Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp Toán lớp 3


Lê Anh Thư Lê Anh Thư 24 tháng 7 lúc 8:33
Báo cáo sai phạm

333 676 - 222 682 = 110 994 nha bn.

k mình nha .

Hok tốt!

Đọc tiếp...
Hải Yến Nguyễn Thị Hải Yến Nguyễn Thị 24 tháng 7 lúc 8:15
Báo cáo sai phạm

Bằng 110 994

Đọc tiếp...
꧁ ❤️ ︵✿๖ۣHiến ⁀ᶦᵈᵒᶫ❤️ ꧂ ꧁ ❤️ ︵✿๖ۣHiến ⁀ᶦᵈᵒᶫ❤️ ꧂ 24 tháng 7 lúc 6:51
Báo cáo sai phạm

Trả lời:

333 676-222 682 = 110994

Đọc tiếp...
Nguyễn Diệu Tú Nguyễn Diệu Tú 31 tháng 7 lúc 8:38
Báo cáo sai phạm

333 777 : 10 = 33377,7

Đọc tiếp...
Trương Đào Gia Bảo Trương Đào Gia Bảo 28 tháng 7 lúc 16:38
Báo cáo sai phạm

ê bạn ơi , hình như hơi quá đà rồi đó

2 câu hỏi giống hệt nhau trên mạng
 

Đọc tiếp...
Lê Quang Hưng Lê Quang Hưng 28 tháng 7 lúc 10:34
Báo cáo sai phạm
Nguyễn Ngọc Hoài An Nguyễn Ngọc Hoài An 23 tháng 7 lúc 18:00
Báo cáo sai phạm

1) 2006 x ( 43 x 10 - 2 x 43 x 5 ) + 100 

= 2006 x ( 43 x 10 - 43 x 10 ) + 100 

= 2006 x 0 + 100 

= 100 

2) 64 x 4 + 18 x 4 + 9 x 8 

= 64 x 4 + 18 x 4 + 9 x ( 2 x 4 ) 

= 64 x 4 + 18 x 4 + 18 x 4 

= 4 x ( 64 + 18 + 18 ) 

= 4 x 100 = 400 

3) 44 x 5 + 18 x 10 + 20 x 5 

= 44 x 5 + 18 x ( 2 x 5 ) + 20 x 5

= 44 x 5 + 36 x 5 + 20 x 5

= 5 x ( 44 + 36 + 20 )

= 5 x 100 = 500

4) 3 x 4 + 4 x 6 + 9 x 2 +18

= 3 x 4 + 4 x 6 + 9 x 2 + ( 9 x 2 )

= 3 x 4 + 4 x 6 + 9 x 4

= 4 x ( 3 + 6 + 9 )

= 4 x 18 = 72

5) 2 x 5 + 5 x 7 + 9 x 3

= 5 x ( 2 + 7 ) + 9 x 3 

= 5 x 9 + 9 x 3 

= 9 x ( 5 + 3 )

= 9 x 8 = 72

6) 15 : 5 + 27 : 5 + 8 : 5 

= ( 15 + 27 + 8 ) : 5

= 50 : 5 = 10

7) 99 : 5 - 26 : 5 - 14 : 5

= ( 99 - 26 - 4 ) : 5

= 59 : 5 = 11,8 

Đọc tiếp...
Nguyễn Vân Giang Nguyễn Vân Giang 23 tháng 7 lúc 17:31
Báo cáo sai phạm

Ô! Bạn I LOVE YOU ƠI! Mình xin lỗi nhưng đây là dạng tính nhanh bạn nhé!!!

Đọc tiếp...
@@ Kamado Tanjirou @@ @@ Kamado Tanjirou @@ 23 tháng 7 lúc 17:31
Báo cáo sai phạm

Trả lời:

\(2006\times\left(43\times10-2\times43\times5\right)+100\)

\(=2006\times\left(43\times10-43\times10\right)+100\)

\(=2006\times0+100\)

\(=0+100\)

\(=100\)

\(44\times5+18\times10+20\times5\)

\(=44\times5+18\times2\times5+20\times5\)

\(=44\times5+36\times5+20\times5\)

\(=5\times\left(44+36+20\right)\)

\(=5\times100\)

\(=500\)

\(3\times4+4\times6+9\times2+18\)

\(=12+24+18+18\)

\(=12+24+36\)

\(=72\)

\(2\times5+5\times7+9\times3\)

\(=5\times\left(2+7\right)+9\times3\)

\(=5\times9+9\times3\)

\(=9\times\left(5+3\right)\)

\(=9\times8\)

\(=72\)

\(15\div5+27\div5+8\div5\)

\(=\left(15+27+8\right)\div5\)

\(=50\div5\)

\(=10\)

\(99\div5-26\div5-14\div5\)

\(=\left(99-26-14\right)\div5\)

\(=59\div5\)

\(=\frac{59}{5}\)

Đọc tiếp...
Đỗ Thị Thu Hà Đỗ Thị Thu Hà 23 tháng 7 lúc 15:42
Báo cáo sai phạm

Lý thuyết:

- Khi nhân một số với 0 ta được kết quả cũng bằng 0.

- Khi 0 chia cho một số ta được kết quả cũng bằng 0

Câu số 1:

    ( 18 - 9 x 2 ) x ( 2 + 4 + 6 + 8 + 10 )

   =      0         x  ( 2 + 4 + 6 + 8 + 10 )

   =                 0

Câu số 2:

    ( 7 x 8 - 56 ) : ( 2 + 4 + 6 + 8 + 112 )

   =       0          : ( 2 + 4 + 6 + 8 + 112 )

   =                  0

Câu số 3:

    ( 2 + 125 + 6 + 145 + 112 ) x ( 42 - 6 x 7 )

   = ( 2 + 125 + 6 + 145 + 112 ) x       0

   =                                            0

Câu số 4:

    ( 12 x 6 - 12 x 4 - 12 x 2 ) x ( 347 + 125 )

   =      ( 12 x 6 - 12 x 6 )       x ( 347 + 125 )

   =                   0                   x ( 347 + 125 )

   =                                       0

Câu số 5:

    ( a x 7 + a x 8 - a x 15 ) : ( 1 + 2 + 3 + ... + 10 )

   =     ( a x 15 - a x 15 )     : ( 1 + 2 + 3 + ... + 10 )

   =               0                    : ( 1 + 2 + 3 + ... + 10 )

   =                                     0

Câu số 6:

    58 - 58 x ( 6 + 54 - 60 )

  = 58 - 58 x        0

   = 58 -       0

   = 58

Câu số 7:

    32 + 63 x a x ( a x 1 - a : 1 ) + 32 x 8 + 32

   = 32 + 63 x a x        0             + 32 x 8 + 32

   = ( 32 + 32 x 8 + 32 ) + 63 x a x 0

   =       ( 32 x 10 )          + 0

   =                         320

Đọc tiếp...
Nguyễn Hữu Long Nguyễn Hữu Long 26 tháng 7 lúc 20:05
Báo cáo sai phạm

1953+132=?

Đọc tiếp...
@@ Kamado Tanjirou @@ @@ Kamado Tanjirou @@ 23 tháng 7 lúc 17:00
Báo cáo sai phạm

Trả lời:

\(3\times9+18\times2+2\times9+9\)

\(=3\times9+9\times2\times2+2\times9+9\times1\)

\(=3\times9+9\times4+2\times9+9\times1\)

\(=9\times\left(3+4+2+1\right)\)

\(=9\times10\)

\(=90\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Vân Giang Nguyễn Vân Giang 23 tháng 7 lúc 15:04
Báo cáo sai phạm

Cảm ơn bạn Trương Nguyễn Gia Mẫn nhé! 💖Cảm ơn bạn

Đọc tiếp...
Trương Đào Gia Bảo Trương Đào Gia Bảo 28 tháng 7 lúc 16:40
Báo cáo sai phạm

ê  sao nhiều câu hỏi vậy má
 

Đọc tiếp...
Nguyễn Quang Huy B Nguyễn Quang Huy B 23 tháng 7 lúc 15:16
Báo cáo sai phạm

Sai đề rồi lớp 3 có học thế đâu

Đọc tiếp...
Nguyễn Vân Giang Nguyễn Vân Giang 23 tháng 7 lúc 12:00
Báo cáo sai phạm

Đề bài em như vậy, cũng ko biết tại sao nữa!

Đọc tiếp...
Nguyễn Quang Huy B Nguyễn Quang Huy B 23 tháng 7 lúc 15:20
Báo cáo sai phạm

2 năm sau em bé còn lại 149 cái áo

Đọc tiếp...
Hoàng Thị Lương Hoàng Thị Lương 22 tháng 7 lúc 19:43
Báo cáo sai phạm

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Đọc tiếp...
Lãnh’z Hàn’z Thiên’z Kin’z Lãnh’z Hàn’z Thiên’z Kin’z 22 tháng 7 lúc 18:42
Báo cáo sai phạm

12365 + 78951 = 91316

câu này đề khó hiểu quá b ơi 

Đọc tiếp...
Lãnh’z Hàn’z Thiên’z Kin’z Lãnh’z Hàn’z Thiên’z Kin’z 22 tháng 7 lúc 20:51
Báo cáo sai phạm

36528 + 49347 = 85875

23750 - 6397 = 17353 

128 . 479 = 61312

84847 : 23 = 3689

Đọc tiếp...
Hoàng Đình Quân Hoàng Đình Quân 22 tháng 7 lúc 15:52
Báo cáo sai phạm

36528+49347=85875

23750-6397=17353

128   479=61312

84847:23=3689

Đọc tiếp...
Đặng Ngọc Khánh Nhi Đặng Ngọc Khánh Nhi 22 tháng 7 lúc 13:47
Báo cáo sai phạm

36528+49347=85875

23750-6397=17353

128x479=61312

84847:23=3689

Chúc bạn học tốt

Đọc tiếp...
♡๖ۣۜNɠυүễη ๖ۣۜHữυ ๖ۣۜTâм ๖ۣۜTĭтαηтαℓ♡ ♡๖ۣۜNɠυүễη ๖ۣۜHữυ ๖ۣۜTâм ๖ۣۜTĭтαηтαℓ♡ 21 tháng 7 lúc 21:56
Báo cáo sai phạm

\(1234\times9-5678\div5\)

\(=11106-1135,6\)

\(=9970,4.\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Quang Huy B Nguyễn Quang Huy B 23 tháng 7 lúc 15:22
Báo cáo sai phạm

cái này dễ quá bạn ơi

Đọc tiếp...
Hoàng Quỳnh Nguyễn Hoàng Quỳnh Nguyễn 22 tháng 7 lúc 11:35
Báo cáo sai phạm
Câi này dễ rồi ko cần hỏi
Đọc tiếp...
mila hatsuki mila hatsuki 22 tháng 7 lúc 10:01
Báo cáo sai phạm

phần b dùng tính chất đảo ngược em nhé chị lớp 6 gồi len ko nhớ nổi sory em nha

Đọc tiếp...
mila hatsuki mila hatsuki 22 tháng 7 lúc 10:00
Báo cáo sai phạm

A ( X + 1) + (X+2+9X+3)+............+(X+25)  =  925

 ( X+X+X+X+....+X )  +   (1+2+3+.....+25)  =  925

Có số số hạng là:(25-1):1+1=25(số số hạng)

tổng của dãy phải là : (25+1)*25:2=325

 (X*12)  + 325  =  925

x*12= 925-325 

x * 12 = 600

x  = 600:12

x = 50

Cô chị dạy gồi em yên tâm nha

Đọc tiếp...
Lê Tuấn Anh Lê Tuấn Anh 21 tháng 7 lúc 9:17
Báo cáo sai phạm

a (x+1)+(x+2)+...+(x+25)=925

=>25x+(1+2+3+...25)=925

=>25x+(25+1)/2*25=925

=>25x+325=925

=>25x=600

=>x=600/25=24

b 10-11+12-13+14-...-105+106-107+108

=(10-11)+(12-13)+(14-15)+...+(104-105)+(106-107)+108

=(-1)+(-1)+(-1)+...+(-1)+(-1)+108

=108-49=59

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: