Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây

15 tháng 9 lúc 20:36

gây thiệt hại về tài sàn và tính mạng con người

16 tháng 9 lúc 17:46

nói thế chưa đủ, phải bao gồm gánh nặng cho xã hội như nhiều người mất cả sản nghiệp, ảnh hưởng đến an ninh kinh tế và an sinh xã hội của địa phương

9 tháng 9 lúc 21:11

em cảm ơn cô ạ, chúc cô ngày lễ vui vẻ. Trung thu hạnh phúc tràn đầy niềm vui bên gia đình, người thân, bạn bè<3

9 tháng 9 lúc 21:17

Em cảm ơn cô Thương Hoài. Chúc cô ngày lễ Trung Thu vui vẻ. Hạnh phúc bên gia đình, người thân và bạn bè

5 tháng 9 lúc 19:59

là sao vẽ được

5 tháng 9 lúc 20:00

bạn nhìn trong sách rồi vẽ theo là được

26 tháng 8 lúc 15:49

1Núi Thái Sơn 

2:thứ 2

3Gà con và gà mái

26 tháng 8 lúc 15:49

Câu 1 : Núi Thái Sơn

Câu 2 : Đứng thứ 2 

Câu 3 : Gà mái và gà con