K
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

14 giờ trước (20:29)

xin chào , bạn tên là gì ?

14 giờ trước (20:30)

Xin chào, tên bạn là gì?

<What's your name?> Mình sửa lại câu hỏi tí nhé, nó bị sai

4
456
CTVHS
3 tháng 7

`12 - 5 + 13`

`= 7 + 13`

`= 20`

DT
3 tháng 7

Mai còn số quả cam là:

  5 - 4 = 1 (quả cam)

   Đáp số: 1 quả cam

3 tháng 7

Cảm ơn Dang Tung nha

2 tháng 7

giup minh di ma

 

2 tháng 7

Không phải là đổi SP để được GP đâu bạn nhé!

Bạn sẽ có SP khi các thành viên trong diễn đàn Olm tick đúng cho bạn!

Còn bạn sẽ có GP khi được Admin, giáo viên , CTV tick xanh nhé!

30 tháng 6

hình như sai lớp

lỗ 33 đô

28 tháng 6

A, B,L,H là tuổi của An, Ba, Lan và Hương

A+B=L+H ⇒A-H=L-B

mà A>H ⇒ A-H>0 ⇒L-B>0 ⇒L>B
Vậy Lan già hơn Ba

28 tháng 6

Ba và An bằng tuổi lan và Hương nên An hơn Hương bao nhiêu tuổi thì An kém Lan bấy nhiêu tuổi. 

27 tháng 6

66 con

27 tháng 6

Số chú ngan là: 36 - 6 = 30 (con)

Số chú ngỗng là: 30 - 10 = 20 (con)

Bạn Nam nuôi số chú ngỗng, ngan và vịt là:

    36 + 30 + 20 = 86 (con)

27 tháng 6

Số hòn bi của bạn Bình là:

5 + 4 = 9 (hòn bi)

Số hòn bi của bạn Căn là:

9 + 3 = 12 (hòn bi)

 

 

4
456
CTVHS
27 tháng 6

@ Bạn không được tự hỏi tự trả lời nhé!

27 tháng 6

2 tuần 5 ngày phải không nhỉ?

27 tháng 6

Đổi 1 tuần 2 ngày = 9 ngày;  1 tuần 3 ngày = 10 ngày

Tổng số ngày bạn Bình đến thăm ông bà nội và ông bà ngoại là:

\(9+10=19\) (ngày)

Đáp số: 19 ngày