Giúp tôi giải toán và làm văn


Trần Anh Đức 7 phút trước (14:51)
Báo cáo sai phạm

\(\left|x+\frac{3}{4}\right|-\frac{1}{3}=0\)

\(\left|x+\frac{3}{4}\right|=\frac{1}{3}\)

\(->x+\frac{3}{4}=\frac{1}{3}\)hoặc  \(x+\frac{3}{4}=\frac{-1}{3}\)

=>  \(x=\frac{1}{3}-\frac{3}{4}\) hoặc  \(x=\frac{-1}{3}+\frac{3}{4}\)

=>  \(x=\frac{-5}{12}\)hoặc \(x=\frac{-13}{12}\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Phương Uyên 8 phút trước (14:50)
Báo cáo sai phạm

\(|x+\frac{3}{4}|-\frac{1}{3}=0\)

\(|x+\frac{3}{4}|=0+\frac{1}{3}\)

\(|x+\frac{3}{4}|=\frac{1}{3}\)

\(\Rightarrow x+\frac{3}{4}=\frac{1}{3}\)hay \(x+\frac{3}{4}=\frac{-1}{3}\)

 \(\Rightarrow x=\frac{1}{3}-\frac{3}{4}\)hay \(x=\frac{-1}{3}-\frac{3}{4}\)

\(\Rightarrow x=\frac{-5}{12}\)hay \(x=\frac{-13}{12}\)

Đọc tiếp...
Vu Kim Ngan 9 phút trước (14:50)
Báo cáo sai phạm

\(\left|x+\frac{3}{4}\right|-\frac{1}{3}=0\)

\(\Rightarrow\left|x+\frac{3}{4}\right|=\frac{1}{3}\)

\(\Rightarrow\orbr{\begin{cases}x+\frac{3}{4}=\frac{1}{3}\\x+\frac{3}{4}=-\frac{1}{3}\end{cases}}\)

\(\Rightarrow\orbr{\begin{cases}x=\frac{1}{3}-\frac{3}{4}\\x=-\frac{1}{3}-\frac{3}{4}\end{cases}}\)

\(\Rightarrow\orbr{\begin{cases}x=\frac{-5}{12}\\x=\frac{-13}{12}\end{cases}}\)

Vậy \(x\in\left\{\frac{-5}{12};\frac{-13}{12}\right\}\)

Đọc tiếp...
vo minh khoa 20 phút trước (14:39)
Báo cáo sai phạm

A B C M D

a) Nối B và D lại

Xét tứ giác ABCD có 

BM=MC (M là trung điểm của BC)

AM=MC (gt)

=>Tứ giác ABCD là hình bình hành

Do đó AB=CD

b)Ta có tứ giác ABCD là hình bình hành

=> BD // AC

c) Xét hình bình hành ABCD có

\(\widehat{A}=90^0\)

=>ABCD là hình chữ nhật

Vậy \(\widehat{ABD}=90^0\)

Đọc tiếp...
MMS_Hồ Khánh Châu 46 phút trước (14:13)
Báo cáo sai phạm

A B C D M

a) Xét hai tam giác AMB và tam giác DMC có:

         MB = MC (M là trung điểm của BC)

         \(\widehat{BMA}=\widehat{CMD}\left(đ-đ\right)\)

         MA = MD (gt)

\(\Rightarrow\Delta AMB=\Delta DMC\left(c-g-c\right)\)

=> AB = CD (hai cạnh tương ứng)

b) Xét hai tam giác BMD và CMA có:

      MB = MC (gt)

      \(\widehat{BMD}=\widehat{CMA}\left(đ-đ\right)\)

       MA = MD (gt)

\(\Rightarrow\Delta BMD=\Delta CMA\left(c-g-c\right)\)

\(\Rightarrow\widehat{MBD}=\widehat{MCA}\) (Hai góc tương ứng)

=> BD // AC

c) Ta có: AB vuông góc với AC (tam giác ABC vuông tại A)

              BD // AC (cm ở câu b)

=> AB vuông góc với BD

=> \(\widehat{ABD}=90^0\)

Đọc tiếp...
Trần Hải An 1 giờ trước (13:53)
Báo cáo sai phạm

mt cũng tính đc tìm x mk thử rùi

Đọc tiếp...
Fc Noo 2k6 1 giờ trước (13:59)
Báo cáo sai phạm

nHƯNG MK CẦN LỜI GIẢI NX MÀ

Đọc tiếp...
Fc Noo 2k6 1 giờ trước (13:51)
Báo cáo sai phạm

BN ƠI ĐÂY LÀ BÀI TÌM X MÀ ?? BN CÓ BỊ SAO KO THẾ ???

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Phương Uyên 1 giờ trước (13:44)
Báo cáo sai phạm

Ta có thể cộng, trừ hai số hữu tỉ x,y bằng cách viết chúng dưới dạng hai phân số có cùng một mẫu dương rồi áp dụng quy tắc cộng, trừ phân số. Phép cộng số hữu tỉ có các tính chất của phép cộng phân số : giao hoán, kết hợp, cộng với số 0. Mỗi số hữu tỉ đều có một số đối.

Với \(x=\frac{a}{m},y=\frac{b}{m}\left(a,b,m\in Z,m>0\right),\), ta có:

\(x+y=\frac{a}{m}+\frac{b}{m}=\frac{a+b}{m}\)

\(x-y=\frac{a}{m}-\frac{b}{m}=\frac{a-b}{m}\)

Đọc tiếp...
Võ Thị Khánh Ly 1 giờ trước (13:37)
Báo cáo sai phạm

*. Cộng trừ số hữu tỉ

Viết hai số hữu tỉ x, y dưới dạng:

x =  \(\frac{a}{m}\) , y = \(\frac{b}{m}\)( a, b, m ∈ Z, m > 0)

Khi đó x + y =  \(\frac{a}{m}+\frac{b}{m}\)\(\frac{a+b}{m}\)

        x−y=x+(−y)=\(\frac{a}{m}+\left(-\frac{b}{m}\right)=\frac{a-b}{m}\)

[] 

Đọc tiếp...
Lê Thị Tuyết 55 phút trước (14:04)
Báo cáo sai phạm

nnnnnngjyu7tttttttttttttttttttttttttttttttttttttttujtjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj5555555555555555555555555555

Đọc tiếp...
Võ Thị Khánh Ly 1 giờ trước (13:27)
Báo cáo sai phạm

a/Vì \(\widehat{xOy}>\widehat{xOt}\)\(\left(70^o>35^o\right)\)nên Ot nằm giữa Õ và Oy

Ta có : \(\widehat{xOt}+\widehat{tOy}=\widehat{xOy}\)

Thay : \(35^o+\widehat{tOy}=70^o\)

 \(\Rightarrow\widehat{tOy}=70^o-35^o\)

 \(\Rightarrow\widehat{tOy}=35^o\)

b/ Ot hay Oy [ mình nghĩ bạn ghi sai đề, đáng lẽ là Ot chứ ]

Ot là tia phân giác của \(\widehat{xOy}\)vì Ot nằm giữa và \(\widehat{xOt}=\widehat{tOy}=35^o\)

c/

Vì Om là tia đối của Ot nên \(\widehat{tOy}\)và \(\widehat{mOy}\)kề bù :

Nên : \(\widehat{tOy}+\widehat{mOy}=180^o\)

Thay : \(35^o+\widehat{mOy}=180^o\)

\(\Rightarrow\widehat{mOy}=180^o-35^o\)

Vậy : \(\widehat{mOy}=145^o\)

Đọc tiếp...
nene 36 phút trước (14:23)
Báo cáo sai phạm

Đáp án\(\widehat{mOy}=145^o\)

Đọc tiếp...
emily 1 giờ trước (13:03)
Báo cáo sai phạm

mik cho bạn cái link này nè: 

https://toancap2.com/toan-lop-7/

Đọc tiếp...
emily 1 giờ trước (13:03)
Báo cáo sai phạm

bạn vào xem thử nha!!!

Đọc tiếp...
phúc 1 giờ trước (13:07)
Báo cáo sai phạm

Tự làm bước biến đổi nhé tui lm lẹ luôn =v

\(\frac{1}{1}-\frac{1}{x+1}=\frac{2008}{2009}\)

\(\frac{x+1}{x+1}-\frac{1}{x+1}=\frac{2008}{2009}\)

\(\frac{x}{x+1}=\frac{2008}{2009}\)

\(=>x=2008\)

Vậy x = 2008

Đọc tiếp...
kudo shinichi CTV 1 giờ trước (13:20)
Báo cáo sai phạm

phúc hơi phức tạp

\(\frac{1}{1.2}+\frac{1}{2.3}+\frac{1}{3.4}+...+\frac{1}{x.\left(x+1\right)}=\frac{2008}{2009}\)

\(1-\frac{1}{2}+\frac{1}{2}-\frac{1}{3}+\frac{1}{3}-\frac{1}{4}+...+\frac{1}{x}-\frac{1}{x+1}=\frac{2008}{2009}\)

\(1-\frac{1}{x+1}=\frac{2008}{2009}\)

\(\frac{1}{x+1}=1-\frac{2008}{2009}\)

\(\frac{1}{x+1}=\frac{1}{2009}\)

\(\Rightarrow x+1=2009\)

\(x=2009-1\)

\(x=2008\)

Vậy \(x=2008\)

Đọc tiếp...
emily 2 giờ trước (12:59)
Báo cáo sai phạm

bạn chỉnh lại để chút nha.....mik chưa hiểu cho đầu của đe máy

Đọc tiếp...
Trần Kiều Thi 2 giờ trước (12:39)
Báo cáo sai phạm

\(3+2\div\left\{1+3\div\left[2-1\div\left(3-\frac{2}{1}-3\right)\right]\right\}\)
\(=3+2\div\left\{1+3\div\left[2+\frac{1}{2}\right]\right\}\)
\(=3+2\div\left\{1+\frac{6}{5}\right\}\)
\(=3+\frac{10}{11}\)
\(=\frac{43}{11}\)
Học dỏi nha :))
~ Good luck ~
 

Đọc tiếp...
Trần Kiều Thi 2 giờ trước (12:48)
Báo cáo sai phạm

c) \(2^5\times3^2\left(\frac{3}{2}\right)^{-2}\)
\(=2^5\times3^2\times\frac{2^2}{3^2}\)
\(=2^3\)

Đọc tiếp...
Trần Kiều Thi 2 giờ trước (12:46)
Báo cáo sai phạm

b) \(\left(2^5\times4\right)\div\left(2^3\times\frac{1}{16}\right)\)
\(=2^7\div\frac{2^3}{2^{\text{4}}}\)
\(=2^7\div\frac{1}{2}\)
=\(2^6\)
 

Đọc tiếp...
Trần Kiều Thi 2 giờ trước (12:43)
Báo cáo sai phạm

a) \(\frac{1}{81}\times\left(\frac{1}{3}\right)^{-2}\times9\times3^3\)
\(=\frac{3^7}{3^4}\)
\(=3^3\)
 

Đọc tiếp...
Lê Hồ Cẩm Tú 3 giờ trước (11:46)
Báo cáo sai phạm

C=1/2.(3/60.63+....+3/117.120)+1/1003

C=1/2.(1/60-1/63+....+1/117-1/120)+1/1003

....còn lại tự làm nha, bài còn lại cũng tương tự

Đọc tiếp...
GT 6916 2 giờ trước (12:48)
Báo cáo sai phạm

Bạn ơi còn \(\frac{5}{2006}\)xử lý sao

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: