Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

gọi 2 số đó là a và b ta có:

nếu 2 số đó đều là SNT>2 thì tổng của chúng chẵn nên ko hợp lý

vì vậy cần có một số là số 2 

mk chỉ tìm đc 1 số thôi số còn lại thì khả năng có nhiều lắm

22 tháng 7 2022 lúc 21:51

ok cảm ơn bạn

 

22 tháng 7 2022 lúc 20:55

Tham gia hoạt động bảo vệ an ninh ở địa phương là biểu hiện trách nhiệm nào dưới đây của công dân?

 

a. Phát huy truyền thống dân tộc
b. Bảo vệ quê hương
c. Bảo vệ Tổ Quốc.
d. Xây dựng Tổ Quốc.

 

6 tháng 8 2022 lúc 15:09

b

14 tháng 7 2022 lúc 20:05

online 1000 là lợi nhất vì đã sưu tầm được câu chuyện lợi hại chia sẻ cho mọi người 

25 tháng 5 2022 lúc 21:51

các anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ cùng với Bác Hồ và nhiều đại tướng giỏi 

25 tháng 5 2022 lúc 21:54

công an và cảnh sát nếu không phải ở thời chiến tranh :vvvv

23 tháng 4 2022 lúc 9:51

2

23 tháng 4 2022 lúc 9:51

2

17 tháng 12 2021 lúc 14:47

=672e+83 con sói nha bạn

5 tháng 4 2022 lúc 21:37

tui ko biet

4 tháng 4 2022 lúc 15:10

lằ CÁI GÌ nha 

Lần sau k bik từ j TA thì lên gg mằ hỏi :))

~HT~

6 tháng 4 2022 lúc 21:10

???????????????????????????????????????????????????????/