Giúp tôi giải toán và làm văn


❤ _ ❤ 31 tháng 10 lúc 20:02
Báo cáo sai phạm

TL :

\(30.125363545=3760906350\)

Hok tốt

Đọc tiếp...
Cậů Cȟǚ Fäçeböøk 3 tháng 11 lúc 21:40
Báo cáo sai phạm

-Trl

= 3 760 906 350

Hc tốt

Đọc tiếp...
King Apollo 1 tháng 11 lúc 16:13
Báo cáo sai phạm

TL : 3760906350

Chúc bạn

Hok tốt

King Apollo #

Đọc tiếp...
Nakahara Sekkio 2 tháng 1 2015 lúc 21:22
Báo cáo sai phạm

Gọi số bị chia là a, thương là q

Khi chia a cho 48 được thương là q và số dư là 41 nên ta có 

a= 48.q+41

a=16.3.q+16.2+9=16.(3.q+2)+9

Vậy khi chia một số cho 48 thì được số dư là 41. Nếu chia số đó cho 16 thì được thương tăng 3 lần và cộng 2 đơn vị

Đọc tiếp...
phan thị yến quỳnh 19 tháng 11 2017 lúc 14:43
Báo cáo sai phạm

15 là sai mik thử rùi

Đọc tiếp...
winxmaket5a6 23 tháng 10 2017 lúc 20:50
Báo cáo sai phạm

ta co: 48:16=3 va 41:16=2 du 9                                                                                                                                                           Suy ra: thuong gap 3 lan 2 gon vi va du 9

Đọc tiếp...
Phạm Thị Minh Ánh 30 tháng 12 2014 lúc 12:45
Báo cáo sai phạm

a)        A = 2000 . 2000 = ( 1990 + 10 ) . 2000

               = 1990 . 2000 + 10 . 2000

            B = 1990 . 2010 = 1990 . ( 2000 + 10 )

                = 1990 . 2000 + 1990 . 10

Vì 10 . 2000 > 1990 . 10 nên A > B 

A lớn hơn B là: ( 10 . 2000 ) - ( 1990 . 10 ) = 20000 - 19900 = 100

b)        A = 25 . 33 - 10 = 25 . ( 31 + 2 ) - 10

               = 25 . 31 + 25 . 2 - 10

               = 25 . 31 + ( 25 . 2 - 10 )

               = 25 . 31 + 40

           B = 31 . 26 + 10

               = 31 . ( 25 + 1) + 10

               = 31 . 25 + 35 + 10

              = 31 . 25 + ( 35 + 10 )

              = 31 . 25 + 45

Vì 45 > 40 nên B > A 

B lớn hơn A là : 45 - 40 = 10

c)      A = 32 . 53 - 31 

             = ( 31 + 1 ) . 53 - 31

             = 31 . 53 + 53 - 31 

             = 31 . 53 + ( 53 - 31 )

             = 31 . 53 + 22

Vì 32 > 22 nên B > A 

Blơo

Đọc tiếp...
hung 30 tháng 12 2014 lúc 12:52
Báo cáo sai phạm

phần B câu b) sai rồi bạn ơi

 

Đọc tiếp...
Nguyen ngoc dat 30 tháng 9 2016 lúc 18:32
Báo cáo sai phạm

Không tính giá trị cụ thể của A và B,hãy cho biết số nào lớn hơn và lớn hơn bao nhiêu?

a)A=2000.2000;B=1990.2010                            b)A=25.33-10; B=31.26+10                                      c)A=32.53-31;B=53.31+32

a)        A = 2000 . 2000 = ( 1990 + 10 ) . 2000

               = 1990 . 2000 + 10 . 2000

            B = 1990 . 2010 = 1990 . ( 2000 + 10 )

                = 1990 . 2000 + 1990 . 10

Vì 10 . 2000 > 1990 . 10 nên A > B 

A lớn hơn B là: ( 10 . 2000 ) - ( 1990 . 10 ) = 20000 - 19900 = 100

b)        A = 25 . 33 - 10 = 25 . ( 31 + 2 ) - 10

               = 25 . 31 + 25 . 2 - 10

               = 25 . 31 + ( 25 . 2 - 10 )

               = 25 . 31 + 40

           B = 31 . 26 + 10

               = 31 . ( 25 + 1) + 10

               = 31 . 25 + 35 + 10

              = 31 . 25 + ( 35 + 10 )

              = 31 . 25 + 45

Vì 45 > 40 nên B > A 

B lớn hơn A là : 45 - 40 = 10

c)      A = 32 . 53 - 31 

             = ( 31 + 1 ) . 53 - 31

             = 31 . 53 + 53 - 31 

             = 31 . 53 + ( 53 - 31 )

             = 31 . 53 + 22

Vì 32 > 22 nên B > A 

Đọc tiếp...
Phong Trần Nam 24 tháng 7 2015 lúc 11:08
Báo cáo sai phạm

A=199.201 và B=200.200

A=199.(200+1) và B=(199+1).200

A=199.200+199 và B=199.200+200

Vì 199.200=199.200 và 199<200 nên A<B

C=35.35-18 và  D=35+53.34

C=(34+1).35-18 và D=35+53.34

C=34.35+35-18 và D=35+53.34

Vì 34.35<53.34 và 35-18<35 nên C<D

Đọc tiếp...
SKT_ Lạnh _ Lùng 2 tháng 8 2016 lúc 11:02
Báo cáo sai phạm

Không tính giá trị cụ thể hãy so sánh:

A = 199.201 và B = 200.200

C = 35.35 - 18 và D = 35 + 53.34

A=199.201 và B=200.200

A=199.(200+1) và B=(199+1).200

A=199.200+199 và B=199.200+200

Vì 199.200=199.200 và 199<200 nên A<B

C=35.35-18 và  D=35+53.34

C=(34+1).35-18 và D=35+53.34

C=34.35+35-18 và D=35+53.34

Vì 34.35<53.34 và 35-18<35 nên C<D

Đọc tiếp...
phung minh thang 25 tháng 9 2016 lúc 9:46
Báo cáo sai phạm

tim so tu nhien x

2x+2x+4= 272

Đọc tiếp...
Nguyễn Quang Trung CTV 10 tháng 9 2016 lúc 13:15
Báo cáo sai phạm

a) Chiến khởi hành trước Thắng 1 giờ và đến nơi trước Thắng 2 giờ 

 Thắng thực hiện cuộc hành trình lâu hơn và lâu hơn số giờ là :

                    2 - 1 = 1 (giờ )  

b) Chiến khởi hành trước Thắng 2 giờ và đến nơi sau Thắng 1 giờ 

    Chiến thực hiện cuộc hành trình lâu hơn và lâu hơn số giờ là :

                    1 + 2 = 3 (giờ)

Đọc tiếp...
Luyện Văn Thịnh 13 tháng 7 2018 lúc 20:40
Báo cáo sai phạm

a)1 giờ       b)3 giờ

Đọc tiếp...
Minh Hiền 7 tháng 9 2015 lúc 10:58
Báo cáo sai phạm

a. A=199.201

= 199.(200+1)

= 199.200+199.1 (1)

B=200.200

=200.(199+1)

= 200.199+200.1 (2)

từ (1) và (2) => A < B

b. D=35+53.34

=35+53.(35-1)

=35+53.35-53

=35.(53+1)-53

=35.54-53 (1)

C=35.53-18

=35.(54-1)-18

=35.54-35-18

=35.54-53 (2)

từ (1) và (2) => C=D 

Đọc tiếp...
le thi thuy nga 24 tháng 9 2017 lúc 14:31
Báo cáo sai phạm

sai phan b

Đọc tiếp...
I love you 123456 1 tháng 9 2017 lúc 8:35
Báo cáo sai phạm

ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

Đọc tiếp...
Gà Ngố (Hội Con 🐄) 15 tháng 9 lúc 16:22
Báo cáo sai phạm

MĐGCJDTCJTK ?

^

|

|

Có nghĩa!!!

Đọc tiếp...
bui minh giang 14 tháng 9 lúc 15:39
Báo cáo sai phạm

NVHGCHVJHB

Đọc tiếp...
thanh thiên 123312334 13 tháng 9 lúc 19:55
Báo cáo sai phạm

tttttttttttt

Đọc tiếp...
ღƘ.Š.Mĭηღ•II Ťεαɱ Ƙ-Ƥøρ II• 13 tháng 9 lúc 19:21
Báo cáo sai phạm

Đm , thèn Rin kia , ai cho m cắp cái # Của t =)

= 41

#Mật 

Nhớ đấy ku . 

Đọc tiếp...
๛๖ۣۜMσηツ 30 tháng 9 lúc 13:02
Báo cáo sai phạm

Trả lời ;

= 41

#Chuk bn hok tốt :3

Đọc tiếp...
ღRїŋŠŋøωღ 13 tháng 9 lúc 19:20
Báo cáo sai phạm

= 41

#Mật 

Đọc tiếp...
Mạc Anh Thư 4 tháng 11 2016 lúc 19:48
Báo cáo sai phạm

A=n5-5n3+4n

 =n(n4-5n2+4)

 =n(n4-4n2-n2+4)

 =n[n2(n2-1)-4(n2-1)]

 =n(n2-4)(n2-1)

 =n(n-1)(n+1)(n+2)(n-2)

A là tích 5 số tự nhiên liên tiếp nên A chia hết cho 5

A có 1 số chia hết cho 3 nên A chia hết cho 3

A là tích 2 số chẵn liên tiếp nên A chia hết cho 8

Suy ra: A chia hết cho (3;5;8)

Suy ra: A chia hết cho 120

Suy ra: n5-5n3+4n chia hết cho 120

Đọc tiếp...
Nguyễn Đình Dũng 4 tháng 12 2014 lúc 20:33
Báo cáo sai phạm

Tổng của 3 số tự nhiên liên tiếp thì sẽ bằng 3 lần số ở giữa do đó số này phải chia hết cho 3.
Mà 1993 = 1 + 9 + 9 + 3 = 22 Không chia hết cho 3
Nên số 1993 không là tổng của 3 số tự nhiên liên tiếp

Đọc tiếp...
༺╰(◣﹏◢)╯༻ 11 tháng 9 lúc 20:58
Báo cáo sai phạm

2+2+2+2+2+2+2

= 14

ti ck nha

Đọc tiếp...
✰๖ۣۜMúp✰ 14 tháng 9 lúc 20:52
Báo cáo sai phạm

Trả lời ;

 2+ 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 14

Có thể làm như này cũng được : 2 x 7 = 14

(_vì có 7 số 2 cộng lại với nhau_)

#Std well

Đọc tiếp...
Nguyễn Hoàng Long (Hội Con 🐄) 11 tháng 9 lúc 21:03
Báo cáo sai phạm

2+2+2+2+2+2+2=14

hock tốt nha bạn!

^^

:))

:>

:V

Đọc tiếp...
✰๖ۣۜMúp✰ 14 tháng 9 lúc 20:52
Báo cáo sai phạm

Trả lời :

= 11

 có thể lm như sau : 1 x 11 = 11

#Cbht

Đọc tiếp...
as mobile 13 tháng 9 lúc 21:00
Báo cáo sai phạm

1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1 = 11

Đọc tiếp...
Jeff The Killer 13 tháng 9 lúc 19:48
Báo cáo sai phạm

1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1=11

Đọc tiếp...
✰๖ۣۜMúp✰ 14 tháng 9 lúc 20:53
Báo cáo sai phạm

Trả lời :

= 7

#Cbht

Đọc tiếp...
as mobile 13 tháng 9 lúc 21:01
Báo cáo sai phạm

1+1+1+1+1+1+1 = 7

Đọc tiếp...
Jeff The Killer 13 tháng 9 lúc 19:49
Báo cáo sai phạm

1+1+1+1+1+1+1=7

Đọc tiếp...
✰๖ۣۜMúp✰ 14 tháng 9 lúc 20:54
Báo cáo sai phạm

Trả lời :

= 9

Có thể làm theo cách của linh yukiko

lm theo cách của bn ý ngắn  gọn hơn !

Đọc tiếp...
Nguyễn Đức Rin 20 tháng 9 lúc 19:47
Báo cáo sai phạm

Cristiano Ronaldo

Đọc tiếp...
➻❥l̰̃ḭ̃ñ̰h̰̃✪ỹ̰ṵ̃k̰̃ḭ̃k̰̃õ̰•♬•♫•. 12 tháng 9 lúc 20:04
Báo cáo sai phạm

\(1+1+1+1+1+1+1+1+1=1\times9=9\)

   Học tốt !

Đọc tiếp...
nguyễn thị thu phương 19 tháng 10 lúc 13:18
Báo cáo sai phạm
ღ๖ۣۜTó¢ ηɠαηɠ ʋαĭღ 8 tháng 9 lúc 19:40
Báo cáo sai phạm

Gọi số bị nhân là X

Ta có phép tính đúng

X x248

Theo bài bạn An làm:

X x8 + X x4 + X x2 = 36988

X x( 8 + 2 + 4 )  = 36988

X x14   = 36988

X= 36988 : 14

AX=2642

Tích đúng:

2642 X 248 = 655216

ĐÁP SỐ 655216

Đọc tiếp...
Phan Phú An 23 tháng 4 lúc 18:09
Báo cáo sai phạm

665216 nhá bạn 

Đọc tiếp...
nguyễn tạo nguyên 11 tháng 9 2017 lúc 20:49
Báo cáo sai phạm

13.

a, Số bị chia là:

                                             ( 22-2):(3+1)x 3+2=17

số chia là:

                                              22-17=5

b, Số bị chia là

                                            (72-8):(3+1)x3+8=56

số bị chia là:

                                             72-56=16

c,tích của số bị chia và thương là:

                                       155-12=143

Mà 143 chỉ chia hết cho 1 và 143.số chia ko thể nhỏ hơn số dư nên số chia là 143. Thương là 1

Đọc tiếp...
Lê Anh Tú 12 tháng 9 2017 lúc 18:55
Báo cáo sai phạm

Chắc ko bạn nguyễn tạo nguyên

Đọc tiếp...
nguyen khanh 11 tháng 9 2017 lúc 20:51
Báo cáo sai phạm

a) Số bị chia là 17 số chia là 5 

b)Số bị chia 56 số chia 16 

c)Số chia 13 thương 11

d) 100% là đúng kb và ! 

Đọc tiếp...
Tiêu Chiến CTV 13 tháng 8 lúc 16:28
Báo cáo sai phạm

a,Ta có : \(\frac{x}{x}=\frac{4y}{7}\) => \(1=\frac{4y}{7}\)=> \(2x=\frac{4y}{7}\)=> 14x = 4y => 7x = 2y => \(\frac{x}{2}=\frac{y}{7}\)=> \(\frac{2x}{4}=\frac{y}{7}\)

Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có :

\(\frac{2x}{4}=\frac{y}{7}=\frac{2x-y}{4-7}=\frac{3}{-3}=-1\)

=> \(\hept{\begin{cases}\frac{2x}{4}=-1\\\frac{y}{7}=-1\end{cases}}\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}2x=-4\\y=-7\end{cases}}\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}x=-2\\y=-7\end{cases}}\)

b, \(\frac{x}{4}=\frac{y}{3}\)=> \(\frac{x^2}{16}=\frac{y^2}{9}\)

Áp dụng t/c dãy tỉ số bằng nhau ta có :

\(\frac{x^2}{16}=\frac{y^2}{9}=\frac{x^2-y^2}{16-9}=\frac{36}{7}\)

=> Từ đó suy ra x,y không thỏa mãn điều kiện

Đọc tiếp...
♚_Bara joō_♚ 13 tháng 8 lúc 16:33
Báo cáo sai phạm

a. \(\frac{x}{x}=\frac{4y}{7}\)=> 4y = 7 => y = \(\frac{7}{4}\)

2x - y = 3 => 2x = \(\frac{19}{4}\) => x = \(\frac{19}{8}\)

b. Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau, ta có:

\(\frac{x}{4}=\frac{y}{3}=\frac{x^2-y^2}{4^2-3^2}=\frac{36}{7}\)

=> x,y \(\in\varnothing\)

Đọc tiếp...
đỗ thanh mai 10 tháng 8 lúc 21:08
Báo cáo sai phạm

câu a bằng câu b mà

vì (a) (6 x 9) = 6 x 9 (b)

và (a) 6 +9 = (6 + 9) (b)

=> (a) 69 = 69 (b)

học tốt!!!

Đọc tiếp...
♚Doraemon♚_Mập ú_⁀ᶜᵘᵗᵉ 10 tháng 8 lúc 21:05
Báo cáo sai phạm

Trả lời :

Mình không IQ vô cực nhưng sai thì thôi nhé . Ké

Bài 1 : 

a ) ( 6 x 9 ) + 6 + 9

= 54 + 6 + 9 

= 69

b ) ( 6 + 9 ) + 6 x 9

= 15 + 54

= 69

Hai kết quả nên vẫn bằng nhau nhưng thay đổi chỗ thôi 

Chắc vậy

Đọc tiếp...
nguyen huy anh 12 tháng 8 lúc 22:13
Báo cáo sai phạm

mình bị viết nhầm đáp án là 69 .Xin lỗi các bạn nha mình không ăn gian đâu nhé !

Đọc tiếp...
Lê Hoàng Khánh 19 tháng 3 2015 lúc 7:27
Báo cáo sai phạm

Vì đặt tích riêng thẳng cột như trong phép cộng nên số đó nhân với 44 sẽ là nhân với 4+4.

Số đó là : 2096 : ( 4 + 4 ) = 262 .

Tích đúng sẽ là : 262 * 44 = 11528 .

Đáp số : 11528

Đọc tiếp...
Lê Đặng Quỳnh Như 19 tháng 3 2015 lúc 10:11
Báo cáo sai phạm

Đặt tích riêng thẳng cột như trong phép cộng nên số đó ko phải nhân với 44 mà là 4 + 4 = 8

Số đó là :

     2096 : 8 = 262

TÍCH ĐÚNG CỦA PHÉP NHÂN ĐÓ LÀ :

     262 * 44 =11528

               Đáp số : 11528

Đọc tiếp...
Đặng Hoàng Phúc 23 tháng 11 2016 lúc 6:50
Báo cáo sai phạm

11528

bn nhe

tk nha@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

thanks

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: