K
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

Hôm kia

phân số \(\dfrac{105}{375}\)được rút gọn là \(\dfrac{7}{25}\) hay 0,28

\(\dfrac{105}{375}=\dfrac{105:15}{375:15}=\dfrac{7}{25}\)

a: 13;21;34

c: 28;37

Tổng số tuổi hiện nay của hai bà cháu là:

92-3-3=86(tuổi)

Tuổi cháu hiện nay là (86-64):2=22:2=11(tuổi)

a: Nửa chu vi mảnh đất hình chữ nhật là:

96:2=48(m)

Nửa chu vi mảnh đất nếu tăng chiều rộng thêm 15m và giảm chiều dài đi 15m là:

48+15-15=48(m)

Độ dài cạnh của mảnh đất hình vuông là:

48:2=24(m)

Chiều rộng là 24-15=9(m)

Chiều dài là 24+15=39(m)

Diện tích mảnh đất là 9x39=351(m2)

b: Chu vi mảnh đất là (9+39)x2=96(m)

Số cây trồng được là:

96:4=24(cây)

17 tháng 7

2 tấn 99 yến = 299 yến

 

47 tấn 77 kg = 47077  kg

 

26 yến 4kg  =  264 kg

17 tháng 7

2 tấn 99 yến = 200 + 99 yến = 299 yến 

47 tấn 77kg = 47000 + 77 kg = 47077 kg 

26 yến 4kg = 260 + 4 kg = 264 kg 

17 tháng 7

\(\dfrac{1}{10}+\dfrac{2}{10}+\dfrac{3}{10}+\dfrac{8}{10}+\dfrac{9}{10}\\ =\dfrac{1+2+3+8+9}{10}\\ =\dfrac{23}{10}\)

`1/4` phút `= 15` giây

Trong 1 giây người đó đi được: 

`150 : 15 = 10 (m)`

Đáp số: `10m`

17 tháng 7

       \(\dfrac{1}{4}\) phút = 15 giây

Trong 1 giây người đó đi được số mét là:

      \(150:15=10\left(m\right)\)

         Đ/s:\(10m\)

(người ngày bay hay sao ý chứ ko phải đi đâu☺)

17 tháng 7

Cân nặng của con lớn là:

`1/4 xx 400 = 100(kg)`

Đổi: 400kg = 4 tạ 

100kg = 1 tạ 

Hai con nặng số tạ là:

4 + 1 = 5 (tạ) 

ĐS: .. 

Con lợn nặng: `400 : 4 x 1 = 100 (kg)`

Cả hai con nặng: `400 + 100 = 500 (kg)`

Đổi `500kg = 5  ` tạ

Đáp số: ` 5` tạ

18 tháng 7

Ko bạn ơi 

ko bạn