Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây

3 tháng 8 lúc 11:51

Các bước cần thực hiện để sao chép phần văn bản:

Bước 1: Dùng chuột bôi đen phần văn bản muốn sao chép.

Bước 2: Nhấn tổ hợp phím Crtl + C để sao chép phần văn bản vừa chọn. 

Bước 3: Đưa con trỏ chuột đến vị trí văn bản cần sao chép, nhấn tổ hợp phím Crtl + V để dán đoạn văn bản muốn sao chép.

- Các bước để định dạng văn bản:

Bước 1: Chọn phản văn bản cần định dạng kí tự.

Bước 2: Nháy chuột trái vào các nút lệnh trên thanh công cụ định dạng thích hợp.

 

18 tháng 7 lúc 20:42

Chiều rộng là : 

      \(2\dfrac{3}{5}-\dfrac{3}{4}=\dfrac{37}{20}\left(m\right)\)

Diện tích HCN là :

      \(2\dfrac{3}{5}x\dfrac{37}{20}=\dfrac{481}{100}\left(m^2\right)\)