Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây

3 tháng 6 lúc 15:38

72 km/h =  20 m/s.

15 m/s =    54 km/h.

2 tháng 6 lúc 9:09

thời gian Lâm đến nhà bà là :

3:9=1/3(h)=20p

Nếu Lâm xuất phát từ nhà lúc 10 h thì sẽ tới nhà bà lúc :

10 h +20p=10h20p

3 tháng 6 lúc 15:39

- Nguyên tử chlorine gồm hạt nhân có   17 proton,  18 neutron và lớp vỏ gồm  17electron.

- Khối lượng của nguyên tử chlorine là   35 amu.

3 tháng 6 lúc 15:56

khối lượng của nguyên tử oxygen là: 

   \(16\times1,6605\times10^{-24}=2,6568\times10^{-23}\left(gram\right)\)

25 tháng 5 lúc 12:39

Một số lào động vật quý hiếm là:
Tính Gà lôi lam đuôi trắng, Gà lôi lam mào trắng, Gà tiền mặt đỏ, Trĩ sao , Gà so cổ hung, Voọc mũi hếch Bắc Bộ, Voọc ngũ sắc và các loài lần đầu phát hiện trên thế giới tại Việt Nam, hiện tại chưa thấy hoặc ít thấy chúng ở các nước khác: Mang Trường Sơn, Mang lớn, Sao la, Bò rừng xoăn,...

25 tháng 5 lúc 13:22

sao la chị chỉ kể được một cái thôi 

cho chị kết bạn nha 

chị tên là Lê Nguyễn Linh Nhi 

* Định luật bảo toàn năng lượng:

Năng lượng không tự nhiên sinh ra hoặc mất đi mà chỉ biến đổi từ dạng này sang dạng khác, hoặc truyền từ vật này sang vật khác.
* Ví dụ: 
Lấy một hòn bi để nó rơi từ trên cao xuống một cái chén thì hòn bi là thế năng hấp dẫn, rơi vào chén và chuyển động quanh thành chén là động năng, đồng thời phát ra tiếng động là âm năng. Ngoài ra bi còn ma sát với thành chén tạo ra nhiệt năng

21 tháng 6 lúc 10:41

Năng lượng không tự nhiên sinh ra mà cũng không tự nhiên mất đi."Chúng chuyển từ dạng này sang dạng khác hoặc từ vậy nầy sang vật khác".

Ví dụ:Dùng búa đập nhiều lần vào thanh đồng làm thanh đồng nóng lên: Cơ năng chuyển hóa thành nhiệt năng.

 

16 tháng 5 lúc 19:40

5 nha

 

16 tháng 5 lúc 20:25

C5

12 tháng 5 lúc 20:14

 gọi là tia X hay X-ray hay tia Röntgen

12 tháng 5 lúc 20:15

Tia Rơnghen