Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây

21 tháng 9 lúc 20:27

đỏ thì dừng lại

xanh thì đi

vàng thì đi chậm

21 tháng 9 lúc 20:27

đèn đỏ thì dừng lại
đèn xanh thì di chuyển
đèn vàng thì đi chậm

 

4 tháng 8 lúc 9:55

Thôi spam đi

28 tháng 7 lúc 13:21

chịu

28 tháng 7 lúc 13:24

coin để rút tiền

26 tháng 7 lúc 17:55

weeeeeeeeee

gọi 2 số đó là a và b ta có:

nếu 2 số đó đều là SNT>2 thì tổng của chúng chẵn nên ko hợp lý

vì vậy cần có một số là số 2 

mk chỉ tìm đc 1 số thôi số còn lại thì khả năng có nhiều lắm

22 tháng 7 lúc 21:51

ok cảm ơn bạn

 

22 tháng 7 lúc 20:55

Tham gia hoạt động bảo vệ an ninh ở địa phương là biểu hiện trách nhiệm nào dưới đây của công dân?

 

a. Phát huy truyền thống dân tộc
b. Bảo vệ quê hương
c. Bảo vệ Tổ Quốc.
d. Xây dựng Tổ Quốc.