Giúp tôi giải toán


o0oNguyễno0o 3 giờ trước (22:32)
Báo cáo sai phạm

Cạnh hình vuông là :

\(\sqrt{64}=8\)( m )

ĐS : ....

Le Nhat Phuong 3 giờ trước (22:31)
Báo cáo sai phạm

\(\sqrt{64}=8\) 

Nên:

Cạnh của hình vuông là 

\(\Rightarrow64:8=8\) m

                 Đáp số: 8 m

I have a crazy idea 3 giờ trước (22:44)
Báo cáo sai phạm

 Cạnh hình vuông có: 

\(\sqrt{64}=\sqrt{8^2}=8\)    ( m)

  Đáp số:...

uzumaki naruto 4 giờ trước (21:58)
Báo cáo sai phạm

x^3 + 3x^2 - 3x^2 - 9x - 10x - 30

= x^2 ( x+3) - 3x ( x +3) -10(x+3)

=(x^2 -3x - 10)(x+3) 

=(x^2 - 5x + 2x -10)(x+3)

 =[x(x-5)+2(x-5)](x+3)

=(x-5)(x+2)(x+3)

Ben 10 4 giờ trước (21:58)
Báo cáo sai phạm

x^3-19x-30 
=x^3-25x+6x-30 
=x(x^2-25)+6(x-5) 
=x(x+5)(x-5)+6(x-5) 
=(x-5)(x^2+5x+6) 
=(x-5)(x^2+2x+3x+6) 
=(x-5)[x(x+2)+3(x+2)] 
=(x-5)(x+2)(x+3)

Lê Anh Tú 4 giờ trước (21:56)
Báo cáo sai phạm

\(x^3-19x-30=x^3+2x^2-2x^2-4x-15x-30\)

\(\Rightarrow x^2\left(x+2\right)-2x\left(x+2\right)-15\left(x+2\right)\)

\(\Rightarrow\left(x+2\right)\left(x^2-2x-15\right)\)

\(\Rightarrow\left(x+2\right)\left(x+3\right)\left(x-5\right)\)

Ngô Huyền Anh 4 giờ trước (22:01)
Báo cáo sai phạm

nếu bn đăng linh tinh sẽ bị trừ điểm đó và online là diễn đàn hok toan . Mk mong bn rút kinh nghiệm 

Tran Ngoc Diep 4 giờ trước (21:55)
Báo cáo sai phạm

không

Mai Thị Thanh Hoa 4 giờ trước (21:44)
Báo cáo sai phạm

x2 + 2x + 1

= ( x + 1 )2

4x2 + 4x + 1

= ( 2x )2 + 2 * 2 x + 1

= ( 2x + 1 )2

uzumaki naruto 4 giờ trước (21:44)
Báo cáo sai phạm

x2 + 2x + 1 = (x+1)^2

4x2 + 4x + 1 = (2x)^2 + 4x + 1^2 = (2x+1)^2

Ben 10 4 giờ trước (21:44)
Báo cáo sai phạm

Bạn ko nói rõ lớp mấy để đưa ra cách giải phù hợp. 
1) Gọi chữ số hàng đơn vị là x (0 < x <9) => chữ số hàng chục là 3x 
Số ban đầu có dạng 10.3x + x = 31x 
Sau khi đổi chỗ số mới có dạng 10.x + 3x = 13x 
Vì số mới nhỏ hơn số đã cho 18 nên có pt 31x - 13x = 18 <=> 18x = 18 => x = 1 (TMĐK) 
Suy ra chữ số hàng chục là 3. Vậy số cần tìm là 31. 
2) Tóm tắt thôi nhé. 
Chữ số hàng chục là a, hàng đơn vị là b. => Số có dạng 10a + b và a+ b = 10 
Số mới sau khi đổi chỗ là 10b + a 
Giải hệ 2 pt: a + b = 10 và (10a + b) - (10b + a) = 36 
được a = 7; b = 3. Vậy số cần tìm là 73. 
3) Gọi a là số tự nhiên sau khi đã xóa đi 5. Số ban đầu là 10a + 5 
xóa chữ số 5 thì số ấy giảm đi 1787 đơn vị nên ta có pt : 10a + 5 - 1787 = a 
=> 9a = 1782 => a = 198 => Số ban đầu là 1985

Trang BaBy 5 giờ trước (21:18)
Báo cáo sai phạm

thanks mấy bạn k cho mk lúc nào mk k lại cho nha

Trang BaBy 5 giờ trước (21:06)
Báo cáo sai phạm

tui mới có level 20 và có 6 tank thui cùi không  

Trang BaBy 5 giờ trước (20:59)
Báo cáo sai phạm
cảm ơn bn đã k cho mk nha
Lê Anh Tú 5 giờ trước (20:51)
Báo cáo sai phạm

Ta gọi :3SND lần lượt là\(N,N+1,N+2\left(N\in Z\right)\)

