Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

19 tháng 3 2023 lúc 11:11

\(\dfrac{18,75\times100\%}{12,5\%}=150\left(tan\right)\)

⇒ Chọn D

19 tháng 3 2023 lúc 11:15

Chọn D

21 tháng 12 2016 lúc 20:35

minh chon cau c la 125%

21 tháng 12 2016 lúc 20:36

cau 2 la a 37,68

23 tháng 12 2019 lúc 18:48

Tổng số phần bằng nhau là :

3+1=4(phần)

số tấn hàng đội một vận chuyển lúc sau là

648 : 4 x 3 =486(tấn)

số tấn hàng đội hai vận chuyển lúc sau là

648 :4 x1=162(tấn)

số tấn hàng đội 1 vận chuyển là

486-12,5=473,5(tấn)

số tấn hàng đội hai vận chuyển là:

162+12,5=174,5(tấn)

D/s:........

15 tháng 1 lúc 22:04

Đổi 1 tấn 260 kg = 1260kg

a, KL gạo nếp: (1260 - 120):2= 570 (kg)

KL gạo tẻ: 570 + 120 = 690 (kg)

b, KL gạo nếp đã bán: 25% x 570 = 142,5(kg)

Tiền bán 25% số gạo nếp: 142,5 x 35 000 = 4 987 500 (đồng)

Đ.số:.....

15 tháng 1 lúc 22:18

dễ mà

Làm toán theo mẫu:Mẫu: Có 15 ô  tô gồm 3 loại 4 bánh chở 5 tấn, 6 bánh chở 10 tấn, 6 bánh chở 8 tấn. 15 xe đó chở 121 tấn hàng và có tất cả 84 bánh.Hỏi có b/n xe mỗi loại?Giải:Giả sử 15 ô tô đều có 6 bánhSố bánh:  15 x6 = 90 (bánh)Số bánh thừa ra:90 - 84 = 6 (bánh)Thừa 6 bánh là do ta giả sử tất cả 15 xe đều 6 bánh.Mỗi xe 6 bánh hơn mỗi xe 4 bánh: 6 - 4 = 2(bánh)Số xe 4 bánh:   6 : 2 = 3 (xe)Số...
Đọc tiếp

Làm toán theo mẫu:

Mẫu: Có 15 ô  tô gồm 3 loại 4 bánh chở 5 tấn, 6 bánh chở 10 tấn, 6 bánh chở 8 tấn. 15 xe đó chở 121 tấn hàng và có tất cả 84 bánh.Hỏi có b/n xe mỗi loại?

Giải:

Giả sử 15 ô tô đều có 6 bánh

Số bánh:  15 x6 = 90 (bánh)

Số bánh thừa ra:

90 - 84 = 6 (bánh)

Thừa 6 bánh là do ta giả sử tất cả 15 xe đều 6 bánh.

Mỗi xe 6 bánh hơn mỗi xe 4 bánh:

 6 - 4 = 2(bánh)

Số xe 4 bánh:   6 : 2 = 3 (xe)

Số xe 6 bánh:

15 - 3 = 12 (xe)

12 xe chở số tấn:

 121 - 3x5= 106(tấn)

Giả sử 12 xe đều là 6 bánh chở 10 tấn.

Số tấn là:   12 x10 = 120(tấn)

Số tấn thừa ra là:

 120 - 106 = 14 (tấn)

Thừa ra 14 tấn do ta giả sử 12 xe đều chở 10 tấn.

Mỗi xe chở 10 tấn hơn mỗi xe chở 8 tấn là:

10 - 8 =2 (tấn)

Số xe 6 bánh chở 8 tấn:

14 : 2 = 7 (xe)

Số xe 6 bánh chở 10 tấn:

12 - 7 = 5 (tấn)

Đ/s: 3 xe 4 bánh chở 5 tấn

7 xe 4 bánh chở 8 tấn.

5 xe 6 bánh chở 10 tấn.

Bài toán: Có 20 xe gồm 3 loại 4 bánh chở 5 tấn,4 bánh chở 6 tấn, 6 bánh chở 8 tấn 20 xe đó chở 133 tấn và có 98 bánh.Hỏi có bao nhiêu xe mỗi loại?

1
9 tháng 3 2018 lúc 20:37

các bạn thử nhấn vào 👍 của mình xem ko nhấn đc đâu nếu mà nhấn đc là ăn may thôi mấy ngày nữa quay lại ko thấy. thằng bạn mình làm thử rồi

15 tháng 12 2017 lúc 17:39

a) 15:12x100=.....%

b) .....%-100%=....%

chúc bn hok tốt @_@

15 tháng 12 2017 lúc 17:41

12/15

vuot 80 phan tram

25 tháng 7 2019 lúc 18:17

các bạn làm nhanh giúp mình nha .ngày mai mình phải có bài rồi

25 tháng 7 2019 lúc 18:17

Bài 1:

Số l dầu là :

\(100\%:0,75\%.36=4800\left(l\right)\)

                    Đáp số : 4800 l

Bài 2L

Trước khi lấy gạo ra trong kho có số tấn là :

\(100\%:12,5\%.3,6=28.8\)( tấn )

                                 Đáp số:28,8 tấn 

4 tháng 11 2019 lúc 20:19

a)7,512 tấn

b)28,091 tấn

c)15,008 tấn

4 tháng 11 2019 lúc 20:19

\(a.=7,512\)tấn

\(b.=28,091\)tấn

\(c.=15,008\)tấn

\(d.=0,5\)tấn

4 tháng 4 2021 lúc 14:48

Trả lời:

Đổi đơn vị:

600Kg= \(\frac{3}{5}\)Tấn

=> Xe tải nặng: 2-\(\frac{3}{5}\)=\(\frac{7}{5}\)=(1\(\frac{2}{5}\))tấn (Chọn C)