Giúp tôi giải toán và làm văn


CÔNG CHÚA ÔRI 2 giờ trước (10:59)
Báo cáo sai phạm

ta có: \(\frac{a}{2}=\frac{b}{3}=\frac{c}{4}=\frac{a}{2}=\frac{2b}{6}=\frac{3c}{12}\)

ADTCDTSBN

có: \(\frac{a}{2}=\frac{2b}{6}=\frac{3c}{12}=\frac{1+2b-3c}{2+6-12}=\frac{-20}{-4}=5\)

\(\Rightarrow\frac{a}{2}=5\Rightarrow a=10\)

\(\frac{b}{3}=5\Rightarrow b=15\)

\(\frac{c}{4}=5\Rightarrow c=20\)

KL: a = 10; b= 15; c = 20

Đọc tiếp...
Nguyễn Thanh Hiền 1 giờ trước (11:30)
Báo cáo sai phạm

Theo bài ra ta có :

\(\frac{a}{2}=\frac{b}{3}=\frac{c}{4}=\frac{a}{2}=\frac{2b}{6}=\frac{3c}{12}\)

Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có :

\(\frac{a}{2}=\frac{2b}{6}=\frac{3c}{12}=\frac{a+2b-3c}{2+6-12}=\frac{-20}{-4}=5\)

+) \(\frac{a}{2}=5\Leftrightarrow a=10\)

+) \(\frac{b}{3}=5\Leftrightarrow b=15\)

+) \(\frac{c}{4}=5\Leftrightarrow c=20\)

Vậy a = 10; b = 15; c = 20

_Chúc bạn học tốt_

Đọc tiếp...
Phạm Quang Dương 3 giờ trước (10:05)
Báo cáo sai phạm

câu 1 mình đồng ý với các bạn

câu 2 : tứ 4 => tư 4

            BỔ SUNG: Tí (vú) => Ti  (vú) 

                 :))))

Đọc tiếp...
yukiko 3 giờ trước (09:42)
Báo cáo sai phạm

1 ) ĐỂ VIẾT THỦ TỤC TIÊM 

2) TỨ (4 ) BỎ SẮC THÀNH TƯ ( 4 )

Đọc tiếp...
hoang thi kim 3 giờ trước (09:42)
Báo cáo sai phạm

cau 2 : Chữ tứ  bỏ dấu sắc thành chữ tư vẫn là số 4

Đọc tiếp...
CÔNG CHÚA ÔRI 4 giờ trước (08:34)
Báo cáo sai phạm

ta có: \(\frac{x}{3}=\frac{y}{4}=k\)

\(\Rightarrow\frac{x}{3}=k\Rightarrow x=3k\)

\(\frac{y}{4}=k\Rightarrow y=4k\)

mà \(x.y=192\Rightarrow3k.4k=192\)

                                 \(12.k^2=192\)

                                  \(k^2=192:12\)

                                  \(k^2=16\)

                                  => k = 4 hoặc k = - 4

TH1: k =4

có: x = 3k =>x = 3.4 => x = 12

y = 4.k => y = 4.4 => y = 16

TH2: k = - 4

có: x = 3k => x = 3.(-4) => x = -12

y = 4k => y = 4.(-4) => y = - 16

KL: \(\left(x;y\right)\in[\left(12;16\right);\left(-12;-16\right)]\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Thanh Hiền 2 giờ trước (10:13)
Báo cáo sai phạm

Đặt \(\frac{x}{3}=\frac{y}{4}=k\)

\(\Leftrightarrow x=3k,\)\(y=4k\)

\(\Leftrightarrow x\times y=3k\times4k\)

\(\Leftrightarrow192=12k^2\)

\(\Leftrightarrow k^2=192:12\)

\(\Leftrightarrow k^2=16\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}k=4\\k=-4\end{cases}}\)

Với k = 4 ta có :

+) \(\frac{x}{3}=4\Rightarrow x=12\)

+) \(\frac{y}{4}=4\Rightarrow y=16\)

Với k = -4 ta có :

+) \(\frac{x}{3}=-4\Rightarrow x=-12\)

+) \(\frac{y}{4}=-4\Rightarrow y=-16\)

Vậy \(\left(x;y\right)=\left\{\left(12;16\right);\left(-12;-16\right)\right\}\)

_Chúc bạn học tốt_

Đọc tiếp...
công chúa tài năng 4 giờ trước (08:40)
Báo cáo sai phạm

Ta có:

\(\frac{x}{3}=\frac{y}{4}\)

\(\Rightarrow\frac{x.y}{3.4}=\frac{192}{12}\)\(=16\)( Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau)

\(\frac{x}{3}=16\Rightarrow x=16.3=48\)

\(\frac{y}{4}=16\Rightarrow y=16.4=64\)

Vậy :\(x=48\)

        \(y=64\)

Đúng thì mk nha

~Hok Tốt~

Đọc tiếp...
Bonking 4 giờ trước (08:31)
Báo cáo sai phạm

Xét 2 trường hợp :

+) -2x - 3 = x + 2

    -2x - x  = 2 + 3

     -3x       = 5

        x       = -5/3

+) 2x + 3 = x + 2

    2x - x   = 2 - 3

     x         = -1

Vậy, x = { -5/3; -1 }

Ủng hộ ae ơiii

Đọc tiếp...
Phùng Minh Quân 4 giờ trước (08:34)
Báo cáo sai phạm

\(\left|2x+3\right|=x+2\)

+) Nếu \(2x+3\ge0\)\(\Leftrightarrow\)\(2x\ge-3\)\(\Leftrightarrow\)\(x\ge\frac{-3}{2}\) ta có : 

\(2x+3=x+2\)

\(\Leftrightarrow\)\(2x-x=2-3\)

\(\Leftrightarrow\)\(x=-1\) ( thoã mãn ) 

+) Nếu \(2x+3< 0\)\(\Leftrightarrow\)\(2x< -3\)\(\Leftrightarrow\)\(x< \frac{-3}{2}\) ta có : 

\(-\left(2x+3\right)=x+2\)

\(\Leftrightarrow\)\(-2x-3=x+2\)

\(\Leftrightarrow\)\(x+2x=-3-2\)

\(\Leftrightarrow\)\(3x=-5\)

\(\Leftrightarrow\)\(x=\frac{-5}{3}\) ( thoã mãn ) 

Vậy \(x=-1\) hoặc \(x=\frac{-5}{3}\)

Chúc bạn học tốt ~ 

Đọc tiếp...
hung pham tien 4 giờ trước (08:54)
Báo cáo sai phạm

\(\orbr{\begin{cases}2x+3=x+2\\2x+3=-x-2\end{cases}}\)

\(\orbr{\begin{cases}x=-1\\x=-\frac{5}{3}\end{cases}}\)

Đọc tiếp...
GTV Bé Cam 4 giờ trước (08:30)
Báo cáo sai phạm

x/3=y/4 và x+y=192

sorry mk nhầm

Đọc tiếp...
công chúa tài năng 4 giờ trước (08:48)
Báo cáo sai phạm

Ta có:

\(\frac{x}{3}=\frac{y}{4}\)

\(\frac{x+y}{3+4}=\frac{192}{7}=27,42857\approx27,4\)( Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau)

\(\frac{x}{3}=27,4\Rightarrow x=27,4.3=82,2\)

\(\frac{y}{4}=27,4\Rightarrow y=27,4.4=109,6\)

Vậy \(x=82,2\)

        \(y=109,6\)

~Hok Tốt~

Đọc tiếp...
trần ngô bảo an 4 giờ trước (08:10)
Báo cáo sai phạm

Khó hiểu đề quá

Đọc tiếp...
Nanh 16 giờ trước (20:57)
Báo cáo sai phạm

a) xét tam giác AKD và tam giác AHD , có :
góc KAD = góc DAH ( do AD là phân giác )
góc DKA = góc DHA (=90 độ )
AD : cạnh chung 
do đó tam giác AKD = tam giác AHD ( cạnh huyền - góc nhọn )

b) có DK vuông góc với AC ( gt)
AB vuông góc với AC ( do tam giác ABC vuông tại A )
=) KD song song AB (dhnb 2 đt song song )
=) góc ADK = góc DAB ( 2 góc so le trong )
lại có góc BDA = góc KDA ( do tam giác ADK = tam giác AHD )
=) tam giác ABD cân tại B
mà góc ABD=60 độ ( D thuộc AC )
=) tam giác ABD đều

c) có BH + AH > AB ( BĐT tam giác)
         CH + AH > AC ( BĐT tam giác)
cộng cả hai vế của 2 BĐT trên ta có :
      BH+CH+AH+AH>AB+AC
(=) BC + 2AH > AB + AC
hay AB + AC < BC + 2AH

chúc e học tốt !!

Đọc tiếp...
Gokazaru 16 giờ trước (20:21)
Báo cáo sai phạm

Trên mặt phẳng, nếu hai trục Ox, Oy vuông góc và cắt nhau tại gốc O của mỗi trục số, thì ta gọi hệ trục toạ độ Oxy.

    Ox và Oy gọi là các trục toạ độ

– Trục nằm ngang Ox gọi là trục hoành

– Trục thẳng đứng Oy gọi là trục tung.

Giao điểm O gọi là gốc toạ độ. Mặt phẳng có hệ trục toạ độ Oxy gọi là mặt phẳng toạ độ Oxy.

2. Toạ độ của một điểm trong mặt phẳng toạ độ

– Trên mặt phẳng toạ độ, mỗi điểm M xác định một cặp số (x0; y0). Ngược lại mỗi cặp số (x0; y0) xác định vị trí của một điểm M.

– Cặp số (x0; y0) gọi là toạ độ của điểm M; x0 là hoành độ và y0 là tung độ của điểm M

Đọc tiếp...
Huỳnh Bá Nhật Minh 5 giờ trước (07:08)
Báo cáo sai phạm

Trong đó, x và y là 2 giá trị được xác định bởi 2 đường thẳng có hướng vuông góc với nhau (cùng đơn vị đo). 2 đường thẳng đó gọi là trục tọa độ (coordinate axis) (hoặc đơn giản là trục); trục nằm ngang gọi là trục hoành, trục đứng gọi là trục tung; điểm giao nhau của 2 đường gọi là gốc tọa độ (origin) và nó có giá trị ...

Đọc tiếp...
Bonking 16 giờ trước (20:18)
Báo cáo sai phạm

Trên mặt phẳng, nếu hai trục OX, Oy vuông góc và cắt nhau tại gốc O của mỗi trục số, thì ta gọi hệ trục toạ độ Oxy

Ox và Oy gọi là các trục toạ độ 

- Trục nằm ngang Ox gọi là trục hoành

- Trục thẳng đứng Oy gọi là trục tung

Giao điểm O gọi là gốc toạ độ. Mặt phẳng có hệ trục toạ độ Oxy gọi là mặt phẳng toạ độ Oxy 

Đọc tiếp...
SKT_NTT CTV 18 giờ trước (18:38)
Báo cáo sai phạm

a) Ta có : 

\(A=\frac{3.\left(x-1\right)^2+12}{\left(x-1\right)^2+2}=\frac{3.\left(x-1\right)^2+3.2+6}{\left(x-1\right)^2+2}=\frac{3.\left[\left(x-1\right)^2+2\right]+6}{\left(x-1\right)^2+2}=3+\frac{6}{\left(x-1\right)^2+2}\)

Để A có giá trị nguyên \(\Leftrightarrow\)\(3+\frac{6}{\left(x-1\right)^2+2}\)\(\in\)\(\Leftrightarrow\)\(\frac{6}{\left(x-1\right)^2+2}\)\(\in\)\(\Leftrightarrow\)( x - 1 )2 + 2 \(\in\)Ư ( 6 )

\(\Rightarrow\)( x - 1 )2 + 2 \(\in\){ 1 ; -1 ; 2 ; -2 ; 3 ; -3 ; 6 ; -6 }

Lập bảng ta có :

(x-1)2+21-12-23-36-6
xloạiloại0loại\(\orbr{\begin{cases}2\\0\end{cases}}\)loại\(\orbr{\begin{cases}3\\-1\end{cases}}\)loại

Vậy x = { 0 ; 2 ; 3 ; -1 }

b) để A có giá trị lớn nhất \(\Leftrightarrow\)\(3+\frac{6}{\left(x-1\right)^2+2}\)có GTLN \(\Leftrightarrow\)\(\frac{6}{\left(x-1\right)^2+2}\)có GTLN \(\Leftrightarrow\)( x - 1 )2 +2 có GTNN

Mà ( x - 1 )2 \(\ge\)\(\Rightarrow\)( x - 1 )2 + 2 \(\ge\)\(\Rightarrow\)GTNN của ( x - 1 )2 + 2 là 2 \(\Leftrightarrow\)x = 1

Vậy A có GTLN là : \(\frac{3.\left(1-1\right)^2+12}{\left(1-1\right)^2+2}=\frac{12}{2}=6\)\(\Leftrightarrow\)x = 1

Đọc tiếp...
kẻ hủy diệt decade siêu cấp 18 giờ trước (18:39)
Báo cáo sai phạm

thank you

Đọc tiếp...
Huy Hoàng 18 giờ trước (18:51)
Báo cáo sai phạm

c/ Tìm no của P và Q

Mình xin chỉnh lại đề: Tìm no của P + Q

Ta có \(P+Q=2x^3-6x\)

=> \(P+Q=2x\left(x^2-3x\right)\)

=> \(P+Q=2x^2\left(x-3\right)\)

Khi P + Q = 0

=> \(2x^2\left(x-3\right)=0\)

=> \(\orbr{\begin{cases}2x^2=0\\x-3=0\end{cases}}\)=> \(\orbr{\begin{cases}x^2=0\\x=3\end{cases}}\)=> \(\orbr{\begin{cases}x=0\\x=3\end{cases}}\)

Vậy P + Q có 2 nghiệm: x1 = 0 và x2 = 3.

