K
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

2 tháng 7

Shall you let me help you clean the kitchen?

15 tháng 6

9. Is she taking her dog for a walk?

10. Is Mr. Brown teaching the course?

15 tháng 6

9. Was someone taking her dog for a walk?

10. Was Mr. Brown teaching the course?

13 tháng 6

Để kiếm GP, cậu hãy tích cực tham gia trả lời hỏi đáp nhé. Mỗi bài tích đúng sẽ kiếm được GP. Ngoài ra, còn có phần thưởng cho các thành viên tích cực để động viên các bạn đấy.

Trả lời chăm chỉ các câu hỏi của giáo viên / học sinh ( đc gv hoặc ctv , ctv vip , Admin tick đúng thì mới đc GP .) ^^

31 tháng 5

Bạn muốn có coin thì phải tham gia các cuộc thi vui , tham gia các cuộc thi trong hỏi đáp olm nhé , không làm mà đòi có ăn thì chỉ có ăn ... .

Cái chỗ ... Thì bạn tự bt.

31 tháng 5

Muốn có coin thì phải tham gia các cuộc thi OLM hoặc Hoc24 tổ chức nhé

Riêng trong Hoc24 , ở mỗi tuần , bạn hãy là hs tích cực một môn sẽ có coin.

21 tháng 5

Dễ ọt

hỏi người khác đi

 

21 tháng 5

Có 2 cách:

Cách 1:

B1:Để chuột vào tên hiển thị của người bạn muốn kb

B2:Chọn vào biểu tượng

B3:Chờ người đó đồng ý kb 

Cách 2:

B1:Vô trang cá nhân của người bạn muốn kb

B2:Chọn vào biểu tượng

B3:Chờ người đó đồng ý kb!

 

14 tháng 5

Hầu như là đã thi xong rồi, giờ chỉ còn lớp 9 và lớp 12 là gấp rút ôn tập để thi vào cấp ba và đại học thôi em.

4 tháng 5

Sai nhé bạn! Phải là What is the color of her eyes? Mình nghĩ thế hợp lý hơn ó bạn^^

4 tháng 5

What color are her eyes?