Toán lớp 8 - Hỏi đáp và thảo luận về Toán lớp 8 - Giúp tôi giải toán - Học toán với OnlineMath

Giúp tôi giải toán và làm văn


Đường Quỳnh Giang CTV 18 phút trước (22:02)
Báo cáo sai phạm

\(a^2+b^2+c^2=ab+bc+ca\)

<=>   \(2a^2+2b^2+2c^2-2ab-2bc-2ca=0\)

<=>  \(\left(a^2-2ab+b^2\right)+\left(b^2-2bc+c^2\right)+\left(c^2-2ca+a^2\right)=0\)

<=>  \(\left(a-b\right)^2+\left(b-c\right)^2+\left(c-a\right)^2=0\)

<=>  \(\hept{\begin{cases}a-b=0\\b-c=0\\c-a=0\end{cases}}\)<=>   \(\hept{\begin{cases}a=b\\b=c\\c=a\end{cases}}\)<=>   \(a=b=c\)

Đọc tiếp...
tận cùng nỗi nhớ 10 phút trước (22:10)
Báo cáo sai phạm

a2+b2+c2=ab+bc+ca

<=>   2a2+2b2+2c2−2ab−2bc−2ca=0

<=>  (a2−2ab+b2)+(b2−2bc+c2)+(c2−2ca+a2)=0

<=>  (a−b)2+(b−c)2+(c−a)2=0

<=>  {

a−b=0
b−c=0
c−a=0

<=>   {

a=b
b=c
c=a

<=>   

Đọc tiếp...
kudo shinichi CTV 14 phút trước (22:06)
Báo cáo sai phạm

\(a^2+b^2+c^2=ab+bc+ca\)

\(\Rightarrow2a^2+2b^2+2c^2-2ab-2bc-2ca=0\)

\(\left(a^2-2ab+b^2\right)+\left(b^2-2bc+c^2\right)+\left(c^2-2ca+a^2\right)=0\)

\(\left(a-b\right)^2+\left(b-c\right)^2+\left(c-a\right)^2=0\)

Ta có: \(\hept{\begin{cases}\left(a-b\right)^2\ge0\forall a;b\\\left(b-c\right)^2\ge0\forall b;c\\\left(c-a\right)^2\ge0\forall c;a\end{cases}}\Rightarrow\left(a-b\right)^2+\left(b-c\right)^2+\left(c-a\right)^2\ge0\forall a;b;c\)

Mà \(\left(a-b\right)^2+\left(b-c\right)^2+\left(c-a\right)^2=0\)

\(\Rightarrow\hept{\begin{cases}\left(a-b\right)^2=0\\\left(b-c\right)^2=0\\\left(c-a\right)^2=0\end{cases}}\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}a=b\\b=c\\c=a\end{cases}\Rightarrow a=b=c}\)

                                                                   đpcm

Tham khảo nhé~

Đọc tiếp...
Pham Van Hung 48 phút trước (21:32)
Báo cáo sai phạm

 a,  \(3x^3-4x^2+5x-4\)

\(=3x^3-3x^2-x^2+x+4x-4\)

\(=3x^2\left(x-1\right)-x\left(x-1\right)+4\left(x-1\right)\)

\(=\left(3x^2-x+4\right)\left(x-1\right)\)

b,   \(4x^3-3x^2+5x-21\)

\(=4x^3-7x^2+4x^2-7x+12x-21\)

\(=x^2\left(4x-7\right)+x\left(4x-7\right)+3\left(4x-7\right)\)

\(=\left(x^2+x+3\right)\left(4x-7\right)\)

c,   \(3x^3+8x^2+14x+15\)

\(=3x^3+5x^2+3x^2+5x+9x+15\)

\(=x^2\left(3x+5\right)+x\left(3x+5\right)+3\left(3x+5\right)\)

\(=\left(x^2+x+3\right)\left(3x+5\right)\)

Bài này dùng phương pháp nhẩm nghiệm (tối ưu nhất với đa thức bậc ba)

Chúc bạn học tốt.

Đọc tiếp...
Trần Hương Giang 20 phút trước (22:00)
Báo cáo sai phạm

P/s : 8b-9a=31

Vì \(\frac{11}{7}>\frac{a}{b}>\frac{23}{29}\)

\(8b-9a=31\)(1)

\(\Rightarrow9a=8b-31\)

\(a=\frac{8b-31}{9}\)vì \(a\in N\)

\(8b-31\ge9\)

\(\Leftrightarrow8b\ge40\Leftrightarrow b\ge5\)

\(\Rightarrow\frac{11}{7}>\frac{8b-31}{9b}>\frac{23}{29}\)

\(\Leftrightarrow\frac{11}{7}>\frac{8}{9}>\frac{23}{29}\)

Mà  \(7>\frac{8}{9}-\frac{31}{9b}< \frac{11}{7}\)

     \(\frac{8}{9}-\frac{11}{7}< \frac{31}{9b}\)

      ...... \(\frac{-43}{63}< \frac{31}{9b}\)

\(\frac{-43}{7}< \frac{31}{b}\)

\(\Leftrightarrow-43b< 31.7\)

\(b>\frac{31.7}{-43}=\frac{-217}{43}\)

\(\Rightarrow b\in N\Leftrightarrow b>0\)

Mà \(\frac{8}{9}-\frac{31}{9b}>\frac{23}{29}\Leftrightarrow\frac{8}{9}-\frac{23}{29}>\frac{31}{9b}\)

\(\Leftrightarrow\frac{25}{261}>\frac{31}{9b}\Rightarrow25.9b>31.261\)

\(\Leftrightarrow b>\frac{31.261}{25.9}=\frac{899}{25}=35,9\)

Vậy \(5< b< \frac{899}{25}\)

\(\Rightarrow5< b< 35\)

Đến đây bạn lập bảng .

Đọc tiếp...
Đinh Đức Hùng CTV 1 giờ trước (20:51)
Báo cáo sai phạm

\(a+\frac{1}{a^2}=\frac{3a}{4}+\frac{a}{8}+\frac{a}{8}+\frac{1}{a^2}\ge\frac{3.2}{4}+3\sqrt[3]{\frac{a^2}{64a^2}}=\frac{3}{2}+\frac{3}{4}=\frac{9}{4}\)

Dấu "=" xảy ra \(\Leftrightarrow a=2\)

Đọc tiếp...
an nguen 1 giờ trước (20:51)
Báo cáo sai phạm

http://123link.pro/2rF7x1P

Đọc tiếp...
Đinh Đức Hùng CTV 1 giờ trước (20:36)
Báo cáo sai phạm

\(a+b+c=0\Leftrightarrow\frac{a+b+c}{abc}=0\Leftrightarrow\frac{1}{ab}+\frac{1}{ac}+\frac{1}{bc}=0\)

\(\Rightarrow\frac{1}{a^2}+\frac{1}{b^2}+\frac{1}{c^2}=\frac{1}{a^2}+\frac{1}{b^2}+\frac{1}{c^2}+2\left(\frac{1}{ab}+\frac{1}{ac}+\frac{1}{bc}\right)=\left(\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}\right)^2\)

Đọc tiếp...
dfadsfas 1 giờ trước (20:37)
Báo cáo sai phạm

cho 10 k nếu trả lời đúng

Đọc tiếp...
Đinh Đức Hùng CTV 1 giờ trước (20:33)
Báo cáo sai phạm

\(x^{2012}+x^{2008}+1=\left(x^{2012}-x^2\right)+\left(x^{2008}-x\right)+\left(x^2+x+1\right)\)

\(=x^2\left[\left(x^3\right)^{670}-1\right]+x\left[\left(x^3\right)^{669}-1\right]+\left(x^2+x+1\right)\)

\(=x^2\left(x^3-1\right)H_{\left(x\right)}+x\left(x^3-1\right)G_{\left(x\right)}+\left(x^2+x+1\right)\)

\(=\left(x^2+x+1\right)\left[x^2\left(x-1\right)H_{\left(x\right)}+x\left(x-1\right)G_{\left(x\right)}+1\right]\)

Đọc tiếp...
Minh Miner 1 giờ trước (20:55)
Báo cáo sai phạm

Cảm ơn nha

Đọc tiếp...
TAKASA 1 giờ trước (20:34)
Báo cáo sai phạm

Chứng minh: 

x ^2012 + x^2008 + 1 

= x^2 . x^2010 + x . x^2007 + 1 

= x^2 . x^2007 . x^3 + x . x^2007 + 1 

=x^3 . x^2007 . ( x^2 + x + 1 ) chia hết cho x^2 + x + 1 

Vậy x^2012 + x^2008 + 1 chia hết cho x^2 + x + 1

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: