Tất cảToánTiếng ViệtTiếng Anh

Thắng Nguyễn CTV 13 tháng 5 2017 lúc 21:42
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Thôi làm luôn tìm ko ra thì chỉ phí time

Ta cm bổ đề  

\(\sqrt{\frac{a}{b+c+d}}\ge\frac{2a}{a+b+c+d}\Leftrightarrow\sqrt{\frac{b+c+d}{a}}\le\frac{a+b+c+d}{2a}\)

\(=\frac{\frac{b+c+d}{a}+1}{2}\ge\sqrt{\frac{b+c+d}{a}}\) (đúng)

Tương tự cho 3 BĐT còn lại rồi cộng theo vế

\(VT\ge\frac{2a+2b+2c+2d}{a+b+c+d}=\frac{2\left(a+b+c+d\right)}{a+b+c+d}=2=VP\)

Đọc tiếp...
alibaba nguyễn 14 tháng 5 2017 lúc 7:08
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Dũng: ông chả hiểu câu hỏi của t tí nào mà nói. Nếu ông nói dấu = không xảy ra thì ông phải chứng minh cái đó. Còn Thắng t hỏi ông ấy cái đó vì bài giải của ổng vẫn còn để đấu = kìa.

Đọc tiếp...
Trương Tuấn Nghĩa 12 tháng 1 2018 lúc 17:50
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Dau tien ta co:  \(\sqrt{\frac{a}{b+c+d}}=\sqrt{\frac{a^2}{a\left(b+c+d\right)}}=\frac{a}{\sqrt{a\left(b+c+d\right)}}\)

Ap dung AM-GM duoi mau: \(\ge\frac{a}{\frac{a+b+c+d}{2}}=\frac{2a}{a+b+c+d}\)

Cong het tat ca vao, CM dau bang ko xay ra la xong

Đọc tiếp...
Hoàng Nguyễn Văn 4 giờ trước (22:24)
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

a, Ta có x/5  =y/25 => x/1=y/5 

Áp dụng công thức dãy tỉ số bằng nhau ta được: 

x/1=y/5=x+y/1+5 =60/6 =10

=> x=1.10=10 và y=10.5=50

Vậy ...

b) Sửa đề 5x=3y và x-y=-5

TA có 5x=3y => x/3=y/5

Áp dụng công thức dãy tỉ số bằng nhau ta được: 

x/3=y/5=x-y/3-5=-5/-2=5/2

=> x=5/2 . 3=15/2 và y=5/2 . 5=25/2

Vậy ..

Đọc tiếp...
Trịnh Ngọc Diệp 4 giờ trước (22:42)
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Xin lỗi mk viết sai đề bài câu b,

Phải là : b, 5x = 3y và x - y = -5

Đọc tiếp...
tam mai 4 giờ trước (22:24)
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

a, x+y/ 5+25=60/ 30=2

=>x=2.5=10

y=2.25=50

Đọc tiếp...
Quốc Minh Bùi 14 tháng 10 2018 lúc 21:25
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

đố lè ,cầu gì cao nhất ?

Đọc tiếp...
nguyen thi linh chi 11 tháng 10 2017 lúc 15:25
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

\(\frac{a_1-1}{9}=\frac{a_2-2}{8}=...=\frac{a_9-9}{1}\)

\(=\frac{a_1-1+a_2-2+...+a_9-9}{9+8+...+1}\)\(=\frac{\left(a_1+a_2+...+a_9\right)-\left(1+2+...+9\right)}{45}\)\(=\frac{90-45}{45}=1\)

Do dó, suy ra:\(\frac{a_1-1}{9}=1\Rightarrow a_1=10\)

                    \(\frac{a_2-2}{8}=1\Rightarrow a_2=10\)

                           \(...\)

                    \(\frac{a_9-9}{1}=1\Rightarrow a_9=10\)

Vậy \(a_1=a_2=...=a_9=10\)

Đọc tiếp...
Phan Thanh Tịnh 30 tháng 10 2016 lúc 10:43
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Bạn áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau để cộng các tử,mẫu của gt thì được\(\frac{45}{45}=1\)

Từ đó có a1 - 1 = 9 ; a2 - 2 = 8 ; ... ; a9 - 9 = 1 => a1 = a2 = a3 =... = a9 = 10

Ko hiểu thì hỏi mình nhé !

Đọc tiếp...
nguyen hong thai 2 tháng 6 2018 lúc 12:17
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

tìm các số a1,a2,a3,....,a9 biết: a1−1/9 =a2−2/8 =......=a9−9/1  và a1+a2+....+a9=90

Đọc tiếp...
Hoàng Nguyễn Văn 4 giờ trước (22:20)
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

a) A= (x^2-x)(x^2+3x+2)=x(x-1)(x+2)(x+1) = [(x-1)(x+2)][x(x+1)]=[x^2+x-2][x^2+x]

Đặt x^2-x-1 =a ta được:

A= (a-1)(a+1)=a^2-1 =(x^2-x-1)^2-1

Mà (x^2 -x-1)^2 >=0 hay A >= -1

Dấu "=" xảy ra <=> x^2-x-1 =0<=> \(x=\frac{1\pm\sqrt{5}}{2}\)

Vậy Min A=-1 <=> \(x=\frac{1\pm\sqrt{5}}{2}\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Văn Tuấn Anh 4 giờ trước (22:20)
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

b) \(B=x^4+\left(x-2\right)^4+6x^2\left(x-2\right)^2\)  

      \(=\left[x^2+\left(x-2\right)^2\right]^2+3x^2\left(x-2\right)^2\ge0\forall x\)

      Dấu"=" xảy ra<=> \(\left[x^2+\left(x-2\right)^2\right]^2=0\) <=> x=0 và  x =2

                             và \(3x^2\left(x-2\right)^2=0\Leftrightarrow x=0\) 

Vậy...