\(N\left(N+1\right)\left(N+2\right)=\left(N^2+N\right)\left(N+2\right)=N^3+2N^2+N^2+2N=N^3+3N^2+2N\)

\(N^3< N^3+3N^2+2N< N^3+3N^2+3N+1\)

\(\Rightarrow N^3< N^3+3N^2+2N< \left(N+1\right)^3\left(1\right)\)

Vì \(N\)là SND nên từ \(\left(1\right)\)

Ta có:\(n\left(n+1\right)\left(n+2\right)\)ko là LP của 1 STN

Làm Người Yêu Anh Nhé BaBy 5 giờ trước (21:01)
Báo cáo sai phạm

Theo đề bài thì O nằm giữa hai đoạn \(AB,CD\)

\(\Rightarrow AB=OA+OB=OC+OD=CD\left(1\right)\)

\(OAC\)cân tại\(O\) \(\Rightarrow\)góc\(OAC=\frac{1}{2}\)(\(180\)độ góc \(AOC\))

Tam giác\(OBD\)cân tại\(O\Rightarrow\)góc\(OBD=\frac{1}{2}\)(\(180\)độ góc\(BOD\))

Mà góc\(AOC=\)góc\(BOD\)(đối đỉnh)\(\Rightarrow\)góc \(OAC=\)góc \(BOD\)

Hai góc này ở vị trí số lẻ trong của 2 đoạn thẳng\(AC\)\(BD\) tạo với các tuyến \(CD\)

\(\Rightarrow AC\)//\(BD\)(2)

Từ (1) và (2)\(\Rightarrow\)tứ giác\(ABCD\)là hình thang cân 

CHÚC HỌC TỐT !!!

Asuna 5 giờ trước (20:57)
Báo cáo sai phạm

tứ giác ABCD là hình thang cân 
vì 
OA=OC nên tam giác OAC cân tai  O1 
OB=OD nên tam giác OBD cân tai O2 
=>mà O1 = O2 (đối đỉnh) 
=>tam giac OAC đồng dạng tam giác OBD 
=>góc OAC =góc OBD (nằm tại vị trí so le trong) 
=>AC//DB 
ta lai có:OA=OC và OB=OD 
nên OA+OB=OC+OD 
<=>AB=CD

Edward Newgate 5 giờ trước (20:48)
Báo cáo sai phạm

ở đâu ra sẵn cho m chứng minh vậy quang anh nguyễn
 

OoO_Nhok_Lạnh_Lùng_OoO 6 giờ trước (20:25)
Báo cáo sai phạm

Bài 1

Cho tam giác ABC đều, M bất kì thuộc BC. Qua M kẻ đường song song với AC cắt AB ở D. Qua M kẻ đường song song với AB cắt AC ở E, I là trung điểm AM

a) Cm D, I, E thẳng hàng

b) khi M di chuyển trên BC thì I di chuyển trên đường nào

Bài 2

Cho tam giác ABC vuông tại A. Gọi N là điểm đối xứng của A qua trung điểm M của BC

a) tứ giác ACNB là hình gì

b)1 điểm H chạy trên  BM, P là điểm đối xứng của A qua H, P chạy trên đường nào

c) Xác định vị trí H trên BM để AP ngắn nhất

d) Xác định vị trí chủa H trên BM để tam giác anP cân tại N

dài quá bạn ơi

Phạm Trang 6 giờ trước (20:24)
Báo cáo sai phạm

100+100

=200

Nhoa bn

Mai Thanh Xuân 6 giờ trước (20:31)
Báo cáo sai phạm

Số cần tìm là :

100 + 100 = 200

Đáp số  : ...

Kaito Kid 6 giờ trước (20:22)
Báo cáo sai phạm

Số cần tìm là :

     100 + 100 = 200

         Đáp số : 200

Lã Hoàng Hải Linh 6 giờ trước (20:21)
Báo cáo sai phạm

Số đó là :

  100 + 100 = 200

           Đáp số : 200

Edward Newgate 6 giờ trước (20:25)
Báo cáo sai phạm

Bài làm :

Xét  tam giác ABC và tam gác BAD có :

AB cạnh chung

BC = AC ( ABCD httg cân )

AC = BD ( 1 ) ( ABCD httg cân )

\(\Rightarrow\)tam giác ABC = tam giác BAD ( c - c - c )

\(\Rightarrow\widehat{A1}\)=   \(\widehat{D1}\)

\(\Rightarrow\)Tam giác OAB cân tại O

\(\Rightarrow\)OA = OB ( 2 )

ta có :  OA + OC = AC ( 3 )

OB + OD = BD ( 4 )

Từ ( 1 ) : ( 2 ) ; ( 3 ) ; ( 4 ) suy ra OC = OD

Edward Newgate 6 giờ trước (20:30)
Báo cáo sai phạm

Cm c-g-c làm j cho khổ vậy Ichigo

Ichigo Sứ giả thần chết 6 giờ trước (20:25)
Báo cáo sai phạm

Xét tam giác OAD và tam giác OBC ta có:

góc OAD = góc OCB (hai góc so le trong, AB//CD)

AD = BC (Vì hình thang cân có hai cạnh bên bằng nhau)

góc ODA = góc OBC (hai góc so le trong, AB//CD)

=> tam giác OAD = tam giac OBC (g-c-g)

=> OA=OB 

chứng minh tương tự ta sẽ được OD=OC

Shinichi Kudo 5 giờ trước (20:48)
Báo cáo sai phạm

1.Ta có: x2+y2+z2=xy + yz + zx <=>2x^2+2y^2+2z^2-2xy-2yz-2xz=0 <=> (x-y)^2 + (y-z)^2 + ( x-z )^2 = 0 

Vì (x-y)^2>=0,(y-z)^2>=0,(x-z)^2>=0 

Dấu "=" xảy ra <=> x-y=0,y-z=0,x-z=0 <=> x=y=z

Lê Anh Tú 5 giờ trước (20:37)
Báo cáo sai phạm

1)VD:\(X=Y=Z\Leftrightarrow XY+YZ+ZX=X^2+Y^2+Z^2\)

\(\Leftrightarrow X^2+Y^2+Z^2=XY+YZ+ZX\left(1\right)\)

VD:\(X^2+Y^2+Z^2=XY+YZ+ZX\Leftrightarrow2X^2+2Y^2+2Z^2=2XY+2YZ+2ZX\)

\(\Leftrightarrow2X^2+2Y^2+2Z^2-2XY-2YZ-2ZX=0\)

\(\Leftrightarrow\left(X-Y\right)^2+\left(Y-Z\right)^2+\left(Z-X\right)^2=0\left(HĐT\right)\)

\(\Rightarrow X=Y=Z\left(2\right)\)

\(1\&2\Rightarrow X^2+Y^2+Z^2=XY+YZ+ZX\)

\(\Leftrightarrow X=Y=Z\)

2)\(\Rightarrow A+B+C\Rightarrow X=-\left(Y+Z\right)\Rightarrow X^2=\left(Y+Z\right)^2\)

\(\Leftrightarrow X^2=Y^2+2YZ+Z^2\)

\(\Leftrightarrow X^2-Y^2-Z^2=2YZ\)

\(\Leftrightarrow\left(X^2-Y^2-Z^2\right)^2=4Y^2Z^2\)

\(\Leftrightarrow X^4+Y^4+Z^4=2X^2Y^2+2Y^2Z^2+2Z^2X^2\)

\(\Leftrightarrow2\left(X^4+Y^4+Z^2\right)=\left(X^2+Y^2+Z^2\right)^2=A^4\)

\(\Rightarrow X^4+Y^4+Z^4=\frac{A^4}{2}\)

Ichigo Sứ giả thần chết 5 giờ trước (20:35)
Báo cáo sai phạm

1,

\(x^2+y^2+z^2=xy+yz+zx\)

\(\Leftrightarrow x^2+y^2+z^2-xy-yz-zx=0\)

\(\Leftrightarrow2x^2+2y^2+2z^2-2xy-2yz-2zx=2.0=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x^2-2xy+y^2\right)+\left(y^2-2yz+z^2\right)+\left(z^2-2zx+x^2\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x-y\right)^2+\left(y-z\right)^2+\left(z-x\right)^2=0\)

<=> x - y = 0

y - z = 0

z - x =0 

<=> x=y

y=z

z=x

<=> x=y=z

Edward Newgate 5 giờ trước (20:55)
Báo cáo sai phạm

T thì làm khác tụi m :

Xét 2 tam giác vuông ADH và BCK có :

AD = BC ( httg ABCD cân )

\(\widehat{D}\)=   \(\widehat{C}\)( httg ABCD cân )

\(\Rightarrow\)t/g ADH = t/g BCK ( ch - gn )

\(\Rightarrow\)DH = CK

Lê Anh Tú 5 giờ trước (20:41)
Báo cáo sai phạm

\(\Delta AHD\&\Delta BKC\)

\(\widehat{AHD}=\widehat{AKC}=90\left(GT\right)\)

\(AD=BC\left(GT\right)\)

\(\widehat{D}=\widehat{C}\left(GT\right)\)

\(\Rightarrow\Delta AHD=\Delta BKC\)

\(\Rightarrow DH=CK\)

Võ Anh Quân 5 giờ trước (20:39)
Báo cáo sai phạm

A B C D H K

Xét \(\Delta\)ADH và \(\Delta\)BCK

có AD=BC vì (ABCD là hình thang cân nên có 2 cạnh bên = nhau)

\(\widehat{D}=\widehat{C}\) (ABCD là hình thang cân nên có 2 cạnh bên = nhau)

\(\widehat{AHD}=\widehat{DKC}=90^o\)

Nên  \(\Delta\)ADH và \(\Delta\)BCK(Cạnh huyền góc nhọn)

suy ra DH=CK(2 cạnh tương ứng)

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí

Có thể bạn quan tâmTài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: