Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây

Hôm kia lúc 21:57

lịch sử văn học ở hà nội đã diển ra từ rất sớm và ở rất nhiều nơi trên thành phố

Hôm kia lúc 21:01

sao cứ đăng mãi thế mk trả lời rồi

Hôm kia lúc 21:08

VUA tăng lữ quý tộc đăng cấp thứ 3

Hôm kia lúc 20:58

Em tham khảo !

ve-so-do-a-hoi-phap-truoc-cach-mang-va-mo-ta-so-do-do

Hôm kia lúc 20:59

-Xã hội tồn tại chế độ quan chủ chuyên chế

– gồm 3 đẳng cấp :

+ Tăng lữ và Quý tộc: có mội quyền hành, không phải đóng thuế

+ Đẳng cấp thứ ba: tư sản, nông dân, bình dân thành thị: không có quyền hành, phải đóng thuế

=> Mâu thuẫn giữa đẳng cấp thứ 3 với 2 đẳng cấp trên

POP POP
POP POP CTVVIP
30 tháng 9 lúc 19:46

Năm 738 thuộc thế kỉ nào........?.-> Thế kỉ VIII

  Năm 1289thuộc thế kỉ nào? -> Thế kỉ XIII

  Năm 1999thuộc thế kỉ nào.? -> Thế kỉ XX

 Năm 2020 thuộc thế kỉ nào.? -> Thế kỉ XXI

 Năm 65 thuộc thế kỉ nào? -> Thế kỉ I

30 tháng 9 lúc 19:48

Năm 738 thuộc thế kỉ thứ 8

Năm 1289 thuộc thế kỉ 13

Năm 1999 thuộc thế kỉ 20

Năm 2020 thuộc thế kỉ 21

Năm 65 thuộc thế kỉ thứ 1

Hôm qua lúc 20:50

j vậy ko có nhan đề câu hỏi sao bài mấy

29 tháng 9 lúc 20:39

- Hai Bà Trưng :

+ Là những người đầu tiên đã lãnh đạo nhân dân ta đứng lên khởi nghĩa, đã đánh đuổi được Thái thú của nhà Hán về nước, giành độc lập cho dân tộc sau hơn 2 thế kỉ bị đô hộ.

+ Đã bước đầu xây dựng một chính quyén độc lập, tự chủ, thực hiện xá thuế cho nhân dân 3 quận trong 2 năm.

+ Đã lãnh đạo nhân dân ta kháng chiến chống lại quân xâm lược của nhà Hán do Mã Viện chỉ huy.

+ Tấm gương hi sinh anh dũng của Hai Bà Trưng đã cổ vũ to lớn tinh thần yêu nước, ý chí đấu tranh của nhân dân ta.

29 tháng 9 lúc 20:43

ko copy mạng

 

29 tháng 9 lúc 19:32

Tổ chức xã hội của người tinh khôn là thị tộc và bộ lạc. trong đó: – Thị tộc được hiểu là cộng đồng người gồm khoảng vài trăm người, đều là những người có chung huyết thống.
~ HT ~