Team LCPT

Giới thiệu về bản thân

Chào mừng bạn đến với trang cá nhân của Team LCPT
0
0
0
0
0
0
0
(Thường được cập nhật sau 1 giờ!)

a) Công thực hiện được:

\(A=P.h=1000.2=2000J\)

Chiều dài của mặt phẳng nghiêng:

\(A=F.s\Rightarrow s=\dfrac{A}{F}=\dfrac{2000}{400}=5m\)

Công suất của người đó:

\(\text{℘}=\dfrac{A}{t}=\dfrac{2000}{50}=40W\)

b) Công của lực ma sát:

\(A_{ms}=F_{ms}.s=100.5=500J\)

Công thực tế phải sinh ra:

\(A_{tt}=A_{ms}+A=500+2000=2500J\) 

\(m_1=500g=0,5kg\)

\(t_1^o=20^oC\)

\(t_2^o=100^oC\)

\(\Rightarrow\Delta t^o=80^oC\)

Nhiệt lượng thu vào để truyền cho cả miếng nhôm và nước:

\(Q=Q_1+Q_2\)

\(=m_1.c_1.\Delta t^o+m_2.c_2.\Delta t^o\)

\(=0,5.880.80+1.4200.80\)

\(=35200+168000\)

\(=203200J\)

a) Công có ích thực hiện được:

\(A_i=P.h=4000.20=80000J\)

b) Công suất kéo vật:

\(\text{℘}=\dfrac{A}{t}=\dfrac{80000}{10}=8000W\)

c) Công toàn phần nâng vâtj:

\(\text{℘}=\dfrac{A_{tp}}{t}\Rightarrow A_{tp}=\text{℘}.t=20000.10=200000J\)

Hiệu suất của máy kéo:

\(H=\dfrac{A_i}{A_{tp}}.100\%=\dfrac{80000}{200000}.100\%=40\%\)

\(\dfrac{4}{5}:x-\dfrac{3}{5}=\dfrac{1}{2}\)

\(\Rightarrow\dfrac{4}{5}:x=\dfrac{1}{2}+\dfrac{3}{5}\)

\(\Rightarrow\dfrac{4}{5}:x=\dfrac{11}{10}\)

\(\Rightarrow x=\dfrac{4}{5}:\dfrac{11}{10}\)

\(\Rightarrow x=\dfrac{8}{11}\)

Số vòng dây ở cuộn thứ cấp:

Ta có: \(\dfrac{U_1}{U_2}=\dfrac{n_1}{n_2}\Rightarrow n_2=\dfrac{U_2.n_1}{U_1}=\dfrac{110.2000}{220}=1000\text{vòng}\)

Công thực hiện được

\(A=P.h=250.2=500J\)

Do sử dung ròng rọc động nên sẽ lợi 2 lần về lực và bị thiệt 2 lần về đường đi nên ta có:

\(s=2h=2.2=4m\)

Lực tối thiểu kéo vật lên::

\(A=F.s\Rightarrow F=\dfrac{A}{s}=\dfrac{500}{4}=125N\)

Công suất làm việc của người đó:

\(\text{℘ }=\dfrac{A}{t}=\dfrac{500}{10}=50W\)

\(28,5km^2=285ha\)

\(800kg=8\text{tạ}=0,8\text{tấn}\)

\(0,386=38,6\%\)

Thể tích của bể:

\(50\times20\times2,5=2500m^3\)

Lượng nước bể chứa đươc:

\(2500m^3=2500000dm^3=2500000l\)

Thời gian xe đi là: 

10 giờ 15 phút - 7 giờ 30 phút = 3 giờ 45 phút = 3,75 giờ

Vận tốc của xe là:

\(\upsilon=\dfrac{s}{t}=\dfrac{154}{3,75}\approx41,1km/h\)