Giúp tôi giải toán và làm văn


TL 3 giờ trước (09:56)
Báo cáo sai phạm

Ta có : \(A=ab(a-b)+bc(b-c)+ca(c-a)\)

\(\Rightarrow A=ab(a-b)-bc(c-b)+ac(c-a)\)

\(\Rightarrow A=ab(a-b)-bc[(c-a)+(a-b)]+ac(c-a)\)

\(\Rightarrow A=ab(a-b)-bc(a-b)-bc(c-a)+ac(c-a)\)

\(\Rightarrow A=(a-b)(ab-bc)+(c-a)(ac-bc)\)

\(\Rightarrow A=b(a-b)(a-c)-(a-c)c(a-b)\)

\(\Rightarrow A=(a-c)(a-b)(b-c)\)

Chúc học tốt trong kì thi tới :>

Đọc tiếp...
IceAnh 4 giờ trước (09:09)
Báo cáo sai phạm

-(bc^2-ac^2-b^2c-a^2c+ab^2-a^2b)

Đọc tiếp...
Trần Tuyết Tâm 4 giờ trước (09:06)
Báo cáo sai phạm

3x(12x-4)-(4x-3)(9x+4) = 9

36x-12x-(36x-16x-27x-12) = 9

36x-12x-36x-16x+27x+12 = 9

-x = 9-12

-x = -3

x= -3 : -1

x= 3

vậy x= 3

Đọc tiếp...
Trần Tuyết Tâm 3 giờ trước (09:45)
Báo cáo sai phạm

a)x- 5x + 6

= x- 2x - 3x + 6

=x.(x - 2) - 3(x - 2)

=(x - 2).(x - 3)

b)3x+9x -30

=3x+15x - 6x -30

=3x.(x+5) - 6.(x + 5)

=(x+5).(3x - 6)

c)x- 3x +2

=x- 2x - x +2

=x.(x- 2) - 1.(x-2)

=(x-2).(x - 1)

d)x- 9x +18

=x- 6x -3x +18

=x.(x - 6) -3.(x - 6)

=(x - 6).(x - 3)

e)x- 6x +8

=x- 2x - 4x +8

=x.(x - 2)- 4.(x - 2)

=(x - 2).(x - 4)

f)x- 5x -14

=x+ 2x - 7x - 14

=x.(x + 2) -7.(x + 2)

=(x + 2).(x - 7)

Đọc tiếp...
Trần Nhật Hà 4 giờ trước (08:42)
Báo cáo sai phạm

a) x2 - 5x + 6

= x2 - 2x - 3x + 6

=(x2 - 2x) - (3x + 6)

=x.(x - 2) - 3.(x - 2)

=(x-2).(x-3)

b) 3x2+9x-30

=3x2+15x-6x-30

=(3x2+15x) - (6x+30)

= 3x(x+5) - 6(x+5)

=(x+5).(3x-6)

c) x2-3x+2

=x2-2x-x+2

=(x2-2x) - (x-2)

=x(x-2)-(x-2)

=(x-2)(x-1)

Đọc tiếp...
Trần Nhật Hà 5 giờ trước (08:06)
Báo cáo sai phạm

Ta có: 3x- 3y- 12x + 12y

= (3x- 3y2) - (12x - 12y)

= 3.(x- y2) - 12.(x - y)

= 3.(x - y).(x + y) - 4.3(x - y)

= 3.(x - y).(x + y - 4)

Đọc tiếp...
_Ahwi_ 13 giờ trước (23:18)
Báo cáo sai phạm

A/\(x^2-4xy-4+y^2\)

\(=\left(x^2-4xy-4\right)+y^2\)

\(=\left(x-2\right)^2+y^2\)

B/\(\left(2x-3\right)\left(2x+3\right)-\left(2x-1\right)\)

\(=2x^2-3^2-2x+1\)

C/\(x^2-3x+4\)

Hem rút đc

E/\(\left(x+y\right)^2\left(x+y\right)^2\)

\(=\left(x+y\right)^4\)

Đọc tiếp...
Duy Mai Khương 14 giờ trước (23:02)
Báo cáo sai phạm

are you in Lao Cai

Đọc tiếp...
Nguyễn Xuân Anh 15 giờ trước (22:13)
Báo cáo sai phạm

 a) n^2 + 2n - 4 = n^2 + 2n - 15 + 11

= (n^2 + 5n - 3n -15) + 11

= (n - 3)(n + 5) + 11 để n^2 + 2n - 4 chia hết cho 11

<=> (n - 3).(n +5) chia hết cho 11

<=> n - 3 chia hết cho 11 hoặc n + 5 chia hết cho 11 ( Vì 11 là số nguyên tố)

n- 3 chia hết cho 11 <=> n = 11k + 3 ( k nguyên)

n + 5 chia hết cho 11 <=> n = 11k' - 5 ( k' nguyên)

Vậy với n = 11k + 3 hoặc n = 11k' - 5 thì.....

b)Sửa thành 2n^3 + n^2 +7n+1 mới lm đc nha!!

2n^3 + n^2 + 7n + 1 = n^2. (2n - 1) + 2n^2 + 7n + 1

= n^2. (2n -1) + n.(2n -1) + 8n + 1

= (n^2 + n)(2n -1) + 4.(2n -1) + 5

= (n^2 + n + 4)(2n -1) + 5

Để 2n^3 + n2 + 7n + 1 chia hết cho 2n - 1

<=> (n^2 + n + 4)(2n -1) + 5 chia hết cho 2n -1

<=> 5 chia hết cho 2n -1

<=> 2n - 1 ∈Ư(5) = {-5;-1;1;5} 

.......

Đọc tiếp...
Nguyễn Xuân Anh 15 giờ trước (22:08)
Báo cáo sai phạm

       Câu hỏi của Nguyễn Trang Linh       

Đọc tiếp...
Phùng Minh Quân CTV 15 giờ trước (22:02)
Báo cáo sai phạm

\(n^4-10n^2+9\)

\(=\)\(\left(n^4-n^2\right)-\left(9n^2-9\right)\)

\(=\)\(n^2\left(n^2-1\right)-9\left(n^2-1\right)\)

\(=\)\(\left(n^2-1\right)\left(n^2-9\right)\)

\(=\)\(\left(n-1\right)\left(n+1\right)\left(n-3\right)\left(n+3\right)\)

Mà n lẻ nên n có dạng \(2k+1\) \(\left(k\inℤ\right)\)

\(=\)\(\left(2k+1-1\right)\left(2k+1+1\right)\left(2k+1-3\right)\left(2k+1+3\right)\)

\(=\)\(2k\left(2k+2\right)\left(2k-2\right)\left(2k+4\right)\)

\(=\)\(16k\left(k+1\right)\left(k-1\right)\left(k+2\right)\)

\(=\)\(15k\left(k-1\right)k\left(k+1\right)\left(k+2\right)\)

Lại có : 

\(16k\left(k+1\right)\left(k-2\right)\left(k+2\right)⋮16\)

\(15\left(k-1\right)k\left(k+1\right)\left(k+2\right)⋮8,⋮3\)

\(\Rightarrow\)\(15\left(k-1\right)k\left(k+1\right)\left(k+2\right)⋮384\) ( đpcm ) 

Vậy \(n^4-10n^2+9⋮384\) với mọi n là số nguyên lẻ 

Chúc bạn học tốt ~ 

Đọc tiếp...
Trần Hương Giang 15 giờ trước (21:50)
Báo cáo sai phạm

Gọi S là diện tích của tam giác

Ta có : 

\(a=\frac{2S}{h_a};b=\frac{2S}{h_b};c=\frac{2S}{h_c}\)

\(\Rightarrow\left(a+b+c\right)\left(\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}\right)=\left(a+b+c\right)\left(\frac{h_a+h_b+h_c}{2S}\right)\)

\(=\left(h_a+h_b+h_c\right).\frac{a+b+c}{2S}=\left(h_a+h_b+h_c\right)\left(\frac{1}{h_a}+\frac{1}{h_b}+\frac{1}{h_c}\right)\)

=> đpcm

Đọc tiếp...
Victorya Diana 15 giờ trước (21:43)
Báo cáo sai phạm

Đảng Cộng Sản Việt Nam do Nguyễn Ái Quốc ( tức Bác Hồ thời đó ) Sáng lập , lãnh đạo và rèn luyện .

* Hok tốt !

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Xuân Tân 15 giờ trước (21:41)
Báo cáo sai phạm

Hình như là Hồ Chí Minh

Đọc tiếp...
Hot Boy giáng trần 15 giờ trước (21:41)
Báo cáo sai phạm

Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập

Đọc tiếp...
Nguyễn Việt Quang 15 giờ trước (21:52)
Báo cáo sai phạm

(x-2)2+(3-x)(3+x)=0

(x-2)2+32-x2=0

[(x-2)-x2]+9=0

(x-2-x)(x-2+x)=-9

-2.(2x-2)=-9

-2.2.(x-1)=-9

x-1=2,25

x=3,25

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: