K
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

8 giờ trước (15:59)

hết  cứu

8 giờ trước (16:12)

Có nhầm đề ko v ?

11 giờ trước (13:06)

Olm chào em với dạng bài này em chỉ cần làm từng câu một, sau đó nhấn vào kiểm tra. Sau khi em làm hết tất các câu có trong bài kiểm tra tức là em đã nộp bài rôi. Kết quả làm bài của em đã được hệ thống lưu tự động trong bạ của em trên Olm em nhé.

15 giờ trước (9:40)

Số đoạn thẳng vẽ được là:

\(24\times\dfrac{\left(24-1\right)}{2}=12\times23=276\left(đoạn\right)\)

18 giờ trước (6:08)

Các tập con của {1; 2; 3; 4; 5} là:

∅; {1}; {2}; {3}; {4}; {5};

{1; 2}; {1; 3}; {1; 4}; {1; 5};

{2; 3}; {2; 4}; {2; 5}

{3; 4}; {3; 5}; {4; 5};

{1; 2; 3}; {1; 2; 4}; {1; 2; 5};

{2; 3; 4}; {2; 3; 5}; {3; 4; 5};

{1; 2; 3; 4}; {1; 2; 3; 5}; {2; 3; 4; 5};

{1; 2; 3; 4; 5}

18 giờ trước (6:32)

Các tập con của {1; 2; 3; 4; 5} là:

\(\varnothing\); {1}; {2}; {3}; {4}; {5}; {1; 2}; {1; 3}; {1; 4}; {1; 5}; {2; 3}; {2; 4}; {2; 5};

{3; 4}; {3; 5}; {4; 5}; {1; 2; 3}; {1; 2; 4}; {1; 2; 5}; {1; 3; 4}; {1; 3; 5}; {1; 4; 5}

{2; 3; 4}; {2; 3; 5}; {2; 4; 5}; {3; 4; 5}; {1; 2; 3; 4}; {1; 2; 3; 5}; {1; 2; 4; 5}

{1; 3; 4; 5}; {2; 3; 4; 5}; {1; 2; 3; 4; 5}

 

9 giờ trước (15:26)

Hôm kia

bn tk:

Câu "tre xanh không đứng khuất mình bóng râm" thường được hiểu theo ngữ cảnh của một tác phẩm văn học, thơ ca, hoặc ca dao dân gian. Câu này thường mang ý nghĩa tượng trưng, biểu hiện ý chí, lòng dũng cảm và kiên định của con người trong cuộc sống.

Một cách hiểu phổ biến của câu này là rằng, dù đối mặt với những khó khăn, thử thách, hoặc sự áp đặt từ bên ngoài, người ta không bao giờ từ bỏ bản thân, không chịu bị áp đặt, không khuất phục dưới sức ép của người khác. "Tre xanh" có thể tượng trưng cho sự trẻ trung, sức sống, còn "bóng râm" thì thường biểu hiện sự bảo vệ, sự che chở. Vì vậy, câu này thể hiện ý chí mạnh mẽ của con người, sẵn sàng đứng vững giữa những khó khăn và không để bản thân bị chi phối, bị khuất phục.

Tóm lại, câu này thường được hiểu là sự tư duy tích cực về sức mạnh nội tại của con người và quyết tâm vượt qua mọi thử thách.

#Hoctot

là bất khuất

Hôm kia

Đề bài thế nào ạ?