Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây

18 tháng 9 lúc 22:13

VD1 :  Khi nghe hiệu lệnh " chạy " thì tai nghe được hiệu lệnh truyền đến não xử lí thông tin r não truyền lệnh đến các cơ chân và tay khiến cơ thể ta thực hiện động tác chạy

VD2 : Khi chạy bền, tim đập nhanh để máu lưu thông nhanh hơn, khi đó tuyến mồ hôi tiết nhiều mồ hôi hơn, phổi hô hấp mạnh hơn khiến nhịp thở gấp gáp

15 tháng 9 lúc 22:03

Quy ước gen A- thân cao, a- thân thấp. Thân cao có các kiểu gen: AA, Aa.

a) P: AA x aa → Aa (100% thân cao)

P: Aa x aa → 1 Aa: 1aa (50% thân cao: 50% thân thấp)

b) aa x aa → aa (100% thân thấp)

c) AA x AA → AA (100% thân cao)

AA x Aa → 1 AA: 1Aa (100% thân cao)

Aa x Aa → 1 AA: 2 Aa: 1aa (3 thân cao: 1thân thấp)

14 tháng 9 lúc 21:21

Đen lai hung, F1 thu đc 100% đen

-> Đen (A) trội hoàn toàn so với hung (a)

P thuần có KG :   AA        x      aa

Sđlai :

Ptc :     AA              x              aa 

G :         A                                a

F1 :     100%    Aa      (100% đen)

F1 x F1 :     Aa            x            Aa

G :             A ; a                       A ; a

F2 :  1AA   :   2Aa   :   1aa    (3 đen : 1 hung)

F2 x F2 :     (1AA : 2Aa : 1aa)           x          (1AA : 2Aa : 1aa) 

G :                 1A : 1a                                           1A : 1a

F3 :  1AA : 2Aa : 1aa  (3 đen : 1 hung)

14 tháng 9 lúc 21:00

Em tham khảo 1 số ý sau nhéloading...  

14 tháng 9 lúc 19:56

1. Ta thấy có 4 cặp NST = 8 NST -> Ruồi giấm/ Có cặp XY nên là con đực

2. Sẽ tạo ra : 2 loại giao tử - 4 giao tử đực với tỉ lệ ngang nhau : 1 ABDX  : 1 abdY hoặc 1 AbDX : 1 aBdY hoặc 1 AbDY : 1 aBdX hoặc 1 ABDY : 1 abdX hoặc 1 ABdY : 1 abDX hoặc 1 ABdX : 1 abDY hoặc 1 AbdY : 1 aBDX hoặc 1 AbdX : 1 aBDY

3. Cái này bn tự vt chứ dài lắm gần cả trag giấy nên nếu cần lắm thik ib mik gửi cho chứ đây ko tiện lắm

13 tháng 9 lúc 20:42

Tham khảo

loading...

13 tháng 9 lúc 20:44

Bạn tham khảo nhé.

Hệ thống nội tiết trong cơ thể người bao gồm tuyến yên, tuyến giáp, tuyến cận giáp, tuyến thượng thận, tuyến tụy, buồng trứng ở nữ giới và tinh hoàn ở nam giới. Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu hơn về hệ thống nội tiết, các chức năng của nó và những hormone mà nó tạo ra.Kết quả hình ảnh cho hệ nôi tiết có những cơ quan nào ?