Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

Vinh
Vinh VIP
29 tháng 11 lúc 21:02

cái đó bằng cái nịt  :))

TỰ GIẢI ĐÊ

HỌC   DỐT  NHƯ  BÒ

Đó  kết quả đó    s=  cái  nịt

s=  cái  cục phânn

Vinh
Vinh VIP
29 tháng 11 lúc 21:05

kết  quả  đó

Vinh
Vinh VIP
29 tháng 11 lúc 21:06

bằng  cục phân    nha !!!!!!!  :))))

Akai Haruma
Akai Haruma Giáo viên
Hôm kia lúc 18:55

Bạn cần viết đề bài bằng công thức toán (biểu tượng $\sum$ góc trái khung soạn thảo) để được hỗ trợ tốt hơn.

Vinh
Vinh VIP
29 tháng 11 lúc 21:06

bằng  cc   và shit

POP POP
POP POP CTVVIP
28 tháng 11 lúc 9:29

Xác suất để lấy được gì? 

Vinh
Vinh VIP
29 tháng 11 lúc 21:07

để  tính  ra   nhiều  cục phân