Đọc tiếp...
phongth04a ha 19 giờ trước (17:37)
Báo cáo sai phạm

a,Q=\(-2x^3+7x^2-9x+12\)

b, \(P+Q=2x^3-6x\)

\(2P-Q=10x^3-21x^2+15x-36\)

c,Xem lại đề bài vì ko tìm đc

chúc bạn hk tốt và nhớ k cho tiu 

Đọc tiếp...
Nakamori Aoko 18 giờ trước (18:32)
Báo cáo sai phạm

\(\Delta HAC\)có:

     \(\widehat{HAC}+\widehat{C}=90^0\)

\(\Rightarrow\widehat{HAC}=90^0-\widehat{C}\)

\(\widehat{HAC}=90^0-40^0\)

\(\widehat{HAC}=50^0\)

\(\Delta HAC\)có:

\(\widehat{H}>\widehat{A}>\widehat{C}\left(90^0>50^0>40^0\right)\)

\(\Rightarrow AC>HC>AH\)

mk chỉ làm câu a thôi nha

Đọc tiếp...
Nguyễn 16 giờ trước (20:51)
Báo cáo sai phạm

Bài của bạn giải thì đúng nhưng mình chỉ cần câu c thôi bạn nhé!

Dù gì cũng cảm ơn bạn nha!!!

Đọc tiếp...
Bonking 21 giờ trước (15:57)
Báo cáo sai phạm

a)

+) A(x) + B(x) = 3x^4 - 5x^3 + 2x^2 + x - 5 - 3x^4 + 5x^3 - x^2 + x + 5

     A(x) + B(x) = ( 3x^4 - 3x^4 ) - ( 5x^3 - 5x^3 ) + ( 2x^2 - x^2 ) + ( x + x ) - ( 5 - 5 )

     A(x) + B(x) = x^2 + 2x

+) Tương tự

b) 

Ta thấy : C(x) = x^2 + 2x = xx + 2x = x(x+2)

=> G/S : 2014 được tách thành 2 thừa số cách nhau 2 đv => Không có t/h nào khi x nguyên

Ai ngang qua xin để lại 1 L-I-K-E

Đọc tiếp...
Đỗ Ngọc Hải 22 giờ trước (14:46)
Báo cáo sai phạm

Câu 1:
A=1.2.3.4+2.3.4.5+3.4.5.6+...+2915.2916.2917.2918
5A=1.2.3.4.5+2.3.4.5.(6-1)+3.4.5.6(7-2)...+2915.2916.2917.2918(2919-2914)
5A=1.2.3.4.5+2.3.4.5.6-1.2.3.4.5+3.4.5.6.7-2.3.4.5.6.+...+2915.2916.2917.2918.2919-2914.2915.2916.2917.2918
5A=2915.2916.2917.2918.2919
A=2915.2916.2917.2918.2919/5

Câu 2:
Đáp án là: 541294159423242052710000000000000000000 (bấm máy tính chưa chắc đã đúng đâu)

Câu 3:
\(C=10,1+\frac{1993}{999900}=\frac{10100983}{999900}\)
Câu 4:
Chưa rõ phần vị trí mod mod j j đó

Đọc tiếp...
CÔNG CHÚA ÔRI Hôm qua lúc 11:00
Báo cáo sai phạm

Gọi 2 đường thẳng cắt nhau là xx';yy' , cắt tại O

ta có: đường thẳng xx',yy' cắt nhau tại O

mà góc xOy = 47 độ

=> góc xOy = x'Oy' = 47 độ ( đối đỉnh)

=> góc x'Oy' = 47 độ

mà góc xOy + góc x'Oy = 180 độ ( kề bù)

thay số: 47 độ + góc x'Oy = 180 độ

                          góc x'Oy = 180 độ - 47 độ

                           góc x'Oy = 133 độ

mà góc x'Oy = góc xOy' = 133 độ ( đối đỉnh)

