Hello!

Giới thiệu về bản thân

😎Nguyễn Đức Huy bá chủ thiên hạ, không ai có thể đánh bại được 😎
0
0
0
0
0
0
0
(Thường được cập nhật sau 1 giờ!)

Đáp án: Xã hội

Câu 8:
a) Ta có:
 - Góc BFC và góc BEC cùng nhìn cạnh BC dưới hai góc vuông (do BF và BE là đường cao), suy ra tứ giác BFEC nội tiếp.
Tứ giác CDHE nội tiếp vì:
- Góc CHD và góc CED cùng nhìn cạnh CD dưới hai góc vuông (do CF và DE là đường cao), suy ra tứ giác CDHE nội tiếp.

b) Theo định lý Pascal, ta có:
- Giao điểm của AH và BE là H.
- Giao điểm của HG và EK là I (do HI//DE và DE cắt EK tại I).
- Giao điểm của GB và KA là J (do HJ//DF và DF cắt KA tại J).
Vì H, I, J thẳng hàng, theo định lý Pascal, điểm K cũng phải nằm trên đường thẳng này, suy ra I, J, K thẳng hàng.

c) Ta có:
- CF là tiếp tuyến của (O) tại C (do CF là đường cao và F là tiếp điểm).
- CL là dây cung (do L nằm trên (O)).
Vì góc CFL là góc tạo bởi tiếp tuyến CF và dây cung CL, nên góc CFL bằng góc LCO (góc nội tiếp cùng chắn cung CL). Tương tự, góc LFC bằng góc LCO. Do đó, C, F, L thẳng hàng.
Ta có:
- Góc ANG bằng góc AGH (do HI//DE và HJ//DF).
- Góc AGH bằng nửa góc AOH (góc ở tâm cùng chắn cung AH).
Vì AH là đường kính của (O), nên góc AOH là góc vuông. Do đó, góc AGH là \(\dfrac{1}{2}\) góc vuông, suy ra tam giác AHG vuông tại H. Áp dụng định lý Pythagoras cho tam giác AHG, ta có:

\(AN\cdot AG=AH^2\)

Nhà Trần được thành lập vào năm 1226 khi Trần Cảnh lên ngôi sau khi được Lý Chiêu Hoàng nhường ngôi.

a) Quãng đường Lan đi bộ là:
3 x 12 x 60 = 2160 (cm)
Đổi 2160 cm = 21,6 m
Quãng đường Lan cùng bố đi xe máy là:
2750 - 21,6 = 2728,4 (m)
b) Thời gian để Lan cùng bố đi xe máy là:
15 - 12 = 3 (phút)
Đổi 3 phút = 180 giây
Vận tốc của xe máy cần đạt để kịp về nhà là:
2728,4 : 180 = 15,16 (m/giây)
Đáp số: ...

Nếu bạn không muốn trả lời giúp thì thôi sao bạn phải nói thế?

Lý Thái Tổ đã dời đô từ Hoa Lư về Đại La vào năm 1010. Ông đổi tên thành phố Đại La thành Thăng Long, mở ra một giai đoạn phát triển mới cho triều đại nhà Lý.

Hồ Quý Ly truất ngôi vua Trần vào tháng 2 năm Canh Thìn (1400). Ông tự lập làm vua, đổi niên hiệu là Thánh Nguyên, chính thức đổi tên sang họ Hồ, lập nên nhà Hồ, và lấy quốc hiệu là Đại Ngu.

Lê Hoàn, người sáng lập nhà Tiền Lê nước Đại Cồ Việt, tự xưng là Phó vương khi ông nắm đại quyền triều đình sau khi viên quan Đỗ Thích giết vua Đinh Bộ Lĩnh và người con Đinh Liễn. Khi lên ngôi, ông tự xưng là Lê Đại Hành.