Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

19 tháng 3 lúc 16:48

Quãng đường ô tô đi được là 33 - 3 = 30 (km)

45 phút = 0,75 giờ 

Vận tốc ô tô là 30 : 0,75 = 40 (km/h)

4 tháng 5 2016 lúc 19:48

273:42=6.5.                              273:5=54.6

20 tháng 3 2019 lúc 19:56

Thơi gian đi  ô tô bằng thời gian đi xe đạp và bằng:

3 giờ 20 phút : 2 = 1 giờ 40 phút = 5/3 giờ

Quãng đường đi bằng ô tô là:

5/3 x 42 = 70 (km)

Vận tốc đi bằng xe đạp:

2/7 x42 = 12 (km/giờ)

Quãng đường đi bằng xe đạp:

12 x 5/3 = 20 (km)

Quãng đường AB là:

70 + 20 = 90 (km)

20 tháng 3 2019 lúc 20:05

Thời gian ô tô bằng thời gian đi xe đạp là:

\(3h20':2=1h40'=\frac{5}{3}h\)

Quãng đường đi bằng ô tô là:

\(\frac{5}{3}\times42=70\left(km\right)\)

Vận tốc đi bằng xe đạp là:

\(\frac{2}{7}\times42=12\)(km/h)

Quãng đường đii bằng xe đạp là:

\(12\times\frac{5}{3}=20\left(km\right)\)

Quãng đường AB là:

\(70+20=90\left(km\right)\)

Đáp số:...

20 tháng 3 2019 lúc 15:50

Vì Bình đi từ nhà đến trường nên Bình đi từ nhà đến 1 nửa quãng đường là : 

                                       20 : 2 = 10 ( phút )

                              Đổi 10 phút = \(\frac{1}{6}\)giờ

Vì Bình đi từ nhà đến trường mà không nghỉ suy ra nửa quãng đường đầu dài là :

                                      3 x \(\frac{1}{6}\)\(\frac{1}{2}\)= 0,5 ( km )

Nửa quãng đường còn lại, Bình đã đi với V ( vận tốc ) = 9km/giờ trong khoảng thời gian là \(\frac{1}{6}\)giờ để tới trường, vậy nửa quãng đường còn lại dài là :           9  x \(\frac{1}{6}\)\(\frac{3}{2}\)= 1,5 ( km )

Vậy quãng đường từ nhà Bình đến trường là :

                                             0,5 + 1,5 = 2 ( km )

                                               Đ/S : 2 km

Chúc bạn học giỏi !

21 tháng 3 2019 lúc 19:49

Mình xem vở luyện toán kết quả là 1,5 km

25 tháng 4 2017 lúc 18:26

a) 2 giờ 30 phút = 2,5 giờ

Vận tốc của ô tô là :

125 : 2,5 = 50 (km/giờ)

b) Nửa giờ = 0,5 giờ

Nhà Hoa cách bến xe số km là :

12 x 0,5 = 6 (km)

c) Thời gian người đó đi là :

3 : 5 = 0,6 (giờ) = 36 phút

Đáp số : a) 50 km/giờ

b) 6 km

c) 36 phút

Đoàn Đức Hà
Đoàn Đức Hà Giáo viên VIP
16 tháng 12 2021 lúc 23:05

Đổi: \(2\)giờ \(30\)phút \(=2,5\)giờ. 

Vận tốc ô tô là: 

\(120\div2,5=48\left(km/h\right)\)

Vận tốc xe máy là: 

\(48\times\frac{3}{4}=36\left(km/h\right)\)

Xe máy đi \(\frac{2}{5}\)quãng đường AB hết số giờ là: 

\(120\times\frac{2}{5}\div36=\frac{4}{3}\)(giờ) 

Đổi: \(48'=\frac{4}{5}\)giờ. 

Người đi xe máy đi được số phần quãng đường AB là: 

\(15\times\frac{4}{5}\div120=\frac{1}{10}\)(AB)

18 tháng 12 2021 lúc 20:38

  bài này em đã làm r ạ 

3 tháng 3 2017 lúc 17:21

Đổi: 1h12ph = 1,2 (giờ)

1h36ph=1,6 (giờ)

=> Độ dài đoạn đường AB là: 42.1,2=50,4 (km)

 Độ dài đoạn đường BC là: 43,5.1,6=69,6 (km)

Đoạn đường AC có độ dài là:

AC=AB+BC=50,4+69,6=120 (km)

ĐS: 120 (km)

3 tháng 3 2017 lúc 17:07

Phải xem ABC có thẳng hàng không mới tính được chứ