🐟 ⋆ 🐇 🎀 𝒩𝑔𝓊𝓎ễ𝓃 Đă𝓃𝑔 𝒩𝒽â𝓃 🎀 🐇 ⋆ 🐟

Giới thiệu về bản thân

Xin chào, mình là Nhân học lớp 6 và đừng nói mình là nữ nhé! Chúc các bạn một mùa hè vui vẻ!