Đọc tiếp...
Võ Thị Huệ 4 giờ trước (22:14)
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Mik gửi nhầm câu hỏi

Ko phải câu trả lời cho bài này đâu nha

Đọc tiếp...
Edogawa Conan CTV 4 giờ trước (22:23)
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

A B C O

CM: a) Xét t/giác ABE và t/giác ACD

có: AE = AD (Gt)

 \(\widehat{A}\) : chung

 AB = AC (gt)

=> t/giác ABE = t/giác ACD (c.g.c)

=> BE = CD (2 cạnh t/ứng)

b) Ta có: AD + DB = AB (D thuộc AB)

     AE + EC = AC (E thuộc AC)

mà AD = AE (gt); AB = AC(gt)

=> AB = EC

Ta lại có: \(\widehat{ADC}+\widehat{CDB}=180^0\) (kề bù)

       \(\widehat{AEB}+\widehat{BEC}=180^0\) (kề bù)

mà \(\widehat{ADC}=\widehat{AEB}\) (vì t/giác ABE = t/giác ACD)

=> \(\widehat{BDC}=\widehat{BEC}\) hay \(\widehat{ODB}=\widehat{OEC}\)

Xét t/giác BOD và t/giác COE

có: \(\widehat{BDO}=\widehat{OEC}\) (cmt)

 DB = EC (cmt)

 \(\widehat{BDO}=\widehat{ECO}\) (vì t/giác ABE = t/giác ACD)

=> t/giác BOD = t/giác COE (g.c.g)

Xem lại đề câu a

Đọc tiếp...
Đen đủi mất cái nik 10 tháng 9 2017 lúc 21:52
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Ta có:

x-1/2009 + x-2/2008 = x-3/2007 + x-4/2006

=> (x-1/2009 - 1)+(x-2/2008 - 1) = (x-3/2007 - 1) + (x-4/2006 -1 )

=> x-2010/2009 + x-2010/2008 = x-2010/2007 + x-2010/2006

=> x-2010/2009 + x-2010/2008 -  (x-2010/2007 + x-2010/2006)=0

=> (x-2010)(1/2009+1/2008-1/2007-1/2006)=0

Vì (1/2009+1/2008-1/2007-1/2006) KHÁC 0

=>x-2010=0

=>x=2010

Đọc tiếp...
Khuyển Dạ Xoa 8 tháng 4 lúc 19:49
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

\(\frac{x-1}{2009}+1+\frac{x-2}{2008}+1=\frac{x-3}{2007}+1+\frac{x-4}{2006}+1\)

\(\frac{x+2010}{2009}+\frac{x+2010}{2008}=\frac{x+2010}{2007}+\frac{x+2010}{2006}\)

\(\frac{x+2010}{2009}+\frac{x+2010}{2008}-\frac{x+2010}{2007}-\frac{x+2010}{2006}=0\)

\(\left(x+2010\right).\left(\frac{1}{2009}+\frac{1}{2008}-\frac{1}{2007}-\frac{1}{2006}\right)=0\)

Vì \(\left(\frac{1}{2009}+\frac{1}{2008}-\frac{1}{2007}-\frac{1}{2006}\right)\ne0\)

\(\Rightarrow x+2010=0\)

\(\Rightarrow x=-2010\)

Đọc tiếp...
Vũ Mai Linh 10 tháng 9 2017 lúc 22:06
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Cảm ơn bạn nhiều !

Đọc tiếp...
Sosuke CTV 4 giờ trước (22:24)
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Bung ra :))

a) 3x(-x + 1) + x(3x - 2) = 5

<=> -3x2 + 3x + 3x2 - 2x

<=> x = 5

=> x = 5

b) (-2x)(x + 2) + x(x + 1) + x2 - 3 = 0

<=> -2x(x + 2) + x(x + 1) + x2 - 3 = 0

<=> -2x(x + 2) + x(x + 1) + x2 = 0 + 3

<=> -2x2 - 4x + x2 + x + x2 = 3

<=> -3x = 3

<=> x = -1

=> x = -1

Đọc tiếp...
Doanh Phung 4 giờ trước (22:22)
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

b) \(\left(-2x\right)\left(x+2\right)+x\left(x+1\right)+x^2-3=0\)

<=>\(-2x^2-4x+x^2+x+x^2-3=0\)

<=>-3x-3=0

<=>x=-1

Đọc tiếp...
tam mai 4 giờ trước (22:21)
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

a) -3x^2+3x+3x^2-2x=5

x=5

b) -2x^2-4x+x^2+x+x^2-3=0

-3x-3=0

x=-1

c) x^3+x-x^3+x^2+4x=0

2x^2+4x=0

2x(x+2)=0

+) x=0          +) x+2=0

                       =>x=-2

Đọc tiếp...
Edogawa Conan CTV 4 giờ trước (22:33)
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Giải:

Gọi x là số hạng thứ 99 của dãy số

Ta có: (x - 11) : 1 + 1 = 99 (áp dụng số số hạng của dãy)

=> x - 11 = 98

=> x = 98 + 11

=> x = 109

Vậy số hạng thứ 99 của dãy số là 109 

Đọc tiếp...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: