Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

Hôm qua lúc 14:51

bạn phải trả lời câu hỏi của người khác để có coin hay sao á

 

Hôm qua lúc 14:52

ai bt

22 tháng 9 lúc 20:57

38

 

22 tháng 9 lúc 20:57

12

 

21 tháng 9 lúc 18:32

có thiếu đề ko em

21 tháng 9 lúc 18:37

nhân dịp tết trung thu, nhà trường cho mỗi học sinh trong trường 1 suất quả . Lớp 2B đước phát 45 suất quả . Hỏi nhà trường đã phát thừa cho lớp 2b mấy suất quả

21 tháng 9 lúc 17:50

26/10/2022 đến 04/05/2023

21 tháng 9 lúc 17:56

I. Nội qui tham gia "Giúp tôi giải toán"

1. Không đưa câu hỏi linh tinh lên diễn đàn, chỉ đưa các bài mà mình không giải được hoặc các câu hỏi hay lên diễn đàn;

2. Không trả lời linh tinh, không phù hợp với nội dung câu hỏi trên diễn đàn.

3. Không tic "Đúng" vào các câu trả lời linh tinh nhằm gian lận điểm hỏi đáp.

Các bạn vi phạm 3 điều trên sẽ bị giáo viên của Online Math trừ hết điểm hỏi đáp, có thể bị khóa tài khoản hoặc bị cấm vĩnh viễn không đăng nhập vào trang web.

20 tháng 9 lúc 19:24

1

20 tháng 9 lúc 19:24

\(=1\)

21 tháng 9 lúc 21:00

1. 98

2. 91

3. 20

4. 28

5. 77

6. 35

7. 46

8. 68

9. 8

10. 4

Đây nhé bạn!

21 tháng 9 lúc 21:33

1. 98

2. 91

3. 20

4. 28

5. 77

6. 35

7. 46

8. 68

9. 8

10.4

đc rồi em nhé

19 tháng 9 lúc 21:29

Bình có số cái kẹo lúc đầu là:

25 - 14 + 3 = 14 (cái)

Tuấn có số kẹo lúc đầu là:

25 + 14 - 3 = 36 (cái)

Đ/S: ...

 

19 tháng 9 lúc 21:30

lúc đầu Tuấn có số kẹo là;25-3+14=36(cái)

lúc đầu bình có số kẹo là:25-14+3=14(cái)

19 tháng 9 lúc 20:22

\(1+2+3+4+5+6+7+8+9\)

\(=\left(9+1\right)+\left(8+2\right)+\left(7+3\right)+\left(6+4\right)+5\)

\(=10+10+10+10+5\)

\(=45\)

19 tháng 9 lúc 20:21

Để đúng môn học nha bnn.

18 tháng 9 lúc 23:06

\(2.3.4.6.7.8.9=72576\)

19 tháng 9 lúc 18:47

2x3x4x6x7x8x9=72576