Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp Toán lớp 7


Trần Công Mạnh Trần Công Mạnh 9 phút trước
Báo cáo sai phạm

Bg

(3/5)5.x = (3/4)7 

(3/5)5 ÷ (3/5)5.x = (3/4)7 ÷ (3/5)5 

x = 37/47. 55/35 

x = \(\frac{3^7.5^5}{4^7.3^5}\)

x = \(\frac{3^2.5^5}{4^7}\)

Tự làm phần còn lại... To be continued...

Đọc tiếp...
꧁༺🆃🆁🅰🅽🅶༻꧂ ꧁༺🆃🆁🅰🅽🅶༻꧂ 1 giờ trước (11:25)
Báo cáo sai phạm

A B C H E

a, Theo bài cho : góc A = 90độ

=> AB vuông góc với AC 

mà HE cũng vuông góc với AC 

=> AB // HE .

b,Xét tam giác ABC vuông tại A có :

góc B + góc C = 90độ ( 1 )

=> góc C = 90độ - 60độ

=> góc C = 30độ

Xét tam giác AHB vuông tại H nên góc BAH + góc B = 90độ ( 2 )

Từ ( 1 ) và ( 2 ) suy ra : góc C = góc BAH 

=> góc BAH = 30độ

Theo câu a : AB // HE 

=> góc BAH = góc AHE ( ở vị trí so le trong )

=> góc AHE = 30độ 

Vậy góc AHE = góc BAH = 30độ .

Học tốt

Đọc tiếp...
Xyz Xyz CTV 2 giờ trước (11:09)
Báo cáo sai phạm

Áp dụng tính chất a2 - b2 = a2 - ab + ab - b2 = a(a - b) + b(a - b) = (a + b)(a - b)

B =\(\left(200^{-2}-1\right)\left(199^{-2}-1\right)...\left(101^{-2}-1\right)=\left(\frac{1}{200^2}-1\right)\left(\frac{1}{199^2}-1\right)...\left(\frac{1}{101^2}-1\right)\)

\(=\frac{1-200^2}{200^2}.\frac{1-199^2}{199^2}...\frac{1-101^2}{101^2}=\frac{1^2-200^2}{200^2}.\frac{1^2-199^2}{199^2}....\frac{1^2-101^2}{101^2}\)

\(=\frac{\left(1-200\right)\left(1+200\right)}{200^2}.\frac{\left(1-199\right)\left(1+199\right)}{199^2}...\frac{\left(1-101\right)\left(1+101\right)}{101^2}\)

\(=-\left(\frac{199.201}{200^2}.\frac{198.200}{199^2}...\frac{100.102}{101^2}\right)=-\frac{199.201.198.200..100.102}{200.200.199.199...101.101}\)

\(=-\frac{\left(199.198...100\right)\left(201.200...102\right)}{\left(200.199...101\right).\left(200.199...101\right)}=-\frac{100.201}{200.101}=-\frac{201}{202}\)

Đọc tiếp...
Fudo Fudo CTV 40 phút trước
Báo cáo sai phạm

                                          Bài giải

\(B=\left(200^{-2}-1\right)\left(199^{-2}-1\right)\left(198^{-2}-1\right)...\left(101^{-2}-1\right)\)

\(B=\left(\frac{1}{200^2}-1\right)\left(\frac{1}{199^2}-1\right)\left(\frac{1}{198^2}-1\right)...\left(\frac{1}{101^2}-1\right)\)

\(B=\left[\left(\frac{1}{200}\right)^2-1^2\right]\left[\left(\frac{1}{199}\right)^2-1^2\right]\left[\left(\frac{1}{198}\right)^2-1^2\right]...\left[\left(\frac{1}{101}\right)^2-1^2\right]\)

\(B=\left(\frac{1}{200}+1\right)\left(\frac{1}{200}-1\right)\left(\frac{1}{199}+1\right) \left(\frac{1}{199}-1\right)..\left(\frac{1}{101}-1\right)\left(\frac{1}{101}+1\right)\)

\(B=\frac{201}{200}\cdot\frac{-199}{200}\cdot\frac{200}{199}\cdot\frac{-198}{199}\cdot...\cdot\frac{-100}{101}\cdot\frac{102}{101}\)

