Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây

21 tháng 6 lúc 20:43

1.  Tô Vĩnh Diện

2. Chiến dịch Linebacker II là chiến dịch quân sự cuối cùng của  Hoa Kỳ chống lại Việt Nam Dan chủ Cộng hòa trong Chiến tranh Việt Nam, từ 18 tháng 12 đến 30 tháng 12 năm 1972 sau khi Hội nghị  Paris bế tắc và đỏo vỡ do hai phía Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Mỹ bất đồng về các điều khoản trong hiệp 

3. Nguyễn Ánh

20 tháng 6 lúc 11:55

1. Hà Nội được chọn làm kinh đô của nước ta từ năm 1010, do vua Lý Thái Tổ dời đô từ Hoa Lư - Ninh Bình về vùng trung tâm Đại La.
2. Khi đó, kinh đô được đặt tên là Thăng Long

20 tháng 6 lúc 11:04

C. Lý Công Uẩn

20 tháng 6 lúc 11:39

Đáp án C

17 tháng 6 lúc 20:32

1) ngày 30 tháng 4 năm 1975 là ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước

2) Đế Quốc Mông Cổ xâm lược 2 lần vào năm 1285

3) ngày 3/2/1930 

11 tháng 6 lúc 20:49

lớp học dễ dàng

11 tháng 6 lúc 21:24

là lớp học dễ dàng

 

4 tháng 6 lúc 13:33

Gia long

4 tháng 6 lúc 13:33

Vua Gia Long
mình nghĩ là zậy

3 tháng 6 lúc 13:21

Giúp mình đi ạ

3 tháng 6 lúc 13:22

Sông Mê Công và Đồng Nai chọn C

1 tháng 6 lúc 20:37

Vì Chi Nê ở vùng có khí hậu nóng, dòng biển chảy qua lại là dòng biển lạnh ⇔ Chi Nê ko mưa lại có hoang mạc 

1 tháng 6 lúc 20:44

Trả lời:

Vì Chi Nê ở vùng khí hậu nóng, dòng biển chảy qua lại là dòng biển lạnh.

Vì vậy, Chi Nê không có mưa lại có hoang mạc.

27 tháng 5 lúc 19:27

Đặc điểm của hoang mạc Xa-ha-ra: Đây là một hoang mạc khô nóng lớn nhất thế giới; khí hậu khắc nghiệt ban ngày lên đến 50oC, đêm có thể xuống đến 0oC; địa hình là các bãi đá khô khốc, biển cát mênh mông; Ở đây sông hồ rất ít và hiếm nước.

27 tháng 5 lúc 19:38

Giỏi vậy ta có gì em hỏi chị nha đc ko kết bạn đi