Giúp tôi giải toán và làm văn


NCTK ( Box Toán - Anh ) 22 phút trước (09:26)
Báo cáo sai phạm

\(\left|x-15\right|=2\)

\(\Rightarrow\orbr{\begin{cases}x-15=-2\\x-15=2\end{cases}}\)

\(\text{Trường hợp : }x-15=-2\)

\(\Leftrightarrow x=-2+15\)

\(\Leftrightarrow x=13\)

\(\text{Trường hợp : }x-15=2\)

\(\Leftrightarrow x=2+15\)

\(\Leftrightarrow x=17\)

\(\text{Vậy }x\in\left\{13;17\right\}\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Trần Khánh Đan 42 phút trước (09:06)
Báo cáo sai phạm

\(|x+15|=2\)

TH1: \(x+15=2\Rightarrow x=2-15=-13\)

TH2:\(x+15=-2\Rightarrow x=-2-15=-17\)

Vậy: \(x\in\left\{-17;-13\right\}\)

=.= hk tốt!!

Đọc tiếp...
Nguyễn Trần Khánh Đan 1 giờ trước (08:43)
Báo cáo sai phạm

\(-\frac{21}{13}x+\frac{1}{3}=-\frac{2}{3}\)

\(-\frac{21}{13}x=-\frac{2}{3}-\frac{1}{3}\)

\(-\frac{21}{13}x=-1\)

\(x=\left(-1\right):\left(-\frac{21}{13}\right)\)

\(x=\frac{13}{21}\)

Vậy : \(x\in\left\{\frac{13}{21}\right\}\)

=.= hk tốt!!

Đọc tiếp...
Nguyễn Thùy Duyên 20 phút trước (09:29)
Báo cáo sai phạm

ban chi minh cau c voi minh bi roi

Đọc tiếp...
Kuroba Kaito 3 giờ trước (06:12)
Báo cáo sai phạm

A B C D E H K M N

CM: a) Xét t/giác ABD và t/giác ECD

có AD = DE (gt)

  góc BDA = góc EDC (đối đỉnh)

  BD = DC (gt)

=> t/giác ABD = t/giác ECD (c.g.c)

=> góc BAD = góc DEC (hai góc tương ứng)

Mà góc BAD và góc DEC ở vị trí so le trong

=> AB // EC (Đpcm)

b) Ta có : t/giác ABD = t/giác ECD (Cmt)

=> AB = EC (hai cạnh tương ứng)

=> góc B = góc DCE

Xét t/giác ABH và t/giác ECK

có góc BHA = góc CKE = 900 (gt)

       AB = EC (cmt)

    góc B =góc KCE (cmt)

=> t/giác ABH = t/giác ECK (cạnh huyền - góc nhọn)

c) tự làm

Đọc tiếp...
Boul đẹp trai_tán gái đổ 100% CTV 11 giờ trước (22:26)
Báo cáo sai phạm

sai đề, sửa: BC=15cm 

\(\frac{AB}{AC}=\frac{3}{4}\Rightarrow AB=\frac{3AC}{4}\)

Áp dụng định lý pytago vào tam giác vuông ABC. ta có:

AB2+AC2=BC2

=> \(\left(\frac{3}{4}AC\right)^2+AC^2=15^2\)

\(AC^2.\left(\frac{9}{16}+1\right)=15^2\Rightarrow AC^2.\left(\frac{5}{4}\right)^2=15^2\)

\(\Rightarrow AC^2=15^2.\left(\frac{4}{5}\right)^2=12^2\Rightarrow AC=12\)

\(AB=\frac{3.AC}{4}=9\)

-bài này vẽ hình làm cảnh à :V

Đọc tiếp...
dothegiabao 11 giờ trước (22:27)
Báo cáo sai phạm

th1: nếu x = 1 thì                       

31+9*41=121+9

39=21(loại)

th2:nếu x = 0 thì

30+9*40=120+9

10=10(chọn)

vậy x = 0

Đọc tiếp...
hoàng ngọc diệp 11 giờ trước (22:10)
Báo cáo sai phạm

a,b tự biết nha 

c,từ \(\Delta NCD=\Delta NCB\)

SUY RA:\(ND=NB\)=>\(2BN=BN+ND=BD\)

TA CÓ:\(AD=CE\)=>\(2BN+CE=2BN+AD=AB\left(1\right)\)

XÉT \(\Delta ABC\) CÓ \(AB=AC\left(GT\right)\)=>\(\Delta ABC\)CÂN TẠI\(A\)=>\(\widehat{ABC}\)\(=\)\(\widehat{BCA}\)

TỪ \(\Delta NCD=\Delta NCB\left(CMT\right)\)=>\(\widehat{NBC}\)\(=\)\(\widehat{NDC}\)(CẶP GÓC TƯƠNG ỨNG)

MÀ:\(\widehat{NDC}+\widehat{ADC}=180^O\)=>\(\widehat{ADC}=180^0-\widehat{NDC}=180^0-\widehat{ABC}\)

TA LẠO CÓ :\(\widehat{BCE}+\widehat{BCA}=180^0\left(KEBU\right)=180^0-\widehat{BCA}\) DO \(\widehat{ABC}=\widehat{BCA}\)=>\(\widehat{ADC}=\widehat{BCE}\)