\(B=\frac{201\cdot\left(-199\right)\cdot200\cdot\left(-198\right)\cdot...\cdot\left(-100\right)\cdot102}{200\cdot200\cdot199\cdot199\cdot...\cdot101\cdot101}=\frac{100\cdot201}{200\cdot101}=\frac{201}{202}\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Linh Chi Nguyễn Linh Chi Quản lý 25 phút trước
Báo cáo sai phạm

^A - ^B = 45o => ^B = ^A - 45o 

^A - ^C = 30o => ^C = ^A - 30o 

Mà ^A + ^B + ^C = 180o => ^A + ^A - 45o + ^A - 30o = 180o 

=> 3. ^A = 255o => ^A = 85o 

=>^B = 40 độ và ^C = 55 độ

Đọc tiếp...
Nguyễn Thái Sơn ( học siêu ngu  và dốt  nhất lớp) Nguyễn Thái Sơn ( học siêu ngu và dốt nhất lớp) CTV 18 phút trước
Báo cáo sai phạm

Có : ^A - ^C=30o 

=>^A=30+ ^C (1)

Ta có : ^A - ^B=45o

=> ^A=45+ ^B  (2)

Lấy (1) + (2) ta được:

30+ ^C=45+ ^B

=>^C - ^B=15o

=> ^B=^C - 15o

xét tam giác ABC :  ^A + ^B + ^C=180o

Thay A=30o + ^C  ; B = ^C - 15o vào  biểu thức ; ta được :

30+ ^C  + ^C -15o + ^C =  180o

=> 15o + \(3.\widehat{C}\) =180o

=> \(3.\widehat{C}\) = 180o-15

=> \(3.\widehat{C}\) = 165o

=>^C = 55o

Ta có : ^A - ^ C =30o

Thay ^C=55o vào biểu thức ta được :

^A - 55o=30o

=> ^A= 85o

Có :  ^A - ^B =  45o

Thay ^A = 85o vào biểu thức ta được

85o - ^B =45o

=> ^B  = 40o

Đọc tiếp...
FG★Lynx FG★Lynx CTV 4 giờ trước (8:59)
Báo cáo sai phạm

| x + 1 | + | x + 2 | = 1 (*)

Ta có | x + 1 | + | x + 2 |

= | x + 1 | + | -( x + 2 ) |

= | x + 1 | + | -2 - x | 

Áp dụng BĐT | a | + | b | ≥ | a + b | ta có :

| x + 1 | + | -2 - x | ≥ | x + 1 - 2 - x | = | -1 | = 1

Vậy (*) đúng

Dấu " = " xảy ra <=> ab ≥ 0

tức là ( x + 1 )( -2 - x ) ≥ 0

1/ \(\hept{\begin{cases}x+1\ge0\\-2-x\ge0\end{cases}}\Rightarrow\hept{\begin{cases}x\ge-1\\-x\ge2\end{cases}}\Rightarrow\hept{\begin{cases}x\ge-1\\x\le-2\end{cases}}\)( loại )

2/ \(\hept{\begin{cases}x+1\le0\\-2-x\le0\end{cases}}\Rightarrow\hept{\begin{cases}x\le-1\\-x\le2\end{cases}\Rightarrow}\hept{\begin{cases}x\le-1\\x\ge-2\end{cases}}\Rightarrow-2\le x\le-1\)

Vậy giá trị của biểu thức = 1 khi -2 ≤ x ≤ -1

Đọc tiếp...
dcv_new dcv_new CTV 4 giờ trước (8:51)
Báo cáo sai phạm

Xét \(x< 1\)thì ta có : \(-x-1-x-2=1\)

\(< =>-2x=4< =>x=\frac{4}{-2}=-2\)

Xét \(1\le x< 2\)thì ta có : \(x+1-x-2=1\)

\(< =>-1=1\)(vô lí)

Xét \(x\ge2\)thì ta có : \(x+1+x+2=1\)

\(< =>2x=1-3=-2< =>x=-1\)

Vậy \(x=\left\{-1;-2\right\}\)

Đọc tiếp...
Lê Duy Khương Lê Duy Khương 4 giờ trước (8:48)
Báo cáo sai phạm

    \(\left|x+1\right|+\left|x+2\right|=1\)

\(\Rightarrow\left|x+1+x+2\right|=1\)

\(\Rightarrow\left|2x+3\right|=1\)

