Phạm Ngọc Cát Tường

Giới thiệu về bản thân

hello bạn yeu của toy :3. tên: Cát Tường chúc các bn học tốt nhé !
0
0
0
0
0
0
0
(Thường được cập nhật sau 1 giờ!)

20 chai sữa có số lít sữa là:

  20 . 0,75=15 ( l )

15 l sữa nặng số kg là:

   15 . 1,04 = 15,6 ( kg )

20 chai sữa cân nặng số kg là:

  15,6 + ( 20 . 0.25 )=20,6 ( kg )

   Đ/s : 20,6 kg

Đổi 90()=0,9() và 65()=0,65()

Diện tích xung quanh bể cá là:

 

2×0,65×(1+0,9)=2,47(2)

Diện tích đáy bể cá là:

 

1×0,9=0,9(2)

Diện tích kính cần dùng để làm bể là:

 

2,47+0,9=3,37(2)

 

 

Nhiễm nấm móng. Nhiễm nấm móng là một trong các loại bệnh nấm thường gặp phổ biến ở móng tay hoặc móng châm có thể khiến cho móng bị thay đổi màu, dày ở bờ tự do củ móng, ...

1. Collected

2. arrived

3. listened

4. played

5. had ( chắc dị =)) )

6. lived

7. did