Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

47 phút trước

87 x 2 x 5

= 87 x ( 2 x 5)

= 87 x 10

= 870

41 phút trước

87 nhân 2 nhân 5

=87 nhân (2 nhân 5)

=87 nhân 10

=870

xin lỗi bàn phím mình ko có dấu nhân

Thầy Thành Đô
Thầy Thành Đô Giáo viên VIP
4 giờ trước (8:33)

32000000 : 400000 = 320 : 4 = 80

5 giờ trước (7:40)

tính từ : trắng; cao; đẹp; ấm; xanh; no; mới, lành 

7 giờ trước (5:57)

có ngay em ơi :

để nguyên là chữ trâu 

thêm huyền là chữ trầu

thay huyền bằng sắc là chữ trấu

7 giờ trước (5:54)

trâu nha

 

15 giờ trước (22:12)

Việc làm tốt giúp lan tỏa những điều tích cực trong cuộc sống. Có lẽ chúng ta đều đã từng làm được việc tốt, và em cũng như vậy.

14 giờ trước (22:14)

Việc làm tốt giúp lan tỏa những điều tích cực trong cuộc sống. Có lẽ chúng ta đều đã từng làm được việc tốt, và em cũng như vậy.

 

15 giờ trước (22:04)

Gọi 5 số lẻ đó là \(2a+1,2a+3,2a+5,2a+7,2a+9\left(a\ge0\right)\)

Theo đề bài ta có: 

\(\dfrac{2a+1+2a+3+2a+5+2a+7+2a+9}{5}=101\)

\(\Rightarrow10a+25=505\)

\(\Rightarrow a=48\)

Vậy 5 số cần tìm là 97, 99, 101, 103, 105

4 giờ trước (8:32)
Gọi 5 số lẻ đó là 2a+1,2a+3,2a+5,2a+7,2a+9\left(a\ge0\right)2a+1,2a+3,2a+5,2a+7,2a+9(a≥0) Theo đề bài ta có: \(\dfrac{2a+1+2a+3+2a+5+2a+7+2a+9}{5}\) ⇒10a+25=505 \Rightarrow a=48⇒a=48 Vậy 5 số cần tìm là 97, 99, 101, 103,...
Đọc tiếp

Gọi 5 số lẻ đó là 2a+1,2a+3,2a+5,2a+7,2a+9\left(a\ge0\right)

Theo đề bài ta có: \(\dfrac{2a+1+2a+3+2a+5+2a+7+2a+9}{5}\)

\Rightarrow a=48

Vậy 5 số cần tìm là 97, 99, 101, 103, 105

15 giờ trước (21:54)
Gọi số bị chia là \(a\), số chia là \(b\) \(\Rightarrow a=b.q+r=4b+3\) (q là thương, r là số dư) Mà theo đề bài ta có \(a+b+r=91\) \(\Rightarrow4b+3+b+3=91\) \(\Rightarrow b=17\) Mà \(a=4b+3\) \(\Rightarrow a=71\) Vậy số bị chia là 71 và số chia là...
Đọc tiếp

Gọi số bị chia là \(a\), số chia là \(b\)

\(\Rightarrow a=b.q+r=4b+3\) (q là thương, r là số dư)

Mà theo đề bài ta có \(a+b+r=91\)

\(\Rightarrow4b+3+b+3=91\)

\(\Rightarrow b=17\)

Mà \(a=4b+3\)

\(\Rightarrow a=71\)

Vậy số bị chia là 71 và số chia là 17

14 giờ trước (22:40)

.....