Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây

Hôm kia lúc 14:50

 Ta có sơ đồ sau

Số thứ nhất !___!

Số thứ hai   !___!___!___!

Số thứ ba    !___!___! ( ngoặc tổng là 2022 nk )

Số thứ nhất là 2022 : ( 1 + 3 + 2 ) = 337

Số thứ hai là 337 * 3 = 1011

Số thứ ba là 337 * 2 = 674

Hôm kia lúc 15:51

Số thứ nhất : /_ _ _/

Số thứ hai   :/_ _ _/_ _ _/_ _ _/

Số thứ ba    :/_ _ _/_ _ _/

Số thứ nhất là:

2022:(1+2+3)x1=337

Số thứ hai là:

337x3=1011

Số thứ ba là:

337x2=674

25 tháng 9 lúc 20:33

cung ma kết bn nhé

25 tháng 9 lúc 20:36

cung teen :)))

 

 

22 tháng 9 lúc 20:40

các bạn giúp mình nha