Tất cảToánTiếng ViệtTiếng Anh

Nguyễn Trần Phát 4 tháng 6 lúc 22:02
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Số số hạng có 1 chữ số trên dãy là: ( 9 - 1 ) / 1 + 1 = 9(SSH)

Số số hạng có 2 chữ số trên dãy là: ( 99 - 10 ) / 1 + 1 = 90(SSH)

Số số hạng có 3 chữ số trên dãy là: ( 659 - 100 ) / 1 + 1 = 560(SSH)

Tổng số chữ số trong 99 số đầu là: ( 1 * 9 ) + ( 2 * 90 ) = 189(SCS)

Số chữ cái còn lại chưa tính là: 659 - 189 = 470(SCS)

Ta có: 470 / 3 = 156 (dư 2)

suy ra chữ cái thứ 2 của số thứ 157 chính là chữ số thứ 659 của dãy số

Số thứ nhất ứng với 1, số thứ 2 ứng với 2, suy ra số thứ 157 ứng với 157.

Chữ cái thứ 2 trong đó là 5. Vậy chữ số thứ 659 là 5.

Đọc tiếp...
๖²⁴ʱŤ.Ƥεɳɠʉїɳş༉ ( Team TST 14 ) 4 tháng 6 lúc 21:03
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

#)Giải :

 Ta xét : 

 Từ 1 đến 9 có 9 chữ số 

 Từ 10 đến 99 có ( 99 - 10 ) : 1 + 1 = 90 số có : 90 x 2 = 180 chữ số 

 Vậy để viết các số còn lại cần 659 - 9 - 180 = 470 chữ số 

 Vì với 470 chữ số không thể viết đến 1000 => mỗi số viết bằng 470 chữ số này chỉ có 3 chữ số 

470 : 3 = 156 dư 2

=> Chữ số thứ 657 là chữ số cuối cùng của 99 + 156 = 255

=> Chữ số thứ 659 là chữ số thứ hai của số 256, tức chữ số 5

Đọc tiếp...
Nhok Silver Bullet 7 tháng 8 2015 lúc 11:07
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Có: 9 : 1 = 9 trang có 1 cs

      180 : 2 = 90 trang có 2 cs

     (600-9-180) : 3 = 137 trang có 3 cs

Quyển sách đó có số trang là:  9+90 +137 = 236 (trang)

Nhấn đúng cho mk nha!!!!!!!!!!!!

Đọc tiếp...
Phan Văn Tài 7 tháng 8 2015 lúc 21:09
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Từ trang 1 đến trang 99 dung 189 chữ số( chăc ai cũng bít rùi)

Vậy số chữ số dùng cho các trang có 3 chữ số là

600-189=411(chữ số)

Số trang là

90+9+(411:3)=236(trang)

Quyển sách đó có 236 trang

Đọc tiếp...
kyouka hakiri soma 19 tháng 6 lúc 15:14
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

hàng 1 số :9

hàng 2 số từ 10-99=99-9.2=180 số

vậy hàng 3 số (600-9-180):3=137 trang 3 hàng số

sách có số trang là

90+8+137=236

vậy ...

Đọc tiếp...
Đinh Tuấn Việt 13 tháng 7 2015 lúc 17:27
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Số đó phải lớn hơn 10.Gọi a là số đó. 
129:a=b dư 10 => a.b+10=129 ( b là thương) => a= (129-10)/b=119/b 
61:a=c dư 10 => a.c +10 ( c là thương) => a=51/c 
a=\(\frac{119}{b}\)\(\frac{51}{c}\)
119 chỉ chia hết cho 7 và 17: \(\frac{119}{17}\) = 7
51 chia chỉ chia hết cho 3 và 17 : \(\frac{51}{3}\) = 1
Mà số đó lớn hơn 10 nên a=17 
Số đó là 17.

Đọc tiếp...
Dich Duong Thien Ty 13 tháng 7 2015 lúc 17:31
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

tìm số chia.  

Số chia đặt là x ta có;  

(129-10) chia hết cho x => 119 chia hết cho x  

(61-10) chia hết cho x=> 51 chia hết cho x.  

x là ước chung của 51 và 119.  

51=3.17  

119= 37.17  

Suy ra số phải tìm là 17

Đọc tiếp...
Thủy thủ Mặt Trăng 18 tháng 7 2016 lúc 7:42
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

17 do ban oi

Đọc tiếp...
Steolla 2 tháng 9 2017 lúc 10:07
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

a) x4+x3+2x2+x+1=(x4+x3+x2)+(x2+x+1)=x2(x2+x+1)+(x2+x+1)=(x2+x+1)(x2+1)

b)a3+b3+c3-3abc=a3+3ab(a+b)+b3+c3 -(3ab(a+b)+3abc)=(a+b)3+c3-3ab(a+b+c)

=(a+b+c)((a+b)2-(a+b)c+c2)-3ab(a+b+c)=(a+b+c)(a2+2ab+b2-ac-ab+c2-3ab)=(a+b+c)(a2+b2+c2-ab-ac-bc)

c)Đặt x-y=a;y-z=b;z-x=c

a+b+c=x-y-z+z-x=o

đưa về như bài b

d)nhóm 2 hạng tử đầu lại và 2hangj tử sau lại để 2 hạng tử sau ở trong ngoặc sau đó áp dụng hằng đẳng thức dề tính sau đó dặt nhân tử chung

e)x2(y-z)+y2(z-x)+z2(x-y)=x2(y-z)-y2((y-z)+(x-y))+z2(x-y)

=x2(y-z)-y2(y-z)-y2(x-y)+z2(x-y)=(y-z)(x2-y2)-(x-y)(y2-z2)=(y-z)(x2-2y2+xy+xz+yz)

Đọc tiếp...
Trần Minh Hoàng 7 tháng 8 2017 lúc 15:38
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Đầy lắm bạn. Vì số tự nhiên có bao h hết đâu!

Đọc tiếp...
Hoàng Thanh Thủy 13 tháng 7 2017 lúc 20:57
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

giải từng bước ra giúp mik nha.

Đọc tiếp...
le thanh hai 3 giờ trước (8:47)
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

 5^x + 5^x+2 = 650                                                                                                                                                                                           5^x + 5^x.5^2 = 650                                                                                                                                                                                     5^x .1 + 5^x . 5^2 = 650                                                                                                                                                                                 5^x ( 5^ 2 +1 )     = 650                                                                                                                                                                                   5^x . 26              =  650                                                                                                                                                                                     5^x                      = 650 : 26                                                                                                                                                                             5^x                     = 25                                                                                                                                                                                      5^x                    = 5^2                                                                                                                                                                                     x  = 2                                                                                                                                                                                                                

Đọc tiếp...
Nguyễn Đoàn Hồng Thái 4 giờ trước (8:17)
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

5+ 5x. 5= 650

5( 52+1) = 650

5. 26 = 650

5x = 25

x = 2

Học tốt nha!!

Đọc tiếp...
tth_new CTV 4 giờ trước (7:59)
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Nhớ có câu tương tự bài này mà sao nót ko hiển thị nhỉ? Thôi kệ nhai lại vậy:v

\(gt\Leftrightarrow\left(\frac{1}{x}+1\right)\left(\frac{1}{y}+1\right)=4\)

Đặt \(\frac{1}{x}=a;\frac{1}{y}=b\Rightarrow\left(a+1\right)\left(b+1\right)=4\Rightarrow ab+a+b=3\)

Ta có: \(LHS=\frac{1}{\sqrt{3x^2+1}}+\frac{1}{\sqrt{3y^2+1}}\)

\(=\frac{1}{\sqrt{3\left(\frac{1}{a}\right)^2+1}}+\frac{1}{\sqrt{3\left(\frac{1}{b}\right)^2+1}}\)

\(=\frac{a}{\sqrt{a^2+3}}+\frac{b}{\sqrt{b^2+3}}=\frac{a}{\sqrt{\left(a+1\right)\left(a+b\right)}}+\frac{b}{\sqrt{\left(b+1\right)\left(a+b\right)}}\) (thay cái giả thiết vào:v)

\(\le\frac{1}{2}\left(\frac{a}{a+1}+\frac{b}{b+1}+\frac{a+b}{a+b}\right)=\frac{1}{2}\left(\frac{a}{a+1}+\frac{b}{b+1}\right)+\frac{1}{2}\)

\(=\frac{1}{2}\left(\frac{ab+3}{ab+a+b+1}\right)+\frac{1}{2}=\frac{1}{2}\left(\frac{ab+3}{4}\right)+\frac{1}{2}\) (1)

Từ giả thiết dễ dàng chứng minh \(ab\le1\). Từ đó thay vào (1) ta có đpcm.

Đọc tiếp...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: