NGUYỄN HỮU KHÁNH

Giới thiệu về bản thân

Chào mừng bạn đến với trang cá nhân của NGUYỄN HỮU KHÁNH
0
0
0
0
0
0
0
(Thường được cập nhật sau 1 giờ!)

Em đăng ký nhận giải thưởng bằng thẻ cào

Em đăng kí nhận thưởng giải thưởng câu lạc bộ Chiến Binh Olm tháng 4 năm 2024

20% của 240 là : 240 : 100 x 20 = 48
Vậy 20% của 240 là 48
=> Đáp án đúng là C.48

Tổng diện tích xung quanh và diện tchs trần nhà là :
     4 x ( 8 + 6 ) x 2 + 8 x 6 = 160 ( m )
Diện tích phần người ta cần quét vôi là :
       160 - 1 x 2,2 - 4 . ( 0,8 x 0,8 ) =  155,24 ( m)
                              Đáp số : 155,24  m2

a = 45,98 : 0,01 x 4,2 - 6,27 :0,5 +3,9
a= 4,598 x4,2 - 12,54 + 3,9
a= 19,3116 - 12,54 + 3,9
a= 6,7716 + 3,9
a= 10,6716
Vậy giá trị của a là 10,6716

bạn xem lại đề được không , bởi vì đề nó vô lý là số học sinh nam còn nhiều hơn số học sinh cả lớp á bạn

 Đổi 8 tạ = 800kg
Khối lượng của 14 con lợn có trong đàn lợn là :
    800:4x14 = 2800 (kg)
Khối lượng của 1 con lợn có trong đàn lợn là :
        800: 4 = 200 (kg)
Khối lượng của 5 con lợn có trong đàn lợn là :
       200 x 5 = 1000 (kg)
Nếu người ta bán đi 5 con lợn trong đàn thì số con lợn còn lại có khối lượng tất cả là :
         2800 - 1000 = 1800 (kg)
                    Đáp số : 1800 kg
 

Đáp án đúng là D : ngày thứ tư

\(\left(\dfrac{6}{11}+\dfrac{5}{11}\right)\)+\(\left(\dfrac{3}{7}+\dfrac{4}{7}\right)\)
= 1 + 1
=2

45 phút = 3/4 giờ
 Số nước chảy được trong 45 phút chiếm số phần của bể là :
     3/8 x 3/4 =9/32 ( bể )
          Đáp số : 9/32 bể