Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

1 giờ trước (11:14)
Ta có: 4a +3b +3a +4b = 7a +7a = 7(a+b) chia hết cho 7 mà 4a +3b chia hết cho 7 ( đề bài) => 3a+4b chia hết cho 7   Ta có: 2a +3b +5(8a +5b) = 2a +3b+40a+25b  = 42a+28b=7(6a+4b) chia hết cho 7 mà 2a +3b chia hết cho 7 ( đề bài) => 5(8a+5b) chia hết cho 7 5 không chia hết 7 Suy ra 8a + 5b chia hết 7   Ta có: 7a +3b +4(4a +5b) = 7a +3b+16a+20b  = 23a+23b=23(a+b) chia hết cho 23 mà 7a +3b chia hết cho 23 ( đề bài) => 4(4a+5b) chia hết cho 23 4 không...
Đọc tiếp

Ta có: 4a +3b +3a +4b = 7a +7a = 7(a+b) chia hết cho 7

mà 4a +3b chia hết cho 7 ( đề bài)

=> 3a+4b chia hết cho 7

 

Ta có: 2a +3b +5(8a +5b) = 2a +3b+40a+25b 

= 42a+28b=7(6a+4b) chia hết cho 7

mà 2a +3b chia hết cho 7 ( đề bài)

=> 5(8a+5b) chia hết cho 7

5 không chia hết 7

Suy ra 8a + 5b chia hết 7

 

Ta có: 7a +3b +4(4a +5b) = 7a +3b+16a+20b 

= 23a+23b=23(a+b) chia hết cho 23

mà 7a +3b chia hết cho 23 ( đề bài)

=> 4(4a+5b) chia hết cho 23

4 không chia hết 23

Suy ra 4a + 5b chia hết 23

 

 

2 giờ trước (10:47)

giúp với

 

5 giờ trước (7:44)
                                                    Bài giải                                   Đổi: 0,5dm = 5cm                                    Đáy BC của tam giác ABC là:                                           20 x 2 : 5 = 8 (dm)                                                     Đáp số:...
Đọc tiếp

                                                    Bài giải

                                  Đổi: 0,5dm = 5cm

                                   Đáy BC của tam giác ABC là:

                                          20 x 2 : 5 = 8 (dm)

                                                    Đáp số: 8dm.

2 giờ trước (10:05)

sai đơn vị rồi nhe bạn phải là cm 

 

5 giờ trước (6:57)

Chiều cao của tam giác là 200 x 2 : 25 = 16 ( m )

5 giờ trước (7:47)
                                                    Bài giải:                                   Chiều cao của tam giác ABC là:                                         200 x 2 : 25 = 16 (m)                                                     Đáp số:...
Đọc tiếp

                                                    Bài giải:

                                  Chiều cao của tam giác ABC là:

                                        200 x 2 : 25 = 16 (m)

                                                    Đáp số: 16m.

14 giờ trước (22:24)

Là một nhóm vi sinh vật có kích thước hiển vi nha bạn.

14 giờ trước (22:35)

Là 1 nhốm vi sinh vật có kích thước hiển vi

14 giờ trước (22:06)

c

2 giờ trước (9:58)

D

13 giờ trước (23:08)
1)Gọi số học sinh của trường là a    Ta có a phải chia hết cho cả 35 và 45      => a là BC(35,45)    Mà 35=7*5 và 45=5*3^2     => a=3^2*5*7=315    Vì BC(35,45) = B(315) = {0;315;630;....}    Mà 500<a<800 nên a=630    Vậy số học sinh là 630 học sinh 2)Nếu xếp xe 45 chỗ cần số xe là 630:45=14...
Đọc tiếp

1)Gọi số học sinh của trường là a

   Ta có a phải chia hết cho cả 35 và 45 

    => a là BC(35,45)

   Mà 35=7*5 và 45=5*3^2 

   => a=3^2*5*7=315

   Vì BC(35,45) = B(315) = {0;315;630;....}

   Mà 500<a<800 nên a=630

   Vậy số học sinh là 630 học sinh

2)Nếu xếp xe 45 chỗ cần số xe là 630:45=14 xe