XÉT :\(\Delta ADC\)VÀ \(\Delta ECB\)CÓ:

\(AD=EC\left(GT\right)\)

\(\widehat{ADC}=\widehat{ECB}\left(CMT\right)\)

\(DC=CB\left(GT\right)\)

=>\(\Delta ADC=\Delta ECB\left(C.G.C\right)\)

=>\(AC=EB\)(CẶP CẠNH TƯƠNG ỨNG)

MÀ :\(AC=AB\left(GT\right)\)=>\(EB=AB^{\left(2\right)}\)(CÙNG BẰNG AC)

TỪ :\(\left(1\right)\)VÀ \(\left(2\right)\)=>\(\left(đpcm\right)\)

Đọc tiếp...
_Giang Ứng Lân _ ღ _ Địch Kỳ Nhi_ 12 giờ trước (21:47)
Báo cáo sai phạm

1.Cho tam giác ABC có M là trung điểm của BC và AM là tia phân giác của góc A. Chứng minh rằng tam giác ABC là tam giác cân.

2.Cho tam giác ABC , vẽ về phía ngoài tam giác ấy các tam giác đều ABE , ACF . Gọi I  là trung điểm của BC , H  là trực tâm của tam giác ABE . Tính các góc của tam giác FIH 

Đọc tiếp...
o0o nhật kiếm o0o 12 giờ trước (21:41)
Báo cáo sai phạm

Bài 1:Cho tam giác ABC vuông tại A,có AC=3AB.Trên AC lấy D và E cho AD=DE=EC.Tính tổng các góc BCA,góc BAD,góc BEA
Bài 2:Cho tam giác ABC,có góc ABC=70 độ ,góc ACB=30 độ.Trên AB lấy M sao cho goc MCB =40 độ.Trên cạnh AC lấy N sao cho góc NBC=50 độ.Tính góc MNC
Bài 3:Lấy 3 cạnh BC,CA,BA của tam giác ABC làm canh AC làm cạnh .Dựng 3 tam giác đều BCA1,CAB1,BC1 ra phía ngoài .CMR: các đoan thẳng AA1,BB1,CC1 bằng nhau và đồng quy
Bài 4:Cho tam giác ABC,đường cao AH.Trên nửa mp bờ AB không chứa C lấy D sao cho BD=BA,BD vuông góc BA.Trên nửa mp bờ AC không chứa B lấy E sao cho CE=CA,CE vuông góc CA.CMR:các đường thẳng AH,BE,CD đồng quy
Bài 5:Cho tam giác ABC vuông tại A.cạnh huyền BC=2AB,D trên AC ,E trên AB sao cho góc ABD = 1/3 góc ABC, góc ACE=1/3 góc ACD.Gọi F là giao điểm của BD và CE .Gọi I và K là hình chiếu của F trên BC và AC.Lấy H và G sao cho AC là trung trực của FH,BC là trung trực FG.CM:a,H,B,G thẳng hàng
b,tam giác DEF cân
Bài 6:Cho tam giác ABC nhọn, xác định D trên BC,E trên AC,F trên AB sao cho chu vi tam giác DEF nhỏ nhất

Đọc tiếp...
Forever Miss You 11 giờ trước (21:54)
Báo cáo sai phạm

diệp ơi:cách viết góc là bấm vào thanh công thức rồi được thế này nek \(\widehat{ABC}\)

Đọc tiếp...
hoàng ngọc diệp 12 giờ trước (21:47)
Báo cáo sai phạm

xin lỗi

Đọc tiếp...
Nguyễn Lương Phương Thảo 12 giờ trước (21:40)
Báo cáo sai phạm

I. Nội qui tham gia "Giúp tôi giải toán"

1. Không đưa câu hỏi linh tinh lên diễn đàn, chỉ đưa các bài mà mình không giải được hoặc các câu hỏi hay lên diễn đàn;

2. Không trả lời linh tinh, không phù hợp với nội dung câu hỏi trên diễn đàn.

3. Không "Đúng" vào các câu trả lời linh tinh nhằm gian lận điểm hỏi đáp.

Các bạn vi phạm 3 điều trên sẽ bị giáo viên của Online Math trừ hết điểm hỏi đáp, có thể bị khóa tài khoản hoặc bị cấm vĩnh viễn không đăng nhập vào trang web.

Đọc tiếp...
Đào Thị Thảo Nguyên 11 giờ trước (22:01)
Báo cáo sai phạm

Ta có: n3-n=n(n2-1)=n.(n-1).(n+1)

Vì đây là tích ba số tự nhiên liên tiếp nên nó chia hết cho 2 và 3 \(\Rightarrow\)n3-n sẽ chia hết cho 6

\(\Rightarrow\)n3-n+2 chia 6 dư 2

Vậy n3-n+2 không chia hết cho 6 với mọi số tự nhiên n

Đọc tiếp...
tth CTV 1 giờ trước (08:24)
Báo cáo sai phạm

Không có điều kiện gì à?Nếu n = 1 \(C>1>\frac{1}{4}\) vậy c/m làm gì?

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: