Giúp tôi giải toán và làm văn


Xyz Hôm qua lúc 12:23
Báo cáo sai phạm

1) Ta có : x + (x + 1) + (x + 2) + ... + (x + 100) = 5555 (100 cặp)

=> x + x + 1 + x + 2 + .... x + 100 = 5555

=> (x + x + x + ... + x) + (1 + 2 + ... + 100) = 5555 

       100 số hạng              100 số hạng

=> 100x + 100.(100 + 1) : 2 = 5555

=> 100x + 5050 = 5555

=> 100x = 505

=> x = 5,05 

Vậy x = 5,05

2) x + 2x + 3x + ... + 100x = 15150

=> x(1 + 2 + 3 + ... + 100) = 15150 

=> x.(100.101 : 2) = 15150

=> x.5050 = 15150 

=> x = 3

Vậy x = 3

Đọc tiếp...
Hằng :33 15 tháng 11 lúc 21:46
Báo cáo sai phạm

3xy-5x+6y=30

=>x(3y-5)+2(3y-5)=20

=>(3y-5)(x+2)=20

=>3y-5 và x+2 thuộc Ư(20)

=>Bạn chia TH ra làm nhé

Đọc tiếp...
Chu Công Đức 12 tháng 11 lúc 21:01
Báo cáo sai phạm

Ta có : Tổng các chữ số của số 105 là : 

   1 + 0 + 5 = 6 chia hết cho 3

Tổng các chữ số của số 126 là :

  1 + 2 + 6 = 9 chia hết cho 3

Vậy x = 3

Đọc tiếp...
Hàn Cẩm Hy 14 tháng 11 lúc 20:12
Báo cáo sai phạm

38 + x = 6

        x =38 - 6

        x =32

Đọc tiếp...
KILLFRIENDS 11 tháng 11 lúc 10:58
Báo cáo sai phạm

sai shit

Đọc tiếp...
❤ Ngọc ❤ 11 tháng 11 lúc 10:53
Báo cáo sai phạm

sai đề ?:)

Đọc tiếp...
Nguyễn Thái Thịnh 10 tháng 11 lúc 17:13
Báo cáo sai phạm

\(\frac{2}{3}+\frac{1}{3}:x=\frac{3}{5}\)

\(\Rightarrow\frac{1}{3}:x=\frac{3}{5}-\frac{2}{3}\)

\(\Rightarrow\frac{1}{3}:x=\frac{9}{15}-\frac{10}{15}\)

\(\Rightarrow\frac{1}{3}:x=\frac{-1}{15}\)

\(\Rightarrow x=\frac{1}{3}:\frac{-1}{15}\)

\(\Rightarrow x=\frac{1}{3}.\frac{-15}{1}\)

\(\Rightarrow x=-5\)

Vậy \(x=-5\)

Đọc tiếp...
Anime 9 tháng 11 lúc 20:22
Báo cáo sai phạm

a, 63 + x \(⋮\)9   

=> (6 + 3 + x) \(⋮\)9 = (9 + x) \(⋮\)9

Mà x phải là số nhỏ nhất nên x = 0

b, x - 48 \(⋮\)12

=> Vì 48 \(⋮\)12 nên x \(⋮\)12 

Mà x phải là số nhỏ nhất nên x = 48

c, 60 + x \(⋮\)15

=> Vì 60 \(⋮\)15 nên x \(⋮\)15 

Mà x phải là số nhỏ nhất nên x = 0

Đọc tiếp...
Sharon Myoui 10 tháng 11 lúc 17:30
Báo cáo sai phạm

(x + 3) × (x - 3) - (x + 3)2 = 0 

=> (x + 3) × (x- 3 - x - 3) = 0

=> (x + 3) × (- 6) = 0

=> x + 3 = 0

=> x = - 3

Đọc tiếp...
❋ℳøøn 6 tháng 11 lúc 20:44
Báo cáo sai phạm

\(\left(x+3\right)\times\left(x-3-x-3\right)=0\)

\(\left(x+3\right)\times\left(-6\right)=0\)

\(\Rightarrow x+3=0\)

\(x=-3\)

Đọc tiếp...
『-Lady-』 6 tháng 11 lúc 20:48
Báo cáo sai phạm

\(\left(x+3\right)\left(x-3\right)-\left(x+3\right)^2=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x+3\right)\left(x-3-x-3\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x+3\right)\left(-6\right)=0\)

\(\Leftrightarrow x+3=0\)

\(\Leftrightarrow x=-3\)

Đọc tiếp...
Mai Hoàng Tuấn _2008 6 tháng 11 lúc 20:15
Báo cáo sai phạm

mà 2(x+1) : x+1

suy ra (2x+15)-2(x+1):x+1

= 2x+5-2x+2:x+1

= 3: x+1

suy ra x+1 thuộc ước của 3={1 ; 3 }

- x+1=1                                            - x+1=3

x=1-1                                                  x= 3-1

x=0                                                       x=2

vậy x có thể bằng { 0;2}

Đọc tiếp...
Trịnh Ngọc Khánh 6 tháng 11 lúc 19:44
Báo cáo sai phạm

đó là 1 vì 21 + 15 + 36 mà 36 chia hết cho 1+1 (=2) 

Đọc tiếp...
Wild Ghost 6 tháng 11 lúc 19:34
Báo cáo sai phạm

x25y chia hết cho 5,9 mà không chia hết cho 2

=> y=5(nếu y=0 thì x250 chia hết cho 2)

x255 chia hết cho 9 (=) x+2+5+5 chia hết cho 9

=> x = 6 

vậy với x=6,y=5 thì x25y chia hết cho 5 và 9 nhưng không chia hết cho 2

học tốt

Đọc tiếp...
๖²⁴ʱミ★Šїℓεŋէ❄Bʉℓℓ★彡⁀ᶦᵈᵒᶫ 6 tháng 11 lúc 13:31
Báo cáo sai phạm

\(\left(x-1\right)^5=-32\)

\(\left(x-1\right)^5=\left(-2\right)^5\)

\(x-1=-2\)

\(x=-2+1\)

\(x=-1\)

Đọc tiếp...
•Bình Goldツ 5 tháng 11 lúc 19:47
Báo cáo sai phạm

\(\left(x-1\right)^5=-32\)

\(\left(x-1\right)^5=-2^5\)

\(x-1=-2\)

\(x=-1\)

Đọc tiếp...
★彡 ɡεƘƘσմɡα❦彡★(ঌ❅❅๖) 5 tháng 11 lúc 19:50
Báo cáo sai phạm

<=>-25=-32

<=>x-1=-2

=>x=-1

kb free fire đê

Đọc tiếp...
ᒪαᐯιε『緑』 5 tháng 11 lúc 15:04
Báo cáo sai phạm

Bài 2/a 

Giả sử \(\frac{a}{2}=\frac{b}{3}=\frac{c}{5}=k\Rightarrow\hept{\begin{cases}a=2k\\b=3k\\c=5k\end{cases}}\)

\(\Rightarrow\frac{3a-2b}{5}=\frac{2c-5a}{3}=\frac{5b-3c}{2}\)

\(\Rightarrow\frac{3\cdot2k-2\cdot3k}{5}=\frac{2\cdot5k-5\cdot2k}{3}=\frac{5\cdot3k-3\cdot5k}{2}\)

\(\Rightarrow\frac{6k-6k}{5}=\frac{10k-10k}{3}=\frac{15k-15k}{2}\)

\(\Rightarrow\frac{0}{5}=\frac{0}{3}=\frac{0}{2}=0\left(đpcm\right)\)

Bài 2/c

Có a = 2k ; b = 3k ; c = 5k

=> 2 (a - b) (b - c) = a2

=> 2 (2k - 3k) (3k - 5k) = (2k)2

=> 2 (-1)k . (-2)k = 4k2

=> 4k2 = 4k2 (đpcm)

Mình chỉ làm được có vậy thôi, mong bạn thông cảm =))

Chúc bạn học tốt =))

