Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

5 giờ trước (21:09)

ai giúp mình đi xong mình tick cho =(

 

Nghiên cứu khoa học tự nhiên:

Nghiên cứu về tầng ôzôn và tác động của các chất phá hủy tầng ôzôn đến sự biến đổi khí hậu.

Nghiên cứu về gene và di truyền để hiểu về các bệnh di truyền và phát triển công nghệ gen.

Nghiên cứu về hệ sinh thái biển, bao gồm việc khảo sát các loại sinh vật biển và hiểu về vai trò của chúng trong môi trường biển.

Hoạt động không phải nghiên cứu khoa học tự nhiên:

Xây dựng một trang web hoặc ứng dụng di động để kinh doanh sản phẩm.

Thiết kế và trang trí một ngôi nhà hoặc không gian nội thất.

Sáng tạo và sản xuất một bộ phim hoạt hình.

Phát triển một chiến lược tiếp thị hoặc kế hoạch kinh doanh cho một công ty.

Thực hiện một buổi huấn luyện hoặc tạo ra một khóa học trực tuyến.

a. Vật lý học:

Nghiên cứu các quy luật và hiện tượng liên quan đến vật chất, năng lượng và sự tương tác của chúng.

Thực hiện các thí nghiệm để xác định và đo lường các thông số vật lý.

Mô phỏng và dự đoán các hiện tượng và sự kiện trong vũ trụ.

b. Hóa học:

Nghiên cứu cấu trúc, tính chất và biến đổi của các chất và các quá trình hóa học.

Phân tích các mẫu vật để xác định thành phần và tính chất của chúng.

Phát triển và tạo ra các chất mới có ứng dụng trong nhiều lĩnh vực, như dược phẩm, vật liệu và năng lượng tái tạo.

c. Sinh học:

Nghiên cứu về cấu trúc, chức năng và sự phát triển của các hệ thống sống.

Nghiên cứu các loài sinh vật và quá trình tiến hóa.

Thực hiện các thí nghiệm để giải quyết các vấn đề trong y học, nông nghiệp và môi trường.
d. Khoa học Trái Đất:

Nghiên cứu về lịch sử, cấu trúc và quá trình hoạt động của Trái Đất.

Phân tích dữ liệu và dự đoán các hiện tượng liên quan đến địa chất, khí hậu và tài nguyên tự nhiên.

Đo lường và giám sát các thay đổi trong môi trường đất đai, nước và khí quyển.
e. Thiên văn học:

Nghiên cứu các hiện tượng và cấu trúc của vũ trụ, bao gồm hành tinh, sao và hệ thiên hà.

Quan sát và thu thập dữ liệu từ các thiên thể học.

Phân tích dữ liệu để hiểu vũ trụ và đưa ra các giả thuyết về nguồn gốc và sự phát triển của nó.

Hôm kia lúc 10:06

hông biết nữa !?

 

Hôm qua lúc 17:29

Họ khoan đào trắc địa như các nước nga, mĩ họ đã thực hiện em nhé.

Gọi độ sâu tổng quát là h, khi đó:

Áp suất của nước lớn hơn áp suất của dầu:

\(\dfrac{10000h}{8000h}=\dfrac{10000}{8000}=\dfrac{10}{8}=\dfrac{5}{4}=1,25\left(lần\right)\)

Hôm kia lúc 22:53

Lưc là sự đẩy hoặc sự kéo của vật này lên vật khác. Lực được kí hiệu bằng chữ F (Force). Mỗi lực có độ lớn và hướng xác định. Biểu diễn lực trên hình vẽ bằng một mũi tên.

Hôm qua lúc 17:31

Đề bài vô lí

22 tháng 9 lúc 16:46

\(x'=-\omega A\sin\left(\omega t+\varphi_0\right)\)

21 tháng 9 lúc 21:30

 1l = 1dm3

⇒ 10l = 10dm3