Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

POP POP
POP POP CTVVIP
2 giờ trước (3:03)

a, Số phần tử:

(540-15):1 + 1= 526(phần tử)

b, Số phần tử:

(363-9):3+1=119(phần tử)

 

7 giờ trước (21:56)

=22100 + 9180 + 2720

= 34000

7 giờ trước (22:11)

650 x 34 + 68 x 135 + 17 x 2 x 80 = 22100 + 9180 + 2720 = 34000

7 giờ trước (21:58)

a)thông minh,nhanh nhẹn

b)lùn tịt,mảnh mai

c)trắng,vàng hoe

d)to,nhỏ

7 giờ trước (22:06)

a. Tính từ chỉ tính chất: thông minh, nhanh nhẹn.

b. Tính từ chỉ hình dáng: lùn tịt, mảnh mai.

c. Tính từ chỉ màu sắc: trắng, vàng hoe.

d. Tính từ chỉ kích thước: to, nhỏ.