Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

What will you do this summer vacation?

Vì this summer vacation= kì nghỉ hè này. Ý là nó chưa tới = dự định nên ta chia thì tương lai đơn nên ta chia ra will nha bạn

What will you do this summer vacation ?

This summer vacation dịch ra là kì nghỉ hè này .Kì nghỉ hè này có nghĩa là kì nghỉ đó nằm trong năm này và chưa được diễn ra ,vậy ta xác định được đó là thì tương lai đơn (trong tiếng anh là Simple future tense ) .Thì tương lai đơn dùng để diễn tả một hành động hay một sự việc được người ta dự định trước và chưa có kế hoạch nào hay một quyết định làm gì .Trong thì tương lai ta dùng từ will = sẽ để đưa ra lời dự đoán .Vì vậy trong câu trên ,ta nên dùng từ will bạn nhé !

Ta biết Bình được 7 điểm nên ta loại Bình ra. Tìm hai người còn lại. Bạn An thua người điểm cao nhất lớp 1 điểm nên chắc chắn điểm 9 sẽ là của bạn An. Nên ta khẳng định luôn là bạn Chi được điểm 10( điểm cao nhất lớp) .

sau đó ta sắp xếp : Chi ( 10 ) , An ( 9 ), Bình ( 7 )

4 giờ trước (9:08)

Hiệu số chẵn lớn nhất và số chẵn nhỏ nhất là :

(8-1) x 2 = 14

Trung bình cộng của 8 số chẵn liên tiếp cũng chính là trung bình cộng của số chẵn nhỏ nhất và số chẵn lớn nhất trong 8 số đó.

Vậy tổng của số chẵn lớn nhất và số chẵn nhỏ nhất là:

51 x 2 = 102

Số chẵn thứ nhất là: (102 - 14):2 = 44

Tám số chẵn liên tiếp thỏa mãn đề bài là :

44; 46; 48; 50; 52; 54; 56; 58

Akai Haruma
Akai Haruma Giáo viên
13 giờ trước (23:32)

Lời giải:

Gọi giá vốn 1 con gà là $x$ thì giá vốn mua gà là $749\times x$ 

Giá bán 1 con gà: $749\times x:700=1,07\times x$

$49$ con gà còn lại, anh bán với giá:
$1,07\times x\times 70\text{%}=0,749\times x$

Tổng lợi nhuận:

$749\times x+0,749\times x\times 49=785,701\times x$

Tổng lợi nhuận của anh ta so với chi phí ban đầu chiếm số phần trăm là:

$\frac{785,701\times x}{749\times x}\times 100=104,9$ (%)

14 giờ trước (22:54)

CD là:

648 : 2 +72 = 396

CR là:

648 - 396 = 252

DT là :

396 x 252 = 99 792

a) thu dc số kg là:

99 792 : 5 x 10 = 199 584

b) 1 báo chữa là: 

199 584 : 9 = 22 176

c) 1 cách cua hình vuông đó là:

648 : 4 = 162

DT là: 

162 x 162 = 26 244


nhớ tick à nha