=> góc xOy' = 133 độ

x y y' x' 47độ

Đọc tiếp...
Nguyễn Thu Trang Hôm qua lúc 11:04
Báo cáo sai phạm

Hai đường thẳng cắt nhau sẽ tạo thành 2 góc đối đỉnh

\(\Rightarrow\)1 trong 3 góc cò lại sẽ có số đo là 47 độ

1 đường thẳng sẽ có số đo là 180 độ

Vậy góc còn lại có số độ là :

180 - 47 = 133 độ

\(\Rightarrow\)Các góc còn lại sẽ có số đo là : 1 góc 47 độ và 2 góc 133 độ

Đọc tiếp...
phongth04a ha Hôm qua lúc 12:13
Báo cáo sai phạm

Hình bạn tự vẽ nhé !! Mình đang bận

a, xét tam giác ABD và tam giác EBD

có góc BAD = góc BED(=90 độ) 

BD là cạnh chung

góc ABD = góc EBD (BD là phân giác)

=> 2 tam giác bằng nhau (ch-gn)

b, Vì 2 tam giác trên bằng nhau

=> AD=DE (2 cạnh tương ứng)

xét tam giác ADK và tam giác EDC

có góc KAD = góc CED (=90 độ)

AD=DE(cmt)

góc ADK = góc EDC (đối đỉnh)

=> 2 tam giác ADK và EDC bằng nhau

=> DK=DC(2 cạnh tương ứng)

c, +, xét tam giác ABC vuông tại A (gt)

=> \(BC^2=AB^2+AC^2\left(1\right)\)

Mà AB =9cm(2),AC=12 cm (gt) (3)

Từ (1)(2)=> \(BC^2=9^2+12^2=225\)

=>\(BC=15\left(cm\right)\left(4\right)\)

+, Vì 2 tam giác ADK và EDC

=> AK =EC (2 cạnh tương ứng)

Mà AB = BE (vì 2 tam giác ABD và EBD) 

Từ đó => AK+AB=EC+BE

hay BK =BC (5)

Mặt khác BK=AB+AK(6)

Từ (2)(4)(5)(6)=>15=9+AK

=>AK=15-9=6(cm)

d,Gọi BD giao KC tai điểm O

Xét  2 tam giác BKO và BCO

có BK = BC (cmt)

 góc KBO = góc CBO(Vì BD là tia phân giác)

BO là cạnh chung

=>2 tam giác BKO và BCO bằng nhau

=> góc BOK = góc BOC(7)

Ta lại có 2 góc trên có tổng bằng 180 độ(kb) (8)

Từ (7)(8)=> Góc BOK=90 độ

hay BO vuông góc với KC (9)

Ta có AB = BE (2 tam giác BAD và BED bằng nhau)

AD = DE (______________________________)

Từ 2 điều trên => BD là đường trung trực của AE

Hay BD vuông góc với AE(tính chất đường trung trực)

mà O \(\in\)BD => BO vuông góc với AE(10)

Từ (9)(10)=> AE // KC (Từ vuông góc đến //)

Chúc bạn hk tốt!!

Đọc tiếp...
Guiltykamikk Hôm qua lúc 11:41
Báo cáo sai phạm

a) xét ∆ABD và ∆EBD có :

Góc ABD = góc EBD ( BD là tia phân giác )

Góc BAD = góc BED ( =90° )

Chung BD

=) ∆ABD = ∆EBD ( ch-gn )

b) =) AD = DE

Xét ∆ADK và ∆EDC có :

AD = DE

Góc ADK = góc EDC

Góc KAD = góc CED

=) ∆ ADK = ∆ EDC ( g-c-g )

=) DK=DC

Đọc tiếp...
Guiltykamikk Hôm qua lúc 12:08
Báo cáo sai phạm

Áp dụng định lý pi-ta-go cho tấm giác ABC vuông tại A ta được :

AB^2 + AC^2 = BC^2

(=) 9^2 + 12^2 = BC^2

(=) BC = 15 ( cm)

Xét tam giác ABC và tam giác EBK có 

AB = BE ( ABD=EBD câu a) 

Góc BAC = góc BEK

Chung góc KBC

=) tam giác ABC = tam giác EBK ( g-c-g) 

=) BK=BC

=) BK = 15 cm

=) AK = BK - AB = 15 - 9 = 6 cm

D) từ hai tam giác bằng nhau của câu b

=) AK = EC = 6 cm

=) BA/AK = BE/EC (=9/6)

áp dụng định lý ta - lét =) AE//KC

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: