Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

10 giờ trước (0:37)

1 He is playing basketball

2 It is climbing the tree

3 I can see a peacock

4 He has two ships

13 giờ trước (22:00)

                Giải:

Số lẻ lớn nhất có 1 chữ số là 9

Số chia là 9

Số dư là số dư lớn nhất có thể nên số dư là: 9 - 1  = 8

Số bị chia là: 1305 x 9 + 8  = 11753

Đáp số: 11753 

 

 

13 giờ trước (21:42)

63966 3 21322 3 9 6 6 0

14 giờ trước (21:21)

lỗi ko đấy

vô lí

14 giờ trước (21:23)

120 mm

chọn C 120mm

14 giờ trước (21:17)

Vậy sau khi tính toán, ngày bố Hùng về sau khi đi công tác 2 tuần sẽ là ngày 22 tháng 3 năm 2024.

14 giờ trước (21:23)

Là ngày 22 nha .

14 giờ trước (21:01)

.....

14 giờ trước (20:49)

cánh rừng âm u, tối tăm

Trung thu, mắt trăng tròn như quả bóng

Học sinh lớp 3a3 rất tích cực trong việc tham gia hoạt động của trường

14 giờ trước (21:09)

Bạn Nguyễn Huy Anh nói đug 🙈

14 giờ trước (20:48)

Bán kính của hình tròn đó là:

$24:2=12(cm)$

14 giờ trước (20:48)

12 cm