Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

9 giờ trước (17:05)

ko bé ơi mk ko giỏi dáo dục công dân

30 tháng 9 lúc 13:05

yes

30 tháng 9 lúc 13:07

rất nặng

30 tháng 9 lúc 12:48

Tuỳ từng trường hợp bạn nhé.

30 tháng 9 lúc 12:48

Tốt nhất bạn nên hỏi giáo viên

Tùy vào trường hợp thì có cách xử lí khác nhau, giáo viên có thể xét bản kiểm điểm đó để hạ một bậc hạnh kiểm (khi đó không đạt được học sinh giỏi). Quan trọng là bây giờ bạn không được tái phạm thêm.

25 tháng 9 lúc 5:48

Xúc phạm và phá hoại di sản văn hóa: Đây bao gồm việc phá hủy công trình kiến trúc, tượng đài, đền đài, ngôi mộ và các biểu trưng văn hóa quan trọng. Hành động này xúc phạm và chống lại giá trị và tôn trọng của di sản văn hóa của một dân tộc.

Phân biệt chủng tộc: Bất kỳ hành vi phân biệt chủng tộc hoặc tạo ra sự gắn kết chủng tộc có thể phá vỡ sự đoàn kết và hiểu biết giữa các nhóm dân tộc, gây ra sự ghen tỵ, hận thù và bất cứ hậu quả tiêu cực nào cho mối quan hệ xã hội.

Lừa dối và sai trái lịch sử: Việc tùy tiện biến đổi hoặc hoàn toàn thay đổi các sự kiện lịch sử của một dân tộc có thể gây ra mất lòng tin và phá vỡ giá trị lịch sử và nhận thức văn hóa của người dân.

Quan niệm và hành vi phân biệt giới tính: Bất kỳ hành động phân biệt giới tính và đối xử bất công đồng nghĩa với việc đánh mất sự công bằng và sự tôn trọng đối với các thành viên trong cộng đồng.

Xúc phạm và phá hoại di sản văn hóa: Đây bao gồm việc phá hủy công trình kiến trúc, tượng đài, đền đài, ngôi mộ và các biểu trưng văn hóa quan trọng. Hành động này xúc phạm và chống lại giá trị và tôn trọng của di sản văn hóa của một dân tộc.

Phân biệt chủng tộc: Bất kỳ hành vi phân biệt chủng tộc hoặc tạo ra sự gắn kết chủng tộc có thể phá vỡ sự đoàn kết và hiểu biết giữa các nhóm dân tộc, gây ra sự ghen tỵ, hận thù và bất cứ hậu quả tiêu cực nào cho mối quan hệ xã hội.

Lừa dối và sai trái lịch sử: Việc tùy tiện biến đổi hoặc hoàn toàn thay đổi các sự kiện lịch sử của một dân tộc có thể gây ra mất lòng tin và phá vỡ giá trị lịch sử và nhận thức văn hóa của người dân.

Quan niệm và hành vi phân biệt giới tính: Bất kỳ hành động phân biệt giới tính và đối xử bất công đồng nghĩa với việc đánh mất sự công bằng và sự tôn trọng đối với các thành viên trong cộng đồng.