Huỳnh Thanh Phong

Giới thiệu về bản thân

hi chào nhé
0
0
0
0
0
0
0
(Thường được cập nhật sau 1 giờ!)

234+(-1234) 

= 234+(-1000-234)

= 234-1000-234

=-1000

Dạ cô ơi cô cho em chọn nhận quà là thẻ cào ạ

Mùa hè, trời càng nắng thời tiết càng nóng 

Sáng em mới thấy bài viết của cô ạ chúc mọi người ngày quốc té vui vẻ :)))

Các phim hoạt hình như: Doraemon, Pokemon, Shin-cậu bé bút chì, ... 

Hỗn hợp nước muối là một dung dịch của nước và muối 

⇒ Chọn C 

9,7x8 < 9,758 

Các số thỏa mãn là: 9,708; 9,718; 9,728; 9,738; 9,748 

Các số x thỏa mãn là: 0; 1; 2; 3; 4 

1) 5 chia hết cho n + 2

⇒ n + 2 ∈ Ư(5) 

⇒ n + 2 ∈ {1; -1; 5; -5}

⇒ n ∈ {-1; -3; 3; -7}

2) n + 7 chia hết cho n + 1

⇒ n + 1 + 6  chia hết cho n + 1

⇒ 6 chia hết cho n + 1

⇒ n + 1 ∈ Ư(6) 

⇒ n + 1 ∈ {1; -1; 2; -2; 3; -3; 6; -6}

⇒ n ∈ {0; -2; 1; -3; 2; -4; 5' -7} 

110 - (10x + 20 = 50 

10x + 20 = 110 - 50 

10x + 20 = 60 

10x = 60 - 20

10x = 40

x = 40 : 10 

x = 4