Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

12 phút trước

dễ mà

 

4 phút trước

ezzzzzzzzzzzzzzzz

16 phút trước

\(\dfrac{2x+1}{2}=\dfrac{8+x}{x}\)

x (2x +1) = 2 (8 +x)

2x2 + x = 16 + 2x

2x2 -x - 16 = 0

=> \(x=\dfrac{\sqrt{129}+1}{4}\)

\(x=\dfrac{-\sqrt{129}+1}{4}\)

 

Akai Haruma
Akai Haruma
Giáo viên
57 phút trước

Đề không đầy đủ. Bạn xem lại.

1 giờ trước (9:53)

Tôi vẫn nhớ như in năm đó tôi tròn năm tuổi, gia đình tôi đã có một chuyến đi đến Huế.

Từ đồng âm: năm

Từ Hán Việt: gia đình