Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

Hôm kia lúc 9:55

Bnạ xem lại đường truyền mạng nhà mình nhé, lần sau nếu bạn ngồi chỗ có đường truyền mạng tốt để thi nhé.

Hôm kia lúc 10:29

     Khi em tham gia thi đấu thì gia đình nên tắt các thiết bị đang chiếm hữu tài nguyên mạng trong nhà em nhé. Như vậy mới đảm bảo được đường truyền mạng không bị nghẽn. 

Đồng thời em cần sử dụng thiết bị tham gia thi có cấu hình cao, sử dụng ứng dụng tương thích để truy cập olm thi đấu.

   Chúc em học tập vui vẻ và hiệu quả trên olm em nhé.

             

 

27 tháng 11 lúc 18:23

....

27 tháng 11 lúc 20:54

lên mạng là có

27 tháng 11 lúc 21:37

Ko

21 tháng 11 lúc 20:39

 

Câu cửa miệng của anh: Suuuuuuuuuuuuuuuuuuu...

 

26 tháng 11 lúc 20:34

8 nha

 

21 tháng 11 lúc 20:14

Tui ở Thanh Hoá nên không biết làm Giáo Dục Địa Phương Hà Tĩnh đâu.

17 tháng 11 lúc 12:21

8

22 tháng 11 lúc 17:08

8

8 tháng 11 lúc 21:29

1 lives

2. has

câu 3 cậu ko cho từ trong ngoặc à

10. is

8 tháng 11 lúc 21:36

1.Minh lives in a house.

2.His house has a yard.

10.Her house is small.