K
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

7 giờ trước (22:56)

- Bước 1: Mở trang tính hoặc lựa chọn vùng dữ liệu muốn in.

- Bước 2: Chọn File>Print (hoặc gõ tổ hợp phím Ctrl + P)

- Bước 3: Trong cửa sổ Print mở ra, thực hiện chọn các thông số in.

- Bước 4: Nháy chuột vào nút lệnh Print.

7 giờ trước (22:53)

  Ưu điểm của việc sử dụng cấu trúc phân cấp trong bài trình chiếu là:

- Giúp cho nội dung trình bày có bố cục mạch lạc, dễ hiểu.

- Giúp truyền tải thông tin và quản lí nội dung tốt hơn.

7 giờ trước (22:36)

Các bước tạo hiệu ứng động cho đối tượng trên trang chiếu :

+ Chọn 1 hay nhiều trang chiếu cần tạo hiệu ứng động. 

+ Chọn các trang chiếu cần áp dụng hiệu ứng động đã có sẵn.

+ Mở Slide Show 

 chọn Animation Schemes.

+ Chọn hiệu ứng thích hợp trong ngăn cửa sổ bên phải. 

7 giờ trước (22:37)
  1. Chọn đồ thị cần tạo hiệu ứng > Chọn tab Animations > Chọn hiệu ứng trong khung Animation.
  2. Để tạo hiệu ứng cho các đối tượng có trong đồ thị, nhấn chọn Effect Option.
  3. Để chỉnh sửa hiệu ứng, bạn thực hiện trong phần Timing.
  4. Để xóa hiệu ứng, bạn bôi đen đoạn văn bản và chọn None trong phần Animation.
8 giờ trước (22:19)

a: Xét ΔEBC vuông tại E và ΔDCB vuông tại D có

BC chung

\(\widehat{EBC}=\widehat{DCB}\)(ΔABC cân tại A)

Do đó: ΔEBC=ΔDCB

b: ΔEBC=ΔDCB

=>\(\widehat{ECB}=\widehat{DBC}\)

=>\(\widehat{HBC}=\widehat{HCB}\)

=>ΔHBC cân tại H

ta có: HB=HC

=>H nằm trên đường trung trực của BC(1)

ta có: AB=AC

=>A nằm trên đường trung trực của BC(2)

Từ (1),(2) suy ra AH là đường trung trực của BC

7 giờ trước (23:21)

vẽ hình ra hộ cái

8 giờ trước (22:23)

a: ΔABC cân tại A

=>\(\widehat{ABC}=\widehat{ACB}=\dfrac{180^0-52^0}{2}=\dfrac{128^0}{2}=64^0\)

Xét ΔABC có \(\widehat{ACB}>\widehat{BAC}\)

mà AB,BC lần lượt là cạnh đối diện của các góc ACB,BAC

nên AB>BC

b: Xét ΔAIB và ΔAIC có

AI chung

IB=IC

AB=AC

Do đó: ΔAIB=ΔAIC

 

8 giờ trước (22:21)

a: Ta có: OA+AB=OB

OC+CD=OD

mà OA=OC và AB=CD

nên OB=OD

=>ΔOBD cân tại O

b: Xét ΔABD và ΔCDB có

AB=CD

\(\widehat{ABD}=\widehat{CDB}\)(ΔDOB cân tại O)

BD chung

Do đó: ΔABD=ΔCDB

=>\(\widehat{IDB}=\widehat{IBD}\)

=>ΔIBD cân tại I

=>IB=ID

Ta có: ΔABD=ΔCDB

=>AD=BC

ta có: AD=AI+ID

BC=BI+CI

mà ID=IB và AD=BC

nên IA=IC

=>ΔIAC cân tại I

c: Xét ΔOAI và ΔOCI có

OA=OC

AI=CI

OI chung

Do đó: ΔOAI=ΔOCI

8 giờ trước (22:12)

\(S⋮T\)

=>\(3x^3+2x^2-7x+a⋮3x-1\)

=>\(3x^3-x^2+3x^2-x-6x+2+a-2⋮3x-1\)

=>a-2=0

=>a=2