Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

57 phút trước

Mỗi bài mình làm đúng, đủ, chi tiết sẽ được các thầy cô tick gọi GP, chúng ta có thể cày GP lên top bảng xếp hạng để có thể được xu, xu có thể đổi được quà(Chỉ thầy cô, admin, CTV..... tick nhé)

SP là là điểm hỏi đáp mình có thể được tất cả mọi người tick cho.

Đề thi đánh giá năng lực

Hôm qua lúc 19:17

           10 bạn trả lời đúng tích

  ( không tính người sai, phải rõ ràng )

 

Hôm qua lúc 19:29

....

 

Hôm qua lúc 12:03

nônnonono

 

 

 

1 tháng 12 lúc 17:27

Cô cho em 10 coin đi ạ

1 tháng 12 lúc 17:28

Cô cho em 10coin e xin cảm ơn trước 

30 tháng 11 lúc 20:11

970

Akai Haruma
Akai Haruma Giáo viên
30 tháng 11 lúc 11:34

1.

Trước hết bạn nhớ công thức:

$1^2+2^2+....+n^2=\frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$ (cách cm ở đây: https://hoc24.vn/cau-hoi/tinh-tongs-122232n2.83618073020)

Áp vào bài:

\(\lim\frac{1}{n^3}[1^2+2^2+....+(n-1)^2]=\lim \frac{1}{n^3}.\frac{(n-1)n(2n-1)}{6}=\lim \frac{n(n-1)(2n-1)}{6n^3}\)

\(=\lim \frac{(n-1)(2n-1)}{6n^2}=\lim (\frac{n-1}{n}.\frac{2n-1}{6n})=\lim (1-\frac{1}{n})(\frac{1}{3}-\frac{1}{6n})\)

\(=1.\frac{1}{3}=\frac{1}{3}\)

Akai Haruma
Akai Haruma Giáo viên
30 tháng 11 lúc 11:43

2.

\(\lim \frac{1}{n}\left[(x+\frac{a}{n})+(x+\frac{2a}{n})+...+(x.\frac{(n-1)a}{n}\right]\)

\(=\lim \frac{1}{n}\left[\underbrace{(x+x+...+x)}_{n-1}+\frac{a(1+2+...+n-1)}{n} \right]\)

\(=\lim \frac{1}{n}[(n-1)x+a(n-1)]=\lim \frac{n-1}{n}(x+a)=\lim (1-\frac{1}{n})(x+a)\)

\(=x+a\)