâu cả không biết người hỏi có đọc được câu trả lời  của mình không nữa

Người cô gái xấu xí 19/06/2017 lúc 13:33
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

điện hỏi thử chắc online math biết

Keọ Ngọt 19/06/2017 lúc 11:03
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

mình cững thế khi mình tìm ra lời giải mình viết vào thì ko ra mà mình viết các cảm thì nó lại hiện ra

OoO_Nhok_Lạnh_Lùng_OoO 44 phút trước (05:34)
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

 Từ x:y:z = 2:3:4 => x/2 = y/3 = z/4 
=>y= 3/2 x và z= 2x 
=> y^2 = 9/4 . x^2 và z^2 = 4x^2 
Thế vào x^2 – y^2 + 2z^2 = 108 
=> x^2 - 9/4 . x^2 + 2. 4x^2=108 
<=> 27/4 . x^2 = 108 
<=> x^2 = 16 
<=> x=4 
=> y= 3/2 x = 3/2 . 4 =6 và z=2x=2.4=8

I have a crazy idea 21 phút trước (05:56)
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Nguyễn Tuệ Anh

Cạnh hình vuôn có: \(\sqrt{49}=7\) ( dm)

 Chu vi hình vuông đó:

  7 x 4 = 28 ( dm)

Chiều dài của hình chữ nhật là:

  28 : 2 -3 = 14 ( dm)

   Đáp số:..

Băng Mikage 7 giờ trước (22:54)
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Vì hình vuông có diện tích bằng 49 dm2 nên cạnh của hình vuông là 7 dm.

Chu vi của hình vuông là:

4.7 = 28 (dm)  ( dấu . là dấu nhân nhé )

=> Chu vi hình chữ nhật là 28 dm

Chiều dài của hình chữ nhật là:

28 : 2 - 3 = 11 (dm)

Vậy chiều dài hcn là 11dm.

OoO_Nhok_Lạnh_Lùng_OoO 44 phút trước (05:34)
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

 Từ x:y:z = 2:3:4 => x/2 = y/3 = z/4 
=>y= 3/2 x và z= 2x 
=> y^2 = 9/4 . x^2 và z^2 = 4x^2 
Thế vào x^2 – y^2 + 2z^2 = 108 
=> x^2 - 9/4 . x^2 + 2. 4x^2=108 
<=> 27/4 . x^2 = 108 
<=> x^2 = 16 
<=> x=4 
=> y= 3/2 x = 3/2 . 4 =6 và z=2x=2.4=8

Yatogami_Tohka 7 giờ trước (22:42)
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

ừ x:y:z = 2:3:4 => x/2 = y/3 = z/4 
=>y= 3/2 x và z= 2x 
=> y^2 = 9/4 . x^2 và z^2 = 4x^2 
Thế vào x^2 – y^2 + 2z^2 = 108 
=> x^2 - 9/4 . x^2 + 2. 4x^2=108 
<=> 27/4 . x^2 = 108 
<=> x^2 = 16 
<=> x=4 
=> y= 3/2 x = 3/2 . 4 =6 và z=2x=2.4=8

Nguyễn Quốc Việt 09/09/2016 lúc 20:26
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Câu 1: 

2ab2 = 36 x ab 

2000 + ab . 10 + 2 = 36 . ab

ab . 10 + 2002 = 36 . ab

2002 = ab . 36 - ab . 10

2002 = ab . 26

=> ab = 2002 : 26 = 77

Câu 2 :

1abc . 2 = abc8

(1000 + abc) . 2 = abc . 10 + 8

2000 + abc . 2 = abc . 10 + 8

2000 - 8 = abc . 10 - abc . 2 

1992  = abc . 8 

=> abc = 1992 : 8 = 249

OoO_Nhok_Lạnh_Lùng_OoO 41 phút trước (05:37)
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

 Từ x:y:z = 2:3:4 => x/2 = y/3 = z/4 
=>y= 3/2 x và z= 2x 
=> y^2 = 9/4 . x^2 và z^2 = 4x^2 
Thế vào x^2 – y^2 + 2z^2 = 108 
=> x^2 - 9/4 . x^2 + 2. 4x^2=108 
<=> 27/4 . x^2 = 108 
<=> x^2 = 16 
<=> x=4 
=> y= 3/2 x = 3/2 . 4 =6 và z=2x=2.4=8

Câu 1: = 77

Câu 2 : = 149

Hatsune Miku 09/09/2016 lúc 19:54
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

abc = 999

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí

Có thể bạn quan tâmTài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: