Tất cảToánTiếng ViệtTiếng Anh

Linh Đặng Thị Mỹ 22 tháng 7 2015 lúc 14:06
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Ô tô đó đi từ thành phố A đến thành phố B hết số thời gian là:

                     15giờ 57phút - 10giờ 35phút = 5giờ 22phút

Ô tô đó đi từ thành phố A đến thành phố B mà không tính thời gian nghỉ ăn trưa là:

                     5giờ 22phút - 1giờ 22phút = 4giờ

Vận tốc của ô tô đó là:

                     180 : 4 = 45(km/giờ)

                                Đáp số: 45km/giờ

Đọc tiếp...
Nguyễn Thanh MINH 26 tháng 3 2017 lúc 14:42
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

45km/giờ nha 

Đọc tiếp...
sao phải xoắn 23 tháng 3 2015 lúc 17:25
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

                                                                        Bài Giải

                                                Thời gian ô tô đi :

                                                          15 giờ 57 phút - 1 giờ 22 phút - 10 giờ 35 phút =  4 giờ

                                                Vận tốc của ô tô :

                                                          180 * 4 =720 km /giờ

                                                                      Đáp số : 720 km/giờ

Đọc tiếp...
Nguyễn Nhật Minh 12 tháng 1 2017 lúc 18:17
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

\(\left(\frac{1}{1.2.3}+\frac{1}{2.3.4}+\frac{1}{3.4.5}+...+\frac{1}{8.9.10}\right)x=\frac{23}{45}\)

\(\Leftrightarrow\frac{1}{2}\left(\frac{1}{1.2}-\frac{1}{2.3}+\frac{1}{2.3}-\frac{1}{3.4}+\frac{1}{3.4}-\frac{1}{4.5}+...+\frac{1}{8.9}-\frac{1}{9.10}\right)x=\frac{23}{45}\)

\(\Leftrightarrow\frac{1}{2}\left(\frac{1}{1.2}-\frac{1}{9.10}\right)x=\frac{23}{45}\)

\(\Leftrightarrow\frac{11}{45}x=\frac{23}{45}\)

\(\Rightarrow x=\frac{23}{45}:\frac{11}{45}\)

\(\Rightarrow x=\frac{23}{11}\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Thanh Bình 5 tháng 4 2017 lúc 20:19
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

đặt \(A=\left(\frac{1}{1.2.3}+\frac{1}{2.3.4}+...+\frac{1}{8.9.10}\right)\)

\(2A=\frac{2}{1.2.3}+\frac{2}{2.3.4}+...+\frac{2}{8.9.10}\)

\(2A=\frac{1}{1.2}-\frac{1}{2.3}+\frac{1}{2.3}-\frac{1}{3.4}+...+\frac{1}{8.9}-\frac{1}{9.10}\)

\(2A=\frac{1}{1.2}-\frac{1}{9.10}=\frac{22}{45}\)

\(A=\frac{22}{45}:2=\frac{11}{45}\)

thay A vào ta được

\(\frac{11}{45}.x=\frac{23}{45}\)

        \(x=\frac{23}{45}:\frac{11}{45}=\frac{23}{11}\)

Đọc tiếp...
Trần Cát Quân 41 phút trước
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm
nguyenhienkhanh 24 tháng 3 2015 lúc 18:06
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

                                                 Giải

                             2 giờ 30 phút =2,5 giờ

                                Quãng đường AB dài là:

                                      2,5 x 4,2 = 10,5 (km)

                                Vận tốc của người đi xe đạp là:

                                      5\2 x 4,2 = 10,5 (km\giờ)

                                Thời gian của người đi xe đạp là:

                                      10,5 : 10,5 = 1 (giờ)

                                              Đ\S:1 giờ

Đọc tiếp...
dang hoang huy 23 tháng 3 2015 lúc 19:28
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

quang duong AB dai la: 2.5*4.2=10.5 km
van toc cua nguoi di xe dap la: 5/2 * 4.2 =10.5 km/h
thoi gian cua nguoi di xe dap la; 10.5 / 10.5 = 1 gio

Đọc tiếp...
Tran quynh anh 7 tháng 3 2017 lúc 22:46
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

1 giờ nhé hihi

Đọc tiếp...
duong quynh anh 23 tháng 3 2015 lúc 19:14
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

doi 2gio 15phut=2,25gio

quang duong o to di duoc la 54*2,25=121,5(km)

quang duong xe may di duoc la 38*2,25=85,5(km)

quang duong do la 121,5+85,5=207(km)

dap so 207 km

 

Đọc tiếp...
Shizadon 19 tháng 3 2017 lúc 9:24
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

207 km đúng nha!!
Tk mik nha mọi người!!!
Cảm ơn nhìu nhìu!!

~shizadon~

Đọc tiếp...
Hoàng Phú Huy 17 tháng 3 2018 lúc 13:30
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

207 km nha bn

hoktoot

.............

Đọc tiếp...
Nguyễn Minh Đức 2k7 29 tháng 1 lúc 20:12
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

I. Nội qui tham gia "Giúp tôi giải toán"

1. Không đưa câu hỏi linh tinh lên diễn đàn, chỉ đưa các bài mà mình không giải được hoặc các câu hỏi hay lên diễn đàn;

2. Không trả lời linh tinh, không phù hợp với nội dung câu hỏi trên diễn đàn.

3. Không "Đúng" vào các câu trả lời linh tinh nhằm gian lận điểm hỏi đáp.

Các bạn vi phạm 3 điều trên sẽ bị giáo viên của Online Math trừ hết điểm hỏi đáp, có thể bị khóa tài khoản hoặc bị cấm vĩnh viễn không đăng nhập vào trang web.

Đọc tiếp...
Nguyễn Minh Đức 2k7 29 tháng 1 lúc 20:12
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

I. Nội qui tham gia "Giúp tôi giải toán"

1. Không đưa câu hỏi linh tinh lên diễn đàn, chỉ đưa các bài mà mình không giải được hoặc các câu hỏi hay lên diễn đàn;

2. Không trả lời linh tinh, không phù hợp với nội dung câu hỏi trên diễn đàn.

3. Không "Đúng" vào các câu trả lời linh tinh nhằm gian lận điểm hỏi đáp.

Các bạn vi phạm 3 điều trên sẽ bị giáo viên của Online Math trừ hết điểm hỏi đáp, có thể bị khóa tài khoản hoặc bị cấm vĩnh viễn không đăng nhập vào trang web.

Đọc tiếp...
Nguyễn Minh Đức 2k7 29 tháng 1 lúc 20:12
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

I. Nội qui tham gia "Giúp tôi giải toán"

1. Không đưa câu hỏi linh tinh lên diễn đàn, chỉ đưa các bài mà mình không giải được hoặc các câu hỏi hay lên diễn đàn;

2. Không trả lời linh tinh, không phù hợp với nội dung câu hỏi trên diễn đàn.

3. Không "Đúng" vào các câu trả lời linh tinh nhằm gian lận điểm hỏi đáp.

Các bạn vi phạm 3 điều trên sẽ bị giáo viên của Online Math trừ hết điểm hỏi đáp, có thể bị khóa tài khoản hoặc bị cấm vĩnh viễn không đăng nhập vào trang web.

Đọc tiếp...
Boul CTV 17 tháng 11 2018 lúc 17:27
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

\(x^3+3x^2+5=5^y\)

\(x^2.\left(x+3\right)+5=5^y\)

vì \(x+3=5z\)

\(x^2.5z+5=5^y\)

\(x^2.5.\left(z+1\right)=5^y\)

vì x,y,z thuộc Z khác 0

=>...

đến đây tịt r :((

Đọc tiếp...

         N҉E҈W҉                                         CUỘC THI TIẾNG ANH THCS

NGÀY RA ĐỀ: 15/3/2019

NGÀY CÔNG BỐ KẾT QUẢ: 20/3/2019

                              -----------------------------------------------------------------------------------------------                      

                                                                    *GIẢI THƯỞNG:

                                                                                               NHẤT: 20SP

                                                          NHÌ: 10SP

                               BA: 8SP

KHUYẾN KHÍCH: 5SP

                              -------------------------------------------------------------------------------------------------

+ Đề thi sẽ có 5 câu: VIẾT LẠI CÂU (mỗi câu 2 điểm)

+ Giải sẽ được tính vào thời gian trả lời, ai nhanh nhất thì được xếp giải cao hơn cho dù người khác bằng điểm.

+ Trong quá trình trả lời, ai có số tích nhiều cũng được cộng vào điểm (1 tích cộng 1 điểm)

                              -------------------------------------------------------------------------------------------------

ĐỀ:

1. He can’t go out because he has to study for his exam.
\(\Rightarrow\) If………………………………………… ………................

2. She is lazy so she can’t pass the exam.
\(\Rightarrow\)If………………………………………… ……………….............

3. This is the most delicious cake I've ever tasted.

\(\Rightarrow\) I've...........................................................................

4. I've never met any more dependable person than George.

\(\Rightarrow\) George is...................................................................

5. Unless we go sleeping soon, we will be very tired tomorrow

\(\Rightarrow\) If.................................................................................................

Đọc tiếp...

Câu hỏi tương tự Đọc thêm Báo cáo
Alan Walker 2 giờ trước (10:08)
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

1, If he study for his exam, he can't go out.

2,If she is lazy, she can't pass the exam.

3,I've never tasted such a delicious cack this before.

4,George is the most dependable person i have ever met.

5,If we don't go sleeping soon, we will be very tired tomorrow.

Đọc tiếp...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: