Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

3 giờ trước (22:35)

Gợi ý chiều dài ? chiều rộng mới tính được nhé bạn. Đề bài thiếu.

4 giờ trước (21:47)

dễ vậy mà bạn con nhắn à

 

4 giờ trước (21:48)

ko hiểu

4 giờ trước (21:44)

a) 14032 : 15 = 935(dư 7)

b) 54721 : 43 = 127(dư 25)

c) 32571 : 27 = 1206(dư 9)

d) 96 835 : 48 = 2017(dư 19)

4 giờ trước (21:37)

a) (x + 729) x 38 = 54226

x + 729 = 54226 : 38

x + 729 = 1427

x = 1427 - 729

x = 698

b) (1862 - x) x 26 = 38714

1862 - x = 38714 : 26

1862 - x = 1489

x = 1862 - 1489

x = 373

c) 49203 : (x - 47) = 63

x - 47 = 49203 : 63

x - 47 = 781

x = 781 + 47

x = 828

d) 10266 - (x + 75) = 29

x + 75 = 10266 - 29

x + 75 = 10237

x = 10237 - 75

x = 10162

5 giờ trước (21:00)

Ý bạn là đề bài làm như thế nào nhỉ, mình chưa hiểu lắm.

4 giờ trước (21:18)

..9 \(\times\) ... = ... ...

19 \(\times\) 3  = 57 

5 giờ trước (20:53)

:(

5 giờ trước (20:54)

837 phút = 13 giờ 57 phút = 13,95 giờ

5 giờ trước (20:53)

X x 10 - X x 5 = 5055

X x (10 - 5) = 5055

X x 5 = 5055

X = 5055 : 5

X = 1011

5 giờ trước (20:53)

\(X\times10-X\times5=5055\\X\times(10-5)=5055\\X\times5=5055\\X=5055:5\\X=1011\)

5 giờ trước (20:44)

B, Số lớn nhất.

5 giờ trước (20:52)

A, 9 x 45 + 54 : (18 + 9) = 407

B, 9 x (45 + 54 : 18) + 9 = 441                     

C, 9 x 45 + 54 : (18 + 9) = 407

5 giờ trước (20:31)

30 : 5 - 46 + 66

= 6 - 46 + 66

= (-40) + 66

= 26

5 giờ trước (20:35)

`30:5-46+66`

`=6-46+66`

`=6-(46-66)`

`=6-(-20)`

`=6+20`

`=26`

5 giờ trước (20:34)

gọi số bi của Việt  là x ta có 

x+(12+7)+x+7+x=128

3*x+26=128

3*x=102

x=102:3=34

số viên bi của Việt là 34

 

5 giờ trước (20:35)

Đức hơn Nam 12 viên bi, Nam hơn Việt 7 viên bi

3 lần số bi của Việt bằng:

128 - (12 + 7 + 7) = 102 (viên bi)

Số bi của Việt:

102:3= 34 (viên bi)

Số bi của Nam:

34+7= 41 (viên bi)

Số bi của Đức: 

41 + 12 = 53 (viên bi)

Đ.số: Việt có 34 viên bi, Nam có 41 viên bi, Đức có 53 viên bi