Giúp tôi giải toán và làm văn


Pham Van Hung 17 giờ trước (20:12)
Báo cáo sai phạm

b, \(x^3+3x^2y-4y^3+x-y=0\)

\(\Leftrightarrow x^3-x^2y+4x^2y-4xy^2+4xy^2-4y^3+x-y=0\)

\(\Leftrightarrow x^2\left(x-y\right)+4xy\left(x-y\right)+4y^2\left(x-y\right)+\left(x-y\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x-y\right)\left(x^2+4xy+4y^2+1\right)=0\)

\(\Leftrightarrow x-y=0\Leftrightarrow x=y\)

Khi đó pt (2) của hệ trở thành: 

\(\left(x^2+3x+2\right)\left(x^2+7x+12\right)=24\)

\(\Leftrightarrow\left(x+1\right)\left(x+2\right)\left(x+3\right)\left(x+4\right)=24\)

\(\Leftrightarrow\left(x^2+5x+4\right)\left(x^2+5x+6\right)=24\)

\(\Leftrightarrow\left(x^2+5x+5\right)^2-1=24\)

\(\Leftrightarrow\left(x^2+5x+5\right)^2-5^2=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x^2+5x\right)\left(x^2+5x+10\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x=0\\x=-5\end{cases}}\)

Vậy hệ có nghiệm \(\left(x;y\right)\in\left\{\left(0;0\right),\left(-5;-5\right)\right\}\)

Đọc tiếp...
ミ★๖ۣۜBăηɠ ๖ۣۜBăηɠ ²ƙ⁶★彡 19 giờ trước (18:08)
Báo cáo sai phạm

\(a,\hept{\begin{cases}x^2-3y=2\\9y^2-8x=8\end{cases}}\)

\(x^2-3y=2\)

\(y=\frac{1^2-2}{3}\)

\(9-\left(\frac{x^2-2}{3}\right)^2-8x=8\)

\(\Rightarrow x^4-4x^2+4-8x-8=0\)

\(\Rightarrow x^4-4x^2-8x-4=0\)

\(\Rightarrow\left(x^2-2x-2\right)\left(x^2+2x+2\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x=1+\sqrt{3}\\x=1-\sqrt{3}\end{cases}}\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}y=\frac{2+2\sqrt{3}}{3}\\y=\frac{2-2\sqrt{3}}{3}\end{cases}}\)

Vậy ................................

Đọc tiếp...
Bui Huyen 27 tháng 7 2019 lúc 18:39
Báo cáo sai phạm

\(\frac{2017}{\sqrt{2018}}+\frac{2018}{\sqrt{2017}}=\frac{2017\sqrt{2017}+2018\sqrt{2018}}{\sqrt{2017}\cdot\sqrt{2018}}\)

\(=\left(\sqrt{2017}+\sqrt{2018}\right)\cdot\frac{2017+2018-\sqrt{2018\cdot2017}}{\sqrt{2017\cdot2018}}\)

Ta thấy \(\frac{2017+2018-\sqrt{2018\cdot2017}}{\sqrt{2018\cdot2017}}=\frac{\sqrt{2017}}{\sqrt{2018}}+\frac{\sqrt{2018}}{\sqrt{2017}}-1\)

Áp dụng ĐBT Cô si thì \(\frac{\sqrt{2017}}{\sqrt{2018}}+\frac{\sqrt{2018}}{\sqrt{2017}}\ge2\Rightarrow\frac{\sqrt{2017}}{\sqrt{2018}}+\frac{\sqrt{2018}}{\sqrt{2017}}-1\ge1\)

\(\Rightarrow\sqrt{2017}+\sqrt{2018} < \frac{2017}{\sqrt{2018}}+\frac{2018}{\sqrt{2017}}\)

Đọc tiếp...
phan tuấn anh 27 tháng 7 2016 lúc 12:30
Báo cáo sai phạm

vì a+b+c=0==> x=-(y+z) ==> \(x^2=\left(y+z\right)^2\)

<=> \(x^2=y^2+2yz+z^2\)

<=> \(x^2-y^2-z^2=2yz\)

<=> \(\left(x^2-y^2-z^2\right)^2=4y^2z^2\)

<=>\(x^4+y^4+z^4=2x^2y^2+2y^2z^2+2z^2x^2\)

<=> \(2\left(x^4+y^4+z^4\right)=\left(x^2+y^2+z^2\right)^2=a^4\)

==> \(x^4+y^4+z^4=\frac{a^4}{2}\)

Đọc tiếp...
Fullmoon 18 tháng 10 2018 lúc 20:52
Báo cáo sai phạm

Dặt:

\(2^7+2^{11}+2^n=4a^2\left(a\in N\right)\)

\(\Leftrightarrow2176+2^n=4a^2\)

+) Nếu n lẻ. Dặt n=2k+1( k thuộc N)

Khi đó:  \(2^{2k+1}=4^k.2\equiv2\left(mod4\right)\)

\(2176\equiv o\left(mod4\right)\)nên \(\left(2a\right)^2\equiv2\left(mod4\right)\rightarrow\)vô lí

Do đó n chắn. Đặt \(n=2p\left(p\in N\right)\)

Khi đó:  \(2176+2^{2p}=4a^2\)

\(\Leftrightarrow2^5.17+2^p=a^2\)

Tương tự chứng minh p chẵn\(\Rightarrow p=2q\left(q\in N\right)\)

Khi đó:  \(2^3.17+2^q=b^2\left(a=2b\right)\)

Tương tụ q chắn \(\Rightarrow q=2m\left(m\in N\right)\)

Khi đó: \(34+2^m=c^2\left(b=2c\right)\Rightarrow m=2n\)

lúc ấy:  \(34+2^{2n}=c^2\Rightarrow\left(c-2^n\right)\left(c+2^n\right)=34\)

Đến đây em tự giải nhé

Đọc tiếp...
Miyano Akemi 18 tháng 10 2018 lúc 20:34
Báo cáo sai phạm

đề là như thế đấy, bạn cứ gửi bài giải theo đề của bạn cho mk tham khảo cũng được

Đọc tiếp...
việt hoàng 18 tháng 10 2018 lúc 20:30
Báo cáo sai phạm

hình như sai đề phải là 2^8 chứ

Đọc tiếp...
ミ★๖ۣۜBăηɠ ๖ۣۜBăηɠ ²ƙ⁶★彡 19 giờ trước (17:44)
Báo cáo sai phạm

Ta có: \(4x^2+y^2< 2xy+2x+y+1\)

\(\Leftrightarrow8x^2+2y^2-4xy-4x-2y-2< 0\)

\(\Leftrightarrow\left(4x^2-4xy+y^2\right)+\left(4x^2-4x+1\right)+\left(y^2-2y+1\right)< 4\)

\(\Leftrightarrow\left(2x-y\right)^2+\left(2x-1\right)^2+\left(y-1\right)^2< 4\)

Lại có: \(x,y\in Z^+\Rightarrow2x-1\ne0\)

\(\Rightarrow0< \left(2x-1\right)^2< 4\Rightarrow\left(2x-1\right)^2=1\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}2x-1=-1\\2x-1=1\end{cases}}\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x=0\left(l\right)\\x=1\end{cases}}\Rightarrow x=1\)

\(0\le\left(y-1\right)^2< 4\Rightarrow\hept{\begin{cases}y-1=0\\y-1=-1\\y-1=1\end{cases}}\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}y=1\Rightarrow\left(2x-y\right)^2=1\left(tm\right)\\y=2\Rightarrow\left(2x-y\right)^2=0\left(tm\right)\end{cases}}\) (Ngoặc nhọn bạn chuyển thành ngoặc vuông nha tại olm không có như h ý.

\(\Rightarrow\left(x,y\right)=\left\{\left(1;1\right);\left(1;0\right)\right\}\)

Vậy ....................

Đọc tiếp...
lili 21 giờ trước (15:47)
Báo cáo sai phạm

pt <=> 4x^2=52x+4y^2+52y=0

<=> (2x-13)^2+(2y+13)^2=2.13^2

Đến đây bạn chặn nó là SCP <=2.13^2 là xong

Đọc tiếp...
ミ★๖ۣۜBăηɠ ๖ۣۜBăηɠ ²ƙ⁶★彡 17 giờ trước (19:54)
Báo cáo sai phạm

Ta có:

\(x^3+3x=y^3+3y\)

\(\Leftrightarrow\left(x^3-y^2\right)+3\left(x-y\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x-y\right)\left(x^2+xy+y^2\right)+3\left(x-y\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x-y\right)\left(x^2+xy+y^2+3\right)=0\)

\(x^2+xy+y^2+3=\left(x+\frac{1}{2}y\right)^2+\frac{3}{4}y^2+3>0\)

\(\Leftrightarrow x-y=0\)

\(\Leftrightarrow x=y\)

\(\left(2\right)\Leftrightarrow2x^2=20\)

\(\Leftrightarrow x^2=10\)

\(\Leftrightarrow x=y=\pm\sqrt{10}\)

Vậy ............

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: