Giúp tôi giải toán và làm văn


mai phuong thuy 9 tháng 11 lúc 15:23
Báo cáo sai phạm

\(\frac{4857}{1000}\)= 4,857

Đọc tiếp...
Trần Quốc Huy 9 tháng 11 lúc 15:06
Báo cáo sai phạm

\(\frac{4857}{1000}=4,857\)

Đọc tiếp...
Lê Thành Lộc 9 tháng 11 lúc 14:42
Báo cáo sai phạm

Bằng 4,857 nha

Đọc tiếp...
๛ČℌUƔÊŇ♥Ť❍Ą́Ňツ(HỘI HỌC HÀNH) 9 tháng 11 lúc 11:06
Báo cáo sai phạm

gọi số đó là x

x:5-32,5=41,72

x:5=74,22

x=74,22x5

x=371,1

Đọc tiếp...
ツ๖ۣۜG¡η❉«⇠ 9 tháng 11 lúc 11:05
Báo cáo sai phạm

Gọi số đó là a.

Theo đề ra,ta có:

(a:5)-32,5=41,72

=> a:5=41,72+32,5

=> a:5=74,25

=>a=74,25x5

=>a=371,25

Vậy số đó là 371,25

Đọc tiếp...
mai phuong thuy 7 tháng 11 lúc 18:19
Báo cáo sai phạm

0,45km= 45 dam

Đọc tiếp...
nguyendinhly 6 tháng 11 lúc 19:37
Báo cáo sai phạm
Phạm Quỳnh Anh 6 tháng 11 lúc 19:35
Báo cáo sai phạm

0,45 km = 45 dam

Đọc tiếp...
๖ۣۜĐiệp❀..๖ۣۜ.. 1 tháng 11 lúc 21:28
Báo cáo sai phạm

Giải

25 lít dầu hỏa nặng là

 0,8 x 25 = 20 ( kg )

Can dầu hỏa đó nặng là : 

20 + 2,5 = 22,5 ( kg )

   đáp số:...

Đọc tiếp...
Trần Tú Linh 1 tháng 11 lúc 21:29
Báo cáo sai phạm

25 lít dầu nặng số kg là: 0.8 x 25 = 20 mà can rỗng nặng 2.5 kg => Can dầu hỏa đó nặng số kg là: 20 + 2.5 = 22.5 (kg)

Đọc tiếp...
Nguyễn Đình Nhật Quang 1 tháng 11 lúc 21:29
Báo cáo sai phạm

Trả lời:

Cân nặng của 25l dầu hỏa là:

25 * 0,8 = 20 ( kg )

cân nặng của can dầu hỏa đó là:

20 + 2,5 = 22,5 ( kg )

Đ/S: 22,5 kg

# chúc bạn học tốt

Đọc tiếp...
➻❥ ๖ۣۜGIRL๖ۣۜ ﹏ღ 28 tháng 10 lúc 18:03
Báo cáo sai phạm

1-viết số thích hợp vào chỗ chấm

a) 5,8m=....58....dm                                                                                                         4,25m=...42,5...dm

    4,9m=..490.......cm                                                                                                         0,13m=...13.......cm

    8,3kg=.....8300....g                                                                                                           7,189kg=...71,89.....hg

b) 7,8m2=...780....dm2                                                                                                       7,8ha=......78000....m2

    9,05dm2=.....90500...mm2                                                                                                 9,05dam2=....905......m2

Đọc tiếp...
✰๖ۣۜTɦαηɦツ๖ۣۜNɠυүêη✰ 28 tháng 10 lúc 18:02
Báo cáo sai phạm

1.

a) 5,8 m = 58 dm

4,9 m = 490 cm

8,3 kg = 8300 g

4,25 m = 42,5 dm

0,13 m = 13 cm

7,189 kg = 71,89 hg

b) 7,8 m2 = 780 dm2

9,05 dm2 = 90500 mm2

7,8 ha = 78000 m2

9,05 dam2 = 905 m2

Đọc tiếp...
Vũ Thu Hà 6 tháng 10 lúc 10:48
Báo cáo sai phạm

763,218 làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất là 763,2.

Vì bộ phận sau (số 1) nhở hơn 5 nên (số 2) giữ nguyên

Đọc tiếp...
ミ★babyĐÁngͥy�ͣ�ͫu★彡 6 tháng 10 lúc 10:02
Báo cáo sai phạm

Làm tròn số 763,318 đến số thập phân thứ nhất ta sẽ có đc số 763,3 vì chữ số đầu tiên bỏ đi nhỏ hơn 5 nên ta giữ nguyên bộ phận còn lại.

Đọc tiếp...
phạm ngọc thư 29 tháng 5 lúc 10:24
Báo cáo sai phạm

số 763,2

hok tốt

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Thanh Hiền 22 tháng 11 2018 lúc 13:44
Báo cáo sai phạm

x = (4,2 - 4,2 x 10 + 76 : 76) : (0,01 x 0,1)

   = (4,2 - 42 + 1) : 0,001

   = -37,8 : 0,001

   = -37800

y = (689,7 + 0,3) : (7,4 : 0,2 - 2,2 - 1,5)

   = 690 : (37 - 0,7)

   = 690 : 36,3

   = 19.0082644628

Vì 19.0082644628 > (-378000) nên y > x

Học tốt!!!

Đọc tiếp...
Trần Thị Loan Quản lý 17 tháng 8 2015 lúc 9:59
Báo cáo sai phạm

xy + yx = 99 => 11.(x + y) = 99 => x + y = 9

0,xy(x) - 0,yx(y) = 0,4(5)

=> xy,(x) - yx,(y) = 45, (5)

=> xy + 0,(x) - yx - 0, (y) = 45 + 0,(5)

=> (xy - yx) + x/9 - y/9 = 45  + 5/9

=> 9(x - y) + (x - y)/ 9 = 410/9

=> (9 + 1/9). (x - y) = 410/9 => x - y = 5

Mà x + y = 9 nên (x + y) + (x - y) = 9 + 5 = 14 => 2x = 14 => x = 7

=> y = 2

Vậy....

 

Đọc tiếp...
nguyễn thái thịnh 22 tháng 8 lúc 16:51
Báo cáo sai phạm

\(9,8+8,7+...+2,1=47,\) \(6\)

\(1,2+2,3+3,4+..+8,9\) \(=40,4\)

Giá trị biểu thức trên là : \(47,6-40,4=7,2\)

Đọc tiếp...
Thư Bùi Anh 21 tháng 9 2016 lúc 18:44
Báo cáo sai phạm

- Số thập phân có 2 chữ số ở phần thập phân bé nhất là: 01.
- Số thập phân có 2 chữ số lớn nhất ở phần thập phân là 99.
- Từ 01 đến 99 có 99 số.
- Vậy có tất cả 99 số thập phân có 2 chữ số ở phần thập phân lớn hơn 24 và bé hơn 25
 

Đọc tiếp...
Bùi Đức Lộc 20 tháng 8 2017 lúc 15:06
Báo cáo sai phạm

- Số thập phân có 2 chữ số ở phần thập phân bé nhất là: 01.

- Số thập phân có 2 chữ số lớn nhất ở phần thập phân là 99.

- Từ 01 đến 99 có 99 số.

- Vậy có tất cả 99 số thập phân có 2 chữ số ở phần thập phân lớn hơn 24 và bé hơn 25

Đọc tiếp...
nguyen tien dung 26 tháng 9 2016 lúc 12:43
Báo cáo sai phạm

Hỏi phải dùng tất cả bao nhiêu hình lập phương nhỏ cạnh 1cm để xếp thành một khối hình hộp chữ nhật dài 1,6dm, rộng 1,4dm, cao 9cm. Trả lời: Số khối lập phương nhỏ dùng để xếp là khối.

Đọc tiếp...
top scorer 3 tháng 8 2015 lúc 11:47
Báo cáo sai phạm

(20,2 x 5,1-30,3x3,4+14,58) : (14,58x460+7,29x540x2)
= (103,02 – 103,02 + 14,58) : (14,58 x 460 + 14,58x540)
= 14,58 : [14,58 x (460 + 540)]
= 14,58 : (14,58 x 1000)
= 14,58 : 14580
= 0,001

Đọc tiếp...
_Lía_ (Muối Kpop) [English club]♥ 27 tháng 7 lúc 10:21
Báo cáo sai phạm

14,58 x 460 +7,29 x 540 x 2

=6714,09 x 1080

=7251217.2

~Study well~ :)

Đọc tiếp...
Trương Kim Chi 3 tháng 8 2015 lúc 11:51
Báo cáo sai phạm

các bạn có thể ghi thành phân số cho mình được k

Đọc tiếp...
Hoàng Thị Ngọc Ánh 23 tháng 6 2015 lúc 16:06
Báo cáo sai phạm

Khi viết nhầm dấu phẩy của số hạng thứ nhất sang phải một hàng thì ta được số mới gấp 10 lần số hạng thứ nhất.

Hiệu của số hạng thứ nhất và số mới là :    49,1 - 27,95 =21,15

Ta có sơ đồ :

Số mới :                                /-----/-----/-----/-----/-----/-----/-----/-----/-----/-----/

Số hạng thứ nhất ban đầu : /-----/? 

                   Theo sơ đồ,hiệu số phần bằng nhau là :

                          10 - 1 = 9 (phần)

               Số hạng thứ nhất là :

                    21,15 : 9 = 2,35

              Số hạng thứ hai là :

                    27,95 - 2,35 = 25,6

                       Đáp số :  Số hạng thứ nhất : 2,35

                                     Số hạng thứ hai :  25,6 

Đọc tiếp...
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc 9 tháng 6 2015 lúc 18:13
Báo cáo sai phạm

Khi viết nhầm dấu phẩy của số hạng thứ nhất sang phải một hàng thì ta được số mới gấp 10 lần số hạng thứ nhất.

Hiệu của số hạng thứ nhất và số mới là :    49,1 - 27,95 =21,15

Ta có sơ đồ :

Số mới :                                /-----/-----/-----/-----/-----/-----/-----/-----/-----/-----/

Số hạng thứ nhất ban đầu : /-----/? 

                   Theo sơ đồ,hiệu số phần bằng nhau là :

                          10 - 1 = 9 (phần)

               Số hạng thứ nhất là :

                    21,15 : 9 = 2,35

              Số hạng thứ hai là :

                    27,95 - 2,35 = 25,6

                       Đáp số :  Số hạng thứ nhất : 2,35

                                     Số hạng thứ hai :  25,6 

 

 

                                           

 

Đọc tiếp...
Lương Trung Hiếu 17 tháng 11 2017 lúc 20:27
Báo cáo sai phạm

28,5

25,6

Đọc tiếp...
_Yuki Nguyễn_ 3 tháng 8 lúc 16:51
Báo cáo sai phạm

abcd => abc,d

abc => ab,c

       ~ Study well ~

Đọc tiếp...
Trần Công Mạnh 3 tháng 7 lúc 21:13
Báo cáo sai phạm

Trả lời:

abcd / 10 = abc,d

abc / 10 = ab,c

Chúc bạn học tốt !

Đọc tiếp...
Nguyễn Mai Trang 26 tháng 11 2018 lúc 15:37
Báo cáo sai phạm

quốc khánh thiếu còn 2,046;2,064;2,406;2,460;2,604;2,640

Đọc tiếp...
nguyễn quốc khánh 26 tháng 11 2018 lúc 14:54
Báo cáo sai phạm

4,602 ; 4,026 ; 4,620 ; 4,062 ; 6,402 ; 6,024 ; 6,042 ; 6,420 ; 0,462 ; 0,642 ; 0,246 ; 0,426 

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: