Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

6 giờ trước (21:33)

à ! cuộc thi đã kết thúc nên ko sao

4 tháng 12 lúc 19:45

Help me

4 tháng 12 lúc 19:47

1 tuần = 7 ngày

1 ngày = 60 x 24 (phút) = 1440 (phút)

29 tháng 11 lúc 20:24
   
   
   

 

1 tháng 12 lúc 20:44

cần vẽ gì cứ nói nhé

24 tháng 11 lúc 20:40

Có thể lên youtube hay goole á

29 tháng 11 lúc 19:23

bạn lên google tìm nhé

22 tháng 11 lúc 21:18

22 tháng 11 lúc 21:19

rảnh

 

17 tháng 11 lúc 18:24

Khối rỗng không để lại bóng đổ trên mặt bàn. Khi vẽ một cốc thủy tinh có nước cắm thìa, hiện tượng xảy ra là nước trong cốc sẽ lấp đầy không gian bên trong thìa và không tràn ra ngoài. Điều này xảy ra do áp suất không khí bên trong và bên ngoài thìa là như nhau, do đó nước không tràn ra ngoài mà được giữ trong thìa.                                  

16 tháng 11 lúc 20:40

△dè3t5u70NNNNN'ƠP;OLIKỤHYGTFR

17 tháng 11 lúc 21:21

Đẹp ghê

 

15 tháng 11 lúc 14:12

Cái này còn tùy thuộc xem em sử dụng đồ chơi đó cho đối tượng nào, vào mục đích gì, và sử dụng ở đâu em nhé.

1 tháng 12 lúc 20:42

loading... 

10 tháng 11 lúc 21:45

xin chào!

12 tháng 11 lúc 11:24

xin chào nhe