K
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

Độ dài cạnh là \(\sqrt{64}=8\left(cm\right)\)

Chu vi hình vuông là 8x4=32(cm)

=>Chọn B

Hôm kia

b nha

95,44444444444444444444444444444444444444444444444....

Hôm kia

\(20:2.8+16-5:9\)

\(=10.8+16-\dfrac{5}{9}\)

\(=80+15\dfrac{4}{9}\)

\(=95\dfrac{4}{9}\)

Bà còn lại số quả cam là: 

`350 - 150 - 87 = 113`  (quả)

Đáp số: `113` quả

Hôm kia

113 quả

Hôm kia

Diện tích tờ giấy hcn đó là : 

20x7=140(cm2)

Diện tích phần còn lại của tờ giấy là :

140-25=115(cm2)

 

 

 

Hôm kia

Có sai đề bài ko bạn phải là tính diện tích chứ

Hôm kia

Cạnh hình vuông là:

28 : 4 = 7 (cm)

Diện tích hình vuông là:

7 x 7 = 49 `(cm^2)` 

ĐS: ... 

Hôm kia

B nha bạn

Chu vi hình vuông là: 

`6` x `4 = 24 (cm)`

Chu vi hình chữ nhật đó là 24cm

Nửa chu vi hình chữ nhật là: 

`24 : 2 = 12 (cm)`

Nên tổng chiều dài và rộng hình chữ nhật là `12cm`

Chiều rộng hình chữ nhật là: 

`12 - 7 = 5 (cm)`

Diện tích hình chữ nhật là: 

`5` x `7 = 35 (cm^2)`

Đáp số: `35cm^2`

DT
16 tháng 7

Chu vi hình vuông cạnh 6cm là:

   6 x 4 = 24 (cm)

Do đó chu vi hình chữ nhật cũng là 24cm

Nửa chu vi HCN là:

  24 : 2 = 12 (cm)

Chiều rộng HCN là:

  12 - 7 = 5 (cm)

Diện tích HCN là:

   \(5\times7=35\left(cm^2\right)\)

  Đáp số: \(35cm^2\)

16 tháng 7

5+4+77= 86

172/2 = 86/1 = 86

=> 5 + 4 + 77 = 172/2

16 tháng 7

5+4+77=86

\(\dfrac{172}{2}\)= 86

⇒5+4+77= \(\dfrac{172}{2}\)

17 tháng 7

Có 8 lựa chọn hàng trăm, mỗi lựa chọn hàng trăm có 9 lựa chọn hàng chục, mỗi lựac chọn hàng chục có 9 lựa chọn hàng đơn vị

      Số số là: \(8\) x \(9\)\(\)\(9\) \(=648\) số

             Đ/s: \(648\) số hạng

17 tháng 7

 có 981

AH
Akai Haruma
Giáo viên
9 tháng 7

Lời giải:

$4\times 5+3=23$

$6\times 7+3=45$

Vậy $(*)$ là phép toán nhân hai số đã cho với nhau rồi cộng thêm 3.

Áp dụng vào thì $9(*)10=9\times 10+3=93$

7 tháng 7

Số huy chương Đồng đoàn thể thao Việt Nam nhận được là:

288 - 183 = 105 (huy chương) 

ĐS: ...