\(\Rightarrow\orbr{\begin{cases}2x+3=1\\2x+3=-1\end{cases}\Rightarrow\orbr{\begin{cases}2x=-2\\2x=-4\end{cases}}\Rightarrow\orbr{\begin{cases}x=-1\\x=-2\end{cases}}}\)

     Vậy \(x=-1;x=-2\)

                        Mình nghĩ vậy

Đọc tiếp...
ミ★ʟuғғʏ☆мũ☆ʀơм★彡 ミ★ʟuғғʏ☆мũ☆ʀơм★彡 5 giờ trước (7:37)
Báo cáo sai phạm

x+1/3=2/5+1/3

x+1/3=11/15

x=11/15-1/3

x=2/5

vậy x=2/5

2/3x+5/7=3/10

2/3x=3/10-5/7

2/3x=-29/70

x=-29/70:2/3

x=-87/140

vậy x=-87/140

3/7-x=1/4+3/5

3/7-x=17/20

x=3/7-17/20

x=-59/140

vậy x=-59/140

-21/13x+1/3=-2/3

-21/13x=-2/3-1/3

-21/13x=-1

x=-1:-21/13

x=13/21

vậy x=13/21

Đọc tiếp...
dcv_new dcv_new CTV 5 giờ trước (7:36)
Báo cáo sai phạm

bạn ấn vào chữ M nằm ngang ở dưới câu hỏi khi bạn trả lời là sẽ ấn được phân số nhé 

còn gửi câu trả lời cũng tương tự 

\(b,x+\frac{1}{3}=\frac{2}{5}-\left(-\frac{1}{3}\right)\)

\(< =>x+\frac{1}{3}=\frac{2}{5}+\frac{1}{3}\)

\(< =>x=\frac{1}{3}-\frac{1}{3}+\frac{2}{5}=\frac{2}{5}\)

\(c,\frac{2}{3}x+\frac{5}{7}=\frac{3}{10}\)

\(< =>\frac{2}{3}x=\frac{3}{10}-\frac{5}{7}=-\frac{29}{70}\)

\(< =>x=\frac{-29}{70}:\frac{2}{3}=-\frac{7}{140}\)

\(d,\frac{3}{7}-x=\frac{1}{4}-\left(-\frac{3}{5}\right)\)

\(< =>\frac{3}{7}-\frac{1}{4}-\frac{3}{5}=x\)

\(< =>x=-\frac{59}{140}\)

\(e,-\frac{21}{12}x+\frac{1}{3}=-\frac{2}{3}\)

\(< =>-\frac{21}{12}x=-\frac{2}{3}-\frac{1}{3}=-1\)

\(< =>x=\frac{12}{21}\)

Đọc tiếp...
๖²⁴ʱ✰๖ۣۜCɦεɾɾү☠๖ۣۜBσмbʂ✰⁀ᶦᵈᵒᶫッ ๖²⁴ʱ✰๖ۣۜCɦεɾɾү☠๖ۣۜBσмbʂ✰⁀ᶦᵈᵒᶫッ 5 giờ trước (8:02)
Báo cáo sai phạm

a, \(\frac{11}{13}-\left(\frac{5}{42-x}\right)=-\left(\frac{15}{28}-\frac{11}{13}\right)\)

\(\Leftrightarrow\frac{11}{13}-\frac{5}{42}-x=-\frac{15}{28}+\frac{11}{13}\)

\(\Leftrightarrow\frac{11}{13}-\frac{5}{42}-x=\frac{113}{364}\)'

\(\Leftrightarrow\frac{397}{546}-x=\frac{113}{364}\Leftrightarrow x=\frac{339}{794}\)

b, \(x+\frac{1}{3}=\frac{2}{5}+\frac{1}{3}\)

\(\Leftrightarrow x+\frac{1}{3}=\frac{11}{15}\Leftrightarrow x=\frac{2}{5}\)

c, \(\frac{2}{3}x+\frac{5}{7}=\frac{3}{10}\)

\(\Leftrightarrow\frac{2}{3}x=-\frac{29}{70}\Leftrightarrow x=-\frac{87}{140}\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Linh Chi Nguyễn Linh Chi Quản lý 6 giờ trước (7:20)
Báo cáo sai phạm

Với x = 2 ta có: 6.f(2) = 0.f(3) => f(2)  = 0 => phương trình có 1 nghiệm dương x = 2

