Giúp tôi giải toán và làm văn


nguyen thi thu 2 giờ trước (21:16)
Báo cáo sai phạm

(6x-20)-(4x-8)+12=(-2)^3

<=>6x-20-4x+8+12=-8

<=>2x=-8

<=>x=-4

Vậy x=-4

chúc hok tốt 

Đọc tiếp...
Soul Knight 8 giờ trước (15:14)
Báo cáo sai phạm

a) - (4x - 25) + (214 + 2x) = - x + 213

<=> - 4x + 25 + 214 + 2x = - x + 213

<=> - 2x + 239 = -x + 213

<=> - x = - 2x + 26

<=> 2x - 26 = x

<=> x = 26

b) (x + 2).(x - 7) = 0

<=> x + 2 = 0

hoặc x - 7 = 0

<=> x = - 2

hoặc x = 7

c) x3 - 2x2 = 0

<=> x3 = 2x2

<=> x2.x = 2x2

<=> x = 2

Đọc tiếp...
Hoàng Mạnh Đạt 18 tháng 1 2017 lúc 20:53
Báo cáo sai phạm

a bằng -5

Đọc tiếp...
Trần Quốc Lâm 18 tháng 1 lúc 19:57
Báo cáo sai phạm

a=5 bạn nhé.

Đọc tiếp...
Kurosaki Akatsu 3 tháng 2 2017 lúc 21:47
Báo cáo sai phạm

Ta có :

\(\left|x+19\right|\ge0\)

\(\left|x+5\right|\ge0\)

\(\left|x+2011\right|\ge0\)

\(\Rightarrow\left|x+19\right|+\left|x+5\right|+\left|x+2011\right|\ge0\)

\(\Rightarrow4x\ge0\)

Mà \(4>0\)

\(\Rightarrow x\ge0\)

Nên |x + 19| + |x + 5| + | x + 2011| = 4x

=> x + 19 + x + 5 + x + 2011 = 4x

=> 3x + 2035 = 4x

=> 4x - 3x = 2035

=> x = 2035

Đọc tiếp...
Trà Đá ™  13 tháng 2 lúc 20:49
Báo cáo sai phạm

Trl 

-Bạn đó làm đúng rồi nhé ~!

Hok tốt 

nhé bạn

Đọc tiếp...
Vũ Việt Hà 11 tháng 11 2017 lúc 22:37
Báo cáo sai phạm

làm ơn giúp mình với

Đọc tiếp...
Vương Thái Hà 11 tháng 11 2017 lúc 22:31
Báo cáo sai phạm

Re ot nhan ra thi biet

Đọc tiếp...
ςChiyuki Fujito Hôm qua lúc 14:55
Báo cáo sai phạm

Xl bạn mở ngoặc ra :   \(\left(x\in Z\right)\)ở dogf đầu tiền

và sử 2 dòng cuối đi nhé  \(\Rightarrow\orbr{\begin{cases}x=3\\x=-3\end{cases}}\)  ( thỏa mãn \(x\in Z\) )

Vậy x = \(\pm\) 3 

nhé... Xin lỗi bạn

Đọc tiếp...
ςChiyuki Fujito Hôm qua lúc 14:53
Báo cáo sai phạm

- 14 . | x | + 2 = - 40

=> - 14 . | x | = - 42

=> | x | = 3

\(\Rightarrow\) \(x=\pm3\)

Vậy \(x=\pm3\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Tuấn Dũng Hôm qua lúc 14:56
Báo cáo sai phạm

Cảm ơn các bạn

Đọc tiếp...
★๖ۣۜHσàηɠ ๖ۣۜTɦáĭ ๖ۣۜSơη ( ๖ۣۜTεαм ๖ۣۜTαм ๖ۣۜGĭᢠ๖ۣۜQủү )★ Hôm kia lúc 8:33
Báo cáo sai phạm

3)Ta có :\(3.x+17=12\)

        \(\Leftrightarrow\)     \(3.x=12-17\)

           \(\Leftrightarrow3.x=-5\)

              \(\Leftrightarrow x=-\frac{5}{3}\)

\(\Rightarrow x\) ko tồn tại

4,Ta có : \(\left(2.x-5\right)+17=6\)

               \(\Leftrightarrow2.x-5+17=6\)

                \(\Leftrightarrow2.x+12=6\)

              \(\Leftrightarrow2.x=6-12\)

            \(\Leftrightarrow\)     \(2.x=-6\)

              \(\Leftrightarrow x=\left(-6\right):2\)

               \(\Leftrightarrow x=-3\)

Vậy \(x=-3\)

STUDY WELL !

                  

Đọc tiếp...
ミ♬★- Hery ⁀ᶦᵈᵒᶫᶫ ★♬彡 Hôm kia lúc 8:59
Báo cáo sai phạm

1) -16 + 23 + x = -16                                    2) 2x - 35 = 35                                                 3) 3x + 17 = 12

                7 + x = -16                                               2x =  35 + 35                                                    3x = 12 - 17

                      x = - 16 - 7                                         2x = 70                                                             3x = - 5

                      x = -23                                                 x = 70 : 2                                                          x = - 5 : 3

                                                                                                                                                           x = \(\frac{-5}{3}\)

4) (2x - 5) + 17 = 6                  

            (2x - 5) = 6 - 17                           

            (2x - 5) = - 11                                                     

                    2x = - 11 + 5                                       

                    2x = - 6                                                            

                      x = - 6 : 2                      

                      x = - 3

                   

Đọc tiếp...
Toán Học Để Tôi Hôm kia lúc 8:28
Báo cáo sai phạm

1) - 16 + 23 + x = - 16

=> 23  + x = - 16 - 16

=> 23 + x = 0

=> x = 0  - 23

=> x = - 23

Vậy x = - 23

2) 2x - 35 = 15

=> 2x = 15 + 35

=> 2x = 50

=> x = 50 : 2

=> x = 25

Vậy x = 25

3) 3x + 17 = 12

=> 3x = 12 - 17

=> 3x = -5

=> x = - 5 : 3

=> x = 5/3

Vậy x = 5/3

4) ( 2x - 5 ) + 17 = 6

=> ( 2x - 5 ) = 6 - 17

=> 2x - 5 = - 11

=> 2x = - 11 + 5

=> 2x = - 6

=> x = - 6 : 2

=> x = - 3

Vậy x = - 3 

5) 10 - 2( 4 - 3x ) = - 4

=> 2( 4 - 3x ) = - 4

=> 4 - 3x = - 4 : 2

=> 4 - 3x = - 2

=> 3x = 4 - ( - 2 )

=> 3x = 6

=> x = 6  :3

=> x = 2

Vậy x = 2

6) - 12 + 3( - x + 7 ) = - 18

=> - 12 + 3( 7 - x ) = - 18

=> 3( 7 - x ) = -18 + - 12

=> 3( 7 - x ) = - 6

=> ( 7 - x ) = - 6 : 3

=> 7 - x = - 2

=> - x = - 2 - 7

=> - x = - 9

=> x = 9

Vậy x = 9

Chúc bạn học tốt!

Đọc tiếp...
Hà Thị Thu Thảo 6 tháng 8 2015 lúc 16:25
Báo cáo sai phạm

Ta có:3xy-5=x\(^2\)+2y

\(\Rightarrow\)3xy-2y=x\(^2\)+5   (1)

Vì x,y là số nguyên nên:x\(^2\)+5 chia hết cho 3x-2

=>9(x^2+5) chia hết cho 3x-2

9x^2+45 chia hết cho3y-2

=>9x^2-6x+6x-4+49 chia hêt cho 3x-2

=>3x(3x-2)+2(3x-2)+49 chia hết cho 3x-2

=>46 chia hết cho 3x-2

=>3x-2\(\in\)(49;-49;7;-7;1;-1)

<=>3x\(\in\)(51;-47;9;-5;3;1)

<=>x\(\in\)(1;3;17)

Thay x lần lượt vào (1) ta được y=6 hoặc y=2

Vậy y=2 hoặc y=2

Tích đúng nha!Hì hì...

 

Đọc tiếp...
phạm văn tuấn 16 tháng 4 2018 lúc 19:19
Báo cáo sai phạm

Ta có:3xy-5=x2+2y

3xy-2y=x2+5   (1)

Vì x,y là số nguyên nên:x2+5 chia hết cho 3x-2

=>9(x^2+5) chia hết cho 3x-2

9x^2+45 chia hết cho3y-2

=>9x^2-6x+6x-4+49 chia hêt cho 3x-2

=>3x(3x-2)+2(3x-2)+49 chia hết cho 3x-2

=>46 chia hết cho 3x-2

=>3x-2(49;-49;7;-7;1;-1)

<=>3x(51;-47;9;-5;3;1)

<=>x

Đọc tiếp...
Đỗ Thị Hương Giang 17 tháng 2 2017 lúc 12:20
Báo cáo sai phạm

Ths pn chá!!!

Đọc tiếp...
Le Dinh Quan 12 tháng 2 lúc 8:19
Báo cáo sai phạm

Ta có \(\left(2a-3\right)⋮\left(2a+1\right)\)

       Mà \(\left(2a+1\right)⋮\left(2a+1\right)\)

          \(\Rightarrow\left(2a+1\right)-\left(2a-3\right)⋮2a+1\)\(\Rightarrow4⋮\left(2a+1\right)\)\(\Rightarrow2a+1\)là ước của 4

Mà 4=1.4=(-1).(-4)=2.2=(-2).(-2) và 2a+1 là số lẻ 

\(\Rightarrow\left(2a+1\right)\in\left\{1;-1\right\}\)

\(\Rightarrow a\in\left\{0;-2\right\}\)

VẬY NHÉ !!! CHÚC BẠN HỌC TỐT

Đọc tiếp...
VRCT_gnk_Thùy Linh 3 tháng 8 2016 lúc 17:27
Báo cáo sai phạm

Vì x là số liền sau của số tự nhiên a

=>x lớn hơn a 1 đơn vị

=>x-a=1

Đọc tiếp...
Mưaa 15 tháng 2 lúc 9:57
Báo cáo sai phạm

Trl

-Bạn kia làm đúng rồi !~

Học tốt 

nhé bạn :>

Đọc tiếp...
nguyễn phương linh 3 tháng 8 2016 lúc 17:27
Báo cáo sai phạm

x là số tn liền sau số tn a 

=> x = a + 1 

=> x - a = 1

vậy x = 1

nhớ ngr hộ mik nghen

Đọc tiếp...
Tết 1 tháng 1 lúc 11:29
Báo cáo sai phạm

Ta có: \(\frac{n.\left(n-1\right)}{2}\)( trong đó n là số điểm )

\(\Rightarrow n=\frac{105.\left(105-1\right)}{2}=5460\)

Đọc tiếp...
Mưaa 15 tháng 2 lúc 9:59
Báo cáo sai phạm

Trl

-Bạn kia làm đúng rồi !~

Học tốt 

nhé bạn :>

Đọc tiếp...
Trương Tố Nhi 1 tháng 1 lúc 13:36
Báo cáo sai phạm

Thank you bạn nha...Kết bạn ik
 

Đọc tiếp...
Mưaa 15 tháng 2 lúc 9:22
Báo cáo sai phạm

Trl

-Bạn kia làm đúng rồi nhé ~!

Chúc bạn học tốt

#Mưaa

Đọc tiếp...
Steolla 2 tháng 9 2017 lúc 12:19
Báo cáo sai phạm

a) x4+x3+2x2+x+1=(x4+x3+x2)+(x2+x+1)=x2(x2+x+1)+(x2+x+1)=(x2+x+1)(x2+1)

b)a3+b3+c3-3abc=a3+3ab(a+b)+b3+c3 -(3ab(a+b)+3abc)=(a+b)3+c3-3ab(a+b+c)

=(a+b+c)((a+b)2-(a+b)c+c2)-3ab(a+b+c)=(a+b+c)(a2+2ab+b2-ac-ab+c2-3ab)=(a+b+c)(a2+b2+c2-ab-ac-bc)

c)Đặt x-y=a;y-z=b;z-x=c

a+b+c=x-y-z+z-x=o

đưa về như bài b

d)nhóm 2 hạng tử đầu lại và 2hangj tử sau lại để 2 hạng tử sau ở trong ngoặc sau đó áp dụng hằng đẳng thức dề tính sau đó dặt nhân tử chung

e)x2(y-z)+y2(z-x)+z2(x-y)=x2(y-z)-y2((y-z)+(x-y))+z2(x-y)

=x2(y-z)-y2(y-z)-y2(x-y)+z2(x-y)=(y-z)(x2-y2)-(x-y)(y2-z2)=(y-z)(x2-2y2+xy+xz+yz)

Đọc tiếp...
玉 欣 14 tháng 2 lúc 20:44
Báo cáo sai phạm

a ) \(\left(x+12\right).\left(x-3\right)=0\)

\(\Rightarrow x+12=0\) hoặc  \(x-3=0\)

     \(x=0-12\)            \(x=0+3\)

     \(x=-12\)                 \(x=3\)

\(\Rightarrow\) \(x\in\left\{-12;3\right\}\)

Đọc tiếp...
Dương Ngọc Thiện 14 tháng 2 lúc 16:34
Báo cáo sai phạm

Nguyễn Minh Hoàng:

Cách nhận biết câu trả lời đúng

Trên diễn đàn có thể có rất nhiều bạn tham gia giải toán. Vậy câu trả lời nào là đúng và tin cậy được? Các bạn có thể nhận biết các câu trả lời đúng thông qua 6 cách sau đây:

1. Lời giải rõ ràng, hợp lý (vì nghĩ ra lời giải có thể khó nhưng rất dễ để nhận biết một lời giải có là hợp lý hay không. Chúng ta sẽ học được nhiều bài học từ các lời giải hay và hợp lý, kể cả các lời giải đó không đúng.)

2. Lời giải từ các giáo viên của Online Math có thể tin cậy được (chú ý: dấu hiệu để nhận biết Giáo viên của Online Math là các thành viên có gắn chứ "Quản lý" ở ngay sau tên thành viên.)

3. Lời giải có số bạn chọn "Đúng" càng nhiều thì càng tin cậy.

4. Người trả lời có điểm hỏi đáp càng cao thì độ tin cậy của lời giải sẽ càng cao.

5. Các bài có dòng chữ "Câu trả lời này đã được Online Math chọn" là các lời giải tin cậy được (vì đã được duyệt bởi các giáo viên của Online Math.)

6. Các lời giải do chính người đặt câu hỏi chọn cũng là các câu trả lời có thể tin cậy được.

Đọc tiếp...
SKT_NTT 9 tháng 2 2017 lúc 20:37
Báo cáo sai phạm

xy - 7x + y = -22

xy + y - 7x = -22

y ( x + 1 ) - 7x = -22

y ( x + 1 ) - 7x - 7 = -29

y ( x + 1 ) - ( 7x + 7 ) = -29

y ( x + 1 ) - 7 . ( x + 1 ) = -29

( y - 7 ) . ( x + 1 ) = -29

ta có bảng sau :

y-7-291-129
x+11-2929-1
y-228636
x0-3028-2

Vậy ....

Đọc tiếp...
Nguyễn Minh Hoàng 9 tháng 2 2017 lúc 20:20
Báo cáo sai phạm

Toi cung co cau giong the nhung tra lam duoc

Đọc tiếp...
NCTK ( HG - Toán học - Tiếng Anh ) 19 tháng 1 2019 lúc 17:41
Báo cáo sai phạm

a) \(-\left(x+84\right)+213=-16\)

\(\Leftrightarrow-x-84=-16-213\)

\(\Leftrightarrow-x-84=-229\)

\(\Leftrightarrow-x=-229+84\)

\(\Leftrightarrow-x=-145\)

\(\Leftrightarrow x=145\)

b) \(x+\left(-35\right)=18\)

\(\Leftrightarrow x=18+35\)

\(\Leftrightarrow x=53\)

c) \(-2x-\left(-17\right)=15\)

\(\Leftrightarrow-2x=15-17\)

\(\Leftrightarrow-2x=-2\)

\(\Leftrightarrow x=1\)

Đọc tiếp...
Uchiha Sarada 10 tháng 12 2016 lúc 5:37
Báo cáo sai phạm

b ) x + (-35) = 18
     x           = 18 - (-35)
     x           = 53

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: