K
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

23 giờ trước (7:31)

Tác dụng của biện pháp so sánh trong câu: 

- Thể hiện rõ hình ảnh của sương mù dễ dàng cho người đọc hình dung trạng thái, tính chất, màu sắc của sương. Từ đó tăng giá trị biểu đạt nội dung khi gợi tả sương mù, tăng giá trị gợi hình sinh động đặc sắc cho câu văn thêm hay hơn, hấp dẫn người đọc.

21 giờ trước (9:50)

mùa xuân cây cối đâm chồi nảy lộc

21 giờ trước (9:51)

để mình nghĩ thêm nha

21 giờ trước (10:15)

Nghĩa gốc: 

- Hôm nay em tham gia thi chạy.

Nghĩa chuyển:

-Xe máy chạy nhanh hơn xe đạp.

- Nhà bác ý nghèo lắm, phải chạy ăn từng bữa.

-Đồng hồ chạy rất đúng giờ.

-Năm nay anh của em phải chạy nghĩa vụ quân sự.

 

28 tháng 6

Tk ạ:

  Phần thân dùi cui được cấu tạo bởi các biến tần, biến áp và tụ điện. Sản phẩm có tầm bắn xa nhất lên đến 12 mét. Dùi cui chích điện hoạt động bằng pin 9 V hoặc pin sạc nên chỉ phóng điện áp khoảng 800 - 2.500 vôn, đủ để gây bất tỉnh cho đối tượng trong vòng 10 phút với thời gian tiếp xúc là một vài giây mà không hề nguy hiểm. Tuy nhiên, trên thị trường cũng tồn tại rất nhiều sản phẩm dùi cui không được kiểm định chất lượng an toàn, có thể gây ra trường hợp tử vong do nguồn điện vượt quá ngưỡng cho phép.

Hôm kia

Sửa: Khi nhân 345 với một số có 3 chữ số, hàng trăm bằng hàng đơn vị, hàng chục bằng 0, bạn Linh đã đặt tích riêng thẳng cột nên kết quả đã bị giảm so với tích đúng là 136 620. Em hãy tìm tích đúng của phép nhân đó?

Diện tích căn phòng là 8x6=48(m2)

Diện tích 1 viên gạch là 40x40=1600(cm2)=0,16(m2)

Số viên gạch cần dùng là:

48:0,16=300(viên)

Hôm kia

Diện tích nền là:

 8 x 6 = `48(m^2)`

Đổi: 40cm = 0,4m

Diện tích mỗi viên gạch là:

0,4 x 0,4 = 0,16 `(m^2)`

Số viên gạch cần dùng là:

48 : 0,16 = 300 (viên)

ĐS: ... 

Đặt A=1+4+7+...+58

Số số hạng là \(\dfrac{58-1}{3}+1=\dfrac{57}{3}+1=20\left(số\right)\)

Tổng của dãy số là \(\left(58+1\right)\cdot\dfrac{20}{2}=59\cdot10=590\)

\(\dfrac{18\cdot123+9\cdot4567\cdot2+3\cdot5310\cdot6}{1+4+7+...+58-410}\)

\(=\dfrac{18\left(123+4567+5310\right)}{590-410}=\dfrac{18\cdot10000}{180}\)

=10000:10=1000

Hôm kia

3,62 x 10 = 36,2 

3,62 x 100 = 362 

3,62 x 1000 = 3620

3,62 : 10 = 0,362 

3,62 : 100 = 0,0362 

3,62 : 1000 = 0,00362 

Tuổi con là (28-8):(3-1)=20:2=10(tuổi)

Tuổi mẹ là 3x10+8=38(tuổi)

Hôm kia

2 lần tuổi conlà:

28 - 8 = 20 (tuổi) 

Tuổi con là:

20 : 2 = 10 (tuổi)

Tuổi mẹ là: 

28 + 10 = 38 (tuổi)

ĐS: ... 

17 tháng 7

Nick comes from America, he is American and he is clever

Hôm qua

Nick is from America, he an American and he is clever