🐟 ⋆ 🐇 🎀 𝒩𝑔𝓊𝓎ễ𝓃 Đă𝓃𝑔 𝒩𝒽â𝓃 🎀 🐇 ⋆ 🐟

Giới thiệu về bản thân

Feature limitation!
0
0
0
0
0
0
0
(Thường được cập nhật sau 1 giờ!)

Em chúc các thầy cồ thật nhiều sức khỏe, luôn vui tươi để tiếp tục gắn bó với nghề!

Cảm ơn cô nhé, em nhận thẻ cào ạ, cô gửi qua bên zalo em cho an toàn nhé!

Hihi, chúc các bạn nam có một ngày vui vẻ nhé! Em nghỉ ngày này chằng ai quan tâm nữa cơ!

400kg hạt tươi có số nước:

\(400\cdot40\%=160\left(kg\right)\)

Nước trong hạt đã phơi khô giảm đi:

\(\dfrac{80}{160}\cdot100=50\left(\%\right)\)

Tỉ lệ nước trong hạt đã phơi khô là:

\(40\%\cdot50\%=20\%\)

Đáp số: \(20\%\)

\(\left(n+2014\right)\left(n+2015\right)\in B\left(2\right)\)

\(\Rightarrow\left(n+2014\right)\left(n+2015\right)⋮2\)

\(\Rightarrow\left[{}\begin{matrix}n+2014⋮2\\n+2015⋮2\end{matrix}\right.\)

Xét \(n⋮2\)

\(\Rightarrow n+2014⋮2\) (2 số chẵn cộng lại cũng là số chẵn)

Xét \(n\)\(⋮̸\)\(2\)

\(\Rightarrow n+2015⋮2\) (2 số lẻ cộng lại là số chẵn)

Vậy \(\left(n+2014\right)\left(n+2015\right)\) là bội của 2.

Phân số chỉ số đàn ong bay đi:

\(\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{6}+\dfrac{1}{5}=\dfrac{13}{15}\)

Phân số chỉ số đàn ong còn lại trong vườn:

\(1-\dfrac{13}{15}=\dfrac{2}{15}\)

Đàn ong có số con là:

\(60:\dfrac{2}{15}=450\left(con\right)\)

Đáp số: 450 con

\(600m=6hm;2,8km=28hm\)

Output:

Từ bài toán, ta có sơ đồ:

Tổng: 28

Chiều rộng: |----------------------|

                                                  | 6 hm
  Chiều dài: |----------------------------------|

Chiều dài khu rừng là:

\(\left(28+6\right):2=17\left(\text{hm}\right)\)

Chiều rộng khu rừng là:

\(28-17=11\left(\text{hm}\right)\)

Diện tích khu rừng là:

\(17\cdot11=187\left(ha\right)\)

Đáp số: \(187ha\)

1kg táo có giá:

\(400000:20=20000\left(đồng\right)\)

Buổi chiều bán được:

\(20\cdot70\%=14\left(kg\right)\)

Số tiền thu được:

\(14\cdot20000=280000\left(đồng\right)\)

Đáp số: 14 kg và 280 000 đồng

Tóm tắt:

Khối lượng: 274 tấn

1 chuyến: 7 tấn

Số chuyến: ?

Bài giải:

Số chuyến để chở hết lô hàng:

\(274:7=39\left(dư1\right)\)

Vậy cần thêm một chuyến nữa để chở nốt 1 tấn hàng còn lại:

Đáp số: 40 chuyến

200 dm = 20m

Tóm tắt:

Chu vi: 76m

Chiều dài: 20m

Chiều rộng: ?

Diện tích: ?

Bài giải:

Nửa chu vi mảnh vườn:

\(76:2=38\left(m\right)\)

Chiều rộng mảnh vườn:

\(38-20=18\left(m\right)\)

Diện tích mảnh vườn:

\(18\cdot20=360\left(m^2\right)\)

Đáp số: \(360\left(m^2\right)\)