Với x = 1 ta có: 3. f(1) = - 1.f(2) = -1.0 = 0 => f(1) = 0 => phương trình có 1 nghiệm dương x = 1

=> phương trình có ít nhất 2 nghiệm dương khác nnhau 

Đọc tiếp...
nguyễn quỳnh trang nguyễn quỳnh trang 15 giờ trước (21:31)
Báo cáo sai phạm

a) \(-\left(315.4+275\right)+4.315-\left(10-275\right)\)

\(=-315.4-275+4.315-10+275\)

\(=315.\left(-4+4\right)+\left(-275+275\right)-10\)

\(=315.0+0-10=0-10=-10\)

b) \(\left(-2,5.0,375.0,4\right)-\left[0,125.3,25.\left(-8\right)\right]\)

\(=\left[\left(-2,5.0,4\right).0,375\right]-\left[\left(-8.0,125\right).3,25\right]\)

\(=\left[-1.0,375\right]-\left[-1.3,25\right]\)

\(=\left[-1.\left(0,375-3,25\right)\right]=-1.\left(-2,875\right)=2,875\)

Cậu có thể tham khảo bài làm trên đây ạ, chúc cậu học tốt ^^

Đọc tiếp...
๖²⁴ʱ✰๖ۣۜCɦεɾɾү☠๖ۣۜBσмbʂ✰⁀ᶦᵈᵒᶫッ ๖²⁴ʱ✰๖ۣۜCɦεɾɾү☠๖ۣۜBσмbʂ✰⁀ᶦᵈᵒᶫッ 17 giờ trước (19:54)
Báo cáo sai phạm

Bài 1 : 

a, Sắp xếp : \(f\left(x\right)=-x^5-7x^4-2x^3+x^2+4x+9\)

\(g\left(x\right)=x^5+7x^4+2x^3+2x^2-3x-9\)

b, \(h\left(x\right)=-x^5+x^5-7x^4+7x^4-2x^3+2x^3+x^2+2x^2+4x-3x+9-9\)

\(h\left(x\right)=3x^2+x\)

c, Đặt \(3x^2+x=0\)

\(\Leftrightarrow x\left(3x+1\right)=0\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x=0\\x=-\frac{1}{3}\end{cases}}\)

Đọc tiếp...
FG★Lynx FG★Lynx CTV 17 giờ trước (19:52)
Báo cáo sai phạm

hí mình sai K(0) ;-;

K(0) = 5 => 1 + 2( 0 - 1 ) + c( 0 - 1 )( 0 - 2 ) = 5

              => 1 + 2(-1) + c(-1)(-2) = 5

              => 1 - 2 + 2c = 5

              => 2c - 1 = 5

              => 2c = 6

              => c = 3

Vậy a = 1 ; b = 2 ; c = 3

Xin lỗi bạn nhiều TvT

Đọc tiếp...
~ Hắc Tử Nguyệt Phong ~ ~ Hắc Tử Nguyệt Phong ~ 17 giờ trước (19:50)
Báo cáo sai phạm

1. a) f(x) = -x5 - 7x4 - 2x3 + x2 + 4x + 9

        g(x) = x5 + 7x4 + 2x3 + 2x2 - 3x - 9

b) h(x) = f(x) + g(x) = 3x2 + x

c) h(x) = 0 => 3x2 + x = 0 => x(3x + 1) = 0 => x = 0 hoặc 3x + 1 = 0

=> x = 0 hoặc x =\(\frac{-1}{3}\)

2. a) D(x) = (6x3 + 5x2) + (x3 - x2) - (-2x3 + 4x2)

                = 6x3 + 5x2 + x3 - x2 + 2x3 - 4x2 = 9x3

b) D(x) = 0 => 9x3 = 0 => x = 0

3. Ta có M(-1) = 0 => (-1)2 - m.(-1) + 2 = 0 => 1 + m + 2 = 0 => m = -3 

4. K(1) = 1 => a = 1. Ta được K(x) = 1 + b(x-1) + c(x-1)(x-2)

Lại có K(2) = 3 => 1 +b.(2-1) + c.(2-1)(2-2) = 3

                         => 1 + b = 3 => b = 2

Vậy K(1) = 1 + 2(x-1) + c(x-1)(x-2) = 2x - 1 + c(x-1)(x-2)

       K(0) = 5 => -1 + c(-1).(-2) = 5 => c = 3

Ta được a = 1; b = 2; c = 3

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: