K
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

27 tháng 12 2022

Khối lượng Trái Đất gấp khối lượng mặt trăng số lần là:

\(\dfrac{6\times10^{21}}{75\times10^{18}}\) = 80 (lần)

Kết luận: Khối lượng Trái Đất gấp khối lượng mặt trăng 80 lần.

29 tháng 12 2022

Tỉ số khối lượng Trái Đất và khối lượng Mặt Trăng là:

\dfrac{6\times10^{21}}{75\times10^{18}} = \dfrac{2.10^{21-18}}{25} = \dfrac{2.10^3}{25} = \dfrac{8.1000}{100} = 80.

Khối lượng Trái Đất gấp 80 lần khối lượng Mặt Trăng.

HQ
Hà Quang Minh
Giáo viên
9 tháng 10 2023

a) Khối lượng Trái Đất: \(\underbrace {6\,00...00}_{21\,chữ\,số \,0}= 6.{10^{21}}\)

Khối lượng Mặt Trăng là: \(\underbrace {75\,00...00}_{18\,chữ\,số\, 0}= 75.10^{18}\)

b) Khối lượng Trái Đất gấp khối lượng Mặt Trăng số lần là:

6.\({10^{21}}\): (75.\({10^{18}})= 80\) (lần)

3 tháng 9 2019

T D : 6 x 1021 

M T : 75 x 1018

3 tháng 9 2019

Trái đất: 6.1021 

chị Hằng: 75. 1018 

Còn lại mình ko bik. Thông cảm

a: Khối lượng của trái đất là:

\(6\cdot10^{21}\)

Khối lượng của mặt trăng là: \(75\cdot10^{18}\)

b: Khối lượng trái đất gấp:

\(\dfrac{6\cdot10^{21}}{75\cdot10^{18}}=10^3\cdot\dfrac{2}{25}=80\left(lần\right)\)

za e cảm ơn nhìu ạ 

AH
Akai Haruma
Giáo viên
7 tháng 9 2021

Lời giải:
Khối lượng mặt trời gấp khối lượng trái đất số lần là:

\(\frac{1988550.10^{21}}{6.10^{21}}=\frac{1988550}{6}=331425\) (lần)

Khối lượng mặt trời gấp:

\(\dfrac{1988550\cdot10^{21}}{6\cdot10^{21}}=331425\left(lần\right)\)

30 tháng 9 2021

Khối lượng Mặt Trời gấp số lần khối lượng Trái Đất là: 

            (1 988 550 . 1021) : (6 . 1021) = (1 988 550 : 6) . (1021 : 1021) 

                                                             = 331 425 . 1 = 331 425 (lần)

Vậy khối lượng Mặt Trời gấp khoảng 331 425 lần khối lượng Trái Đất.

30 tháng 9 2021

Khối lượng Mặt Trời gấp số lần khối lượng Trái Đất là: 

(1 988 550 . 1021) : (6 . 1021) = (1 988 550 : 6) . (1021 : 1021) 

= 331 425 . 1 = 331 425 (lần)

Vậy khối lượng Mặt Trời gấp khoảng 331 425 lần khối lượng Trái Đất.