Đọc tiếp...
ᴾᴿᴼシשîņђ⁀ᶦᵈᵒᶫ 25 tháng 10 lúc 20:27
Báo cáo sai phạm

( x + 1 )( x + 2)( x + 3 )( x + 4 ) - 8 = 0

\(\Rightarrow\)[ ( x + 1 )( x + 4 ) ][ ( x + 2 )( x + 3 ) ] - 8 = 0

\(\Rightarrow\)( x2 + 5x + 4 )( x+ 5x + 6 ) - 8 = 0

\(\Rightarrow\) ( x+ 5x + 4 )[ ( x+ 5x + 4 ) + 2 ] - 8 = 0

\(\Rightarrow\)[ ( x+ 5x + 4 )+ 2( x+ 5x + 4 ) + 1 ] - 9 = 0

\(\Rightarrow\)( x+ 5x + 5 )- 32

\(\Rightarrow\)( x2 + 5x + 8 )( x+ 5x + 2 )

Đọc tiếp...
T.Q.Hưng.947857 25 tháng 10 lúc 20:24
Báo cáo sai phạm

(x+1)(x+2)(x+3)(x+4)-8=0=>[(x+1)(x+4)][(x+2)(x+3)-8=0

=>(x2+5x+4)(x2+5x+6)-8=0

Đặt t=x2+5x+5=>(t-1)(t+1)-8=0=>t-9=0=>(t+3)(t-30

=>t=3 hoặc t=-3

=>x2+5x+5=3 hoặc x2+5x+5=-3

đến đây tự tìm x tiếp nhá,mk  ko tìm đc

Đọc tiếp...
🎼Cô gái🎻 mặt trời💙 11 tháng 11 lúc 21:02
Báo cáo sai phạm

\(\left(2x-3\right)^5=\left(2x-3\right)^3\)

\(\Rightarrow\left(2x-3\right)^5-\left(2x-3\right)^3=0\)

\(\Rightarrow\left(2x-3\right)^3.[\left(2x-3\right)^2-1]=0\)

\(\Rightarrow\orbr{\begin{cases}\left(2x-3\right)^3=0\\\left(2x-3\right)^2-1=0\end{cases}}\)

\(\Rightarrow\orbr{\begin{cases}2x-3=0\\\left(2x-3\right)^2=1\end{cases}}\)

\(\Rightarrow\orbr{\begin{cases}2x=3\\\orbr{\begin{cases}2x-3=1\\2x-3=-1\end{cases}}\end{cases}}\)Tiếp theo bạn xét 2 (2x-3)=1 hoặc -1 ở TH 2 nhé

    Xin lỗi nhé chẳng hiểu sao ko làm tiếp đc

Học tốt

Đọc tiếp...
Hồng Lê Thị 24 tháng 10 lúc 21:03
Báo cáo sai phạm

(2x-3)^5=(2x-3)^3

=>(2x-3)^5-(2x-3)^3=0

=>(2x-3)[(2x-3)^4-(2x-3)^2]=0

=>.2x-3=0 hoặc (2x-3)^4-(2x-3)^2=0

=>x=3/2

hoặc (2x-3)^4=(2x-3)^2=>(2x-3)^2=1  (chia mỗi vế đi (2x-3)^2)

=>2x-3=-1 hoặc 2x-3=1

=>x=(-1+3)/2=1 hoặc x=(1+3)/2=2

Vậy x=1 hoặc x=3/1 hoặc x=2

chúc bạn học tốt nhớ k cho mik nha.

Đọc tiếp...
Chàng Trai 2_k_7 24 tháng 10 lúc 19:37
Báo cáo sai phạm

Ta có: \(x^{2018}=x^{2019}\)

\(\Rightarrow x^{2018}-x^{2019}=0\)

\(\Rightarrow x^{2018}-x^{2018}.x=0\)

\(\Rightarrow x^{2018}\left(1-x\right)=0\)

\(\Rightarrow\orbr{\begin{cases}x^{2018}=0\\1-x=0\end{cases}\Rightarrow\orbr{\begin{cases}x=0\\x=1-0=1\end{cases}}}\)

Vậy x=0 hoặc x=1

Đọc tiếp...
Dương Nhã Tịnh 24 tháng 10 lúc 19:29
Báo cáo sai phạm

x2018=x2019

<=>x2018-x2019=0

<=>x2018(1-x)=0

\(\Rightarrow\orbr{\begin{cases}x=0\\1-x=0\end{cases}}\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x=0\\x=1\end{cases}}\)

Vậy..

Đọc tiếp...
Nguyễn Quốc Dũng 24 tháng 10 lúc 19:30
Báo cáo sai phạm

x=1

vì 1^2018=1

   1^2019=1

=>x=1

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: