Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

20 tháng 9 lúc 7:24

19 + 17 + 18 + 16

= 36 + 34

= 70

20 tháng 9 lúc 10:26

Đáp số: 70

20 tháng 12 2017 lúc 22:15

11-12+13-14+15-16+17-18+19 = 15

20 tháng 12 2017 lúc 22:18

tính nhanh và giải đầy đủ giùm mk nha

10 tháng 4 2018 lúc 10:12

153 nha bạn

10 tháng 4 2018 lúc 10:18

(13+17)+(14+16)+(19+21)+15+18+20=30+30+40+33+20= 60+40+20+33=100+20+33=120+33=153

19 tháng 5 2015 lúc 21:42

= 154                   

20 tháng 5 2015 lúc 5:29

10+12+13+14+15+16+17+18+19+20=154

2 tháng 10 2016 lúc 7:50

20-19+18-17+16-15+14-13+12-11+11-10+10-9+9-8+8-7+7-6+6-5+5-4+4-3+3-2+2-1

=1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1

=1x15

=15

tk nhé

2 tháng 10 2016 lúc 7:50

20 - 19 + 18 - 17 + 16 - 15 + ... + 4 - 3 + 2 - 1

= ( 20 - 19 ) + ( 18 - 17 ) + ( 16 - 15 ) + ... + ( 4 - 3 ) + ( 2 - 1 )

=> Có 10 cặp số 1

<=> 1 x 10 

= 10

Đáp số: Kết quả là 10 

2 tháng 10 2016 lúc 7:58

=10 nha

2 tháng 10 2016 lúc 8:00

20 - 19 + 18 - 17 + 16 - 15 +....+ 4-3 + 2 - 1

= ( 20 - 19 ) + ( 18 - 17 ) + ( 16 - 15 ) + .... +  ( 4 - 3 ) + ( 2 - 1 )

= 1 + 1 + 1 + .... + 1 + 1

=> có 10 số 1 

=> Tổng dãy số đó là : 1 . 1 = 10

12 tháng 9 2016 lúc 12:52

20-19+18-17+16-15+...+4-3+2-1=(20-19)+(18-17)+(16-15)+...+(4-3)+(2-1) (có 10 nhóm)

=1+1+1+...+1+1( có 10 số 1) =10.

25 tháng 1 2018 lúc 14:11

120 bạn nhé 

ấn điểm cho mình

25 tháng 1 2018 lúc 14:27

35 + 36 + 37 + 38 + 39 + 40 - 20 - 19 - 18 - 17 - 16 - 15=?

=120

hok tốt !

1 tháng 8 2017 lúc 4:35

Giải Cùng em học Toán lớp 3 Tập 2 Tuần 32 trang 49, 50, 51, 52 hay nhất tại VietJack

7 tháng 4 2021 lúc 17:12

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ bạn làm nghề mẹ bạn làm gì ở đâu lớp 3 ko lớp 4 hhhhhhh