datcoder

Giới thiệu về bản thân

Mình đã khóa chat rồi nhé. Bạn nào cần hỗ trợ giải bài tập lh: https://hoc24.vn/vip/15771754617216
xếp hạng Ngôi sao 1 ngôi sao 2 ngôi sao 1 Sao chiến thắng
0
xếp hạng Ngôi sao 1 ngôi sao 2 ngôi sao 1 Sao chiến thắng
0
xếp hạng Ngôi sao 1 ngôi sao 2 ngôi sao 1 Sao chiến thắng
0
xếp hạng Ngôi sao 1 ngôi sao 2 ngôi sao 1 Sao chiến thắng
0
xếp hạng Ngôi sao 1 ngôi sao 2 ngôi sao 1 Sao chiến thắng
0
xếp hạng Ngôi sao 1 ngôi sao 2 ngôi sao 1 Sao chiến thắng
0
xếp hạng Ngôi sao 1 ngôi sao 2 ngôi sao 1 Sao chiến thắng
0
(Thường được cập nhật sau 1 giờ!)

Theo quy định hỏi đáp em không tự hỏi tự trả lời nhé.

Bạn muốn hỏi gì nhỉ?

Em đăng kí nhận bằng tiền mặt

Em đăng kí nhận thưởng câu lạc bộ chiến binh OLM tháng 4 năm 2024

\(\dfrac{-2}{5}x+\dfrac{2}{3}=\dfrac{7}{15}\\ \Rightarrow\dfrac{-2}{5}x=\dfrac{7}{15}-\dfrac{2}{3}\\ \Rightarrow\dfrac{-2}{5}x=\dfrac{-1}{5}\\ \Rightarrow x=\dfrac{-1}{5}:\dfrac{-2}{5}\\ \Rightarrow x=\dfrac{-1}{5}.\dfrac{5}{-2}\\ \Rightarrow x=\dfrac{1}{2}\)

Vậy x = \(\dfrac{1}{2}\)

Em đăng kí nhận thưởng bằng tiền mặt. Em chân thành cảm ơn cô Thương Hoài và OLM ạ.