Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

Đọc đoạn thơ sau và thực hiện các yêu cầu: Phong phanh ngực trần dẻo dai vững bền đan nhau che bão tố nên cột nên kèo, nên ngàm nên đố tre ăn đời ở kiếp với người nông dân Trong trắng lòng, xanh cật, săn gân ngay thẳng cùng trời cuối đất thương nhau mắt nhìn không chớp ân tình xòe những bàn tay (Nguyễn Trọng Hoàn, Trích Lũy tre, Tam ca, tr 9 10, NXB Hội nhà văn, 2007) a. Tìm các từ láy trong đoạn thơ...
Đọc tiếp

Đọc đoạn thơ sau và thực hiện các yêu cầu:

Phong phanh ngực trần

dẻo dai vững bền

đan nhau che bão tố

nên cột nên kèo, nên ngàm nên đố

tre ăn đời ở kiếp với người nông dân

Trong trắng lòng, xanh cật, săn gân

ngay thẳng cùng trời cuối đất

thương nhau mắt nhìn không chớp

ân tình xòe những bàn tay

(Nguyễn Trọng Hoàn, Trích Lũy tre, Tam ca, tr 9 10, NXB Hội nhà văn, 2007)

a. Tìm các từ láy trong đoạn thơ trên

b. Trong những dòng thơ sau, tác giả đã sử dụng biện pháp tu từ nào để viết về cây tre.

Phong phanh ngực trần

dẻo dai vững bền

đan nhau che bão tố

c. Chỉ ra và nêu tác dụng của các từ thuộc trường từ vựng tả đặc điểm, phẩm chất cây tre trong hai dòng thơ sau:

Trong trắng lòng, xanh cật, săn gân

ngay thẳng cùng trời cuối đất

d. Theo em, phẩm chất nào của cây tre trong đoạn thơ trên có nhiều nét tương đồng nhất với con người Việt Nam? Viết một đoạn văn ngắn bày tỏ suy nghĩ của em về phẩm chất ấy.

                                                

1
7 giờ trước (9:30)

a.

Các từ láy: phong phanh, dẻo dai.

b. BPTT: nhân hóa.

c.

Chỉ: trắng lòng, xanh cật, săn gân, ngay thẳng.

Tác dụng: giúp miêu tả rõ dáng hình cây tre, tăng giá trị gợi hình cho câu thơ.

d. Phẩm chất: ngay thẳng, đoàn kết, yêu thương.

Gợi ý cho bạn những suy nghĩ:

- Phẩm chất ngay thẳng cao đẹp được gìn giữ bao đời nay.

- Không một con người Việt nào mà không cần có phẩm chất đó.

- Bản thân em cũng thừa hưởng phẩm chất đẹp đẽ ấy, sự yêu thương đoàn kết.

- ....

18 giờ trước (21:55)

\(=8x^3-4x^2y-4x^2+2xy-2xy^2+y^3\)

20 giờ trước (20:00)

Kim loại: Na,Mg,Fe,Cu,.....

Phi kim: C,S,H,...

Hôm qua lúc 16:16

a) Áp dụng định lý Thales trong tam giác ABC, ta có:

\(\dfrac{AD}{AB}=\dfrac{AE}{AC}\) . Kết hợp với giả thiết ta được \(\dfrac{2}{5}=\dfrac{AE}{7,5}\) \(\Rightarrow AE=3\)

b) Ta thấy \(\dfrac{AE}{AC}=\dfrac{3}{7,5}=\dfrac{2}{5}\) nhưng \(\dfrac{BF}{BC}=\dfrac{6}{10}=\dfrac{3}{5}\ne\dfrac{AE}{AC}\) nên theo định lý Thales đảo, ta không thể có EF//AB.

Akai Haruma
Akai Haruma Giáo viên
3 giờ trước (12:52)

Lời giải:

Đặt $a+b+c=x; ab+bc+ac=y$. Khi đó:
\(A=\frac{(x^2-2y)x^2+y^2}{x^2-y}=\frac{(x^2-y)x^2+y^2-x^2y}{x^2-y}\)

\(=\frac{(x^2-y)x^2-y(x^2-y)}{x^2-y}=\frac{(x^2-y)(x^2-y)}{x^2-y}=x^2-y\)

$=(a+b+c)^2-(ab+bc+ac)=a^2+b^2+c^2+ab+bc+ac$

Hôm qua lúc 11:19

A+B+C=0=>A,B,C=0=> kq=0