Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây

8 giờ trước (23:48)

Bài toán khi biết tổng và hiệu của hai số

Đội thứ nhất đào được đoạn đường dài: \(\dfrac{900-164}{2}=368m\)

Đội thứ 2 đào được đoạn đường dài: \(\dfrac{900+164}{2}=532m\)

Đs....

8 giờ trước (23:51)

Bài toán về trung bình cộng

Độ dài cuộn vải trắng là: 150 - 30 = 120 m

Trung bình mỗi cuộn vải dài là: \(\dfrac{150+120}{2}=135m\)

Đs....

10 giờ trước (22:40)

`1` bao gạo có số `kg` gạo là: `170:3=170/3(kg)`

`9` bao gạo như thế đựng tất cả số `kg` gạo là: \(170/3\times9=510(kg)\)

9 giờ trước (22:50)

189 con gà mái

8 giờ trước (23:53)

Bài toán khi biết tổng và tỉ số

Số gà mái trong đàn gà là: \(\dfrac{315}{3+2}\times3=189.con\)

Đs.....

10 giờ trước (22:26)

6:2[1+2]
= 6:2.3
= 3.3
=9

 

3 giờ trước (5:09)

D. Bình yên, thanh bình, thái bình

9 giờ trước (22:51)

\(417m^2\)

Hok cố lên em

Tick cho chị nha❤