Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây

21 tháng 6 lúc 9:52

Mảnh vải còn lại dài :

       98 - 35 = 63 ( cm )

Mảnh vải còn lại dài hơn số mảnh vải đã cắt :

       63 - 35 = 28 ( cm )

              Đáp số 28 cm

21 tháng 6 lúc 9:55

            Mảnh vải còn lại dài :

       98 - 35 = 63 ( cm )

           Mảnh vải còn lại dài hơn số mảnh vải đã cắt :

       63 - 35 = 28 ( cm )

              Đáp số:........

19 tháng 6 lúc 9:03

Kim dài chỉ số 12 ,kim ngắn chỉ số 10 nên bé đi học về lúc 10h

Số giờ bé học là:

10 - 7 = 3 ( giờ ).
10−7=3(giờ)

Đáp số: 3 giờ

19 tháng 6 lúc 20:48

Kim dài chỉ số 12 ,kim ngắn chỉ số 10 nên bé đi học về lúc 10h

 

Số giờ bé học l

 

10 - 7 = 3 ( giờ 

10−7=3(giờ

 

Đáp số: 3 g

iờ)).à:: 3 giờ

18 tháng 6 lúc 16:11

số học sinh giỏi lớp 2B 

15 - 4 = 11 (hs)

số học sinh giỏi lớp 2C 

15 - 3 = 12(hs)

số học sinh giỏi của cả ba lớp

15 + 11 + 12 = 38(hs)

đs....

18 tháng 6 lúc 16:14

Bài giải 

Lớp 2B có số học sinh giỏi là: 15 - 4 = 11 ( học sinh) 

Lớp 2C có số học sinh giỏi là : 15 - 3 = 12 ( học sinh) 

Cả 3 lớp có số học sinh giỏi là : 15 + 11 + 12 = 38 ( học sinh) 

17 tháng 6 lúc 22:00

đây là toán lớp 1 á (Ơ_Ơ)

18 tháng 6 lúc 15:46

mấy em lớp 1 bây giỏi thế 

17 tháng 6 lúc 10:04

An còn số cái kẹo là:

\(10-5=5\) ( cái ).

Đáp số:..................

17 tháng 6 lúc 10:04

An còn lại số cái kẹo là :

                      10-5=5 ( cái kẹo )

                            đáp số:.......

9 tháng 6 lúc 21:57

8,10

 

10 tháng 6 lúc 3:04

toán lớp 1?

0, 2,4, 6 ...2n ( n số tự nhiên theo thứ tự 0.1, 2 ...) ?

9 tháng 6 lúc 20:37

                             Giải

Mẹ còn lại số quả trứng là :

       98-54=44 (quả)

                 Đ/S : 44 quả trứng

Chúc em học tốt !

10 tháng 6 lúc 9:32

Giải
Mẹ biếu bà số trứng là :
98 - 54 = 44 ( quả )
Đ/s : 44 quả

9 tháng 6 lúc 9:16

trong bài Chú gấu ngoan có 5 nhân vật đó là: bác voi, gấu anh, gấu em, gấu mẹ, gấu ông

9 tháng 6 lúc 9:17

5 nhận vật đó là : Bác voi , Gấu mẹ , Gấu em , Gấu anh , Gấu Ông

8 tháng 6 lúc 10:35

50 + 25 - 21 = 54 

8 tháng 6 lúc 10:39

mình cảm ơn bạn Lê Thị Bảo Ngọc ,em mình không biết gì cả

3 tháng 6 lúc 18:50

Bài 4 : Viết lại câu sau sao cho nghĩa không thay đổi

mẫu:Her old house is bigger than her new one

=>Her new house is smaller than her old one 

câu 8 : This is the first time I have ever met such a pretty girl

=>She is...........the prettiest girl I have ever met .......................................

Câu 10:This computer works better than that one

=>That computer........doesn't work as well as this one.........................................

3 tháng 6 lúc 18:52

help me

giúp mik với mik còn 10ph nữa là mik phải đi học r